Самбір, 26 лютого 2016 рокуДата конвертації08.06.2016
Розмір446 b.


 • Запровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів у контексті стратегічного підходу до управління містом

 • Самбір, 26 лютого 2016 року


Представлення

 • Представлення

 • Коротко про програмно-цільовий метод формування бюджетів

 • Розробка Стратегії розвитку міста

 • Основні підходи до розробки бюджетних програм

 • Проекти місцевого розвитку у контексті стратегічного управління містом

 • Пошук джерел фінансування для вирішення проблем місцевого розвитку

 • Обласний конкурс мікропроектівПрограмно-цільовий метод у бюджетному процесі - метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

 • Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

бюджетні програми,

 • бюджетні програми,

 • відповідальні виконавці бюджетних програм,

 • паспорти бюджетних програм,

 • результативні показники бюджетних програмСередньострокове планування. Для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку процес бюджетного планування не обмежується однорічною перспективою — бюджетні показники розраховуються на декілька наступних за плановим прогнозних років.

 • Середньострокове планування. Для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку процес бюджетного планування не обмежується однорічною перспективою — бюджетні показники розраховуються на декілька наступних за плановим прогнозних років.Увага на результатах. Перенесення акценту з утримання наявної мережі бюджетних установ на результати їх діяльності. Забезпечення оптимального співвідношення бюджетних видатків із досягнутими результатами.

 • Увага на результатах. Перенесення акценту з утримання наявної мережі бюджетних установ на результати їх діяльності. Забезпечення оптимального співвідношення бюджетних видатків із досягнутими результатами.Відповідальність. За кожним учасником бюджетного процесу закріплено повноваження щодо ефективного витрачання бюджетних коштів. Кожен учасник несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

 • Відповідальність. За кожним учасником бюджетного процесу закріплено повноваження щодо ефективного витрачання бюджетних коштів. Кожен учасник несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

 • Участь неурядових організацій в реалізації завдань містаМодель делегування соціальних послуг – це нова ідея співпраці органів самоврядування та неурядових організацій (третього сектора) з особливим акцентом на інноваційних формах делегування публічних завдань.

 • Модель делегування соціальних послуг – це нова ідея співпраці органів самоврядування та неурядових організацій (третього сектора) з особливим акцентом на інноваційних формах делегування публічних завдань.

 • Це перше у Польщі таке складне рішення у цій сфері, яке можна застосовувати незалежно від величини даного ОМС.

 • Делегування завдань є найважливішим елементом співпраці ОМС та неурядових організацій. Це підтверджують дослідження, проведені Головним статистичним управлінням Польщі. •  Метою Програми є залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо розв’язання соціально-економічних проблем розвитку міста, створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій шляхом надання їм практичної, методичної і фінансової підтримки.

 • Метою Програми є залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо розв’язання соціально-економічних проблем розвитку міста, створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій шляхом надання їм практичної, методичної і фінансової підтримки.Розробка та реалізація програм надання фінансової та організаційної підтримки громадським організаціям в окремих сферах.

 • Розробка та реалізація програм надання фінансової та організаційної підтримки громадським організаціям в окремих сферах.

 • Проведення та популяризація нефінансової співпраці з громадськими організаціями у різних формах.

 • Здійснення інформаційно-методичного забезпечення

 • Проведення аналізу та моніторингу4. Прозорість бюджетного процесу. Залучення громадськості до участі в бюджетному процесі шляхом підготовки та проведення громадських слухань з питань діяльності місцевого самоврядування та бюджету.

 • 4. Прозорість бюджетного процесу. Залучення громадськості до участі в бюджетному процесі шляхом підготовки та проведення громадських слухань з питань діяльності місцевого самоврядування та бюджету.1) якісне стратегічне планування;

 • 1) якісне стратегічне планування;

 • 2) середньострокове планування доходів та видатків;

 • 3) розробка бюджетних програм та показників виконання бюджетних програм;

 • 4) аналіз, оцінка та моніторинг програм;

 • 5) планування капітальних вкладень;

 • 6) запровадження сучасних методів залучення громадськості до бюджетного процесу.1) створює прозору та ефективну систему прийняття управлінських рішень із бюджетних питань;

 • 1) створює прозору та ефективну систему прийняття управлінських рішень із бюджетних питань;

 • 2) забезпечує цільове та обґрунтоване використання бюджетних коштів розпорядниками в умовах обмежених бюджетних ресурсів;

 • 3) забезпечує проведення ґрунтовного аналізу витрати бюджетних коштів;

 • 4) дає змогу спрямовувати фінансування на користь більш успішних бюджетних програм, скорочувати або виключати неефективні програми.

Стратегії місцевого розвитку.

 • Стратегії місцевого розвитку.

 • Просторові програми (Генеральні плани населених пунктів).

 • Щорічні програми соціально-економічного розвитку та культурного розвитку території та бюджетні програми на виконання стратегії

 • Проекти на виконання стратегії і програмСтратегічне планування розвитку територіальних громад – це системна технологія обґрунтування та ухвалення найважливіших рішень щодо місцевого розвитку, визначення бажаного майбутнього стану території та способу його досягнення, що базується на аналізі зовнішнього оточення території та її внутрішнього потенціалу і полягає у формуванні узгоджених із територіальною громадою дій, на реалізації яких концентруються зусилля, ресурси основних суб’єктів місцевого розвитку.

 • Стратегічне планування розвитку територіальних громад – це системна технологія обґрунтування та ухвалення найважливіших рішень щодо місцевого розвитку, визначення бажаного майбутнього стану території та способу його досягнення, що базується на аналізі зовнішнього оточення території та її внутрішнього потенціалу і полягає у формуванні узгоджених із територіальною громадою дій, на реалізації яких концентруються зусилля, ресурси основних суб’єктів місцевого розвитку.Орієнтація на потреби й інтереси людей.

 • Орієнтація на потреби й інтереси людей.

 • Консенсус щодо довготермінової мети (бачення) розвитку території.

 • Усебічність та цілісність.

 • Спрямованість на чіткі бюджетні пріоритети.

 • Проведення комплексного аналізу стану розвитку територіальної громади.

 • Обов’язковість моніторингу та оцінювання.Наявність відповідальності та лідерства на місцевому рівні.

 • Наявність відповідальності та лідерства на місцевому рівні.

 • Наявність впливової провідної установи та висока готовність органів влади дотримуватись зобов’язань.

 • Розбудова існуючих механізмів і стратегій.

 • Активна й ефективна участь.

 • Зв’язок між національним та місцевим рівнями.Завчасно спланована реакція території на зміни зовнішнього середовища

 • Завчасно спланована реакція території на зміни зовнішнього середовища

 • З’єднує всі частини місцевого розвитку в єдине ціле

 • Довгостроковий план розвитку території

 • Охоплює всі основні аспекти місцевого розвитку

 • Дає відповіді на ключові проблеми місцевого розвитку

 • Забезпечує сумісність усіх планів розвитку території

 • Результат аналізу сильних і слабких сторін місцевого розвитку

 • Засіб досягнення кінцевого результату

аналіз початкових умов для розвитку громади – її економічного стану, наявної інфраструктури, чисельності та структури населення, тенденцій зміни цих та інших основних характеристик;

 • аналіз початкових умов для розвитку громади – її економічного стану, наявної інфраструктури, чисельності та структури населення, тенденцій зміни цих та інших основних характеристик;

 • визначення амбітного, але реалістичного бачення того стану громади, яким його хоче бачити територіальна громада;

 • здійснення аналізу наявних сильних і слабких сторін громади, які сприяють чи заважають реалізації бачення, а також зовнішніх щодо громади можливостей і загроз, реалізація яких може ці умови, відповідно, покращувати чи погіршувати (SWOT-аналіз);визначення основних цілей, яких громаді необхідно досягти для реалізації бачення, спираючись на її відповідні сильні сторони та долаючи відповідні слабкі сторони, враховуючи шанси появи нових можливостей та страхуючись від загроз;

 • визначення основних цілей, яких громаді необхідно досягти для реалізації бачення, спираючись на її відповідні сильні сторони та долаючи відповідні слабкі сторони, враховуючи шанси появи нових можливостей та страхуючись від загроз;

 • розробка планів дій (переліків послідовних завдань, проектів з призначеними виконавцями та передбаченими конкретними ресурсами) для досягнення кожної з основних цілей, виходячи з ієрархії цілей, базуючись на термінах, заснованих на реалістичних перспективах залучення ресурсів, необхідних для цього.

Методологія розробки стратегічного плану сталого розвитку

 • Методологія розробки стратегічного плану сталого розвитку

 • Загальна інформація про громаду

 • Результати SWOТ–аналізу

 • Обгрунтування стратегічного вибору

 • Стратегічне бачення сталого розвитку боярки Стратегічні пріоритети

 • Стратегічний план сталого розвитку

 • Впровадження та моніторинг реалізації стратегічного плану

 • Узгодженість стратегічного плану з програмними та стратегічними документамиМісцева цільова програма – це сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками виконання та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку міста або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери міста, реалізація яких здійснюється з використанням коштів місцевого бюджету, обласних бюджетів, Державного бюджету та інших залучених коштів.

 • Місцева цільова програма – це сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками виконання та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку міста або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери міста, реалізація яких здійснюється з використанням коштів місцевого бюджету, обласних бюджетів, Державного бюджету та інших залучених коштів.• існування проблеми на рівні міста, розв’язання якої потребує координації спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

 • • існування проблеми на рівні міста, розв’язання якої потребує координації спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

 • • відповідність мети програми пріоритетним напрямам розвитку міста.

 • • наявність реальних можливостей для забезпечення виконання програми: фінансових ресурсів — коштів місцевого бюджету та інших джерел, матеріально-технічних і трудових ресурсівохоплювати увесь сектор (наприклад, програма для сектору охорони здоров`я );

 • охоплювати увесь сектор (наприклад, програма для сектору охорони здоров`я );

 • фокусуватися на одній частині сектору (наприклад, для сектору охорони здоров’я програма первинної медичної допомоги);

 • представляти собою “пакет” проектів з однаковою темою/фокусом;

 • бути, по суті, просто великим проектом з цілою низкою різноманітних компонентів.Опис проблеми;

 • Опис проблеми;

 • Мета програми;

 • Шляхи і способи розв'язання проблеми;

 • Завдання і заходи;

 • Очікувані результати, ефективність програми;

 • Обсяги та джерела фінансування.Письмові консультації

 • Письмові консультації

 • Фокус-групи

 • Опитування

 • Анкетування

 • Громадські слухання

 • Семінари/ експертні обговорення

 • Дорадчі комітети

 • Використання мережі Інтернет

Під проектом у публічній сфері розуміють комплекс взаємопов’язаних логічно-структурованих завдань і заходів, упорядкованих у масштабі часу, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць чи територіальних громад, організацій та установ і здійснюються в умовах фінансових та інших ресурсних обмежень у визначені терміни.

 • Під проектом у публічній сфері розуміють комплекс взаємопов’язаних логічно-структурованих завдань і заходів, упорядкованих у масштабі часу, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць чи територіальних громад, організацій та установ і здійснюються в умовах фінансових та інших ресурсних обмежень у визначені терміни.

 • Програма – це сукупність взаємопов`язаних за ресурсами, виконавцями і термінами проектів, які потребують координації та управління реалізацією для досягнення спільної мети.наявність проблеми, на вирішення якої буде спрямовано проект;

 • наявність проблеми, на вирішення якої буде спрямовано проект;

 • наявність учасників, включаючи основну цільову групу і кінцевих бенефіціарів;

 • системність та цілеспрямування;

 • взаємозалежність мети, цілей, завдань, дій, ресурсів та очікуваних результатів проекту;

 • обмеженість ресурсів;

 • формування плану реалізації проекту на основі залежності між якістю, вартістю та тривалістю робіт проекту;виявлення потенційних ризиків та пошук шляхів їх подолання;

 • виявлення потенційних ризиків та пошук шляхів їх подолання;

 • виокремлення та взаємодія процесів творення продукту проекту та управління ним;

 • наявність зворотного зв`язку між продуктами, результатами, цілями, діями і ресурсами проекту;

 • розроблена система моніторингу та оцінки для підтримки управління проектом;

 • фінансово-економічне обґрунтування користі від проекту, яка має перевищити видатки на його реалізацію.

Проектна діяльність виникає коли незадоволену потребу неможливо задовольнити наявними товарами або послугами.

 • Проектна діяльність виникає коли незадоволену потребу неможливо задовольнити наявними товарами або послугами.

 • Найсуттєвішою причиною інтенсивного розвитку управління проектами на сучасному етапі є обмеженість наявних фінансових та інших ресурсів.спеціально організований процес збору пожертвувань для некомерційних і добродійних організацій, органів влади та самоврядування або для забезпечення соціально значимих програм і проектів

 • спеціально організований процес збору пожертвувань для некомерційних і добродійних організацій, органів влади та самоврядування або для забезпечення соціально значимих програм і проектівгрошові та інші засоби, що передаються безоплатно і безповоротно грантодавачем (дарувальником – фондом, корпорацією, урядовою установою або приватною особою, а також міжнародними організаціями, що отримали право на надання грантів) некомерційній організації або приватній особі для виконання в установленому порядку конкретної роботи (на реалізацію різноманітних проектів, проведення наукових досліджень, освітню діяльність тощо) на умовах, передбачених грантодавачами

 • грошові та інші засоби, що передаються безоплатно і безповоротно грантодавачем (дарувальником – фондом, корпорацією, урядовою установою або приватною особою, а також міжнародними організаціями, що отримали право на надання грантів) некомерційній організації або приватній особі для виконання в установленому порядку конкретної роботи (на реалізацію різноманітних проектів, проведення наукових досліджень, освітню діяльність тощо) на умовах, передбачених грантодавачамианкета, що пропонується конкретною грантонадаючою організацією (іноді виступає як бланк заявки).

 • анкета, що пропонується конкретною грантонадаючою організацією (іноді виступає як бланк заявки).

 • У разі відсутності такої анкети заявка подається у вільній формі. • Хто займається підготовкою проектів

 • Співпраця з ГО – АРР

 • Створення середовища зацікавлених осіб

 • План розвитку

 • Напрацьовані ідеї - ПКДКритичним ключем до успішного використання зовнішніх ресурсів є спроможність організації та її лідерів контролювати використання ресурсів і оцінювати їхнє значення та важливість для розвитку

 • Критичним ключем до успішного використання зовнішніх ресурсів є спроможність організації та її лідерів контролювати використання ресурсів і оцінювати їхнє значення та важливість для розвитку

 • Контроль над процесом розвитку ніколи не слід віддавати в обмін на зовнішню допомогу, якою важливою вона б не була

 • Зовнішня допомога організації має бути добре збалансована з можливостями (ресурсами) громади

 • Дерево потребує сонячного світла, тепла, води та поживних речовин із грунту, щоб рости. Але воно потребує всього цього на своїх власних умовах.

національної політики розвитку;

 • національної політики розвитку;

 • політики розвитку ЄК і стратегічних документів для країни;

 • урядових програм;

 • регіональних стратегій та програм;

 • пріоритетів і програм розвитку донорів.

Управління проектним циклом – це специфічна управлінська діяльність щодо прийняття рішень упродовж життєвого циклу проекту, яка спрямована на розв’язання публічної проблеми через визначення і досягнення запланованих цілей. Управління проектним циклом – це модель реалізації проектів, що прийнята Європейською комісією в 1992 році.

 • Управління проектним циклом – це специфічна управлінська діяльність щодо прийняття рішень упродовж життєвого циклу проекту, яка спрямована на розв’язання публічної проблеми через визначення і досягнення запланованих цілей. Управління проектним циклом – це модель реалізації проектів, що прийнята Європейською комісією в 1992 році.«розмиті» (нечіткі) стратегічні рамки проекту;

 • «розмиті» (нечіткі) стратегічні рамки проекту;

 • поверхневий без встановлення причинно-наслідкових зв`язків аналіз ситуації;

 • планування орієнтоване на заходи, а не на цілі чи результати;

 • ефект від проекту, який неможливо перевірити;

 • виключна увага на фінанси;

 • короткострокове бачення;

 • неточна проектна документація.дозволяє чітко відображати цілі, завдання та результати (ефекти) проекту при одночасній мінімізації ризиків;

 • дозволяє чітко відображати цілі, завдання та результати (ефекти) проекту при одночасній мінімізації ризиків;

 • передбачає:

 • відповідність національних, секторальних, регіональних і місцевих стратегічних пріоритетів стратегії Європейського союзу (ЄС);

 • детальний аналіз проблем;

 • планування, орієнтоване на ціль;

 • результат, який можна виміряти;

 • наскрізну увагу до якості;

 • фокусування на сталому ефекті проекту;

 • стандартизований формат проектної документації.1. Встановлення зацікавлених осіб. Обговорення проблем, які вважаються зацікавленими особами пріоритетними.

 • 1. Встановлення зацікавлених осіб. Обговорення проблем, які вважаються зацікавленими особами пріоритетними.

 • 2. Зі списку проблем, визначених у кроці 1, відібрати одну початкову проблему.

 • 3. Визначити проблеми, які мають відношення до початкової проблеми.

 • 4. Почати будувати діаграму «Дерево проблем».

 • 1). Проблеми, які є безпосередніми причинами початкової проблеми, розміщують знизу.

 • 2). Проблеми, які є прямими наслідками початкової проблеми, розміщують угорі.

 • 5. Розміщення інших проблем, які мають відношення до причин і наслідків. Причини, які спричиняють один наслідок, розміщують на одному рівні діаграми.

 • 6. З`єднайте проблеми стрілками згідно з причинно-наслідковими зв`язками.

1. Що становить проблему, на розв’язання якої буде спрямовано проект? (коротко описують проблему її політичний, правовий, соціально-економічний, технічний, культурний контекст, вказують масштаб і вплив проблеми).

 • 1. Що становить проблему, на розв’язання якої буде спрямовано проект? (коротко описують проблему її політичний, правовий, соціально-економічний, технічний, культурний контекст, вказують масштаб і вплив проблеми).

 • 2. Чому з`явилася проблема? (зазначають симптоми і причини появи проблеми).

 • 3. Кого стосується проблема?(описують зацікавлені сторони та їх інтереси).

 • 4. Що вже робилося з розв’язання цієї проблеми і чому не вдалося досягнути позитивних результатів? (попередній досвід).

 • 5. Що буде, якщо проблема не буде розв’язана? (обґрунтовується важливість проблеми та можливі наслідки).переконливі аргументи, які повинні містити кількісні та якісні показники, конкретні цифри і факти (для цього використовуйте статистичні дані, матеріали аналітичних досліджень та опитувань потенційних бенефіціарів і експертів).

 • переконливі аргументи, які повинні містити кількісні та якісні показники, конкретні цифри і факти (для цього використовуйте статистичні дані, матеріали аналітичних досліджень та опитувань потенційних бенефіціарів і експертів).

 • узгодженість з національними, регіональними і місцевими стратегічними пріоритетами та пріоритетами донора.

 • проблему формулюють так, аби її легко було перетворити у цілі та завдання.

Основним мотивом, який спонукає до розроблення проекту, є наявність проблеми, яку неможливо вирішити в інший спосіб. В основі всіх проблем у публічній сфері є потреби заінтересованих осіб. Отже, робота над проектом має розпочинатися з визначення основних заінтересованих осіб та їх потреб/інтересів і з опису проблеми. Такі дії у проектному циклі виконуються на етапі програмування.

 • Основним мотивом, який спонукає до розроблення проекту, є наявність проблеми, яку неможливо вирішити в інший спосіб. В основі всіх проблем у публічній сфері є потреби заінтересованих осіб. Отже, робота над проектом має розпочинатися з визначення основних заінтересованих осіб та їх потреб/інтересів і з опису проблеми. Такі дії у проектному циклі виконуються на етапі програмування.

 • УВАГА! Аналіз заінтересованих осіб (учасників) тісно пов`язаний з аналізом проблеми. Природу проблеми можна достеменно зрозуміти лише оцінивши потреби кінцевих споживачів.1. Визначити загальну проблему або сприятливу можливість для розвитку.

 • 1. Визначити загальну проблему або сприятливу можливість для розвитку.

 • 2. Визначити всі групи, які зацікавлені у (потенційному) проекті.

 • 3. Визначити ролі кожної групи, інтереси, повноваження і можливості для участі у проекті (сильні та слабкі сторони).

 • 4. Визначити обсяги співробітництва або конфлікт взаємовідносин між учасниками.

 • 5. Інтерпретувати результати аналізу та включити необхідну інформацію у схему проекту.

На які ознаки проблеми вказують заінтересовані сторони?

 • На які ознаки проблеми вказують заінтересовані сторони?

 • Чим не задовольняє заінтересовані сторони діяльність, яка вже проводилась з розв’язання проблеми?

 • Яким є ступінь злагоди з приводу проблеми та її розв’язання?

 • Наскільки складною є проблема (існування незгоди з визначення її масштабу, ідей та критеріїв)?

 • У чому виявляються нові ініціативи щодо розв’язання проблеми?

1. Змінити всі негативні формулювання аналізу проблем на позитивні.

 • 1. Змінити всі негативні формулювання аналізу проблем на позитивні.

 • 2. Перевірити взаємозв`язки між засобами і кінцевими досягненнями (результатами).

 • 3. Уточнити формулювання цілей, додати нові цілі, видалити цілі, які не є прийнятними (за необхідності) – формування стратегії проекту.

 • Ціль – це майбутній бажаний стан існуючої проблеми.

Мета (goal) – визначає кінцевий бажаний результат проекту в довгостроковому періоді.

 • Мета (goal) – визначає кінцевий бажаний результат проекту в довгостроковому періоді.

 • Завдання (цілі) (objective) – визначають обмежений часом результат, який планує досягти організація під час виконання проекту.

 • Цілі – місток між метою та заходамиSpecific – конкретність,

 • Specific – конкретність,

 • Measurable – вимірюваність,

 • Agreed-upon – узгодженість,

 • Realistic – досяжність,

 • Time-table – визначеність у часі.визначатися на основі поставленої мети, а не існуючих можливостей;

 • визначатися на основі поставленої мети, а не існуючих можливостей;

 • мати чітко сформульовані критерії, за якими буде оцінюватись виконання поставлених завдань (якщо критерії не формулюються – завдання визначено невірно);

 • ідентифікувати групу населення, на яку орієнтований проект, за територіальними, соціальними, віковими або іншими ознаками;

 • бути реалістичними й виконуватись протягом певного періоду часу.

Назва діяльності

 • Назва діяльності

 • Період реалізації діяльності

 • Опис діяльності

 • Цільова група

 • Результат діяльності1 – Складання списку основних видів робіт.

 • 1 – Складання списку основних видів робіт.

 • 2 – Розбивка видів робіт на завдання.

 • 3 – Уточнення послідовності й залежності.

 • 4 – Визначення початку, тривалості й закінчення робіт.

 • 5 – Підсумковий графік основних видів робіт.

 • 6 – Визначення контрольних пунктів (віх).

 • 7 – Визначення необхідного експертного досвіду

 • 8 – Розподілення завдань серед членів групи або визначення відповідальних осіб.

 • 9 – Визначення часу, необхідного для членів групи.- які роботи з проекту виконувати?

 • - які роботи з проекту виконувати?

 • - як виконувати роботи проекту?

 • - коли виконувати роботи проекту?

 • - виконуватиме роботи проекту?

 • - скільки коштуватиме виконання робіт проекту?

1. Скласти список основних видів робіт проекту.

 • 1. Скласти список основних видів робіт проекту.

 • 2. Провести деталізацію основних видів робіт проекту. Кожний вид роботи розкладається на складові – окремі роботи, які розбиваються на завдання; визначають термін їх виконання у часових межах виконання виду робіт; уточнюють прогнозну тривалість виконання видів робіт. За кожним завданням закріплюють відповідального. УВАГА! У проекті не можуть бути роботи і завдання, за які ніхто не відповідає. Деталізація видів робіт закінчується тоді, коли накопичилося достатньо інформації стосовно того, що має бути зроблено, та для оцінки часу і ресурсів на виконання конкретного виду роботи.3. Визначити послідовність і залежність виконання основних видів робіт і їх складових. При визначенні послідовності робіт встановлюють порядок їх виконання, а при визначенні залежності – залежність між початком роботи і завершенням попередньої.

 • 3. Визначити послідовність і залежність виконання основних видів робіт і їх складових. При визначенні послідовності робіт встановлюють порядок їх виконання, а при визначенні залежності – залежність між початком роботи і завершенням попередньої.

 • 4. Побудувати графік робіт проекту.

 • 5. Скласти підсумковий графік основних видів робіт проекту.6. Визначити контрольні пункти (віхи).

 • 6. Визначити контрольні пункти (віхи).

 • Контрольні пункти – це дати, встановлені для завершення видів робіт (або комплексу робіт), і відповідні очікувані результати. Передбачається, що завершення конкретного виду роботи має призводити до отримання очікуваного (запланованого) результату. Для вимірювання результатів необхідно визначити відповідні показники. Отже, у кожному контрольному пункті має бути дата закінчення виду роботи, описаний очікуваний результат (показники) і заплановані ресурси для його отримання.

 • Контрольні пукти є основою для проведення моніторингу виконання і управління проектом.7. Розподілити завдання та призначити відповідальних.

 • 7. Розподілити завдання та призначити відповідальних.

 • При розподілі завдань слід брати до уваги можливості, навички й досвід кожного члена групи (проектної команди).

 • 8. Визначити час, необхідний для членів проектної групи.

Кількісні результати

 • Кількісні результати

 • скільки осіб отримають користь від реалізації безпосередньо; скільки осіб отримають користь від реалізації опосередковано;

 • які кількісні результати буде досягнуто завдяки виконанню мпроекту

 • Якісні результати

 • перспективні наслідки реалізації проектуРЕЗУЛЬТАТИ

 • РЕЗУЛЬТАТИ

 • – ПОКАЗНИКИ

 • – ДЖЕРЕЛО ВЕРИФИКАЦІЇ • фінансова сталість (з яких джерел фінансуватиметься подальша діяльність після завершення проекту)

 • інституційна сталість (хто відповідатиме за подальшу діяльність після завершення проекту)

 • соціальна сталість (чи досягнуті результати дозволять поліпшити ситуацію в селі, селищі, місті)

Синегрія у сфері компетенцій інституцій

 • Синегрія у сфері компетенцій інституцій

 • Підвищення фінансового потенціалу

 • Розбудова громадянського суспільстваДіагностування власних можливостей

 • Діагностування власних можливостей

 • Аналіз потенційного партнера (цінності, можливості, досвід)

 • Формалізація співпраці – ДОВІРА

 • Організація партнерства та культура інституції (нагода запозичення кращих практик для розвитку)Хто

 • Хто

 • Що

 • Коли

 • В який спосіб робить в проекті

 • Перед ким звітується за діяльність

 • Консенсус у сфері:

 • Реалізації проекту

 • Способу управління та звітності

 • ВідповідальностіБюджет – це опис фінансових аспектів проекту. У бюджеті описуються та обґрунтовуються джерела прибутків і статті витрат.

 • Бюджет – це опис фінансових аспектів проекту. У бюджеті описуються та обґрунтовуються джерела прибутків і статті витрат.

 • Складання бюджету вимагає ретельного планування проекту.Визначаються ті речі, які необхідні для виконання проекту на кожній стадії.

 • Визначаються ті речі, які необхідні для виконання проекту на кожній стадії.

 • Виключаються пункти, за якими мало шансів отримати фінансування.

 • Визначається період фінансування.

 • Складається кошторис. Визначається ціна кожної категорії. Оцінки мають бути якомога точнішими.

 • Визначаються накладні видатки.

 • Встановлюється окремо кожне джерело (наприклад, для кожного джерела фінансування відводиться колонка в таблиці). Кожним фондом сплачуються лише певні види видатків.

 • Оцінюються можливості отримання натуральних дотацій.

 • Розраховується бюджет, додаючи/виключаючи компоненти. Перевіряється логічність бюджету.

 • Порівнюється отриманий бюджет із розмірами грантів, які можуть надати певні фонди.Для зручності проведення розрахунків складають таблицю, де наведені витрати за проектом:

 • Для зручності проведення розрахунків складають таблицю, де наведені витрати за проектом:

  • статті витрат та їх помісячний розподіл.
   • У кожного фонду свої вимоги до змісту статей витрат!
1. Чітко відповідає описовій частині заявки.

 • 1. Чітко відповідає описовій частині заявки.

 • 2. Визначений обсяг коштів достатній для забезпечення всіх робіт, вказаних в описовій частині заявки.

 • 3. Бюджет достатньо деталізований.

 • 4. Містить опис всіх статей, що оцінюються та фінансуються донором.

 • 5. Містить опис всіх статей, що фінансуються з інших джерел (у тому числі з власних ресурсів заявника).

 • 6. Включає всі види робіт на добровільній безоплатній основі.

 • 7. Містить опис відрахувань і податків від заробітної плати (за необхідністю).

 • 8. Містить опис оплати праці консультантів і інших працівників за контрактом.

 • 9. Визначає всі непрямі витрати, якщо потрібно.

 • 10. Враховує поточний рівень інфляції.Супровідний лист (лист-пропозиція, лист намірів)

 • Супровідний лист (лист-пропозиція, лист намірів)

 • Вступ - презентація

 • Опис потреб

 • Постановка чітких цілей та завдань проекту

 • Визначення методів реалізації

 • Результати та показники

 • Майбутнє фінансування - сталість

 • Складання детального бюджету проекту

 • Декларації партнерстваПогляд ззовні

 • Погляд ззовні

 • Звірка з формальними вимогами грантодавця

 • Відповідність конкурсу

Участь бенефіціарів у проекті.

 • Участь бенефіціарів у проекті.

 • Політична підтримка

 • Використання адекватних технологій.

 • Захист довкілля

 • Спроможність організацій-учасників проекту.

 • Економічна і фінансова доцільність.

Усі роботи на етапі Впровадження розподілені за трьома стадіями:

 • Усі роботи на етапі Впровадження розподілені за трьома стадіями:

 • • початкова стадія;

 • • стадія виконання;

 • • заключна стадія.

Моніторинг проекту – це систематичний і постійний збір та аналіз управлінської інформації стосовно витрат, використання ресурсів, виконання робіт, прогресу проекту, досягнення результатів та управління ризиками для сприяння ефективному прийняттю рішень з метою вчасного та якісного завершення проекту.

 • Моніторинг проекту – це систематичний і постійний збір та аналіз управлінської інформації стосовно витрат, використання ресурсів, виконання робіт, прогресу проекту, досягнення результатів та управління ризиками для сприяння ефективному прийняттю рішень з метою вчасного та якісного завершення проекту.

 • УВАГА!Проведення моніторингу є обов`язком керівників проекту.Оцінювання та аудит проекту проводять для визначення досягнутого ефекту та віддачі проекту, встановлення відповідності результатів і продуктів проекту визначеним цілям; розробки пропозицій та рекомендацій для майбутніх проектів.

 • Оцінювання та аудит проекту проводять для визначення досягнутого ефекту та віддачі проекту, встановлення відповідності результатів і продуктів проекту визначеним цілям; розробки пропозицій та рекомендацій для майбутніх проектів.

Міжнародна технічна допомога надається Україні на безоплатній та безповоротній основі країнами-донорами та міжнародними організаціями з 1992 року практично в усіх сферах економіки та суспільного життя країнами-донорами та міжнародними організаціями.

 • Міжнародна технічна допомога надається Україні на безоплатній та безповоротній основі країнами-донорами та міжнародними організаціями з 1992 року практично в усіх сферах економіки та суспільного життя країнами-донорами та міжнародними організаціями.

 • В рамках надання Україні міжнародної технічної допомоги співробітництво здійснюється з 15 країнами, Європейським Союзом та понад 20 міжнародними організаціями.

 • Найбільшими донорами для України були та залишаються Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. Іншими донорами є Канада, ФРН, Швеція, Швейцарія, Японія, Туреччина, Данія, а також організації системи ООН, Світовий банк, ЄБРР, ОЕСР.

Проекти (програми) підлягають обов’язковій державній реєстрації.

 • Проекти (програми) підлягають обов’язковій державній реєстрації.

 • Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України. • Розробка нової Програми на 2016-2020 роки

 • Збільшення розміру співфінансування

 • Зміна критеріїв оцінки

 • Акцент на об'єднані громадипроекти територіальних громад сіл, селищ, міст,

 • проекти територіальних громад сіл, селищ, міст,

 • проекти об’єднаних територіальних громад.

 • Розробка проектної документації для проектів, що фінансуватимуться за рахунок Державного фонду регіонального розвитку та міжнародної технічної допомоги,

 • Проекти з енергозбереження, охорони навколишнього природного середовища, реконструкції чи облаштування народних домів, дитячих садочків та навчально-виховних комплексів, ФАПів тощоКонкурс на відбір інвестиційних програм і проектів, які можуть реалізовуватись на Львівщині за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

 • Конкурс на відбір інвестиційних програм і проектів, які можуть реалізовуватись на Львівщині за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

 • У конкурсі можуть брати участь програми та проекти місцевих і центральних органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, котрі спрямовані на створення оптимальних умов для сталого розвитку територіальних громад.У 2015 році за рахунок державного фонду регіонального розвитку на Львівщині реалізується 50 проектів на об’єктах соціальної інфраструктури, загальною вартістю 136,2 млн грн. Зокрема, у освітній галузі – 20 об’єктів (передбачено 60,2 млн грн); охорони здоров’я – 8 об’єктів (18 млн грн); культури – 9 об’єктів (32,4 млн грн); житлово-комунального господарства – 10 об’єктів (24,1 млн грн); фізкультури і спорту – 1 об’єкт (0,3 млн. грн); соціального захисту – 2 об’єкти (1,2 млн грн). До реалізації вказаних проектів також долучилися й органи місцевого самоврядування, скерувавши близько 32 млн грн з місцевих бюджетів.

 • У 2015 році за рахунок державного фонду регіонального розвитку на Львівщині реалізується 50 проектів на об’єктах соціальної інфраструктури, загальною вартістю 136,2 млн грн. Зокрема, у освітній галузі – 20 об’єктів (передбачено 60,2 млн грн); охорони здоров’я – 8 об’єктів (18 млн грн); культури – 9 об’єктів (32,4 млн грн); житлово-комунального господарства – 10 об’єктів (24,1 млн грн); фізкультури і спорту – 1 об’єкт (0,3 млн. грн); соціального захисту – 2 об’єкти (1,2 млн грн). До реалізації вказаних проектів також долучилися й органи місцевого самоврядування, скерувавши близько 32 млн грн з місцевих бюджетів.5,7 млрд. грн., з них

 • 5,7 млрд. грн., з них

 • 1 млрд. грн. – обєднані громади

 • 0,7 млрд. грн. – енергоефективнісь

 • 50 млн. Євро – проекти секторальної співпраціПріоритети:

 • Пріоритети:

 • Енергозбереження, вода та очистка стічних вод, утилізація відходів, промислові проекти, спрямовані на поліпшення використання ресурсів і скорочення викидів у повітря, ґрунт і воду.

 • Прийнятні заявники:

 • Юридичні особи різних форм власності, муніципальні та інші державні органи.

 • http://www.nefco.orgЯк подати заявку:

 • Як подати заявку:

 • З питань щодо заявок рекомендується зв'язуватися з НЕФКО телефоном або через форму на www.nefco.org/contact. Якщо проект видається доречним НЕФКО, надаються початкові роз'яснення деяких його аспектів для початкового розгляду проекту експертами НЕФКО.

 • Пропонований проект повинен мати доречний вплив на навколишнє середовище, бути заснованим на довгострокових інвестиціях у підприємства, в першу чергу через формування спільних підприємств або корпоративні придбання, мати скандинавську компанію або установу в якості ділового партнера, бути економічно, фінансово, організаційно і технічно життєздатним і здійсненним.

 • Екологічна, технічна, інституційна, економічна та фінансова здійсненність проекту може бути продемонстрована, як правило, за рахунок достатнього економічного обґрунтування. НЕФКО вимагає від проектів відповідності розумним критеріям рентабельності, проте, як тільки це підтверджено, більше зосереджується на екологічних наслідках. Це робить підхід НЕФКО "зеленою інвестицією", на відміну від комерційних інвестиційних фондів. 

 •  

 • Великобританія 

 • Данія 

 • Естонія  

 • Канада

 • Латвія

 • Литва

 • Нідерланди

 • Німеччина

 • Норвегія

 • Польща

 • Словаччина

 • Словенія

 • Сполучені Штати Америки

 • Туреччина

 • Угорщина

 • Франція

 • Фінляндія

 • Чеська Республіка

 • Швейцарія

 • Швеція

 • Японія

 •  Бюджет програми – 175 799 304 Євро.

 • Бюджет програми – 175 799 304 Євро.

 • Мінімальне співфінансування 10% від вкладу ЄС.

 • Території Програми:

 • Україна: Львівська, Закарпатська, Волинська області (основні регіони), Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська області (прилеглі регіони), Польща, БілорусьПріоритети:

 • Пріоритети:

 • 1.1. Промоція місцевої культури та історії

 • 1.2. Промоція та збереження природної спадщини

 • 2.1. Покращення і розвиток транспортних послуг та інфраструктури

 • 2.2. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури (ІСТ)Пріоритети:

 • Пріоритети:

 • 3.1. Підтримка та розвиток охорони здоров’я і соціальних послуг

 • 3.2. Відповіді на спільні виклики у сфері безпеки

 • 4.1. Підтримка ефективності та безпеки на кордонах

 • 4.2. Покращення управління кордонами, митних та візових процедурІнформація про фонди постійно змінюється. Оновлену інформацію можна отримати в регіональних офісах відповідних фондів, у довідниках фондів та організацій, які надають технічну допомогу в Україні або через мережу Інтернет.

 • Інформація про фонди постійно змінюється. Оновлену інформацію можна отримати в регіональних офісах відповідних фондів, у довідниках фондів та організацій, які надають технічну допомогу в Україні або через мережу Інтернет.

 • Фонди пропонують зацікавленим особам або організаціям цілі та основні напрямки фінансування програм (галузі програмної діяльності), межі фінансового коридору бюджету проекту та розмір можливих грантівhttp://civicua.org/grants/index.html

 • http://civicua.org/grants/index.html

 • http://gurt.org.ua/news/grants/Проект «Ініціативи громади – в рішеннях влади» реалізується «Самбірською Агенцією Розвитку та Євроінтеграції» в рамках програми «Ціна держави», що здійснюється Фондом Східна Європа у партнерстві з CASE-Україна за фінансової підтримки Європейської Комісії.

 • Проект «Ініціативи громади – в рішеннях влади» реалізується «Самбірською Агенцією Розвитку та Євроінтеграції» в рамках програми «Ціна держави», що здійснюється Фондом Східна Європа у партнерстві з CASE-Україна за фінансової підтримки Європейської Комісії.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

 • Галина Литвин

 • Виконавчий директор АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»

 • eku@ukr.net

 • 235 7574

 • euroregionkarpaty.com.ua
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка