Розроблення комплексної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребамиДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.

розроблення комплексної  програми розвитку  дитини з особливими освітніми потребами

 • розроблення комплексної  програми розвитку  дитини з особливими освітніми потребами

 • надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання;

 • організація спостереження за динамікою розвитку учнявизначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання/розвитку дитини з особливими освітніми потребами

 • визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання/розвитку дитини з особливими освітніми потребамирозробляється групою фахівців (заступник

 • розробляється групою фахівців (заступник

 • директора з навчально-виховної роботи, вчителі,

 • асистент вчителя, психолог, вчитель

 • дефектолог та інші) із обов’язковим залученням

 • батьків, або осіб, які їх замінюють,

 • з метою визначення конкретних

 • навчальних стратегій

 • і підходів до навчання дитини

 • з особливими освітніми

 • потребами1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до школи та строк, на який складається програма.

 • 1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до школи та строк, на який складається програма.

 • 2. Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення:

 • її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання у чому їй потрібна допомога;

 • інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією). • 3. Спеціальні та додаткові  освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку фіксується розклад занять з відповідними фахівцями ( логопедом, фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною.

 • 4. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних навчальних методів, матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.Адаптація – змінює характер навчання, не змінюючи зміст, понятійну сутність навчального матеріалу.

 • Адаптація – змінює характер навчання, не змінюючи зміст, понятійну сутність навчального матеріалу.

 • Адаптація – зміна умов виконання завдання.

 • Модифікація змінює характер навчання, змінюючи зміст, понятійну сутність навчального матеріалу.

 • Модифікація – зміна інструкції виконання завдання, що передбачає зміну очікуваного результату.Адаптації:

 • Адаптації:

 • пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в класних кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в класі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її слуховим апаратом;

 • адаптація навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності; збільшення часу на виконання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності);

 • адаптація матеріалів (адаптація навчальних посібників, наочних та інших матеріалів; використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, картки-підказки, тощо).Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин.

 • Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин.

 • Індивідуальна навчальна  програма дитини з особливими освітніми  потребами у класі з інклюзивним  навчанням

 •   розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною  їх адаптацією.

 • Навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.Установча зустріч членів команди (визначення оптимального складу команди, план проведення комплексного оцінювання сильних сторін та потреб дитини (збір комплексної інформації про дитину).

 • Установча зустріч членів команди (визначення оптимального складу команди, план проведення комплексного оцінювання сильних сторін та потреб дитини (збір комплексної інформації про дитину).команда фахівців вивчає наявний рівень знань і вмінь учня, можливості та потреби, фіксує результати вивчення:

 • команда фахівців вивчає наявний рівень знань і вмінь учня, можливості та потреби, фіксує результати вивчення:

 • - вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), у чому потрібна допомога;

 • - інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією).

 • освітні галузі, в яких учень потребує допомоги;

 • аспекти соціального/емоційного розвитку, в яких учень потребує допомоги;Батьки - інформацію про стан здоров’я, розвиток, інтереси, особливості поведінки дитини

 • Батьки - інформацію про стан здоров’я, розвиток, інтереси, особливості поведінки дитини

 • Фахівці – особливості розвитку тих чи інших процесів, функцій

 • Педагоги – наявний рівень знань та вмінь, співставлення вимог програми та можливостей дитини, особливості поведінки, спілкування з ровесниками та дорослими

 • Адміністрація – адміністративна

 • організація додаткової підтримки

 • (розклад, додаткові фахівці) • 2. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини; визначення поточного рівня знань та вмінь різними спеціалістами, як основу для подальшої організації навчання.Початок –

 • Початок –

 • час, коли дитина прийшла до школи;

 • Закінчення –

 • оцінювання – процес безперервний.Команда педагогів та фахівців школи:

 • Команда педагогів та фахівців школи:

 • вчитель,

 • асистент вчителя,

 • психолог,

 • логопед,

 • соціальний педагог;

 • вчитель-дефектолог тощо;

 • фахівці, залученні з інших організацій,

 • за участі батьків.особливості розвитку пізнавальних процесів;

 • особливості розвитку пізнавальних процесів;

 • рівень підготовленості дитини;

 • адаптаційний потенціал (які можуть виникати труднощі в адаптації, чи перебувала дитина в колективі тощо);

 • індивідуальні стилі навчання, здібності, інтереси.

 • Визначаються аспекти, які потребують розвитку.Презентація результатів оцінки - визначення особливих потреб учня для подальшого складання ІПР.

 • Презентація результатів оцінки - визначення особливих потреб учня для подальшого складання ІПР.

 • Представлення базується на можливостях та сильних сторонах учня, а не лише його проблемах.

 • Узагальнення результату оцінки, коментарі та запитання.

 • Занотовування їх як рекомендації для складання ІНП.

 • Зачитування занотованого, аби пересвідчитись, що всі члени команди розуміють зміст результатів і погоджуються з рекомендаціями.В яких сферах розвитку необхідно надати допомогу?

 • В яких сферах розвитку необхідно надати допомогу?

 • Скільки часу на тиждень триватимуть заняття з фахівцями або додаткові заняття?

 • Які зміни у розкладі мають відбутися?

 • Які заходи будуть запропоновані для встановлення співпраці з іншими учнями?

 • В яких заходах, крім навчальних, дитина братиме участь?

  • Важливо пам’ятати, що визначати цілі та планувати завдання необхідно одночасно в усіх сферах розвитку в яких учень потребує допомоги.


Чи потрібен дитині супровід для пресування школою?

 • Чи потрібен дитині супровід для пресування школою?

 • Які адаптації середовища, технічного забезпечення необхідно здійснити?

 • Яких фахівців необхідно залучити?

 • Якою є поведінка дитини, яких змін вона потребує для покращення процесу навчання?

 • Який теперішній рівень досягнень дитини?

 • З удосконалення/розвитку яких навичок необхідно розпочати?чому дитина потребує розроблення індивідуалізованої програми розвитку;

 • чому дитина потребує розроблення індивідуалізованої програми розвитку;

 • хто надаватиме освітні та спеціальні послуги;

 • тривалість послуг;

 • методи та періодичність оцінювання;

 • періодичність перегляду ІПР та надання інформації про хід його виконання. • Визначення цілей та завдань.

 • Cтворення індивідуального плану розвитку.Цілі – це твердження щодо бажаного результату. Вони можуть стосуватися знань, умінь, поведінки тощо і мають бути чітко сформульовані, висловлені через позитивні твердження та бути зрозумілими всім, хто їх читає.

 • Цілі – це твердження щодо бажаного результату. Вони можуть стосуватися знань, умінь, поведінки тощо і мають бути чітко сформульовані, висловлені через позитивні твердження та бути зрозумілими всім, хто їх читає.

 • Завдання – необхідні проміжні кроки на шляху до окресленої цілі.Критерії SMART

 • Критерії SMART

 • S- конкретність (чіткість формулювання)

 • M- вимірюваність (оцінка прогресу)

 • A- досяжність (реалістичність)

 • R- актуальність (значиме для дитини)

 • T- визначеність у часі (за який час)Приклад 1. “До закінчення навчального року Сашко вивчить кольори”

 • Приклад 1. “До закінчення навчального року Сашко вивчить кольори”

 • Приклад 2. “До червня 2014 року Сашко знатиме 2 кольори: червоний, жовтий; знаходитиме їх з-поміж інших, показуватиме”.До червня 2014 року Сашко:

 • До червня 2014 року Сашко:

 • Виділяє (показує рукою) червоний колір на прохання дорослого “Покажи червоний”

 • Знаходить (показує) предмети червоного кольору на прохання дорослого “Червоний листочок”, “Червона машинка” і т.д.

 • Знаходить червоний колір з двох запропонованих і показує його.

 • Знаходить червоний з-поміж інших. • 4. Здійснення навчання за індивідуальним навчальним планом. Моніторинг ефективності, внесення коректив.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка