Sap r/3 це інтегрований комплекс програмних засобів корпоративного управління, поєднуючий в собі стандартні організаційно-економічні функції І спеціалізовані за галузями господарчі процесиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Система SAP R/3 — це інтегрований комплекс програмних засобів корпоративного управління, поєднуючий в собі стандартні організаційно-економічні функції і спеціалізовані за галузями господарчі процеси.

 • Система SAP R/3 — це інтегрований комплекс програмних засобів корпоративного управління, поєднуючий в собі стандартні організаційно-економічні функції і спеціалізовані за галузями господарчі процеси.

 • Система R/3 реалізована на базі тьохрівневої клієнт-серверної архітектури.

 • Понад 11000 компаній в більше ніж 100 державах світу здійснюють свою діяльність використовуючи продукт SAP — систему R/2 для великих ЕОМ (мейнфреймов) і систему R/3 для конфігурацій клієнт-сервер.

 • З 1992 року SAP активно працює на ринку СНД.За основними функціональними сферами система R/3 поділяється на три напрямки:

 • За основними функціональними сферами система R/3 поділяється на три напрямки:

 • облік і звітність;

 • логістика;

 • управління персоналом.Модулі: фінансова бухгалтерія, СО-контролінг, управління інвестиціями, фінансовий менеджмент, контролінг підприємства.

 • Модулі: фінансова бухгалтерія, СО-контролінг, управління інвестиціями, фінансовий менеджмент, контролінг підприємства.

 • Фінансова бухгалтерія: збираються всі дані для бухгалтерської і міжнародної звітності; повне документальне оформлення господарських операцій і інформація - вихідна база для задач планування і контролю потреби у відповідних ресурсах для всього підприємства; повний огляд фінансових даних в інтернаціональному середовищі різних компаній, мов, валют і планів рахунків; повна локалізація в середовищі законодавчих вимог, відповідність правовому і методологічному фінансовому розпорядженням (спеціальні адаптаційні режими); враховується розходження валютної і податкової системи;Підтримує структуру плану рахунків на рівнях корпорації, концерну і компаній, різні валюти і мови, інтегрований фінансовий календар, різнобічну систему фінансової звітності, що відповідає національним і міжнародним вимогам.

 • Підтримує структуру плану рахунків на рівнях корпорації, концерну і компаній, різні валюти і мови, інтегрований фінансовий календар, різнобічну систему фінансової звітності, що відповідає національним і міжнародним вимогам.

 • Включає консолідацію - забезпечує одержання консолідованої фінансової звітності в рамках корпорації (концерну), а також стратегічне балансове планування при різних методах оцінки і додаток фінансового контролінгу.контролінг непрямих витрат

 • контролінг непрямих витрат

 • облік витрат: за видами,

 • за місяцями їхнього виникнення

 • за замовленнями,

 • за процесами,

 • за продуктами,

 • у комбінації один з одним, що забезпечує всебічний аналіз, оперативне виявлення проблемних областей і їхню оптимізацію.Забезпечує повну підтримку інвестиційних заходів і проектів - від планування до розрахунку, включаючи розрахунок економічної ефективності й амортизаційне моделювання.

 • Забезпечує повну підтримку інвестиційних заходів і проектів - від планування до розрахунку, включаючи розрахунок економічної ефективності й амортизаційне моделювання.

 • За допомогою складання інвестиційної програми спрощується процес планування і складання бюджету для декількох компаній, збільшується ефективність контролю і знижуються ризики виникнення дефіцитів бюджету. На основі повної інтеграції з плануванням і контролем господарських процесів забезпечується гнучка процедура розрахунку інвестиційних заходів.

 • Реєстрація, розрахунок і обробка надходжень, вибуття, переміщень, амортизації і збільшення балансової вартості матеріальних активів.Ефективне управління ліквідами, цінними паперами, платіжними операціями і ризиками.

 • Ефективне управління ліквідами, цінними паперами, платіжними операціями і ризиками.

 • Адміністрація ліквідів — планування й аналізу фінансових операцій, управління ліквідністю фінансових засобів, платежами і короткотерміновими грошовими вкладами, а також для управління банківськими рахунками, клірингу рахунків, прогнозу ліквідності і розрахунку доходу з капіталу.

 • Надає весь спектр функцій для керування фінансовими операціями і засобами. У сфері короткострокових ліквідів і управління ризиками лежать можливості застосування угод на грошовому чи валютному ринках. В області середньо і довгострокових ліквідів ці можливості доповнюються функціями цінних паперів і позичок. Поставляючі в режимі он-лайн дані інформують про актуальну ситуацію на фінансових ринках, дозволяють оперативно реагувати на зміни ринкових умов.Управління ринковими ризиками виступає як інтегрований центральний засіб адміністрації і контролю на підставі інформації з компонентів Адміністрація ліквідів і Фінансовий менеджмент. При аналізі ризиків можливий розгляд валютних ризиків, процентних ризиків, цінових ризиків, а також чутливості кон’юнктури.

 • Управління ринковими ризиками виступає як інтегрований центральний засіб адміністрації і контролю на підставі інформації з компонентів Адміністрація ліквідів і Фінансовий менеджмент. При аналізі ризиків можливий розгляд валютних ризиків, процентних ризиків, цінових ризиків, а також чутливості кон’юнктури.Оптимізувати вартість акцій підприємства і домогтися поставлених задач по розширенню бізнесу і намічених інвестиційних цілей.

 • Оптимізувати вартість акцій підприємства і домогтися поставлених задач по розширенню бізнесу і намічених інвестиційних цілей.

 • Інструментарій планування діяльності і складання бюджету підприємства надає можливість інвестиційного планування, складання і контроля бюджету, а також автоматичного одержання даних, що відносяться до інвестиційної підтримки, з оперативних додатків.Функція обліку за місцями виникнення прибутку забезпечує аналіз рентабельності внутрішніх сфер відповідальності, обраних по місцях виникнення прибутку, статей балансу і їхнього використання при розрахунку фінансових показників.

 • Функція обліку за місцями виникнення прибутку забезпечує аналіз рентабельності внутрішніх сфер відповідальності, обраних по місцях виникнення прибутку, статей балансу і їхнього використання при розрахунку фінансових показників.

 • Інтеграція з іншими додатками системи забезпечує своєчасне надання контролінгової інформації, як по окремих господарських одиницях, і підприємству в цілому.Управління матеріальними потоками

 • Управління матеріальними потоками

 • Планування в промисловості з безупинним циклом виробництваСистема проектів

 • Система проектів

 • Рішення в області планування і керування проектами поєднує всі сторони робіт із проекту, координує і керує всіма етапами реалізації проектів у безпосередній інтеграції .із. системою закупівель і контролінгу, від виставляння пропозиції, проектування і затвердження проекту до управління ресурсами і здійснення розрахунків.

 • При плануванні проекту доступні зручні засоби для створення структурних планів проектів, сіткових графіків чи діаграм календарного планування, а також використання планів будь-якої форми складності і рівня деталізації.Функціональність «Системи проектів» дозволяє створювати заявки і резервувати необхідний матеріал, виходячи з запланованих для реалізації проекту фінансових засобів, робочої сили, потужності, матеріалів, допоміжних засобів і послуг, а також контролювати бюджет проекту і приступність необхідних ресурсів, що забезпечує уживання своєчасних заходів по усуненню проблемних областей

 • Функціональність «Системи проектів» дозволяє створювати заявки і резервувати необхідний матеріал, виходячи з запланованих для реалізації проекту фінансових засобів, робочої сили, потужності, матеріалів, допоміжних засобів і послуг, а також контролювати бюджет проекту і приступність необхідних ресурсів, що забезпечує уживання своєчасних заходів по усуненню проблемних областейВироби високої якості вимагають довгострокового зв’язку «клієнт-постачальник», заощаджують кошти і підвищують конкурентноздатність. Використання додатка управління якістю допоможе підвищити якість продукції на усіх фазах існування виробу від розробки і проекту до планування і виробництва, збуту, техобслуговування і ремонту.

 • Вироби високої якості вимагають довгострокового зв’язку «клієнт-постачальник», заощаджують кошти і підвищують конкурентноздатність. Використання додатка управління якістю допоможе підвищити якість продукції на усіх фазах існування виробу від розробки і проекту до планування і виробництва, збуту, техобслуговування і ремонту.

 • Додаток тісно інтегрований з іншими ключовими додатками системи. Включення функціональності управління якістю в єдину систему логістики дає ряд переваг.

 • Система закупівель містить показники якості для оцінки постачальників чи дані про якість для запитів і замовлень на постачання:

 •  за допомогою керуючих даних, наданих системою забезпечення якості, установлюється, які матеріали перевіряються і повинні бути віднесені до запасу на контролі якості (при контролі надходження матеріалу, виробничому чи приймальному контролі);

 • — за допомогою керуючих даних, наданих системою забезпечення якості, установлюється, які матеріали перевіряються і повинні бути віднесені до запасу на контролі якості (при контролі надходження матеріалу, виробничому чи приймальному контролі);

 • — на основі визначених ознак якості матеріали можуть управлятися партіями і вибиратися для постачання;

 • — постачання матеріалу може виконуватися із сертифікатом, що підтверджує якість виробу;

 • — за допомогою функцій контролю витрат, інтегрованих у додаток, витрати на перевірку якості і коригувальних операцій стають прозорими для клієнта.

Модуль менеджмент персоналу

 • Модуль менеджмент персоналу

 • Модуль управління тимчасовими даними (РТ) пропонує гнучке представлення всіх процесів у керуванні персоналом, що зв’язані з відображенням, введенням і оцінкою робочого часу співробітників. Крім того, введена інформація про присутність/відсутності може бути використана в інших додатках системи.

 • Укомплектування підрозділів персоналом у відповідності зі сферами відповідальності, присвоєння єдиних правил обробки і спеціальних способів оцінки тимчасових даних дозволяють швидко й ефективно керувати даними, а також скоротити часові витрати на введення інформації.

 • Підтримується відображення часових графіків підприємства відповідно до реальних даних і календаря: змінний графік, звичайний робочий час і змінний графік, годинний і календарний нормативний робочий час, графіки перерв у роботі, заміщень, чергувань і відряджень, робота в рахунок майбутнього періоду й інші моделі робочого часу.Розрахунок заробітної плати.

 • Розрахунок заробітної плати.

 • Модулі управління заходами.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка