Самоврядування це : Самоврядування цеДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.Самоврядування це :

 • Самоврядування це :

 • Метод організації дитячого колективу, який забезпечує формування відносин відповідальної залежності в колективі та організаторських рис окремої особистості;

 • - Складова частина системи педагогічних закладів, оскільки воно вирішує специфічні завдання у створенні єдиного колективу дорослих і дітей;

 • - Наслідок педагогічного управління дітьми з боку дорослих;

 • - Принцип організації життя дитячого колективу;

 • - Діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку та спрямована на вдосконалення колективу і кожної особистості зокрема.

 • Вищим органом учнівсього самоврядуваня є Учнівська рада,( Шкільний парламент…) метою засідань якої є:

 • - Розвиток навичок творчого вирішення завдань, створення позитивної мотивації та зацікавленості учнів;

 • - Формування вміння мислити, узагальнювати;

 • - Виховання поваги до колективу, почуття відповідальності;

 • - Налагодження тісних контактів і взаєморозуміння між різними гілками громадськості, спільне вирішення проблем, профілактика виникнення конфліктних ситуацій;

 • - Необхідність у творчому ставленні до справи шкільного самоврядування;

 • - Використання нових інноваційних технологій у виховній роботі.

 • Під час таких засідань учні навчаються самостійно мислити, аналізувати, приймати рішення, думати не лише про себе, а й про тих, хто поряд, поважати їх та їхні права. У школярів виховується почуття патріотизму, відповідальності, громадянської свідомості та активності.

 •  

 •   • Розвиток соціально-педагогічної роботи в Україні за останнє десятиріччя характеризується переосмисленням традиційних підходів до роботи з дітьми та підлітками, значними змінами та новаціями в цій сфері.

 • Вільний та всебічний розвиток особистості є не тільки високим соціальним ідеалом, але й важливою умовою становлення суспільства, яке орієнтується на універсальні, гуманістичні та демократичні цінності.

 • У зв’язку з політичними, економічними й соціокультурними змінами, що відбуваються в нашому суспільстві у всіх сферах його життя, значно змінилися зміст та форми культурно-дозвіллєвої діяльності, які мають велику силу смислового та емоційного впливу на особистість.

 • Сучасні методи і форми культурно-дозвіллєвої діяльності школярів обумовлений потребами суспільства в розширенні демократії та гласності, удосконаленням суспільних відносин, розвитком різнобічних здібностей учнівської молоді, продуктивним проведенням їх дозвілля.В організації культурно-дозвіллєвої діяльності школярів сьогодні виділяють такі основні методи:

 • В організації культурно-дозвіллєвої діяльності школярів сьогодні виділяють такі основні методи:

 •  Методи гри й ігрового тренінгу

 • Гра – самостійний і законний для учнів, дуже важливий вид їхньої діяльності. Гра виявляє знання, інтелектуальні сили. Вона показує рівень організаторських здібностей учнів, розкриває творчий потенціал кожного учня.

 •  Методи театралізації

 • Дозвілля учнів має нескінченну безліч сюжетів і соціальних ролей. Метод театралізації реалізується через особливий словник спілкування, обряди, ритуали. Театралізація знайомить учнів з різноманітними сюжетами життя.

 • Метод змагання

 • Змагання – внутрішня „пружина” розкручування творчих сил, стимулювання до пошуку, відкриття, перемог над собою.

 • Метод рівноправного духовного контакту.

 • Він заснований на спільній діяльності дітей і дорослих „на рівних”. Педагоги-організатори, соціальні педагоги, учні – рівноправні члени шкільного клубу, драмгуртка, творчих об’єднань, заснованих на демократичному, гуманізованому спілкуванні.

 • Методи ситуацій, що виховують, тобто покликаних до життя процедур, самореалізації, довіри, уявної довіри, недовіри, організованого успіху та ін. Ситуація, яка виховує, – це ситуація що спеціально створюється вихователем.

 • Імпровізація – дія, не усвідомлена й не підготовлена заздалегідь, експромт. Імпровізація виводить на практичну й творчу заповзятливість. Мистецтво імпровізації – це породження спокуси творчого зусилля. Імпровізація базується на синдромі наслідування з привнесенням свого авторського початку. • Мета: надати навички учнівського самоврядування для початку професійного зростання, можливості вчитися, бути відповідальним за себе і за інших.

КОМІСІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

 • КОМІСІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

 •  Комісія з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях

 • 1 Проводити постійну просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини відповідно до статей Конвенції ООН про права дитини, законів України. Вчити правильно знаходити шляхи захисту своїх прав та інтересів.

 • Організувати роботу психологічних та правових консультаційних пунктів.

 • Налагодити співпрацю:

 • - з державними структурами: управлінням у справах дітей, сім’ї та молоді, службою у справах неповнолітніх, соціальною службою молоді, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх та ін.;

  • зі спеціалістами: юристами, лікарями, психологами, педагогами та ін.;.
 • Створити банк методичних розробок та рекомендацій щодо питань правового виховання та профілактики проблемних ситуацій у дітей та підлітків, а також різноманітних матеріалів для підготовки та проведення дискусій, ток-шоу, КВН, брейн-рингів, спільних круглих столів дітей з батьками, вчителями, представниками різних державних структур тощо.

 • Готувати, підтримувати та реалізовувати різноманітні проекти відповідно до напряму діяльності комісії.

 • Постійно проводити соціологічні дослідження і виявляти найвагоміші проблеми дітей різного віку для проведення з ними необхідної роботи та надання потрібної інформаційної чи іншої (по можливості) допомоги.

 • Постійно приділяти увагу дітям сиротам, дітям з обмеженими можливостями, дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей, а також талановитим і творчо обдарованим.

 • Організувати висвітлення роботи комісії, ведення розмов та дискусій на сторінках шкільної та районної газет.  Комісія з питань

 •   Комісія з питань

 • загальної та додаткової освіти

 • Брати активну участь в організації та проведенні предметних тижнів, олімпіад, конференцій. Відзначати найактивніших учасників та переможців.

 • Проводити соціологічні дослідження серед учнів, учителів та батьків з проблемних питань навчання та організації навчального процесу, перспективи здобуття подальшої освіти, необхідності отримання в даний час позашкільної освіти та взаємовідносин між вчителями та учнями.

 • Налагоджувати співпрацю з управлінням освіти, БДТЮ. Знаходити спільні шляхи вирішення проблем, які існують у системі освіти. Організовувати і проводити диспути, круглі столи та конференції з даного питання.

 • Організовувати проведення тематичних модульних спецкурсів, семінарів та тренінгів з питань, які не входять до шкільних програм.

 •  Комісія з питань преси та інформації

 • Комісія з питань преси та інформації

 • Створити інформаційну базу даних, необхідних для діяльності кожної комісії ради дітей. Постійно працювати над поновленням матеріалів.

 • Відповідним чином оформлювати та відправляти адресатам вихідну документацію (інформаційні листи) про діяльність кожної комісії та ради дітей у цілому.

 • Налагодити шляхи отримання інформації про оголошені конкурси, семінари і конференції, фестивалі, свята, місце та умови їх проведення.

 • Налагоджувати зв’язки та співпрацю з редакцією газети « Новий день»та «Освіта Буковини».

 • Випуск тематичних стінгазет. Раз у два місяца – випуск шкільної газети

 • « Шкільний вернісаж»

 •  Комісія з питань спорту та здорового способу життя

 • Комісія з питань спорту та здорового способу життя

 • Організувати серед дітей просвітницькі акції щодо небезпеки формування залежності від комп’ютерних ігор, гральних автоматів тощо.

 • 2.Організувати просвітницьку роботу спільно зі структурами охорони здоров’я стосовно напряму профілактики та захисту під час поширення таких захворювань, як: грип, туберкульоз, кишкові інфекції тощо.

 • Сприяти профілактиці раннього статевого життя, материнства у шкільному віці та подібних проблемних питань.

 • Проводити необхідні опитування, анкетування та соціологічні дослідження. Результати такої роботи передавати відповідним структурам чи організаціям.

 • Налагодити співпрацю зі спортивними школами, тур- центром , лікарями та психологами для спільного проведення акцій, заходів, спортивних і туристичних змагань тощо.

 • Підготувати тренінги та проводити навчання членів даної комісії .

 • Висвітлювати результати роботи комісії в засобах масової інформації.

 •  Комісія з питань екології та краєзнавства

 • Комісія з питань екології та краєзнавства

 • Сприяти розвитку духовності дітей області, відчуття взаємозалежності людини і природи.

 • Постійно проводити просвітницьку роботу з питань збереження навколишнього середовища, починаючи з території власного дому, навчального закладу, села і т.д.

 • Налагодити співпрацю з відповідними владними та громадськими структурами. Укласти договори про співпрацю у проведенні акцій, заходів, суботників тощо.

 • Заохочувати дітей до вивчення історії свого краю, малої батьківщини, шанобливо ставитися до місць ушанування пам’яті людей та історичних подій.

 • Сприяти результативній роботі з питань озеленення приміщень та подвір’їв, вулиць, парків .

 • Організовувати та проводити різноманітні заходи (акції, свята та конкурси ,екскурсій) з теми екології навколишнього середовища.

 • Висвітлювати роботу в засобах масової інформації.Комісія з питань культури та дозвілля

 • Комісія з питань культури та дозвілля

 • Зібрати банк методичних рекомендацій та сценаріїв проведення різноманітних заходів як ділового, так і розважального характеру.

 • Постійно допомагати іншим комісіям у проведенні свят, фестивалів, конкурсів та зустрічей.

 • Зібрати банк даних про творчо обдарованих дітей школи.

 • Організувати різноманітні екскурсії.

 • Комісія з питань роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку

 • Організувати навчання старшокласників, що мають бажання працювати з дітьми молодшого та середнього шкільного віку з питань організації їх діяльності у позаурочний час та роботи їх органів самоврядування.

 • Підготувати та провести різноманітні заходи, свята,розваги,ігриПоложення про шкільну дитячу організацію

 • Положення про шкільну дитячу організацію

 • “Дружба”.

 • Загальні положення:

 • 1.1Учнівська організація “Дружба” – це організація школярів віком від 6 до 14 років, які за бажанням класами об’єднуються у містечка. Жителі “Країни Дружба” називаються друзями. В країні є свої традиції, закони, символіка і атрибути. Організація допомагає згуртуванню дітей, сприяє розвитку індивідуальних, творчих та інтелектуальних здібностей, а також навичок самоврядування.

 • 1.2. Систематично щопонеділка для жителів “Країни Дружби” проводяться загальні дисциплінарні лінійки, що сприяє вихованню у дітей таких якостей, як відповідальність, дисципліна, порядок, охайність, самоповага та взаємоповага один до одного.

 • 1.3.На початку року в кожному містечку обирається мер (голова учкому), новообраний мер складає присягу. Мери класів-містечок утворюють мерію – вищий орган “Країни Дружби”. Мерія базується на принципах представницької демократії, рівенства всіх її учасників, підзвітності класним колективам.

 • 1.4. Організація діяльності “Країни Дружби” має двоступеневу структуру – загальношкільну та класну із чітким взаємозв’язком органів самоврядування класів із загальношкільним, що знаходить своє відображення у підпорядкуванні перших останнім, а також у консультативному педагогічному керівництві органами учнівського самоврядування “Країни Дружби” з боку педагога-організатора та класних керівників.- застосовувати процедури та технології захисту інтересів, прав і свободи своїх однолітків;

 • - застосовувати процедури та технології захисту інтересів, прав і свободи своїх однолітків;

 • - виконувати громадянські обов’язки в межах “Країни Дружби” та держави загалом;

 • - закон вчителя (в країні не допускається прирікання та грубість до наставників);

 • - закон доброти, честі, поваги і любові до рідних, близьких людей, однолітків (люби ближнього свого, як себе самого);

 • - закон взаємодопомоги, взаємовиручки;

 • - закон бережливості (усі громадяни шкільної країни повинні бережливо ставитись до підручників та іншого шкільного майна);

 • - повага до національних традицій, вивчення свого краю та історії України;

 • - розвиток власних здібностей і талантів;

 • - “навчання і труд, спорт і здоров’я – поруч ідуть”. • Девіз:

 • Ми – веселі, активні діти,

 • Бо дружбою зігріті!

 • Навчатися – уміємо,

 • Працювати – зуміємо,

 • Відпочивати – не забудемо,

 • По Країні Дружби подорожувати будемо.Піклування про молодших.

Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка