“Системні васкуліти: патогенез, клінічні форми, діагностика, лікування”Дата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського Кафедра шпитальної терапії № 2

 • “Системні васкуліти: патогенез, клінічні форми,

 • діагностика, лікування”

 • Професор О.Й.Бакалюк


Системні васкуліти – група захворювань, які характеризу-ються переважним уражен-ням стінки судин будь-якого калібру за типом вогнище-вого або сегментарного запалення та некрозу.

 • Системні васкуліти – група захворювань, які характеризу-ються переважним уражен-ням стінки судин будь-якого калібру за типом вогнище-вого або сегментарного запалення та некрозу.ПАТОГЕНЕЗ ВАСКУЛІТІВ

 • Кореляція між рівнем антитіл до цитоплазми нейтрофілів (ANCA) і активністю процесу, висока специфічність ANCA для васкулітів свідчить про їх важливу патогенетичну роль –Патогенез ураження ендотелію судин (ANCA-асоційовані васкуліти)Класифікація системних васкулітів залежно від калібру уражених судин:

 • Васкуліти судин малого калібру:

 • Гранулематоз Вегенера.

 • Синдром Гудпасчера.

 • Синдром Чарга-Стросса.

 • Геморагічний васкуліт (пурпура Шенлейн-Геноха).Класифікація системних васкулітів залежно від калібру уражених судин:

 • Васкуліти судин середнього калібру:

 • Вузликовий поліартеріїт .

 • Хвороба Кавасакі - слизово-шкірно-лімфовузловий синдром (переважно зустрічається у дітей).Класифікація системних васкулітів залежно від калібру уражених судин:

 • Васкуліти судин великого калібру:

 • Гігантоклітинний артеріїт.

 • Артеріїт Такаясу.Гранулематоз Вегенера

 • Гранулематозно-некротизуючий васкуліт – гранулематозне запалення респіраторного тракту і некротизуючий васкуліт, який уражає дрібні і середні судини (капіляри, венули, артеріоли та артерії), переважно поєднується з некротизуючим гломерулонефритом.

 • Захворювання частіше виявляють у чоловіків (2:1) віком понад 40 років.Гранулематоз Вегенера

 • Етіологія і патогенез

 • Вірусна (зокрема цитомегаловірус) та мікробна інфекції.

 • Утворення ЦІК, їх відкладання в стінці судин вищезазначених регіонів та у БМ гломерул.

 • Гіперактивація механізмів гемокоагуляції.

 • Специфічними ознаками імунних зрушень - підвищення в крові рівня імуноглобулінів класу E.Гранулематоз Вегенера

 • Для клініки характерна тріада:

 • - ураження верхніх дихальних шляхів,

 • -легень,

 • - нирок.

 • Початок хвороби – гострий або підгострий

 • І варіант – домінують ознаки ураження верхніх дихальних шляхів (носової порожнини, біляносових пазух, гортані).

 • ІІ варіант –переважне ураження трахеобронхіального дерева та легень.Гранулематоз Вегенера

 • Діагностичні критерії:

 • Запалення носової або ротової порожнини.

 • Зміни при рентгенологічному дослідження ОГП (виявляються фіксовані інфільтрати).

 • Зміни в сечовому осаді.

 • Ураження нирок (65-90 % випадків): ПУ (до 1-3 г/добу), постійна (!) мікрогематуря. Розвиток НН - через 1,5-3 роки.

 • Гранулематозне запалення при біопсії.Гранулематоз Вегенера

 • Лікування

 • Патогенетичне: ГКС і імунодепресанти (циклофосфан, цитоксан). Перевагу віддають циклофосфану в дозі 1-2 мг/кг маси тіла/добу, спочатку внутрішньовенно, а потім перорально. Основою лікування є його тривале застосування (роки).Синдром Гудпасчера

 • СГ – системний васкуліт (капілярит) з переважним ураженням легень та нирок за типом геморагічного пневмоніту та гломерулонефриту.Синдром Гудпасчера

 • Діагностичні критерії:

 • 1. Кровохаркання або легенева кровотеча.

 • 2. Задишка.

 • 3. Ознаки швидкопрогресуючого гломеруло-нефриту з гематурією, рідше – нефротичний синдром з розвитком ниркової недостатності.

 • 4. Анемія, зумовлена повторними легеневими кровотечами та гематурією.

 • 5. Гіпертензія (рідко).Синдром Гудпасчера

 • Можливі причини розвитку СГ:

 • - віруси (грипу),

 • - вплив інтоксикацій (вдихання пари бензину, лаків),

 • - застосування ліків (купреніл).

 • !!! Реалізацію інтенсивності імунної відповіді у цих ситуаціях вважають генетично детермінованою.Синдром Гудпасчера

 • Хоча традиційно синдром Гуд-пасчера вважають захворю-ванням чоловіків і жінок віком понад 60 років, у принципі він може виникнути у будь-якому віці.Синдром Гудпасчера

 • Клінічні ознаки ураження нирок виникають слідом за кровохарканням або легеневою кровотечею і проявляються стійкою ПУ, постійною мікро- і макрогематурією.

 • НН розвивається досить швидко (1-3 тижні); набряки, НС та АГ виникають рідко.

 • Частота виникнення нових випадків має два піки – у третій та шостій декадах життя.Синдром Гудпасчера

 • Лікування

 • 1. Цитостатики:

 • циклофосфан: в гострому періоді 2 мг/кг + преднізолон 1 мг/кг протягом 2-4 тижнів;

 • дозу циклофосфану знижують (на 25 мг кожні 2-3 місяці) після досягнення повної ремісії, але не раніше, ніж через рік;

 • азатіоприн 150-200 мг/добу в поєднанні з преднізолоном 40-60 мг/добу.Синдром Гудпасчера

 • Лікування

 • 2. ГКС:

 • - преднізолон 1-2 мг/кг

 • 3. Еферентні методи :

 • плазмаферез - видалення циркулюючих антитіл (агресивний підхід). Такий “агресивний” підхід до лікування застосовують за відсутності вираженої НН.Синдром Чарга-Строса

 • Еозинофільне, гранулематозне запалення респіраторного тракту та некротизуючий васкуліт, який уражає дрібні і середні судини, часто поєднується з астмою та еозинофілією.Синдром Чарга-Строса

 • Діагностичні критерії:

 • Астма.

 • Ядуха та дифузні сухі хрипи при видиху.

 • Еозинофілія понад 10 %.

 • Моно- або полінейропатія.

 • Легеневі інфільтрати (непостійні).

 • Патологія біляносових пазух.

 • Екстравазально розташовані еозинофіли.Синдром Чарга-Строса

 • Лікування

 • ГКС 40-60мг/добу тривало з поступовим зниженням дози та відміною, але не раніше ніж через рік.

 • ГКС в поєднанні з імунодепресантами у більш тяжких випадках.

 • Плазмаферез (при швидко прогресу-ючому перебігу).Геморагічний васкуліт

 • Хвороба Шенлейн-Геноха - захворювання з групи васкулітів із переважним ураженням капілярів і артеріол шкіри, великих суглобів, шлунково-кишкового тракту, нирок.

 • Переважно хворіють діти віком до 14 років – 14 випадків на 100 000 осіб цієї вікової градації, однак ураження нирок частіше (56 %) виявляють при розвитку захворювання у дорослих.Геморагічний васкуліт

 • Патогенез

 • Відкладання в судинах особливих імунних комплексів, які містять у своєму складі імуноглобуліни класу A.

 • Судинна стінка уражaється внаслідок виділення лейкоцитами протеолітичних ферментів при фагоцитозі ЦІК, відкладання депозитів фібрину під ендотелій мікросудин і в періваскулярний простір (продуктивний мікроваскуліт).Геморагічний васкуліт

 • Патогенез (продовження)

 • Існують роботи, в яких доведено, що при цьому виникає підвищення і інших класів імуно-глобулінів, причому підвищення певного класу визначає перебіг та форму геморагічного васкуліту. Так, підвищення рівня імуноглобулінів класу G визначає рецидивний перебіг та шкірно-суглобову форму, класу М – змішану форму з ураженням нирок.Геморагічний васкуліт

 • Діагностичні критерії:

 • 1. Геморагічні висипання (симетричні, дрібноточкові, дещо підвищуються над поверхнею тіла, пальпуються, не пов’зані з тромбоцитопенією (феномен ортостазу !).

 • 2. Початок хвороби у віці до 20 років.

 • 3. Ішемія кишечника (дифузний біль в животі, діарея геморагічного характеру.

 • 4. Виявлення скупчень гранулоцитів в стінках артеріол і венул (при біопсії).Геморагічний васкуліт

 • Початок захворювання – завжди гострий. Спостерігають зв’язок цієї патології з медикаментозною алергією, застосуван-ням сироваток, вакцин, харчовою ідіо-синкразією, укусами комах, холодовою алергією, травмою, перенесеною стреп-тококовою або вірусною інфекціями.Геморагічний васкуліт

 • Ураження нирок частіше розвивається при абдо-мінальній формі (30-40 %), і цей відсоток зростає з віком, а за даними V. Parsons et al. (1995), при ГВ нирки уражаються в 100 % випадків.

 • Ураження інших органів у дорослих не є кри-терієм несприятливого прогнозу.

 • Важкість ураження нирок не залежить від сту-пеня вираження позаниркових уражень і, навпаки, у міру прогресування клініки ГВ-неф-риту позаниркові прояви зменшуються або й зникають.Геморагічний васкуліт

 • Клініка ГВ:

 • шкірні висипання;

 • ураження суглобів;

 • ураження ш/к тракту;

 • ураження нирок;

 • ураження цнс;

 • змішані форми.Геморагічний васкуліт

 • ГВ-нефрит приєднується в перші 4-6 тижнів (у 20 % пацієнтів - через 6-12 місяців). При цьому ураження нирокнабуває важкого перебігу з несприятливим прогнозом.

 • За типового клінічного перебігу ГВ-нефриту провідним синдромом є мікрогематурія у поєднанні з помірною (до 1 г/добу) неселективною ПУ. Рецидивну макрогемат-урію визначають у 30-40 % випадків.

 • Прогноз ГВ-нефриту завжди серйозний - у 80-90 % пацієнтів він набуває хронічного перебігу (персис-туючого, рецидивного, прогресуючого) із розвитком ХНН у 20-30 % випадків.Геморагічний васкуліт

 • Критерії несприятливого прогнозу:

 • - вік пацієнта (понад 20 років),

 • - стать (чоловіча),

 • - висока (понад 1 г/добу) ПУ,

 • - наявність НС,

 • - рецидивний гостронефритичний синдром,

 • - поєднання НС з АГ,

 • - стійка макрогематурія.

 • На прогноз ГВ-нефриту вміст у крові імуноглобулінів класу А та ЦІК суттєво не впливає.Геморагічний васкуліт

 • Лікування ГВ

 • У пацієнтів із важкими проявами захворювання застосовують стероїди та імунодепресанти, засоби антиагрегантної терапії (курантил, трентал, агапурин,тиклід), антикоагулянти (гепарин у поєднанні з донорською кріоплазмою), низькомолекулярні гепарини, нікотинову кислоту та її похідні, альфа-блокатори (серміон, піроксан), плазмаферез.Геморагічний васкуліт

 • Лікування ГВ з ураженням нирок (С.И. Рябов, 2000):

 • - 3-5 сеансів плазмаферезу з видаленням до 500 мл крові;

 • - преднізолон або метилпреднізолон, перші 3 дні внутрішньовенно по 300-500 мг, далі добова доза преднізолону - 60-80 мг протягом 1 місяця;

 • - наступного місяця дозу преднізолону знижують вдвічі;

 • - добову дозу 30-40 мг преднізолону застосовують протягом 4-6 місяців, після чого її знижують вдвічі і залишають протягом 12 місяців;

 • - через 1 рік у випадку сприятливого перебігу хвороби вирішується питання про продовження терапії преднізолоном ще на 1 рік або її заміни на “м’які” препарати (плаквеніл, делагіл, НПЗП).Вузликовий періартеріїт

 • Системне захворювання артерій середнього і дрібного калібрів із імунокомплексним механізмом розвитку.

 • Вперше описано 1866 року Куссмаулем і Мейєром під назвою ”О своеобразном, не описанном ранее заболевании артерий – periarteriitis nodosa, протекающем с Брейтовой болезнью почек и быстро прогрессирущим мышечним параличом”.Вузликовий періартеріїт

 • В основі імунних зрушень знаходиться поліантигенна гіперсенсибілізація, яка призводить до утворення різного ступеня складності імунних комплексів. Останні володіють пошкоджувальним впливом на судинну стінку.

 • Роль вірусу гепатиту В у розвитку вузликового періартеріїту було доведена ще у 70-х роках, натепер допускають, що частота цієї асоціації складає біля 50 % .Клінічна картина вузликового періартеріїту

 • Полісиндромність ураження:

 • Ураження шкіри: судинна папуло-пете-хіальна пурпура, ліведо, некротичні зміни шкіри, дигітальний некроз фаланг паль-ців, підшкірні вузлики;

 • Ураження кістково-м’язової системи: суглобово-м‘язовий синдром - артрит, артралгії, міастенічний синдром з міалгіями;Клінічна картина вузликового періартеріїту

 • Ураження периферійної нервової системи: асиметрична полінейропатія, у т.ч. ураження великогомілкових, краніальних та ін. нервів.

 • Ураження ЦНС: інфаркти мозку, геморагічний інсульт, психози.

 • Ураження нирок : судинний тип ниркової патології (РВГ), іноді з множинними інфарктами нирок з формуванням ХНН.Клінічна картина вузликового періартеріїту

 • Ураження легень: легеневий васкуліт, інтерстиціальна пневмонія з прогресуючим фіброзом,інфаркт легені, бронхообструктивний синдром.

 • Ураження с/с системи: коронарит з клінікою стенокардії, інфаркту міокарда, артеріальної гіпертензії.

 • Ураження сечостатевої,ендокринної систем та очей: орхіт, епідідіміт, кон‘юнктивіт, ірит, увеїт, оклюзія центральної артерії сітківки.Клінічна картина вузликового періартеріїту

 • Частота ураження нирок - 70-80 %

 • Виникнення основних змін при цьому реєструють на рівні ниркових артерій (аж до прямих і міждолькових) та артеріол клубочків.

 • У фіналі ниркової патології розвивається картина нефроангіосклерозу і прогресуючої НН.Клінічна симптоматика ураження нирок при ВП

 • Розвивається через 4-6 місяців від початку хвороби.

 • Переважає синдром злоякісної АГ, який передує виникненню патологічних змін у сечі.

 • АГ швидко призводить до розвитку гіпертензивного серця, лівошлуночкової недостатності, аритмій, ішемічних та тромботичних ускладнень.

 • Ізольований сечовий синдром (у 4-5 %): ПУ помірна (до 1 г/добу) ПУ, мікрогематурією. При злоякісній АГ - масивна ПУ (до 6-8 г/добу).

 • Функціональна здатність нирок знижена : зменшення величини КФ, концентраційної функції нирок.Лікування ВП

 • Патогенетична терапія:

 • - преднізолон (30-60-100 мг/добу - залежно від тяжкості і форми до досягнення клінічного ефекту; підтримуюча доза 5-15 мг/добу) і/або цитостатики (частіше у комбінації); пульс-терапія;

 • - плазмаферез або гемосорбція,

 • - за розвитку ХНН – гемодіаліз.

 • Симптоматична терапія (гіпотензивні, діуретики, спазмоаналгетики)Гігантоклітинний артеріїт

 • (Висковий артеріїт, синдром Хортона)

 • Гранулематозний артеріїт аорти та її головних гілок, переважно екстракраніальних гілок сонної артерії, з частим ураженням вискової артерії.

 • Переважно починається у хворих віком понад 50 років і часто поєднується з ревматичною поліміалгією.Гігантоклітинний артеріїт

 • Діагностичні критерії (1990)

 • 1. Вік на початку захворювання понад 50 років.

 • 2. Рецидивні напади головного болю. Локалізова-ний головний біль іншого, ніж раніше характеру.

 • 3. Аномальна вискова артерія (чутлива при пальпації, зниження її пульсації не пов’язане з артеріосклерозом шийних артерій.

 • 4. Збільшення ШОЕ ( понад 50 мм/год).

 • 5. Мікроскопічні зміни вискової артерії (при біопсії)Гігантоклітинний артеріїт

 • Лікування

 • ГКС:

 • - за неускладненого перебігу – 30-40 мг/добу;

 • - за порушення зору – 40-60 мг/добу;

 • - при ураженні великих артеріальних стволів – 60-80 мг/добу (до 100 мг);

 • - при гострому перебігу, швидкому наростанні проявів – пульс –терапія.

 • Підтримувальна терапія преднізолоном (5-10 мг/добу) в поєднанні з амінохіноліновими препаратами не менше 2 років.Гігантоклітинний артеріїт

 • Лікування

 • Цитостатики:

 • Метотрексат 15-20 мг/тиждень.

 • Амінохінолінові препарати (делагіл, плаквеніл).

 • Ангіопротектори (пармідин).НЕСПЕЦИФІЧИЙ АОРТОАРТЕРІЇТ (НАА, хвороба відсутності пульсу, артеріїт молодих жінок, хвороба Такаясу)

 • Вперше описаний 1856 року.

 • 1908 року M. Takayasu описав зміни центральної артерії сітківки у поєднанні з відсутністю пульсу на променевій артерії у молодої жінки.

 • 1948 року K. Shimuzu et K. Sano детально описа-ли клініку НАА, який з 1954 року називають артеріїтом Такаясу ( 2.6 випадків на 100 тис населення)НЕСПЕЦИФІЧИЙ АОРТОАРТЕРІЇТ (НАА, хвороба відсутності пульсу, артеріїт молодих жінок, хвороба Такаясу)

 • Типи ураження аорти

 • І тип - ураження обмежується дугою аорти та її гілками (8 % випадків);

 • ІІ тип - ураження характеризується змінами низхідного відділу аорти (11 %),

 • ІІІ тип – ураження дуги аорти та її низхідного відділу (65 %),

 • ІV тип – зміни, характерні для перших трьох типів + артеріїт гілок легеневої артерії (45 %).НЕСПЕЦИФІЧИЙ АОРТОАРТЕРІЇТ (НАА, хвороба відсутності пульсу, артеріїт молодих жінок, хвороба Такаясу)

 • Діагностичні критерії АТ (НАА):

 • 1. Вік на початку захворювання більше 40 років.

 • 2. Переміжна кульгавість кінцівок.

 • Поява відчуття втоми та дискомфорту в м‘язах однієї або

 • більше кінцівок, особливо верхніх, під час руху.

 • 3. Послаблення або відсутність пульсу на одній або обох плечових артеріях.

 • 4. Різниця АТ на плечових артеріях понад 10 мм рт. ст.

 • 5. Шум над підключичними артеріями та черевною аортою.

 • 6. Зміни на артеріограмі (звуження або оклюзія аорти, її гілок або великих артерій проксимальних ділянок верхніх та нижніх кінцівок, які не пов‘язані з атеросклерозом).Клінічні синдроми НАА

   • ураження аорти і судин: звуження низхідного відділу аорти, аневризми грудного та черевного відділів аорти; ураження біфуркації аорти; коарктаційний синдром.
   • ураження серця: недостатність аортального клапану, коронарний синдром, інфаркт міокарда, реноваскулярна гіпертензія.
   • суглобовий синдром (артралгії).
   • абдомінальна ішемія.
   • ураження легеневих артерій.
   • ураження ЦНС: інсульти та інфаркти мозку.
   • порушення зору.


Клініка НАА

 • Гострий перебіг:

 • - у осіб віком до 20 років,

 • - висока лихоманка,

 • - виражений суглобовий синдром,

 • - анемія,

 • - суттєве прискорення ШОЕ.

 • - Ішемічні розлади виникають протягом першого року і швидко прогресують.

 • - Консервативна терапія малоефективна.Клініка НАА

 • Підгострий перебіг:

 • - судинні симптоми розвиваються повільніше (роками),

 • - температура субфебрильна,

 • - диспротеїнемія помірна.Клініка НАА

 • Хронічний перебіг:

 • - реєструють у пацієнтів віком понад 30 років.

 • - Найчастіший початок хвороби у ви-гляді ішемічного синдрому різної локалізації (вертебробазилярна недостатність, порушення зору, ознаки ІХС, РАГ).Лікування НАА

 • Медикаментозне- (ГК, ІД, антикоагулян-ти за швидкого прогресування ішемічних розладів), антиагреганти, антиоксиданти, ангіопротектори, антагоністи АТ-ІІ, інгібітори АПФ (при АГ).

 • Хірургічне - резекція ураженої ділянки аорти з протезуванням.Прогноз за НАА

 • Дещо кращий, ніж за інших васкулітів –

 • 5-річне виживання:

 • - неускладнений перебіг – 90-95 %,

 • - ускладнений перебіг – 60-65 %.

 • За хірургічного методу лікування летальність складає 18-35 %.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка