Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти?Дата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти?

 • Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти?

 • А куди ти хочеш потрапити? – спитав Кіт.

 • Мені байдуже… - сказала Аліса.

 • Тоді байдуже, куди йти, - промовив Кіт.

 • аби потрапити куди-небудь, - пояснила Аліса.

 • Куди-небудь ти все одно потрапиш,- сказав Кіт. - Треба лише досить довго йти.

 • Л.КероллСтратегічне

 • Стратегічне

 • Довгострокове

 • Оперативне

 • КороткостроковеХто ми такі?

 • Хто ми такі?

 • Звідки прийшли?

 • Де знаходимося зараз?

 • Куди йдемо?

 • Чи хочемо ми сьогодні те, чого хотіли вчора?

 • Чого ми хочемо?

 • Як ми цього досягнемо?

 • Як ми виміряємо свої досягнення?Обов’язкове доведення планів до відома всіх підрозділів і кожного працівника.

 • Обов’язкове доведення планів до відома всіх підрозділів і кожного працівника.

 • Збір інформації про зворотний зв’язок (реагування співробітників) через короткий проміжок часу (2-3 тижні) від осіб, зацікавлених у реалізації плану.

 • Постійне переформулювання цілей, коректування методів, способів і форм роботи.Мета: залучити педагогів-практиків до творчої діяльності і дослідно-експериментальної роботи; організувати педагогічний колектив для трансформації здобутків педагогічної науки та передового педагогіного досвіду в шкільну практику; досягти цілісності всіх форм роботи навчального закладу.

 • Мета: залучити педагогів-практиків до творчої діяльності і дослідно-експериментальної роботи; організувати педагогічний колектив для трансформації здобутків педагогічної науки та передового педагогіного досвіду в шкільну практику; досягти цілісності всіх форм роботи навчального закладу.Актуальність для діяльності конкретного педагогічного колективу.

 • Актуальність для діяльності конкретного педагогічного колективу.

 • Відповідність розвиткові педагогічного колективу.

 • Співзвучність сучасним педагогічним ідеям.

 • Вибір теми має проводитись колегіально.

 • Зв’язок з темою, над якою працюють педагогічні колективи району (області), з існуючим ППД.

 • НМТ має охоплювати як навчальну, так і виховну роботу.

 • НМТ повинна пронизувати всі форми внутрішньошкільної науково-методичної роботи.1. Забезпечити теоретичну підготовку педагогів з даної теми (проблеми). Для цього організувати самоосвіту педагогів, круглі столи, педагогічні читання, семінари, обговорення книг, статей тощо.

 • 1. Забезпечити теоретичну підготовку педагогів з даної теми (проблеми). Для цього організувати самоосвіту педагогів, круглі столи, педагогічні читання, семінари, обговорення книг, статей тощо.

 • 2. Підготувати членів МО (кафедр) до практичного вирішення науково-методичної теми у власній діяльності. Сприятиме пропаганда ППД шляхом проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, практичних занять. Робота творчих груп.Перспективний план роботи педагогічного колективу на 3-5 років.

 • Перспективний план роботи педагогічного колективу на 3-5 років.

 • Планування змісту педагогічних рад на 3-5 років (за модулями).

 • Перспективне планування контролю і керівництва предметами.Модуль А. знання, вміння, навички учнів.

 • Модуль А. знання, вміння, навички учнів.

 • Зміст освіти: стандарти, програми, наступність, міжпредметні зв’язки.

 • Форми і методи контролю знань, умінь, навичок.

 • Діагностика і попередження відставання в навчанні.

 • Формування загальнонавчальних вмінь і навичок.

 • Відстеження розумового розвитку. • Зміст сучасних освітніх технологій.

 • Ознаки особистісно – зорієнтованої освіти.

 • Структура модель ОЗО.

 • Диференціація та індивідуалізація освітнього процесу.Вимоги до сучасного уроку.

 • Вимоги до сучасного уроку.

 • Нетрадиційні форми уроку.

 • Активізація діяльності учнів на уроці.

 • Урок у розвиваючому навчанні.Цілі і зміст виховання у сучасних умовах.

 • Цілі і зміст виховання у сучасних умовах.

 • Позакласна робота.

 • Виховання і процес навчання.

 • Соціалізація дитини в умовах школи.

 • Виховна система школи.

 • Відстеження вихованості учнів.Програма виховної роботи.

 • Програма виховної роботи.

 • Колективні творчі справи.

 • Організація дитячого самоврядування.

 • Формування класного колективу.

 • Коригування соціального паспорту класу.Програма розвитку школи.

 • Програма розвитку школи.

 • Робота школи в режимі розвитку, педагогічний експеримент.

 • Впровадження сучасних освітніх технологій.

 • Оптимізація навчально-виховного процесу.

 • Демократизація шкільного життя.Особистість учня, модель випускника.

 • Особистість учня, модель випускника.

 • Соціальний захист дітей.

 • Захист учня від педагогічних крайностей.

 • Здоров’я учня.

 • Психолого-педагогічна діагностика.

 • Адаптаційна педагогіка.Особистість учителя.

 • Особистість учителя.

 • Гуманізація стосунків учасників педагогічного процесу.

 • Особистісний підхід, навчання без примусу.

 • Педагогічна майстерність.

 • Творча лабораторія вчителя.Сімейне виховання сьогодні.

 • Сімейне виховання сьогодні.

 • Соціальний захист і реабілітація дітей.

 • Робота школи з батьками.

 • Інтеграція виховних зусиль школи, сім’ї і суспільства.

 • Соціальна педагогіка, педагогізація соціуму.Етапи роботи:

 • Етапи роботи:

 • 1. Діагностика проблем, що існують сьогодні в діяльності навчального закладу в напрямі, визначеному стратегією.

 • 2. Індентифікація (групування) проблем.

 • 3. Демонстрація груп проблем і їхнє обговорення.

 • 4. Визначення цілей і завдання плану.

 • 5. Встановлення ієрархії проблем за важливістю.Не враховуються реальні потреби школи і зовнішнього середовища школи.

 • Не враховуються реальні потреби школи і зовнішнього середовища школи.

 • Проблема, над якою працює школа, нав’язана зверху, слабо відображена в плані.

 • План є формальним, повторюваним за більшістю пунктів із року в рік.

 • Різні розділи плану не пов’язані між собою.

 • План складається 2-3 особами і тільки доводиться до відома всього колективу, як наслідок – відсторонення, низька мотивація та дисципліна.Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік.

 • Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік.

 • Освітньо-виховна мета, пріоритетні напрямки роботи і завдання на новий навчальний рік.

 • Умови реалізації мети, система заходів та фактори, які сприяють її досягненню.

 • Нормативна база.

 • Організаційно-педагогічна діяльність.5.1. Забезпечення виконання нормативно – правової бази.

 • 5.1. Забезпечення виконання нормативно – правової бази.

 • 5.2. Загальношкільні конференції, семінари, круглі столи. Засідання ради гімназії.

 • 5.3. Засідання педагогічної ради гімназії.

 • 5.4. Робота з батьками.

 • 5.5. Фінансово – економічна, господарська діяльність.

 • 5.6. Охорона праці.

 • 5.7. Наради при:

 • Директорові

 • Заступникові директора з НВР

 • Заступникові директора з ВР.

 • 5.8. Робота бібліотеки6.1.

 • 6.1.

 • 6.2.

 • 6.3.

 • 6.4.

 • 6.5.

 • 6.6. Робота МО

 • 6.7. Робота творчих груп учителів.

 • 6.8. Науково – пошукова, дослідницька, експериментальна і творча робота учнів ті вчителів.7.1. Превентивне виховання, морально - правове виховання і освіта.

 • 7.1. Превентивне виховання, морально - правове виховання і освіта.

 • 7.2. Художньо-естетичне виховання.

 • 7.3. Пізнавально-інтелектуальна діяльність.

 • 7.4. Методичні предметно – тематичні місячники, декади, тижні та пам’ятні дні.

 • 7.5. Традиційні гімназійні свята.

 • 7.6. Спортивна і трудова діяльність.

 • 7.7. Робота з батьками.

 • 7.8. Учнівське самоврядування.8.1. План роботи бібліотеки.

 • 8.1. План роботи бібліотеки.

 • 8.2. План роботи психологічної служби.

 • 8.3. Плани роботи творчих лабораторій, експериментальних майданчиків.

 • 8.4. План роботи шкільної ради.

 • 8.5. План роботи методичної ради, методичних об'єднань.

 • 8.6. План засідань атестаційної комісії.

 • 8.7. План роботи Школи молодого і малодосвідченого педагога.9.1. Контроль за виконанням річного плану та прийняття рішень

 • 9.1. Контроль за виконанням річного плану та прийняття рішень

 • 9.2.Контроль за веденням документації.

 • 9.3.Контроль за рівнем розвитку, знань, умінь та навичок учнів.

 • 9.4.Контроль за рівнем вихованості учнів.

 • 9.5.Контроль за навчально-виховним процесом.Кожен з нас, хто припускає, що може керувати іншими, має постійно і

 • Кожен з нас, хто припускає, що може керувати іншими, має постійно і

 • напружено вчитися.

 • А.Луначарський

 • Хто хоче працювати – шукає засоби, хто не хоче – шукає причини.

 • С.Корольов

 • Найкращий керівник той, у якого підлеглі здібніші за нього.

 • Норвезьке прислів’я

 • Не може керувати іншими той, хто не в змозі керувати самим собою.

 • Англійське прислів’я

 • Треба, щоб умови, а не керівники змушували людей працювати.

 • Р.Хасімото

 • Заступник – не друга особа, а перша особа на другому місці.

 • Р.ХенЧесність.

 • Чесність.

 • Етичність.

 • Повага до особистості.

 • Здатність до колективної роботи.

 • Прихильне ставлення до досліджень.

 • Новаторство.

 • Якість роботи.

 • Пристосовуваність.

 • Почуття громадянства.

 • Ефективність.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка