Щастя – це улюблена справа і оточення людей, з якими ніяка біда не страшна. Щастя – це улюблена справа і оточення людей, з якими ніяка біда не страшнаДата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.Щастя – це улюблена справа і оточення людей, з якими ніяка біда не страшна.

 • Щастя – це улюблена справа і оточення людей, з якими ніяка біда не страшна.

 • Це замкнуте коло, і це коло – життєва платформа нашого колективу. • Науково-методична проблема Корсунь-Шевченківського

 • ліцею:

 • „Формування гармонійно розвинутих особистостей шляхом впровадження ефективних педагогічних інновацій профільної та рівневої диференції, інформаційних технологій."

 • Проблема виховання районного відділу освіти:

 • „Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій, моделей, оптимальних форм і методів організації виховної роботи з учнями, створення виховних систем навчальних закладів."

 • Виховна проблема Корсунь-Шевченківського ліцею:

 • „Формування гармонійно розвинутих особистостей шляхом впровадження особистісно орієнтованих технологій виховання"Виховна система Корсунь-Шевченківського ліцею Особистість "

 • Мета: - виховання гармонійно розвинутих особистостей;

 • залучення молоді до національної та світової культури;

 • збереження морального та психічного здоров'я підростаючого покоління;

 • виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

 • формування основ духовної культури;

 • Принципи особистісно орієнтованого виховання:

 • активність, самодіяльність і творча ініціатива;

 • демократизація;

 • єдність національного та загальнолюдського виховання;

 • природовідповідальність;

 • культуровідповідальність;

 • гуманізація;

 • безперервність та наступність;

 • єдність навчання і виховання;

 • гармонізація родинного й суспільного виховання;

 • Особистість

 • (рівень вихованості/потреби, інтереси)

Структура виховної системи „Особистість"ГРУПИ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ

 • ГРУПИ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ

 • методи формування свідомості (роз'яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад);

 • методи формування суспільної поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, доручення, створення виховуючих ситуацій);

 • методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);

 • методи контролю та аналізу ефективності виховання.

 • ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ

 • поділяються на масові (читацька конференція, тематичний вечір, літературна вікторина тощо), групові, або гурткові (політична інформація, година класного керівника, випуск стінної газети, робота з періодичною пресою, радіо- і телепередачі тощо), індивідуальні (позакласне читання, гра на музичних інструментах, малювання, колекціонування).Структура учнівського самоврядування Учнівська Президентська РадаПРОГРАМА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ТА САМОРОЗВИТКУ

 • використовуються різноманітні за змістом методи і організації роботи;

 • визначаються і розвиваються індивідуальні особливості учнів;

 • проводиться робота з розвитку самостійності учня, вміння

 • приймати відповідні рішення, розвивати ініціативу, соціальну активність.Діяльність класного керівника. Головне завдання - створення умов для розвитку особистості, організація та проведення виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі

 • ВИХОВНІ РІВНІ ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ

 • Учбовий ( під час уроків, перерв)

 • Практичний( бесіди, виховні години, екскурсії)

 • Теоретичний (ОДЖД, МСП, музика, правознавство )

 • Пізнавально-розвиваючий ( ігри, предметні тижні, конкурси )

 • Емоційно-релаксаційний ( вечори відпочинку, дискотеки, гуртки )

 • Самоврядування ( Учнівська Президентська Рада ).Зміст вихованняРодинне виховання

Моральне виховання

 • Мета: Прищеплення і розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими у суспільстві, виховання патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості, громадянської та соціальної відповідальності, непримиримості до аморальних вчинків людей;

 • формування цілісної моральної особистості, яка включає такі гуманістичні риси як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, справедливість, людська гідність, повага до людей, правдивість тощо.

 • Форми роботи:

 • морально-етичні бесіди з учнями;

 • індивідуальні контакти "учитель - учень ";

 • години спілкування;

 • анкетування;

 • загальноліцейні заходи;

 • тематичні тижні;

 • зустрічі з працівниками цікавих професій;

 • диспути, дискусії, круглі столи;

 • конкурси малюнків;

 • акції.

Художньо-естетичне виховання

 • Мета: формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань і ідеалів, естетичного сприйняття та емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, розширення їх світогляду, оволодіння цінностями і знаннями в галузі світового та народного мистецтва, науки, архітектури, побуту, ремесел, озброєння ліцеїстів естетичними знаннями, виховання естетичної активності, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу.

 • Форми роботи:

 • - організація просвітницької роботи;

 • - літературні читання, лекції, вечори, пов'язані з працею уславлених діячів культури;

 • - проведення щорічного Шевченківського тижня;

 • - виставка робіт дитячої творчості;

 • - анкетування серед учнів;

 • - робота гуртків;

 • - конкурси учнівських творів, малюнків;

 • - уроки хореографії;

 • - зустрічі з цікавими людьми;

 • - години спілкування художньо-естетичного напряму;Екологічне виховання

 • Мета: допомогти зрозуміти підростаючому поколінню багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати розуміння, що природа - першооснова існування людини, а людина - частина природи, виховати свідоме добре ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, викохувати любов до рідної природи.

 • Форми роботи:

 • - щорічні екологічні місячники;

 • - проведення традиційних свят;

 • - дотримання в належному стані території ліцею;

 • - конкурси малюнків;

 • - екологічні тижні;

 • - акції;

 • - зустрічі з працівниками районної екологічної служби;

 • - бесіди;

 • - тематичні години спілкування.

Превентивне виховання

 • Мета: формування правової свідомості на основі правових знань, уявлень, переконань, що склалися в суспільстві; почуттів, що регулюють поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів її реалізації, справедливості,

 • активної протидії порушникам законів; докорінне підвищення правової культури; формування здорового способу життя, попередження асоціальних проявів серед учнів, профілактика вживання наркотичних речовин.

 • Форми роботи:

 • - тематичні тижні, місячники;

 • - конкурси малюнків, учнівських творів;

 • - акції;

 • - диспути, дискусії;

 • - години спілкування;

 • - анкетування;

 • - бесіди з класом;

 • - зустрічі з працівниками правоохоронних органів та лікарями;

 • - тематичні батьківські збори;

 • - індивідуальна робота з учнями схильних до асоціативної поведінки;

 • - випуск стінгазет на правову тематику, бюлетенів;

 • - тематичні вечори;

 • - проведення днів правових знань.

Патріотичне виховання

 • Мета: сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

 • Форми роботи:

 • - заходи, які присвячені визначним історичним датам;

 • - бесіди про національно-державну символіку України;

 • - години спілкування на тему народознавства;

 • - традиційні години Пам'яті та тижні Пам'яті;

 • - екскурсії до музеїв;

 • - випуск стінгазет на патріотичну тематику:

 • - конкурси малюнків;

 • - зустрічі з видатними та цікавими людьми;

 • - традиційні години спілкування;

 • - зустрічі з ветеранами війни;

 • - проведення акцій.

Формування здорового способу життя

 • Мета: формування фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою; оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, утвердження здорового способу життя,

 • формування вміння правильно поводитися у критичних ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим; використання історичного національного досвіду здорового способу життя; формування рис лицарства і мужності, самовдосконалення тіла й духу.

 • Форми роботи:

 • - години спілкування;

 • - тематичні вечори, тижні, місячники;

 • - акції;

 • - диспути;

 • - дискусії;

 • - анкетування;

 • - конкурси малюнків;

 • - бесіди з класом;

 • - зустрічі з працівниками цікавих професій, лікарями;

 • - тематичні батьківські збори;

 • - випуски стінгазет.

Формування наукового світогляду

 • Мета: розвиток власних спостережень, пізнавальних інтересів у певній галузі знань до технічної творчості, моделювання винахідництва, сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку учнів, уміння бачити пізнавальні проблеми у сфері науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, еколого-натуралістичної, турисько - краєзнавчій, фізкультурно-спортивній діяльності.

 • Форми роботи:

 • - проведення тематичних тижнів;

 • - зустрічі за круглим столом;

 • - випуск стіннівок;

 • - конкурси, КВК, брейн-ринги, тощо;

 • - участь у районних конкурсах, змаганнях;

 • - олімпіади;

 • - наукові роботи.Результати участі Корсунь – Шевченківського ліцею в районних олімпіадах.

 • Кількість призерів:

 • 1993 – 1994 н. р. – 21

 • 1994 – 1995 н. р. -28

 • 1995 – 1996 н. р. – 20

 • 1996 – 1997 н. р. - 30

 • 1997 – 1998 н. р. – 26

 • 1998 – 1999 н. р. – 8

 • 1999 – 2000 н. р. – 13

 • 2000 – 2001 н. р. – 23

 • 2001 – 2002 н. р. – 33

 • 2002 – 2003 н. р. – 28

 • 2003 – 2004 н. р. – 37

 • 2004 – 2005 н. р. – 29

 • 2005 – 2006 н. р. – 33

 • 2006 – 2007 н. р. – 27

 • 2007 – 2008 н. р. – 20Результати участі учнів Корсунь – Шевченківського ліцею в обласних олімпіадах.

 • Учасників – 5

 • 2001 – 2002 н. р.

 • Учасників – 5

 • 2002 – 2003 н. р.

 • Учасників – 13

 • Призерів – 1

 • 2003 – 2004 н. р.

 • Учасників – 9

 • 2004 – 2005 н. р.

 • Учасників – 5

 • Призерів – 1

 • 2005 – 2006 н. р.

 • Учасників - 10

 • Призерів – 3

 • 2006 – 2007 н. р.

 • Учасників – 6

 • Призерів – 1.Нагородження золотими і срібними медалями випускників Корсунь – Шевченківського ліцею

 • 1993 – 1994 н. р. – 3

 • 1994 – 1995 н. р. – 4

 • 1995 – 1996 н. р. – 11

 • 1996 – 1997 н. р. – 8

 • 1997 – 1998 н. р. – 9

 • 1998 – 1999 н. р. – 8

 • 1999 – 2000 н .р. -10

 • 2000 – 2001 н. р. – 8

 • 2001 – 2002 н. р. – 12

 • 2002 – 2003 н. р. – 11

 • 2003 – 2004 н. р. -7

 • 2004 – 2005 н. р. – 6

 • 2005 – 2006 н. р. – 8

 • 2006 – 2007 н. р. – 5Інформація про участь Корсунь – Шевченківського ліцею в обласних і республіканських конкурсах – захистах наукових робіт на базі Малої Академії наук.

 • 1994 – 1995 н. р. учасників – 1

 • 1995 – 1996 н. р. учасників – 3

 • Переможців – 3

 • 1996 – 1997 н. р. учасників – 7

 • 1997 – 1998 н. р. учасників – 3

 • Переможців – 2

 • 1998 – 1999 н. р. учасників – 6

 • Переможців – 2

 • 1999 – 2000 н. р. учасників – 6

 • Переможців – 2

 • 2000 – 2001 н. р. учасників – 8

 • Переможців – 3МОРАЛЬНИЙ КОДЕКС КЛАСУ

 • 1. Кожний у класі повинен почувати себе в безпеці, тому ніхто не повинен битися або кривдити кого-небудь. Агресивність-ознака слабкості.

 • 2. Всі в класі рівні незалежно від матеріального стану, національності, статі, раси і принципів.

 • 3. Кожен має право на ім`я і звертатись один до одного необхідно тільки по імені.

 • "Самий важливий для людини звук - це звук його імені".

 • Д. Карнегі.

 • 4. Ніхто не повинен відчувати себе приниженим або скривдженим.

 • Забороняється придумувати клички або прізвиська.

 • 5. Всі повинні поважати право на власність і без дозволу не брати чужі речі, відбирати, руйнувати, ховати, викидати їх. Поваги заслуговує і власність ліцею.

 • 6. Ніхто не повинен боятись висловлювати свою точку зору по будь-якому запитанню і бути засміяним. Людина, яка інакше думає - не є злочинець.

 • 7. Будь особистістю, відповідальним за свої вчинки і слова, не обманюй, завжди кажи правду. Не похваляйся. Особливо тим, що не є твоєю особистою заслугою.

 • 8. Не говори поза очі про людину. Скажи однокласнику прямо все, а не на вухо подружці або товаришу.Життєві принципи яких дотримується у вихованні педагогічний колектив

 • Якщо дитина живе серед критики – вона вчиться осуджувати інших.

 • Якщо дитина живе серед ворожнечі – вона вчиться «воювати».

 • Якщо дитина зустрічається з насміхом – вона стає несміливою.

 • Якщо дитина приневолена, соромиться – вона почувається винною.

 • Якщо дитина знаходить розуміння – вона стає терплячою.

 • Якщо дитина відчуває заохочення – вона пізнає свою цінність.

 • Якщо дитина живе серед похвал – вона пізнає цінність інших.

 • Якщо дитина живе в справедливості – вона стає справедливою.

 • Якщо дитина знаходить визнання – вона буде задоволена собою.

 • Якщо дитина живе у довірі і приязні – вона знайде в житті любов.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка