Рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладуДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.Виховання дітей і піклування про них — основний обов'язок  батьків

 • Виховання дітей і піклування про них — основний обов'язок  батьків

 • Виховання дитини в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

 • Сім'я є середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.

 • На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.

 • Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.

 • Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.

 • Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

 • вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

 • приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

 • захищати законні інтереси дітей

 • (ст. 29 ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ)на обох незалежно від того, проживають вони разом чи окремо, оскільки обов’язок здійснювати належне виховання та нагляд за малолітнім є рівним для обох із них.

 • на обох незалежно від того, проживають вони разом чи окремо, оскільки обов’язок здійснювати належне виховання та нагляд за малолітнім є рівним для обох із них.

 • У разі, коли батьки були позбавлені батьківських прав, обов’язок відшкодувати завдану майнову шкоду за протиправні діяння своїх малолітніх дітей лежить на них ще протягом трьох років після позбавлення батьківських прав (ст. 1183 ЦК України).

 • Це пояснюється тим, що виховання чи неналежне виховання є процесом, який має тривалу дію в часі і його вплив не може припинитися з моменту позбавлення батьківських прав.Обставини, які потребують нагляду батьків за дітьми:

 • Обставини, які потребують нагляду батьків за дітьми:

 • Відсутність дитини в школі

 • Запізнення/ дочасне закінчення занять

 • Користування телефоном

 • Пропажа особистих речей

 • Харчування в школі

 • Заповнення щоденника, зошитів

 • Виконання домашніх завданьВідсутність без поважних причин вважається прогулом.

 • Відсутність без поважних причин вважається прогулом.

 • Відсутність через поважні причини має бути підтверджена письмово (батьки мають подати заяву не пізніше початку 1-го уроку)

 • У випадку запланованої тривалої відсутності (більше 2-х днів) батьки учня мають заздалегідь надати адміністрації заяву з визначенням терміну та причини відсутності, до якої додаються копії документів.

 • У випадку пропуску занять через хворобу учень допускається до занять лише за наявності медичної довідки, що посвідчує стан здоров’я учня1. Персональна хвороба 2. Призначений візит до лікаря 3. Смерть близьких родичів 4. Участь в організованих школою заходах впродовж навчального часу 5. Непередбачена ситуація, що виходить за межі учнівського та батьківського контролю, яка створює перешкоди для прибуття і занять у школі 6. Сімейна подорож, якщо батьки заздалегідь узгодили її з адміністрацією, написавши заяву

 • 1. Персональна хвороба 2. Призначений візит до лікаря 3. Смерть близьких родичів 4. Участь в організованих школою заходах впродовж навчального часу 5. Непередбачена ситуація, що виходить за межі учнівського та батьківського контролю, яка створює перешкоди для прибуття і занять у школі 6. Сімейна подорож, якщо батьки заздалегідь узгодили її з адміністрацією, написавши заявуФакт запізнення та дочасного закінчення занять (наприклад, через призначене на певний час відвідування лікаря) також має супроводжуватись запискою батьків (заздалегідь)

 • Факт запізнення та дочасного закінчення занять (наприклад, через призначене на певний час відвідування лікаря) також має супроводжуватись запискою батьків (заздалегідь)Перед першим уроком учні вимикають (або ставлять на беззвучний сигнал) свої мобільні телефонии.

 • Перед першим уроком учні вимикають (або ставлять на беззвучний сигнал) свої мобільні телефонии.

 • Користуватися мобільними телефонами під час навчальних занять заборонено. • Учні не повинні лишати у портфелях, кишенях курток телефони, гроші та інші цінні речі.

 • Задля запобігання пропаж школа просить батьків обмежити суми виданих дітям грошей мінімальним запасом на кишенькові витрати.

 • Всі особисті речі (одяг, взуття, спортивна форма, підручники) мають в належному місці бути промарковані інформацією про власника (ПІБ дитини)Школа забезпечує учнів одноразовим гарячим харчуванням, яке надається під час обідньої перерви.

 • Школа забезпечує учнів одноразовим гарячим харчуванням, яке надається під час обідньої перерви.

 • Учні можуть додатково брати з собою бутерброди, сухе печиво тощо.

 • Не дозволяється приносити до школи та споживати небезпечні для здоров’я продукти (суха вермишель, чіпси, сухарики, жувальні гумки, «Кока-кола» тощо).Обов’язком учня є охайне і пунктуальне ведення щоденика (розклад уроків на тиждень, запис домашнього завдання, надання батькам для підпису в кінці тижня)

 • Обов’язком учня є охайне і пунктуальне ведення щоденика (розклад уроків на тиждень, запис домашнього завдання, надання батькам для підпису в кінці тижня)

 • Щоденник має знаходитись на робочому місці учня протягом всього навчального дня

 • Зошити для роботи в класі і дома мають бути підписані, обгорнуті.Виконання домашніх завдань є обов’язковим.

 • Виконання домашніх завдань є обов’язковим.

 • Контроль за їх виконанням є прерогативою батьків.

 • Систематичне без поважних причин невиконання домашніх завдань є порушенням навчальної дисципліни.забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

 • виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом.

 • Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом.

 • Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї.

 • Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

 • Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла 14 років.означає бездію, у результаті якої обов’язки по вихованню виконуються  неякісно, не в повному обсязі. Наприклад:

 • означає бездію, у результаті якої обов’язки по вихованню виконуються  неякісно, не в повному обсязі. Наприклад:

 • схвалюються здійснення підлітком антигромадських вчинків, прививаються погляди, установки, що пропагандують жорстокість, агресивність, ненависть, неповагу до закону;

 • складаються умови, які загрожують життю та здоров’ю неповнолітнього;

 • мають місце постійні чіпляння до дитини з будь-якого приводу и без нього.може полягати у тому, що вони не піклуються про моральне виховання, фізичний розвиток дітей, створення необхідних умов для своєчасного отримання ними загальної середньої та професійної освіти.

 • може полягати у тому, що вони не піклуються про моральне виховання, фізичний розвиток дітей, створення необхідних умов для своєчасного отримання ними загальної середньої та професійної освіти.

 • Особлива небезпека порушення виконання батьківських обов'язків це настання   юридичної відповідальності за неналежне виховання дитиниякщо ухилення винного від обов'язків з виховання та навчання дітей мало злісний характер.

 • якщо ухилення винного від обов'язків з виховання та навчання дітей мало злісний характер.

 • Законодавець не зазначає: за яких саме умов дія чи бездіяльність батьків або осіб, які їх замінюють, матиме такий характер.

 • Питання про те, чи було ухилення від виконання обов'язків злісним, вирішується в кожному конкретному випадку з урахуванням тривалості та причин неналежного ставлення до виховання та навчання дітей;

 • причин відсутності умов для їх успішного навчання;

 • тривалості відсутності нагляду за поведінкою та навчанням дітей та інших обставин.Шкода (матеріальна та моральна), заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України.

 • Шкода (матеріальна та моральна), заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України.

 • Злісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.адміністративна (стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей»);

 • адміністративна (стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей»);

 • сімейно-правової (ст. 164 СК «Підстави для позбавлення батьківських прав»)

 • цивільно-правова (ст.ст. 1178 – 1183 Цивільного кодексу України);

 • кримінальна (ст. 166 Кримінального кодексу України «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування»).не тільки за ухилення від виконання обов'язків щодо виховання та навчання дітей,

 • не тільки за ухилення від виконання обов'язків щодо виховання та навчання дітей,

 • а також у зв'язку з протиправними діями дітей, тобто настання правопорушення.

 • тобто за поведінку дитини, яка завдає шкоди правам та інтересам як окремих осіб, так і суспільству в цілому.   ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) ).

 • ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) ).

 • вчинення неповнолітніми у віці від 14 до 16 років адміністративних проступків або ж діянь, що містять ознаки злочину, якщо вони не досягли віку кримінальної відповідальності (14 і 16 років), тягне накладення адміністративних стягнень на батьків або осіб, які їх замінюють.тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного (17 грн.) до трьох (51 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 184 КУпАП).

 • тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного (17 грн.) до трьох (51 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 184 КУпАП).

 • Вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність за яке передбачена КУпАП – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від трьох (51 грн.) до п’яти (85 грн.)

 • неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

 • статистика притягнених до адміністративної відповідальності  батьків за ст. 184 КпАП

 • місцевими судами на яких накладено

 • адміністративне стягнення за рік близько

 • 900 осіб.батьки відповідають за свої дії, за те, що:

 • батьки відповідають за свої дії, за те, що:

 • не здійснювали належного нагляду за дітьми або ж, що неналежним чином виховували останніх

 • і не здійснювали нагляд за ними, в результаті чого діти вчинили протиправні дії.

 • Тобто батьки або особи, котрі їх замінюють, притягуються у даному випадку до адміністративної відповідальності за таке винне невиконання чи неналежне виконання обов'язків з навчання і виховання дітей та нагляду за ними, результатом якого стало вчинення неповнолітніми дій, заборонених нормами адміністративного чи кримінального права. Тому дані суб'єкти відповідають не тільки за «чужу» вину, а й за свою, тобто настання адміністративної відповідальності батьків та неповнолітніхЗлісне невиконання  батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки,-

 • Злісне невиконання  батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки,-

 • карається обмеженням волі на строк  від 2 до   5 років або позбавленням  волі на той самий строк (стаття 166 КК України).

 • Статистика: за кожне півріччя засуджено до 10 осібзловживання спиртними напоями,

 • зловживання спиртними напоями,

 • обмеження харчування, одягу, інших предметів першої необхідності (наприклад, дитина залишалась вдома протягом тривалого часу одна, без їжі, брудна, одягнена у брудному одязі )Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, якщо вони не досягли віку з якого настає кримінальна відповідальність,

 • Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, якщо вони не досягли віку з якого настає кримінальна відповідальність,

 • тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 170 до 340 грн.).Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла 14 років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи,

 • Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла 14 років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи,

 • якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою. завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального закладу, закладу охорони здоров'я чи іншого закладу, що зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі договору, ці заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини.

 • завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального закладу, закладу охорони здоров'я чи іншого закладу, що зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі договору, ці заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини.

 • перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану нею, якщо не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.

 • завдала шкоди як з вини батьків (усиновлювачів) або опікуна, так і з вини закладів або особи, що зобов'язані здійснювати нагляд за нею, батьки (усиновлювачі), опікун, такі заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду у частці, яка визначена за домовленістю між ними або за рішенням суду.

 • .Шкода, завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, відшкодовується їхніми батьками (усиновлювачами), опікунами в частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.

 • Шкода, завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, відшкодовується їхніми батьками (усиновлювачами), опікунами в частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.

 • Якщо в момент завдання шкоди кількома малолітніми особами одна з них перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду.Неповнолітня особа (у віці від 14 до 18 років) відповідає за завдану шкоду самостійно на загальних підставах. 

 • Неповнолітня особа (у віці від 14 до 18 років) відповідає за завдану шкоду самостійно на загальних підставах. 

 •  У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини.

 • Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини. .Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними у частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.

 • Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними у частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.

 • Якщо в момент завдання шкоди кількома неповнолітніми особами одна з них перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка