Шизофренія, клініка, перебіг, методи терапіїДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.


Шизофренія, клініка, перебіг, методи терапії


Шизофренія – (від schizo – розщеплення, fren – душа) – це ендогенне прогредієнтне захворювання , яке найчастіше починається у молодому віці (16-30 років) і характеризується розщепленням психічних функцій, різноманітними як основними (негативними, дефіцитарними) розладами (апатія, аутизм та ін.), так і позитивними (додатковими) симптомами (маячення, галюцинації та ін.) і яке призводить до зміни особистості особливого типу(зниження енергетичного потенціалу, емоційне збіднення, прогресуюча інтраверсія).

 • Шизофренія – (від schizo – розщеплення, fren – душа) – це ендогенне прогредієнтне захворювання , яке найчастіше починається у молодому віці (16-30 років) і характеризується розщепленням психічних функцій, різноманітними як основними (негативними, дефіцитарними) розладами (апатія, аутизм та ін.), так і позитивними (додатковими) симптомами (маячення, галюцинації та ін.) і яке призводить до зміни особистості особливого типу(зниження енергетичного потенціалу, емоційне збіднення, прогресуюча інтраверсія).

Історичний екскурс Німецький психіатр Kahlbaum (1828-1899) – описав симптоми кататонії. Нім. психіатр Hecker (1843-1909) – “гебефренію”. Бельг. психіатр Morel (1809-1873) – “раннє недоумство”. Нім. вчений Kraepelin об’єднав раніше описані розлади і виділив основні форми шизофренії. Термін “шизофренія” запропонував швейцарський психіатр E. Bleuler (1911). Рос. психіатр В.Х.Кандінський, француз Клерамбо – синдром Кандінського-Клерамбо.

Епідеміологія Щорічно діагностується приблизно 1 новий випадок на 1000 населення. Це стійкий показник у всьому світі і не залежить від національності і раси. Середній вік початку хвороби складає 15-25 років для чоловіків і 25-35 років для жінок. Частота – 1,9-10 на 1000 населення. Ю.В.Попов і В.Д.Від – хворіють 1,1 % чоловіків і 1,9 % жінок.Напреєнко О.К. – поширеність складає 1-2 %. Шизофренія – саме “дороге” психічне захворювання. США ~ 2% ВНД (7 млрд $). А.Гітлер – знищив усіх душевно хворих.

Етіологія

 • Етіологія

 • Генетичний фактор. Якщо хворий один з батьків, то діти захворюють у 15 % випадків; якщо обоє – в 40 % .

 • Конкордантність 1-яйцевих близнюків щодо шизофренії - 90 %, 2-яйцевих – 15 %.

 • Вплив мутагенних чинників (хімічних, радіаційних та ін.), інфекцій, травм голови, важких переживань.

 • Аутоінтоксикаційна гіпотеза

 • Вірусна гіпотеза

 • Катехоламінова (дисфункція НА і дофаміну в головному мозку).

 • Імунологічна гіпотеза

 • Психоаналітична гіпотеза Freud: “перекошений” і “розщеплений” шлюби

Основний прояв шизофренії – дисоціація (розщеплення) психіки може бути на 3-ох рівнях:

 • Основний прояв шизофренії – дисоціація (розщеплення) психіки може бути на 3-ох рівнях:

 • І рівень. Обов’язковий для всіх форм х-би – втрачається єдність між особистістю і оточуючими і навколишнім світом.

 • ІІ – втрачається взаємозв’язок між двома або більше сферами психіки. “Симфонічний оркестр без диригента”.

 • ІІІ – розщеплення всередині однієї сфери:

 • емоції – амбівалентність

 • воля - амбітендентність

Клініка

 • Клініка

 • За E. Bleuler виділяють дві групи симптомів:

 • Основні (облігатні, обов’язкові, негативні): розщеплення, зниження енергетичного потенціалу, аутизм, збіднення емоцій, волі - апатоабулічний синдром.

 • Другорядні (позитивні) визначають клінічну форму шизофренії: галюцинації, маячення, кататонічні, гебефренічні та ін. прояви.Другорядні симптоми: страждають усі сфери психіки.

 • Другорядні симптоми: страждають усі сфери психіки.

 • Мислення порушене у 84 % хворих – від нерізкого порушення конкретизації до вираженого недоумства: символіка, зісковзування думок, затримка (шперунг), наплив (ментизм), резонерство, розірваність, маячні ідеї різного змісту.

 • Емоції – 2 полюси: від надмірної чутливості (сенситивності) до байдужості (холодність), ненависть до батьків, емоційна тупість, амбівалентність.

 • Розлади нахилів і інстинктів

 • Воля: абулія, гіпобулія, різні види збудження

 • Сприймання: галюцинації, дереалізація, деперсоналізація.Діагностичні критерії МКХ – Х

 • Діагностичні критерії МКХ – Х

 • Хоча чітких патогномонічних симптомів шизофренії немає, для практичних цілей доцільно всі симптоми розділити на 2-і групи:

 • 1-ша група:

 • а) ехо думок, вкладання чи відчуження думок (відкритість);

 • б) маячення впливу, яке відноситься до рухів тіла чи кінцівок чи до думок, дій чи відчуттів;

 • в) слухові галюцинації, “голоси”, що коментують поведінку хворого чи обговорюють його між собою; галюцинаторні голоси із середини тіла (псевдогалюцинації);

 • г) стійкі маячні ідеї іншого типу, що неадекватні для даної соціальної культури (ідентифікація себе з релігійними чи політичними фігурами, заяви про надлюдські здібності – керувати погодою, спілкуватись з інопланетянами).

 • Достатньо 1-го чіткого симптому чи 2-х менш чітких.

2-га група:

 • 2-га група:

 • а) постійні галюцинації любої сфери, що супроводжуються маячними ідеями чи постійні надцінні ідеї, що можуть з’являтись щоденно упродовж тижнів чи навіть місяців;

 • б) переривання мислення чи наплив думок, неологізми;

 • в) кататонічні симптоми (збудження, застигання, восковидна гнучкість, негативізм, мутизм, ступор);

 • г) “негативні” симптоми (апатія, збіднення емоцій, аутизм, зниження соціальної активності);

 • д) значна і послідовна зміна поведінки (втрата інтересів, бездіяльність, соціальна аутизація).

 • Потрібно не менше 2-х симптомів, що тривають не менше 1-го місяця. Коли менше, то – “гострий шизофреноподібний психотичний розлад”.

Типи дебюту:

 • Типи дебюту:

 • Гострий, підгострий, поступовий

 • Типи поступового дебюту:

 • Тип характерологічних змін з антисоціальними тенденціями, з манірно-дивацьким забарвленням,

 • Тип психастенічного дебюту (нав’язливості),

 • Тип неврастенічного (астено-іпохондричного) дебюту,

 • Тип істероїдного дебюту,

 • Тип галюцинаторно-маячного дебюту.

 • Типи гострого дебюту:

 • Маніакальноподібний

 • Депресивний (депресія, мутизм, відмова від їжі)

 • Деліріозний

 • Епілептиформний

Форми шизофренії:

 • Форми шизофренії:

 • Проста: починається у підлітковому і юнацькому віці, поступово.

 • Поступове згасання емоційно-вольової активності, зменшення енергетичного потенціалу, аутизм, “філософська інтоксикація”, ментизм, шперунг, гіперестезія, неадекватність емоцій, амбівалентність, емоційна тупість, ворожість до рідних.

 • Параноїдна: юнацький і молодий вік. Початок гострий або поступовий.

 • Основне - маячення різного змісту, часто с-м Кандінського-Клерамбо, з часом – парафренне маячення.

 • Кататонічна форма – рідко тепер зустрічається. Кататонічне збудження або кататонічний ступор

Гебефренічна: Підлітковий і юнацький вік .

 • Гебефренічна: Підлітковий і юнацький вік .

 • Початок частіше гострий.

 • Гебефренічний синдром:

 • Розірваність мислення, ехолалія,

 • ейфорія з пустотливістю, неадекватна розв’язна поведінка, кривляння, “блазнювання”

 • Частіше неблагоприємний прогредієнтний перебіг.

 • Циркулярна (шизоафективний розлад): атипові маніакальні і депресивні фази

 • Фебрильна (гіпертоксична): Гіперпірексія, неправильний тип температурної кривої, затьмарення свідомості, виражена інтоксикація.

Типи перебігу:

 • Типи перебігу:

 • Безперервно-прогредієнтний: прогресивно наростаючі шизофренічні зміни, відсутність спонтанних ремісій

 • Приступоподібно -прогредієнтний (шубоподібний): гострі напади змінюються ремісіями, але дефект особистості наростає з кожним наступним приступом.

 • Рекурентний (приступоподібний): перебіг з поштовхоподібними спалахами і поверненням до початкової хворобливої симптоматики після стійких ремісій. Як правило, супроводжується атиповими маніакальними і депресивними фазами. Дефект особистості виражений мінімально. Зараз виділили в шизоафективний розлад.

Типи ремісій

 • Типи ремісій

 • Повна (ремісія “А”): повне зникнення продуктивної симптоматики при збереженні у частини хворих незначно виражених апато-дисоціативної симптоматики. Не можна працювати із зброєю, отрутами. Суттєво не знижується якість життя.

 • Неповна (ремісія “В”): значне зниження прояву продуктивних симптомів, але зберігаються помірно виражені негативні психотичні розлади і погіршення рівня життєдіяльності (Інв. ІІІ групи).

 • Неповна (ремісія “С”): Помітна редукція продуктивної психосимптоматики, але є вражений дефект особистості за апато-дисоціативним типом, можливі залишкові маячні ідеї, окремі галюцинації (Інвал. ІІ групи).

Часткова (ремісія “Д”) внутрішньолікарняне покращення зменшення гостроти хвороби, певна дезактуалізація психотичних та інших симптомів. Потребують продовження лікування.

 • Часткова (ремісія “Д”) внутрішньолікарняне покращення зменшення гостроти хвороби, певна дезактуалізація психотичних та інших симптомів. Потребують продовження лікування.

 • При шизофренії часто виникають рецидиви, передвісниками якого є:

 • - відмова від прийому ліків

 • - втрата апетиту

 • - не мотивована зміна настрою

 • - зміна поведінки (алкоголізація, аутизація).Типи дефекту

 • Типи дефекту

 • Апато-дисоціативний, найчастіше. На тлі розщеплення єдності психічних процесів наростає виражений апато-абулічний синдром аж до повної соціально-трудової дезадаптації.

 • Ювенільний: на 1-му місці ознаки шизофренічного недоумства в осіб, які захворіли в дитячому чи підлітковому віці.

 • Параноїдний: на тлі розпаду єдності психіки мають місце параноїдні включення або стійкий парафренний синдром.

 • Психопатоподібний: розщеплення психіки + психопатизація, частіше за експлозивним типом.

 • Змішаний (мозаїчний).

Лікування

 • Лікування

 • При загостреннях – стаціонарне

 • Інсуліношоковий метод: Віденський психіатр М.Закель (1935 р)

 • ЕСТ – 1935 р. угорський психіатр Медуна.

 • Найширше психофармакотерапія

 • На І етапі – зняття психомоторного збудження: аміназин, тизерцин СДД – 600-800 мг

 • Галюцинаторні прояви – галоперидол, др.0,003; 0,005; А- 0,5 %-1 мл

 • СДД – 20-40 мг.

 • Параноїдний синдром – трифтазін, т. 0,005 А – 0,2 % - 1 мл; СДД – 20-60 мг

 • Еглоніл (сульпірід) – т. 0,2; К – 0,05, А. 5% - 2 мл.

 • Хлорпротіксен (труксал) т. 0,025; 0,05; СДД – 200-400 мг

Кататонічна, гебефренічна форми:

 • Кататонічна, гебефренічна форми:

 • Галоперидол – див. вище

 • Мажептил – А 1 % - 1 мл; т. 0,01; СДД – 20-40 мг

 • Проста форма: активуючі нейролептики:

 • Френолон т. 0,005; А 0,5 % - 1 мл; СДД – до 100 мг

 • Сонапакс – т. 0,01 і 0,25; СДД – 100-600мг

 • Неврозоподібна форма : транквілізатори

 • Психопатоподібна: неулептил

 • Гіпертоксична: Аміназин + ЕСТ

Нові препарати

 • Нові препарати

 • Рісперідон (рісполепт) – т. 0,001; 0,002; 0,004. СДД – 4-6 мг.

 • Клопіксол – т. 2,10 і 25 мг.

 • Флюанксол – т. 0,5; 1; 5 мг. СДД – 3-40 мг.

 • Соліан(амісульприд), т. 0,2 і 0,4. СДД – 400-800 мг.

 • Зипрекса(оланзапін), т. 5 і 10 мг. СДД – 5-50 мг.

 • Підтримуюча терапія

 • Модітен-депо: сусп. 2,5 % - 1 мл в/м; 1-3 мл в/м раз в 3 тижні

 • Галоперидолу деканоат 1 мл в/м / міс.(відповідає 50 мг. Звичайного галоперидолу)

 • Клопіксол-депо 1 мл (200 мг) в/м / 3 тижні.

 • Флюанксол – депо 1 мл (20 і 100 мг.)

 • Рісполепт Конста – амп. 1 мл (25 мг.) в/м/2 тижні

Експертиза

 • Експертиза

 • Трудова - ремісія “В” – інваліди ІІІ групи

 • Ремісія “С” – інваліди ІІ групи. Іноді І групи

 • Військова – не служать у війську, знімаються з військового обліку

 • Судова – недієздатні в період загострення.

 • В період повної ремісії – дієздатні і осудні

 • Прогноз (Каплан і Седок, 1935)

 • 1/3 – ведуть нормальний соціально компенсований спосіб життя.

 • 1/3 – упродовж життя відмічаються психопатологічні прояви, але здатні до досить нормального співіснування в суспільстві.

 • 1/3 – виражені психотичні розлади, потребують частої госпіталізації, при цьому 10 % хворих тривалий час перебувають у психіатричних закладах.Дякую за увагу
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка