Розчини. Kолігативні властивості розчинівДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.


РОЗЧИНИ. KОЛІГАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ


Розчин – дво- або багатокомпонентна гомогенна система, склад якої може безперервно змінюватися у межах, визначених розчинністюКласифікація розчинівКласифікація розчинів

 • Розчини речовин з молярною масою менше 5000 г/моль називають розчинами низькомолекулярних сполук (НМС), а розчини речовин з молярною масою понад 5000 г/моль – розчинами високомолекулярних сполук (ВМС).

Способи вираження концентрації розчинівТеорії утворення розчинів

 • Хімічна теорія розчинів (Д.І.Менделєєв) припускає хімічну взаємодію компонентів розчину і утворення неміцних і частково дисоційованих сполук між розчиненою речовиною і розчинником. Такі сполуки називаються сольватами (гідратами), а процес їх утворення внаслідок взаємодії компонентів розчину – сольватацією (гідратацією). Терміни “гідрати” і “гідратація” застосовують, коли розчинником є вода.Енергетичні ефекти розчиненняПоняття про розчинність.Вплив екзогенних чинників на розчинність речовин

 • Якщо процес розчинення відбувається ендотермічно,

 • то з підвищенням температури розчинність зростає,

 • а якщо екзотермічно, то – зменшується.

 • При розчиненні твердих речовин у воді, об’єм системи звичайно змінюється незначно. Тому розчинність речовин, які знаходяться в твердому стані, практично не залежить від тиску. На розчинність твердих речовин суттєво впливає температура.

 • Рідини можуть розчинятися в рідинах. З підвищенням температури взаємна розчинність рідин збільшується доти, поки не буде досягнута температура, при якій обидві рідини змішуються в будь-яких пропорціях.

 • взаємне розчинення рідин не супроводжується значною зміною об’єму.

 • Взаємна розчинність рідин мало залежить від тиску і помітно зростає лише при дуже високих тисках (порядку тисяч атмосфер).Розчинність газів – процес екзотермічний, тому з підвищенням температури розчинність газів зменшується. Розчинність газів залежить не лише від температури, а й від тиску.

 • Розчинність газів – процес екзотермічний, тому з підвищенням температури розчинність газів зменшується. Розчинність газів залежить не лише від температури, а й від тиску.Закон Дальтона

 • В суміші газів, які хімічно не взаємодіють між собою, сумарний тиск рівний сумі парціальних тисків газів, що утворюють цю суміш.Знання законів Генрі та Дальтона дозволяє правильно аналізувати газообмін в організмі, який проходить в легенях. Поступлення газів з повітря в кров, і навпаки, підчиняється закону Генрі. Між парціальними тисками газів в крові та повітрі існують відмінності, які забезпечують обмін газів.Біогенні елементиВ залежності від будови зовнішніх електронних оболонок атомів хімічні елементи поділяються на такі родини: s -, d - і p - родини

 • До s – родини належать: Na, K, Ca, Mg.

 • До d – родини належать: Fe, Cu, Zn, Mn,

 • Co, Cr, Mo, Ni

 • До p– родини належать: C, H, O, N, S, P

 • В залежності від вмісту в організмі хімічні

 • елементи поділяють на макро-, мікро та

 • ультрамікроелементи.

 • Макроелементи: Na, K, Ca, Mg, Сl, P

 • Мікроелементи: Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Cr,

 • Mo, Ni

 • Ультрамікроелементи: Au, Ag, HgКАРБОНГідрогенОксигенНітроген

макроелементиМікроелементи
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка