Скоротити строки реєстрації усіх видів організацій громадянського суспільства; Скоротити строки реєстрації усіх видів організацій громадянського суспільстваДата конвертації08.06.2016
Розмір559 b.Скоротити строки реєстрації усіх видів організацій громадянського суспільства;

 • Скоротити строки реєстрації усіх видів організацій громадянського суспільства;

 • Створити «єдине вікно» для реєстрації усіх видів організацій громадянського суспільства та отримання ними статусу неприбутковості;

 • Забезпечити переведення послуг з реєстрації організацій громадянського суспільства у центри надання адміністративних послуг та електронну подачу документів.Розширити перелік організацій, які не є платниками податку на прибуток (зокрема, надати право на отримання статусу неприбуткової організації творчим спілкам, бізнесовим асоціаціям, садовим та іншим кооперативам, організаціям професійного самоврядування тощо);

 • Розширити перелік організацій, які не є платниками податку на прибуток (зокрема, надати право на отримання статусу неприбуткової організації творчим спілкам, бізнесовим асоціаціям, садовим та іншим кооперативам, організаціям професійного самоврядування тощо);

 • Встановити критерії, яким має відповідати організація для отримання статусу неприбутковості. Основним критерієм має стати наявність в установчих документах заборони на розподіл прибутку між членами, засновниками, працівниками організації);

 • Знизити ставки податку на доходи фізичних осіб у вигляді благодійної допомоги;Звільнити від оподаткування благодійні текстові та голосові повідомлення;

 • Звільнити від оподаткування благодійні текстові та голосові повідомлення;

 • Підвищити розміри податкової знижки для фізичних та юридичних осіб, які підтримують неприбуткові організації (до 15% сукупного оподатковуваного доходу для фізичних осіб та до 10% обороту попереднього року для юридичних осіб);

 • Запровадити знижену ставку податку на додану вартість для соціально важливих товарів і послуг (відповідно до директив ЄС);

 • Визнати право представництв іноземних громадських (неурядових) організацій бути внесеними до Реєстру неприбуткових організацій та установ.Надати неприбутковим організаціям громадянського суспільства право здійснювати підприємницьку діяльність (із одночасною забороною розподілу отриманого прибутку та вимогою використання такого прибутку для досягнення мети організації);

 • Надати неприбутковим організаціям громадянського суспільства право здійснювати підприємницьку діяльність (із одночасною забороною розподілу отриманого прибутку та вимогою використання такого прибутку для досягнення мети організації);

 • Надати благодійним організаціям право на отримання державної фінансової підтримки на конкурсних засадах;

 • Передбачити обов’язкове включення до державного та місцевого бюджетів видатків для фінансової підтримки на конкурсних засадах організацій громадянського суспільства;

 • Передбачити єдиний для всіх органів виконавчої влади конкурсний порядок розподілу коштів державної фінансової підтримки програм та проектів організацій громадянського суспільства;

 • Запровадити конкурсний порядок визначення виконавців заходів державних та місцевих цільових програм та передбачити право організацій громадянського суспільства брати участь у відповідних конкурсах;Запровадити практику залучення організацій громадянського суспільства до визначення пріоритетів фінансової підтримки громадянського суспільства;

 • Запровадити практику залучення організацій громадянського суспільства до визначення пріоритетів фінансової підтримки громадянського суспільства;

 • Забезпечити обов’язкові моніторинг та оцінку проектів і заходів, здійснюваних організаціями громадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів, а також передбачити обов’язкову публічну звітність організацій, які одержали державне фінансування;

 • Визначити середньо - і довгострокові індикатори фінансування громадських організацій для розробки проекту державного бюджету (наприклад, зростання частки видатків на підтримку громадських організацій у видатках державного бюджету, як це передбачено для видатків на освіту або оборону).Розробити та ухвалити державні стандарти соціальних послуг, універсальні для надавачів таких послуг незалежно від форми власності;

 • Розробити та ухвалити державні стандарти соціальних послуг, універсальні для надавачів таких послуг незалежно від форми власності;

 • Затвердити порядок оцінки потреб одержувачів щодо окремих соціальних послуг, на підставі якої визначаються нормативні засади державного фінансування таких послуг, із обов’язковим залученням до визначення такого порядку громадськості;

 • Затвердити актом Кабінету Міністрів України перелік соціальних послуг, оплата яких відбувається на нормативних засадах одержувачами цих послуг (ваучери, інші казначейські зобов’язання);

 • Забезпечити рівні можливості громадських, благодійних організацій з одного боку та державних установ та організацій з іншого щодо надання соціальних послуг за рахунок державного та місцевих бюджетів;Визначити критерії та порядок державних перевірок та публічної звітності суб’єктів усіх форм власності та підпорядкування, що надають соціальні послуги, які включено до переліку;

 • Визначити критерії та порядок державних перевірок та публічної звітності суб’єктів усіх форм власності та підпорядкування, що надають соціальні послуги, які включено до переліку;

 • Визнати право громадських та благодійних організацій, що надають соціальні послуги, на оренду державного та комунального майна без обов’язкової участі у конкурсах, або передбачити відшкодування їх витрат на оренду державного та комунального майна;

 • Виключити вартість соціальних послуг, що фінансуються на нормативних засадах, з оподаткованого доходу фізичних осіб.Передбачити необхідність ухвалення на рівні органів місцевого самоврядування у кожній територіальній громаді статуту територіальної громади, у якому, зокрема, визначити порядок реалізації місцевої ініціативи; порядок проведення громадських слухань; порядок консультацій із громадськістю щодо формування та реалізації місцевого бюджету; порядок проведення громадського обговорення містобудівної документації; положення про конкурс соціальних проектів; положення про органи самоорганізації населення (ОСН), порядок проведення загальних зборів громадян; бюджетний регламент.

 • Передбачити необхідність ухвалення на рівні органів місцевого самоврядування у кожній територіальній громаді статуту територіальної громади, у якому, зокрема, визначити порядок реалізації місцевої ініціативи; порядок проведення громадських слухань; порядок консультацій із громадськістю щодо формування та реалізації місцевого бюджету; порядок проведення громадського обговорення містобудівної документації; положення про конкурс соціальних проектів; положення про органи самоорганізації населення (ОСН), порядок проведення загальних зборів громадян; бюджетний регламент.

 • Встановити на рівні закону обов’язок органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводити публічні консультації з громадськістю та визначити перелік випадків, у яких такі консультації обов’язкові.

 • Запровадити механізм зупинення розгляду та/або дії нормативно-правових актів та рішень органів місцевого самоврядування у разі порушення вимог щодо консультацій з громадськістю в процесі їх підготовки.Запровадити обов’язкові публічні консультації з громадськістю процесі підготовки проектів державного та місцевого бюджетів.

 • Запровадити обов’язкові публічні консультації з громадськістю процесі підготовки проектів державного та місцевого бюджетів.

 • Передбачити можливість здійснення громадської експертизи діяльності бюджетних установ, які надають адміністративні та соціальні послуги.

 • Встановити на рівні закону гарантії реалізації права на мирні зібрання. Встановити вичерпний перелік підстав для обмеження та заборони мирних зібрань. Гарантувати можливість проведення спонтанних зібрань, контр-зібрань, одночасних зібрань.

 • Запровадити практику електронних петицій на рівні всіх органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.Забезпечити надання населенню правових консультацій з питань створення та правового регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства;

 • Забезпечити надання населенню правових консультацій з питань створення та правового регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства;

 • Запровадити в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах навчальних курсів з питань розвитку громадянського суспільства в Україні;

 • Сприяти проведенню органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення просвітницьких заходів щодо поширення інформації про можливості місцевої демократії;

 • Проведення заходів правової освіти громадян, популяризацію серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства.Органи які реалізовують політику - органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування

 • Органи які реалізовують політику - органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування

 • Інструмент реалізації – щорічні плани заходів по виконанню Стратегії

 • Видатки – фінансування заходів в рамках національних і місцевих бюджетних програмстворення сприятливих законодавчих, фінансових, податкових та організаційних умов для утворення та функціонування інститутів громадянського суспільства;

 • створення сприятливих законодавчих, фінансових, податкових та організаційних умов для утворення та функціонування інститутів громадянського суспільства;

 • переважне забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

 • підвищення рівня взаємодовіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства;

 • забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, створення умов для забезпечення широкого ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави;забезпечення інституційної спроможності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до ефективної взаємодії з інститутами громадянського суспільства.

 • забезпечення інституційної спроможності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до ефективної взаємодії з інститутами громадянського суспільства.

 • запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію;

 • забезпечення сприятливих правових, фінансових, податкових та організаційних умов для здійснення благодійної, волонтерської діяльності, інших форм громадської активності, підвищення рівня громадянської культури;

 • підвищення якості та адресності соціальних послуг шляхом залучення до їх надання інститутів громадянського суспільства.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка