Розвиток лідерства необхідно розглядати в контексті визнання і підтримки державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як конкурентоспроможного, привабливого місця праці, здатного привернути та утримати найкращі кадриДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Лідерство-це те, чому навчають, принцип, який сповідують, і компетенція, яку розвивають і оцінюють, як при наборі на керівні посади, так і під час реалізації посадових обов’язків.

 • Лідерство-це те, чому навчають, принцип, який сповідують, і компетенція, яку розвивають і оцінюють, як при наборі на керівні посади, так і під час реалізації посадових обов’язків.

 • Лідерство розглядається як те, чому навчаються і що можна розглядати як на рівні людини, так і на рівні організації та державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування в цілому.Лідерами не народжуються, ними стають. Як завжди, вони є результатом тяжкої роботи. І це є ціною, яку ми маємо заплатити для досягнення мети (Вінсент Ломбарді)

 • Лідерами не народжуються, ними стають. Як завжди, вони є результатом тяжкої роботи. І це є ціною, яку ми маємо заплатити для досягнення мети (Вінсент Ломбарді) • Розвиток лідерства необхідно розглядати в контексті визнання і підтримки державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як конкурентоспроможного, привабливого місця праці, здатного привернути та утримати найкращі кадри, кваліфікованих працівників.

 • Така концепція забезпечить успіх та впевнене майбутнє публічної служби • Стратегією державної кадрової політики на 2012-2020 роки передбачено, що основними цілями реалізації державної кадрової політики є підготовка та професійний розвиток вищих керівних кадрів державної служби, здатних забезпечити ефективність державної політики у сфері державного управління та лідерство у проведенні адміністративної та економічної реформ.

 • Реалізація цього завдання потребує посилення уваги до проведення тематичних короткотермінових семінарів з питань розвитку лідерства та формування управлінської еліти.Пропонуємо для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Програму тематичного короткотермінового семінару за темою “Лідерство та управлінська еліта” (далі – Програма), яка апробована в ДРІДУ НАДУ при Президентові України.

 • Пропонуємо для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Програму тематичного короткотермінового семінару за темою “Лідерство та управлінська еліта” (далі – Програма), яка апробована в ДРІДУ НАДУ при Президентові України.– відповідність вимогам сучасності;

 • – відповідність вимогам сучасності;

 • науковість;

 • – професійна спрямованість;

 • – зв’язок теорії з практикою;

 • – системність.Метою навчання за Програмою є: формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з проблем лідерства і формування управлінської еліти, відповідно до умов державного управління та місцевого самоврядування.

 • Метою навчання за Програмою є: формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з проблем лідерства і формування управлінської еліти, відповідно до умов державного управління та місцевого самоврядування.Завданнями навчання за Програмою є:

 • Завданнями навчання за Програмою є:

 • розкрити теоретико-методологічні проблеми сутності феномену лідерства; з’ясувати в контексті сучасних теорій еліти проблеми формування та функціонування управлінської еліти в Україні; удосконалити навички розроблення і реалізації конкретних заходів щодо застосування оптимальних лідерських стилів управління; сформувати у слухачів уміння аналізувати сучасну систему функціонування управлінської еліти й формувати лідерські якості.1) Лідерство в сучасному світі (Поняття та загальна характеристика «лідерства» й «керівництва». Спільні та відмінні риси між лідером і керівником. Концепції лідерства в історії суспільної думки. Типи та масштаби лідерства. Стилі лідерства);

 • 1) Лідерство в сучасному світі (Поняття та загальна характеристика «лідерства» й «керівництва». Спільні та відмінні риси між лідером і керівником. Концепції лідерства в історії суспільної думки. Типи та масштаби лідерства. Стилі лідерства);

 • 2) Управлінська еліта: теоретико-методологічні засади та витоки формування (Теоретичні засади та витоки формування управлінської еліти.  Сутність поняття управлінської еліти. Ознаки, класифікація та функції управлінської еліти. Статус і функції правлячої еліти в політичній системі України. Типи політичних еліт.  Регіональні еліти.  Демократія та її вплив на формування й трансформації елітних груп.  Методологічні установки елітизму);3) Аналіз феномену української управлінської еліти (історичний аспект) (Українська еліта як важливий чинник формування української державності. Владна еліта радянського періоду та її вплив на політичні орієнтації громадян. Становлення сучасної української політико-управлінської еліти. Нормативно-правові засади функціонування управлінської еліти в Україні);

 • 3) Аналіз феномену української управлінської еліти (історичний аспект) (Українська еліта як важливий чинник формування української державності. Владна еліта радянського періоду та її вплив на політичні орієнтації громадян. Становлення сучасної української політико-управлінської еліти. Нормативно-правові засади функціонування управлінської еліти в Україні);

 • 4) Формування та розвиток політико-адміністративної еліти в Україні (Активна державна кадрова політика – важливий фактор формування міцної та авторитетної еліти. Формування ефективної процедури відбору політико-адміністративної еліти. Формування резерву вищих керівних кадрів в органах публічної влади. Службова кар’єра політико-адміністративної еліти. Професійний розвиток політико-адміністративної еліти в Україні).Програма розвитку лідерства та управлінської еліти спирається на інтерактивні методики навчання дорослих і передбачає: проведення тренінгів, обмін досвідом, проведення різних короткострокових заходів за участі запрошених гостей, обговорення актуальних питань, реалізація програм менторства та наставництва, надання індивідуальних консультацій тощо.

 • Програма розвитку лідерства та управлінської еліти спирається на інтерактивні методики навчання дорослих і передбачає: проведення тренінгів, обмін досвідом, проведення різних короткострокових заходів за участі запрошених гостей, обговорення актуальних питань, реалізація програм менторства та наставництва, надання індивідуальних консультацій тощо.На етапі сприймання, осмислення та запам’ятовування навчального матеріалу доцільним є використання таких методів: лекція, дискусія, бесіда, розповідь, самостійна робота з літературою та іншими джерелами інформації, демонстрування наочності тощо.

 • На етапі сприймання, осмислення та запам’ятовування навчального матеріалу доцільним є використання таких методів: лекція, дискусія, бесіда, розповідь, самостійна робота з літературою та іншими джерелами інформації, демонстрування наочності тощо.

 • На етапі формування умінь і навичок необхідним є використання таких методів як: аналіз професійних ситуацій, розв’язування професійних завдань, вправи, ділові ігри тощо.важливим методологічним аспектом викладання лідерства при підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є використання у навчальному процесі сучасних андрогогічних принципів навчання та поєднання пізнавального (слухачі отримають комплекс знань), діяльнісного (дозволяє сформувати уміння та навички через практичні вправи підчас занять) і ціннісного підходів (сприяє формуванню елітної особистості).

 • важливим методологічним аспектом викладання лідерства при підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є використання у навчальному процесі сучасних андрогогічних принципів навчання та поєднання пізнавального (слухачі отримають комплекс знань), діяльнісного (дозволяє сформувати уміння та навички через практичні вправи підчас занять) і ціннісного підходів (сприяє формуванню елітної особистості).У результаті участі в роботі семінару

 • У результаті участі в роботі семінару

 • слухачі повинні знати: сучасні концепції лідерства; сутність, функції та типологію еліт; основні теоретико-методологічні підходи до понять “управлінська еліта” та “лідерство”; шляхи формування управлінської еліти; характер та специфіку взаємовідносин центральної та регіональної управлінських еліт; специфіку становлення іміджу лідерів в сучасній Україні; понятійно-категоріальний апарат теми.У результаті участі в роботі семінару

 • У результаті участі в роботі семінару

 • слухачі повинні вміти: володіти технологією використання теоретичних знань щодо проблеми функціонування феномену лідерства у практичній діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування; визначити функції лідера та його місце в формуванні сучасних еліт; вміти визначати місце і роль еліт в сучасному соціумі; дослідити процеси формування національної еліти України; проаналізувати стан та перспективи розвитку лідерства та еліти в Україні; визначити функції лідерів.Кожен державний службовець та кожна посадова особа місцевого самоврядування має вміти власноруч розробити ті інструменти, які розкриють його як лідера, що гуртує та об’єднує навколо себе команду (симфонічний оркестр однодумців) та цілеспрямовано досягає поставленої мети і високих результатів діяльності.

 • Кожен державний службовець та кожна посадова особа місцевого самоврядування має вміти власноруч розробити ті інструменти, які розкриють його як лідера, що гуртує та об’єднує навколо себе команду (симфонічний оркестр однодумців) та цілеспрямовано досягає поставленої мети і високих результатів діяльності.Дякуємо за увагу!

 • Дякуємо за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка