Розвивальне середовище в днз історичний огляд питання облаштування середовища для дітейДата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.


РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ДНЗ


Історичний огляд питання облаштування середовища для дітей

 • в умовах суспільного дошкільного вихованняІталійський педагог М. Монтессорі вважала :

 • дитина має від народження задатки, які вона зможе розвинути за умов правильного організованого середовища. Важливою складовою підготовленого середовища є дидактичний матеріал.

 • З боку дорослого потрібні лише незначна допомога й опосередковане керівництво. Педагог впливає на дітей непрямо, а через середовище, дидактичні матеріали або за допомогою правил, які він придумує разом з дітьми.Принципи організації діяльності в підготовленому розвивальному середовищі (за М. Монтессорі)

 • Свобода вибору діяльності (дорослі не мають робити за дитину те, що вона може зробити сама);

 • Структура і порядок (матеріали зберігаються в належному стані, на своїх місцях, у порядку відповідно до вікових норм);

 • Природність і реальність (відповідність предметів і матеріалів реальності, тобто діти використовують реалістичні для дорослого життя предмети, але менші за величиною)Бельгійський педагог, лікар і психолог Жан Овідій Декролі

 • Розробив програму розвитку дітей, яка побудована на комплексах, так званих “центрах інтересів”

 • Педагог, знаючи принципи, програму, методи, організовуючи навчальне середовище, яке відповідає інтересам дитини, може спробувати окреслити відповідно до віку “орієнтування у виборі професії”На його думку, матеріалом для здобуття основних завдань є:

 • Вивчення самої дитини та її основних потреб;

 • Вивчення матеріального й соціального середовища;

 • Самовивчення дитиниУкраїнський педагог С. Русова

 • Навкруги в дитячому садку мусить бути все рідне, що нагадує знайомі хатні обставини з найкращого боку

 • Облаштовуючи приміщення дитячого садка, радила педагогам керуватися не лише своїм смаком, а “придивлятись до обставин дитячими очима, - де самі діти почуваються найкраще, такі обставини і належить утворити”С. Русова опрацювала низку вимог щодо використання принципу індивідуалізації освітньої роботи з дітьми

 • Створення в дитячому садку “атмосфери рідного дітям життя”;

 • Довірливі, відверті стосунки між педагогом і дітьми;

 • Знання та врахування педагогом в роботі:

 • - “певних типів дітей відповідно до їхнього темпераменту”

 • - відмінності між дітьми різної статі

 • - національних рис дітей тощо.Аналіз психолого-педагогічних досліджень

 • У створеному предметно-ігровому середовищі дитина застосовує вже набуті знання й експерементує проблематичні.

 • Розвивальне предметне середовище,у якому діє дитина дошкільного віку, використовуючи свої знання й спроби діяльності, має бути для неї невичерпним, інформативним, здатним задовольняти потреби в новизні.

 • Саме в педагогічно забезпеченому середовищі дошкільного навчального закладу відбувається розвиток як інтересів дитини, орієнтованих на зовнішні об‘єкти, так і формування усвідомленості дитиною своїх потреб і можливостей у їхній самореалізації, що доведено в психолого-педагогічних дослідженнях.

 • До створення в дошкільних навчальних закладах спеціально організованого, педагогічно доцільного, розвивального предметного середовища висуваються певні вимоги, обумовлюються основні підходи та принципи його облаштування.Розвивальне предметне середовище – це система матеріальних динамічних і змінних об‘єктів діяльності дитини, що стимулюють її розвиток.

 • Розвивальне предметне середовище – це система матеріальних динамічних і змінних об‘єктів діяльності дитини, що стимулюють її розвиток.Завдання й можливості предметного середовища:

 • Здійснювати виховання і навчання, орієнтуючись на конкретну особистість;

 • об‘єднувати дітей у групи за здібностями та інтересами;

 • Через різноманітні матеріали, посібники, атрибути заохочувати дітей до досліджень, випробування власних ідей;

 • Забезпечувати гармонійні стосунки між дитиною та навколишнім світом;

 • Заохочувати дітей до різних видів діяльності;

 • Розвивати здатність дітей здійснювати вибір;

 • Сприяти розвитку світосприйняття.Складові середовища:

 • Природні, соціальні та культурні компоненти;

 • Праці художників, проектувальників, конструкторів, майстрів-оздоблювачів (твори мистецтва, предмети, вироби прикладного мистецтва, посібники, іграшки);

 • Продукти діяльності дорослих для дітей – персоналу ДНЗ та батьків

 • (виставки, оформлення інтер‘єру, посібники);

 • вироби дітей (малюнки, аплікація,

 • ліплення, поробки тощо).Основні вимоги до облаштування середовища

 • Усі іграшки, матеріали, атрибути, предмети-замінники об‘єднуються відповідно до різних видів предмітно-ігрової діяльності дітей (рухової, образотворчої, сюжетної тощо);

 • Більшість дидактичних матеріалів, іграшок, картинок, має використовуватися з різною метою, варіативно, тобто поліфункціонально;

 • Усі іграшки групуються так, щоб вони своєю величиною відповідали одна одній, зросту дітей і стаціонарному предметному оточенню, у якому граються діти;

 • Поєднання знайомих для дитини компонентів середовища з новими, які забезпечують її пізнавальний розвиток;

 • Рівень інформативності середовища досягається урізноманітненням тематики (від приготування ляльці їжі до її лікування)

 • Забезпечення динаміки й мобільності середовища, що розвиває вміння дитини активно співпрацювати з цим середовищем.Умови організації розвивального предметного середовища є:

 • Забезпечення повноцінного всебічного розвитку дітей;

 • Реалізація програмового змісту навчально-виховного роботи;

 • Опора на особистісно орієнтовану модель взаємодії між педагогом і дітьми

 • Урахування інтересів дитини, задоволення її природних нахилів і потреб;

 • Наповнення новизною розвивального характеру, забезпечення складових елементів та їх варіативність.Розвивальне середовище

Розвивальне предметне середовище організовується для надання дітям якомога більше можливостей для активної цілеспрямованої й різноманітної діяльності

 • Розвивальне предметне середовище організовується для надання дітям якомога більше можливостей для активної цілеспрямованої й різноманітної діяльності

Побудова ігрового середовища повинна відповідати таким принципам:

 •  принцип   взаємодії;

 •  принцип активності, самостійності й творчості;

 •  принцип   динамічності;

 •  принцип   вільного   центрування;

 •  принцип   емоційного   комфорту;

 •  принцип   естетичності   в  добиранні   матеріалів  та атрибутів;

 •  принцип зв'язку з реальним життям;

 •  принцип урахування  вікових особливостей дітей.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка