Розглянути поняття «креативність» в працях науковців розглянути поняття «креативність» в працях науковцівДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.

розглянути поняття «креативність» в працях науковців.

 • розглянути поняття «креативність» в працях науковців.

 • ознайомитись з можливостями використання кваліметричної моделі креативності педагога опорного навчального закладу

 • обмінятися досвідом з використання творчого потенціалу педагогів в роботі опорних навчальних закладів містаПлан

  • Поняття «креативність» в працях науковців.
  • Кваліметрична модель креативності педагога, в тому числі опорного навчального закладу та її застосування.
  • Організація методичної роботи в опорному навчальному закладі для розвитку креативності педагогів. Обмін досвідом.


1. Поняття “креативність” в працях науковців

 • Креативність - творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактора

 • Креативність - здібність перетворювати діяльність на творчий процес

 • Педагогічна творчість учителя - це педагогічна діяльність, спрямована на розвиток потенційних можливостей кожного учня у навчально-виховному процесіПоняття “креативність” в працях науковців

 • «… творчий потенціал педагога не є явищем, багажем, який людина носить із собою все життя в незмінному вигляді. Він змінюється, розвивається, збагачується і в цьому розумінні є невичерпним» (Н.Г. Протасова)

 • Соціальне замовлення школи на формування творчого учня може виконати тільки творчо працюючий вчитель.Підходи до розуміння сутності педагогічної творчості

 • Гуманістичний: педагогічна творчість пов'язана з особистістю учня, вихованця. Сутність креативного мислення: здатність до нестандартних способів вирішення педагогічних ситуацій, які приводять до позитивних результатів у розвитку особистості дитини.

 • Продуктивний: акцент робиться на результативності, ефективності й доцільності педагогічної діяльності. Креативне педагогічне мислення забезпечує ефективні рішення з оптимізації навчально- виховного процесу, нестандартні педагогічні рішення мають бути оптимальними та оригінальними.Підходи до розуміння сутності педагогічної творчості

 • Особистісний: найголовнішим вважається прагнення вчителя підвищити власний інтелектуальний рівень, вмотивованість на потребу в новизні, самовдосконаленні, прагнення до педагогічного пошуку, активність та самостійність.

 • 4. Інноваційний: педагогічна креативність ідентифікується з педагогічною інноватикою, спрямованістю на визначення та вирішення педагогічних завдань новими шляхами. Творче мислення полягає не лише в тому, щоб винайти оригінальне рішення, але й в тому, щоб втілити його в практику.2. Кваліметрична модель креативності педагога

 • Основні фактори творчої особистості вчителя:

 • мотивація вчителя до творчої педагогічної діяльності;

 • здобутки реальної творчої педагогічної діяльності вчителя,

 • креативні якості особистості.Кваліметрична модель креативності педагога

 • 1. Мотивація до творчої діяльності вчителя конкретизується у таких критеріях:

 • очікування власних творчих досягнень;

 • захопленість творчим процесом,

 • прагнення до індивідуального творчого стилю роботи,

 • прагнення до постійного самовдосконалення у творчій діяльності, до підвищення рівня професійної кваліфікації,

 • прагнення досягти найбільшої результативності в педагогічній діяльності.Кваліметрична модель креативності педагога

 • 2. Здобутки реальної творчої діяльності вчителя:

 • використання в педагогічній діяльності прийомів, методів, які формують в учнів компетентності з продуктивної творчої діяльності,

 • володіння інноваційними педагогічними технологіями, трансформування, раціоналізація їх при використанні у власній практиці;

 • уміння розробляти, проводити нестандартні уроки, заняття;

 • здатність виявляти, підтримувати творчість учнів, вихованців

 • здатність генерувати оригінальні ідеї щодо розв'язання педагогічних завдань.Кваліметрична модель креативності педагога

 • 3. Креативні якості особистості конкретизуються у таких критеріях:

 • творча фантазія,

 • розвинене уявлення,

 • розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, поясняти, виділяти головне …, гнучкість, швидкість педагогічного мислення),

 • емоційність,

 • критичність мислення,

 • високий рівень комунікативних здібностей.Кваліметрична модель креативності вчителя (частина)Використання моделі:

 • Для об’єктивності слід використовувати два підходи: самооцінку педагогом та експертну оцінку (дає заступник директора, вихователь-методист або інший безпосередній керівник)

 • Оцінювання проводиться, виходячи з такої шкали:

 • 0 балів– не відповідає («НІ»),

 • 0,25 б.– відповідає манш, ніж на половину («НІ>ТАК»),

 • 0,5 б.– відповідає на половину («НІ=ТАК»),

 • 0,75 б.– відповідає більш, ніж на половину, але не на 100% («НІ<ТАК»),

 • 1,00 б.– відповідає повністю («ТАК»).Висновки про рівень розвитку креативності педагога:

 • Високий рівень творчого потенціалу (К = 0,76-1): характерними є наявність індивідуальної стратегії вирішення професійних завдань; схильність до пошуку оригінальних рішень професійних завдань будь-якого рівня складності, до роботи з будь-яким дітьми; високий рівень рефлексивних умінь.

 • Середній рівень креативності (К = 0,51-0,75): легко орієнтуються в нових напрямах інформаційної думки, адекватно застосовують методи і технології навчання й виховання з урахуванням ін­дивідуальних особливостей учнів та вихованців, володіють засобами і прийомами рефле­ксії щодо власної діяльності і поведінки.

 • Низький рівень креативності (К< 0,5): характерним є достатній рівень знань свого предмета, методики його викладання, прийомів і методів виховання, самовдосконалення - під керівництвом адміністрації.Значення кваліметричної моделі:

 • допомагає "включити" механізми рефлексії, що, як наслідок, сприяє професійному саморозвитку креативності педагога.

 • є можливість виміряти рівень наявного творчого потенціалу педагога,

 • визначити ті складові особистості педагога , які потребують додаткової уваги та впливу,

 • для визначенні осіб, які мають виконувати завдання різного рівня складності, що потребують креативності.3. Організація методичної роботи в опорному навчальному закладі для розвитку креативності педагогів. Обмін досвідом.

 • Напрямки діяльності:

 • 1. Визначення рівня креативності педагогів

 • 2. Поширення тренінгів з метою розвитку творчого потенціалу

 • 3. Залучення педагогів з високим рівнем креативності до організації нестандартних форм методичної роботи


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка