Сама велика собака живе у моєї подругиДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.

 • Сама велика собака живе у моєї подруги.

 • Далекий путь пройшли швидко.

 • Пробачте мене. Більша половина учнів .

 • На протязі семестру Іван працював добре.

 • Поїзд прибув у 12 годин.Зараз одинадцять.

 • Відношення між дітьми. Без десяти три.

 • Опавше листя. Студент університета.

 • Не з’явився в школу із-за хвороби.

 • Лікуючі властивості; добрий по природі.

 • По вині; по моді;м’який по характеру.

 • Зателефонуйте після десяти; пів сьомої. • Найбільший собака живе у моєї подруги.

 • Далеку путь пройшли швидко.

 • Пробачте мені. Більше половини учнів .

 • Протягом семестру Іван працював добре.

 • Поїзд прибув о 12 годині. Зараз одинадцята.

 • Відносини між дітьми. За десять хвилин третя.

 • Опале листя. Студент університету.

 • Не з’явився в школу через хворобу.

 • Лікувальні властивості; добрий від природи.

 • З вини; за модою; м’якої вдачі.

 • Зателефонуйте по десятій; пів на сьому. • Старша викладачка; досвідчена інженер.

 • Медичні приладдя; пошкоджені коріння.

 • Повідомити студентові; зазнати біду.

 • Радіти перемозі; пильнувати чистоту.

 • Ми не припинимо боротьбу.

 • Шкодувати гроші на освіту.

 • Телефонував до нього.

 • Кепкувати над ним.

 • Властивий для нього.

 • Я вибачаюся за вчорашній випадок.

 • Підписали зошита.

 • Книжки кількістю 7 екземплярів. • Старший викладач; досвідчений інженер.

 • Медичне приладдя; пошкоджене коріння.

 • Повідомити студента; зазнати біди.

 • Радіти з перемоги; пильнувати чистоти.

 • Ми не припинимо боротьби.

 • Шкодувати грошей на освіту.

 • Телефонував йому.

 • Кепкувати з нього.

 • Властивий йому.

 • Пробачте (даруйте) мені за вчорашній випадок.

 • Підписали зошит.

 • Книжки в кількості 7 примірників. • Граматичний коментар

 • -Називаючи точний час, слід пам’ятати, що до 30 хв треба вживати прийменник на, а після 30 хв–прийменник за.

 • -Прикметник узгоджується з іменником на означення певних професій, посад і звань жінок лише в чоловічому роді.

 • -Іменники чоловічого роду II відміни у З. в. однини вимагають нульового закінчення: отримав лист

 • - Прийменник у(в) вживаємо, коли після нього йде слово кількість, розмір, сума, а далі – числівник.

Граматичні помилки - це помилки в структурі мовної одиниці : в структурі слова, словосполучення або речення; це порушення якої-небудь граматичної норми - словотворчої, морфологічної, синтаксичної. Наприклад:

 • Граматичні помилки - це помилки в структурі мовної одиниці : в структурі слова, словосполучення або речення; це порушення якої-небудь граматичної норми - словотворчої, морфологічної, синтаксичної. Наприклад:- подсковзнутися замість посковзнутися, благородність замість благородство - тут припустилися помилки в словотворчій структурі слова, використано не той префікс і не той суфікс.

 • - подсковзнутися замість посковзнутися, благородність замість благородство - тут припустилися помилки в словотворчій структурі слова, використано не той префікс і не той суфікс.- без коментар замість без коментарів, більш легше замість легше - неправильно утворені форми слів, порушені морфологічні норми;

 • - без коментар замість без коментарів, більш легше замість легше - неправильно утворені форми слів, порушені морфологічні норми;

 • -дякувати вас, удостоєний нагородою.Моє враження і ставлення до «Пісні про рушник» - порушена структура словосполучень, синтаксичні норми.

 • Отож, розрізняють морфологічні та синтаксичні помилки.це дотримання чітко встановленої системи словозміни, форм роду і числа кожної змінюваної частини мови. Наприклад:

 • це дотримання чітко встановленої системи словозміни, форм роду і числа кожної змінюваної частини мови. Наприклад:

 • У сучасній українській літературній мові деякі іменники мають паралельні форми роду, чоловічого і жіночого:зал – зала; клавіш – клавіша; сусід-сусіда. Форми чоловічого роду є літературними, форми жіночого – розмовними. • У давальному відмінку однини іменники чоловічого роду мають закінчення –ові,-еві (-єві) та –у, -ю, однак перевагу слід надавати першим, особливо якщо ці іменники є назвами осіб за фахом чи родом діяльності та істот: директорові, деканові, товаришеві, Андрієві. Закінчення –у, -ю вживаються переважно для урізноманітнення форм, коли таких іменників кілька, наприклад : товаришеві Карпенку Олегу Івановичу, студентові-математику. • Сучасній українській мові не властива складена форма найвищого ступеня порівняння зі словом самий(сама, саме, самі) : самий більший, сама найкраща, саме менше. Треба: найкраща, найбільший, найменше.

 • Особливістю якісних прикметників вищого ступеня порівняння є вживання їх в контексті з прийменниками від, а, ніж: Волга довша від Дніпра (за Дніпро, ніж Дніпро). • Багато помилок трапляється у формах непрямих відмінків числівників:

 • Урожай зібрали на двісті п*ятдесят шести гектарах, а правильно: на двохстах п*ятдесяти(п*ятдесятьох) шести (шістьох) гектарах.

 • . У складених порядкових числівниках змінюється тільки останнє слово:

 • Ця подія відбулася у тисяча дев*ятсот двадцятому році (а не у тисячу). • Після прикметників у вищому ступені, якщо далі йде порівняння, обов*язково вживаються прийменники від, за або сполучник ніж:

 • тяжчий від олова( а не тяжчий олова);

 • дорожчий за золото (а не дорожчий золота),

 • сильніший, ніж страх ( а не сильніший страху) • - Після прикметників типу багатий, скупий, хворий тощо перед іменником вживається прийменник на: багатий на корисні копалини, скупий на слова, швидкий на язик, хворий на діабет.

 • -Після прийменника по іменник вживається в місцевому відмінку, а не в давальному : зв*язати по руках і ногах (а не по рукам і ногам), орієнтуватися по зірках ( а не зіркам) • При числівниках два, три, чотири іменник стоїть у називному відмінку множини, а не в родовому однини : два дні, три місяці, чотири роки. І навпаки, при числівнику півтора іменник стоїть у родовому відмінку однини, а не в називному множини: півтора дня, півтора місяця, півтора року.

 • При дробових числівниках іменник має форму родового відмінка однини: дві цілих і п’ять десятих метра, одна третя кілограма (а не метри, кілограми).   • Синтаксичні помилки –
   • - неправильна побудова словосполучень:порушення норм узгодження, керування;
   • - неправильна побудова речень з однорідними, відокремленими членами, дієприкметниками, дієприслівниковими зворотами, складних речень.


 • Побудова і вживання

 • словосполучень

 • У побудові словосполучень, особливо з підрядним зв’язком керування, найвиразніше проявляється специфіка мови. Наприклад, українською мовою слід казати дякую вам ( а не «дякую вас»), розмовляю українською мовою (а не «розмовляю на українській мові»), згідно з законом ( а не «згідно закону») тощо. Тому, будуючи речення, треба насамперед правильно поєднувати слова в словосполучення.пробачте мені ( а не мене)

 • пробачте мені ( а не мене)

 • мені болить ( а не мене)

 • дотримати слова ( а не слово)

 • оволодіти ситуацією (а не ситуацію)

 • опанувати професію ( а не професією)

 • учитися ремесла ( а не ремеслу)

 • ігнорувати попередження ( а не попередженням

 • завдати шкоди ( а не шкоду) • зазнати невдачі ( а не невдачу)

 • зрадити принципи ( а не принципам)

 • називати на ім*я ( а не по імені)

 • звернутися за адресою ( а не по адресі)

 • відправити поштою ( а не по пошті)

 • прийшов у справі ( а не по справі)

 • комісія для складання ( а не по складанню)

 • заходи щодо поліпшення ( а не по поліпшенню)

 • сталося через недбальство ( а не із-за недбальства)Спільний додаток при однорідних дієсловах, які вимагають від цього додатка різних відмінкових форм:

 • Спільний додаток при однорідних дієсловах, які вимагають від цього додатка різних відмінкових форм:

 • Читаємо і захоплюємося вашою газетою, а найбільше сторінкою про кіно. Треба:

 • Читаємо вашу газету, захоплюємося нею, найбільше -сторінкою про кіно.-Поєднання як однорідних членів речення слів, що називають речово неоднорідні поняття:

 • -Поєднання як однорідних членів речення слів, що називають речово неоднорідні поняття:

 • Дуже любить ходити у всякі походи з наметом або на велосипеді. Треба:

 • Дуже любить піші походи з наметом або велосипедні.

 • - Поєднання як однорідних членів іменників одиничних і збірних або родових і видових понять:

 • Хочеться побачити Азію, Індію, екзотичні країни. Треба:

 • Хочеться побачити екзотичні країни: Індію, Японію, Китай.Наталка шанує, піклується й допомагає своїй матері.

 • Наталка шанує, піклується й допомагає своїй матері.

 • У “Лісовій пісні” діють і люди, і Мавка, і різні міфологічні істоти.

 • На вулицях, площах і парках сьогодні було особливо людно.

 • Ми придбали підручники з різних дисциплін: українська мова, хімія, фізика.

 • Ми заходили в щойно збудовану крамницю, новий будинок культури, світлу сучасну школу.Наталка шанує свою матір, піклується про неї і допомагає їй.

 • Наталка шанує свою матір, піклується про неї і допомагає їй.

 • У “ Лісовій пісні” діють і люди, і різні міфологічні істоти.

 • На вулицях, на площах і в парках сьогодні було особливо людно.

 • Ми придбали підручники з різних дисциплін: з української мови, географії, хімії, фізики.

 • Ми заходили в щойно збудовану крамницю, в новий будинок культури, у світлу сучасну школу.При побудові речень з однорідними членами треба звертати увагу на те, щоб усі вони були однорідними поняттями й однаково сполучалися зі словом, до якого відносяться.

 • При побудові речень з однорідними членами треба звертати увагу на те, щоб усі вони були однорідними поняттями й однаково сполучалися зі словом, до якого відносяться.

 • Однорідні члени речення повинні узгоджуватись із узагальнюючим словом у всіх наявних у них формах.

 • Нема потреби при однорідних членах щоразу повторювати прийменники. Слід повторювати, коли прийменники різні, щоб не спричинити неясність, або однорідні члени поширені. • Дія, названа присудком, і дія, названа

 • дієприслівником, обов’язково мають виконуватися

 • одним суб’єктом.

 • Слід будувати речення так, щоб дієприслівниковий

 • зворот стояв безпосередньо біля присудків у

 • складному реченні.Супроводжуючи гостей, нас приємно вразило їхнє

 • Супроводжуючи гостей, нас приємно вразило їхнє

 • бажання якнайбільше дізнатися про наш край.

 • Не засвоївши добре правила вживання апострофа,

 • мені знову довелося звернутися до “Українського

 • правопису”.

 • Товариш, написавший мені листа, розповів про цікаву подорож до Канева.

Післямова від автора проекту:

 • Післямова від автора проекту:

 • Шановні колеги, дякую Вам за увагу, прошу не засмучуватись через фахові невдачі та помилки, щиро бажаю Вам дотримуватись мудрих порад і повчань древніх римлян:

 • Навіть найрозумніший може помилитися.

 • Потрібно вчитися так довго, як довго ти живеш. Вчитися в будь-якому віці не соромно.

 • Яка людина, така й мова.

 • Бути мудрим – ось початок і джерело того, щоб правильно писати.

 • Наважся бути мудрим.

 • З повагою ваша колега Заіка Олена Миколаївна
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка