«Школа повинна в першу чергу навчати дітей мислити – причому, всіх дітей, без будь-якого винятку, не дивлячись на різне майнове і соціальне становище сімей, а також спадкових задатків дітей»Дата конвертації17.12.2016
Розмір445 b.«Школа повинна в першу чергу навчати дітей мислити – причому, всіх дітей, без будь-якого винятку, не дивлячись на різне майнове і соціальне становище сімей, а також спадкових задатків дітей»

 • «Школа повинна в першу чергу навчати дітей мислити – причому, всіх дітей, без будь-якого винятку, не дивлячись на різне майнове і соціальне становище сімей, а також спадкових задатків дітей»

 • В.В. ДавидовІнноваційна діяльність — це гарно організована, раціональна і систематична робота.     П. Друкер  

 • Інноваційна діяльність — це гарно організована, раціональна і систематична робота.     П. Друкер  Інтеграція - це глибоке взаємопроникнення, злиття, наскільки це можливо, в одному навчальному матеріалі узагальнених знань у тій чи іншій галузі.  Інтегровані уроки дають учневі досить широке і яскраве уявлення про світ, в якому він живе, про взаємозв'язок явищ і предметів, про взаємодопомогу, про існування різноманітного світу матеріальної і художньої культури. 

 • Інтеграція - це глибоке взаємопроникнення, злиття, наскільки це можливо, в одному навчальному матеріалі узагальнених знань у тій чи іншій галузі.  Інтегровані уроки дають учневі досить широке і яскраве уявлення про світ, в якому він живе, про взаємозв'язок явищ і предметів, про взаємодопомогу, про існування різноманітного світу матеріальної і художньої культури. Найперше, що має зробити вчитель, — це розвинути в учня дух допитливості.   

 • Найперше, що має зробити вчитель, — це розвинути в учня дух допитливості.   

 •  Д. Менделєєв  - Сприяють підвищенню мотивації навчання , формуванню пізнавального інтересу учнів, цілісної наукової картини світу і розгляду явища з декількох сторін;  - Більшою мірою, ніж звичайні уроки, сприяють розвитку мовлення, формування вміння учнів порівнювати, узагальнювати, робити висновки, інтенсифікації навчально-виховного процесу, знімають перенапруження, перевантаження;  - Не тільки поглиблюють уявлення про предмет, розширюють кругозір, але й сприяють формуванню різнобічно розвиненої, гармонійно і інтелектуально розвиненої особистості.  - Інтеграція є джерелом знаходження нових зв'язків між фактами, які підтверджують чи поглиблюють певні висновки, спостереження учнів у різних предметах

 • - Сприяють підвищенню мотивації навчання , формуванню пізнавального інтересу учнів, цілісної наукової картини світу і розгляду явища з декількох сторін;  - Більшою мірою, ніж звичайні уроки, сприяють розвитку мовлення, формування вміння учнів порівнювати, узагальнювати, робити висновки, інтенсифікації навчально-виховного процесу, знімають перенапруження, перевантаження;  - Не тільки поглиблюють уявлення про предмет, розширюють кругозір, але й сприяють формуванню різнобічно розвиненої, гармонійно і інтелектуально розвиненої особистості.  - Інтеграція є джерелом знаходження нових зв'язків між фактами, які підтверджують чи поглиблюють певні висновки, спостереження учнів у різних предметахчіткістю,

 • чіткістю,

 • компактністю,

 • стислістю,

 • логічністю ,

 • взаємообумовленістю навчального матеріалу на кожному етапі уроку,

 • великою інформативною ємністю матеріалу. У формі інтегрованих уроків доцільно проводити узагальнюючі уроки, на яких будуть розкриті проблеми, найбільш важливі для двох або декількох предметів.

 • У формі інтегрованих уроків доцільно проводити узагальнюючі уроки, на яких будуть розкриті проблеми, найбільш важливі для двох або декількох предметів.

 • Інтегровані уроки є найважливішою частиною системи міжпредметних зв'язків.

 • Кожен з цих уроків ведуть два і більше вчителів-предметників.

 • Матеріал таких уроків показує єдність процесів, що відбуваються в навколишньому світі, дозволяє учням бачити взаємозалежність різних наук. 1) спеціально організований урок, тобто, якщо він спеціально не організований, то його взагалі може не бути або він розпадається на окремі уроки, не об'єднані спільною метою;  2) специфічну мету (об'єднану), вона може бути поставлена, наприклад, для:  а) більш глибокого проникнення в суть досліджуваної теми;  б) підвищення інтересу учнів до предметів;  в) цілісного, синтезованого сприйняття досліджуваних з даної теми питань;  г) економії навчального часу і т. п.;  3) широке використання знань з різних дисциплін, тобто поглиблене здійснення міжпредметних зв’язків

 • 1) спеціально організований урок, тобто, якщо він спеціально не організований, то його взагалі може не бути або він розпадається на окремі уроки, не об'єднані спільною метою;  2) специфічну мету (об'єднану), вона може бути поставлена, наприклад, для:  а) більш глибокого проникнення в суть досліджуваної теми;  б) підвищення інтересу учнів до предметів;  в) цілісного, синтезованого сприйняття досліджуваних з даної теми питань;  г) економії навчального часу і т. п.;  3) широке використання знань з різних дисциплін, тобто поглиблене здійснення міжпредметних зв’язків1. Синтезування знань. Цілісне, синтезоване, систематизоване сприйняття досліджуваних з тієї чи іншої теми питань сприяє розвитку широти мислення. Постановка проблеми, що досліджується методами інтеграції, розвиває цілеспрямованість і активність мислення.  2. Заглибленість вивчення. Більш глибоке проникнення в суть досліджуваної теми сприяє розвитку глибини мислення.  3. Актуальність проблеми, або практична значущість проблеми. Обов'язкова реалізація розглянутої проблеми в якоїсь практичної ситуації посилює практичну спрямованість навчання, що розвиває критичність мислення, здатність зіставляти теорію з практикою. 

 • 1. Синтезування знань. Цілісне, синтезоване, систематизоване сприйняття досліджуваних з тієї чи іншої теми питань сприяє розвитку широти мислення. Постановка проблеми, що досліджується методами інтеграції, розвиває цілеспрямованість і активність мислення.  2. Заглибленість вивчення. Більш глибоке проникнення в суть досліджуваної теми сприяє розвитку глибини мислення.  3. Актуальність проблеми, або практична значущість проблеми. Обов'язкова реалізація розглянутої проблеми в якоїсь практичної ситуації посилює практичну спрямованість навчання, що розвиває критичність мислення, здатність зіставляти теорію з практикою. 4. Альтернативність рішення. Нові підходи до відомої ситуації, нестандартні способи вирішення проблеми, можливість вибору рішення даної проблеми сприяють розвитку гнучкості мислення, розвивають оригінальність мислення. Зіставлення рішень розвиває активність, критичність, організованість мислення. За рахунок прагнення здійснювати розумний вибір дій, відшукувати найбільш короткий шлях досягнення мети розвивається цілеспрямованість, раціональність, економія мислення.  5. Доказовість рішення. Доказовість вирішення проблеми розвиває дитину.

 • 4. Альтернативність рішення. Нові підходи до відомої ситуації, нестандартні способи вирішення проблеми, можливість вибору рішення даної проблеми сприяють розвитку гнучкості мислення, розвивають оригінальність мислення. Зіставлення рішень розвиває активність, критичність, організованість мислення. За рахунок прагнення здійснювати розумний вибір дій, відшукувати найбільш короткий шлях досягнення мети розвивається цілеспрямованість, раціональність, економія мислення.  5. Доказовість рішення. Доказовість вирішення проблеми розвиває дитину.Учитель — це людина, котра вирощує дві думки там, де раніше зростала одна.

 • Учитель — це людина, котра вирощує дві думки там, де раніше зростала одна.

 •   Е. ХоббардКонкретним виразом інтеграційних процесів є міжпредметні зв'язки в шкільному навчанні.

 • Конкретним виразом інтеграційних процесів є міжпредметні зв'язки в шкільному навчанні.

 • міжпредметні освітні 

 • технології були розроблені

 • для того, щоб вирішити 

 • проблему роз'єднаності, 

 • розколотості, відірваності 

 • один від одного різних 

 • наукових дисциплін і, як 

 • наслідок,навчальних предметів.це сучасний принцип навчання, який впливає на відбір і структуру навчального матеріалу цілого ряду предметів, посилюючи системність знань учнів, активізує методи навчання, орієнтує на застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи єдність навчально-виховного процесу

 • це сучасний принцип навчання, який впливає на відбір і структуру навчального матеріалу цілого ряду предметів, посилюючи системність знань учнів, активізує методи навчання, орієнтує на застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи єдність навчально-виховного процесуУ залежності від пізнавальних цілей використання міжпредметних зв'язків відбираються методи і прийоми їх дійснення, формулюються запитання і завдання для учнів. 

 • У залежності від пізнавальних цілей використання міжпредметних зв'язків відбираються методи і прийоми їх дійснення, формулюються запитання і завдання для учнів. Урок — перше вогнище, зігрівшись біля якого людина прагне стати мислителем.     Г. О. Пуліна

 • Урок — перше вогнище, зігрівшись біля якого людина прагне стати мислителем.     Г. О. ПулінаКонкретизація використання міжпредметних зв'язків в процесі навчання досягається за допомогою поурочного планування.

 • Конкретизація використання міжпредметних зв'язків в процесі навчання досягається за допомогою поурочного планування.

 • Поурочний план-розробка показує, коли, на якому етапі уроку і як, якими способами включаються знання з інших курсів у вивчення нового або закріплення навчального матеріалу.

 • Особливо необхідна ретельна розробка узагальнюючого уроку з міжпредметних зв'язками.

 • Виділення таких уроків проводиться на основі тематичного планування. формулювання мети і завдань уроку з урахуванням міжпредметних зв'язків;

 • формулювання мети і завдань уроку з урахуванням міжпредметних зв'язків;

 • формулювання конкретних питань до учнів, що вимагають відтворення і застосування знань; 

 • визначення понять;

 • наявність світоглядного виведення, узагальнюючого факти і закони;

 • включення в домашнє завдання питань міжпредметного змісту. що учні вже освоїли з необхідних опорних знань на уроках з інших предметів

 • що учні вже освоїли з необхідних опорних знань на уроках з інших предметів

 • погодити з вчителями суміжних предметів постановку питань і завдань, щоб уникнути дублювання і досягти розвитку загальних ідей і понять, їх поглиблення і збагачення.

 • Цьому допомагає відвідування і вивчення уроків , складаються колегами плани реалізації міжпредметних зв'язківІнтеграція - необхідна умова сучасного навчального процесу.

 • Інтеграція - необхідна умова сучасного навчального процесу.Викладання - це не тільки повідомлення відомостей, а й пробудження образів. Дік Френсіс

 • Викладання - це не тільки повідомлення відомостей, а й пробудження образів. Дік Френсіс

Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Педагогічне кредо: Педагогічне кредо
downloadcenter -> Вашій увазі пропонуються завдання, Вашій увазі пропонуються завдання
downloadcenter -> Ольга Ольга
downloadcenter -> Програму зовнішнього незалежного оцінювання (зно) з історії України
downloadcenter -> Виникнення та розквіт Київської Русі
downloadcenter -> Повідомлення про твір зробив у 1797 році відомий поет того часу Херасков. Текст знайдено на початку 90-х років 18 ст відомим збирачем стародруків О.І. Мусіним-Пушкіним у збірці давньоруських творів
downloadcenter -> Що втекло від баби з дідом
downloadcenter -> Найбільш активною частиною населення є трудові ресурси. Це населення у працездатному віці (чоловіки 16-60 років та жінки 16-55 років), крім інвалідів І і ІІ груп, а також підлітки та пенсіонери, які працюють


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка