Словенський інститут аудиторів Aдреса: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana SloveniaДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.Словенський інститут аудиторів

 • Aдреса: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Slovenia

 • Teлефон: + 386 1 568 55 54

 • Факс: + 386 1 568 63 32

 • Ел. пошта: info@si-revizija.si

 • Веб-сайт: www.si-revizija.siПравове середовище

 • Створення інституту: 9 вересня 1993 р.

 • Юридична форма: Інститут, який керується положеннями статуту Інституту (“Official Gazette of the R of Slovenia” No. 70/01)

 • Закон Словенії про аудит

 • (“Official Gazette of the RS” No. 11/01) – гармонізований з законодавством ЄС -

 • http://www.si-revizija.si/o_siru/dokumenti/zakon_o_revidiranju-an.docЗавдання та повноваження

 • Інститут виконує завдання

 • Професійна діяльність, пов’язана з аудитом:

  • Бухгалтерський облік
  • Фінанси підприємства
  • Внутрішній аудит
  • Аудит інформаційних систем
  • Аналіз та консультування у сфері оподаткування
  • Оцінка підприємства, нерухомого майна, техніки та обладнання


Послуги з аудиту можуть надавати

 • Компанією, зареєстрованою в Республіці Словенія, яка отримала ліцензію Інституту на надання таких послуг – aудиторська фірма

 • Сертифікований аудитор, який надає послуги з аудиту на індивідуальній основі в якості професійної діяльності і який отримав ліцензію Інституту на надання таких послуг – індивідуальний аудитор-практик

 • Професійне звання захищається законом доти, доки воно гарантує належну якість

Головні керівні органи

 • Правління

 • Директор

 • Рада з аудиту

 • Експертна радаПравління інституту – головні завдання

 • Приймає статут та інші загальні положення

 • Приймаєaє програми роботи та розвитку інституту та здійснює моніторинг виконання цих програм

 • Розробляє бізнес-плани та затверджує річні звіти інституту

 • Визначає політику формування ціни на аудиторські послуги;

 • Визначає ставки та вартість послуг, які надає ІнститутуПризначаються 13 членів Правління (строком на 4 роки):

 • 4 члени призначає засновник (Aсоціація бухгалтерів, казначеїв та аудиторів Словенії)

 • 6 членів є зареєстрованими членами Інституту

 • 2 призначає Міністр фінансів

 • 1 призначають співробітники ІнститутуДиректор Інституту (призначений Правлінням на посаду на 4-річний термін) повинен:

 • Бути сертифікованим аудитором

 • Мати якості та досвід, необхідний для керівництва Інститутом

 • Бути громадянином Республіки Словенія

 • Мати довідку про те, що він/вона не мають судимостейПризначаються 9 членів Ради з аудиту (на 4-річний термін)

 • 5 з них, котрі повинні мати ліцензію сертифікованого аудитора, призначають сертифіковані аудитори

 • 3-х представників зацікавленої громадськості, котрі повинні володіти відповідними фаховими знаннями та досвідом у сфері бухгалтерського обліку та фінансів, призначaє Міністр фінансів (двоє – на пропозицію Комерційно-промислової палати Словенії)

 • Директор Інституту також є членом Ради з аудиту за посадоюПризначаються 11 членів Експертної ради(на 4 роки)

 • 9 членів призначаються зареєстрованими членами Інституту

  • Це сертифіковані аудитори, аудитори, сертифіковані оцінювачі, внутрішні аудитори, бухгалтери-обліковці управління, експерти з фінансів бізнесу, аудитори інформаційних систем, консультанти з оподаткування
 • 2 членів призначають університети (рівноцінні заклади) з професорського складу цих установПрофесійна діяльність Інституту

 • Установа організована за відділами /комітетами/

  • Відділ аудиту (керує Рада з аудиту)
  • Інші відділи (керує Експертна рада)
   • Відділ бухгалтерського обліку
   • Відділ фінансів підприємства
   • Відділ консультування з питань оподаткування
   • Відділ оцінки (нерухомість, заводи та техніка, бізнес)
   • Відділ аудиту інформаційних систем
   • Відділ внутрішнього аудиту


Відділи:

 • Представлені зареєстрованими членами Інституту

 • Управляються комітетами у складі 5 осіб (їх обирають зареєстровані члени в кожному з відділів)

 • Iнститут не отримує жодного зовнішнього фінансування

  • Головне джерело його прибутку – це плата за ліцензії аудиторських фірм, за різноманітні поточні програми, конференції, семінари з професійної підготовки
  • бюджет – прибл. 1 Miльйон євро


Повноваження з контролю – забезпечення якості

 • Контроль за діяльністю аудиторських фірм

  • З метою з’ясування, чи дотримується аудиторська компанія правил аудиту при здійсненні цієї діяльності
  • Правила аудиту регулюються: Міжнародними стандартами аудиту, Кодексом професійної етики аудиторів, що здійснюють зовнішній аудит, Базовими принципами аудиту, Керівництвами для аудиторських компаній, Положеннями про аудиторську практику та рекомендаціями Ради з аудиту
 • Нагляд за діяльністю сертифікованих аудиторів

 • Нагляд за діяльністю сертифікованих оцінщиківСтандарти професійної діяльності

 • Згідно з законом про аудит, Інститут уповноважений адаптувати та публікувати такі стандарти професійної діяльності:

  • Стандарти бухгалтерського обліку
  • Стандарти аудиту
  • Стандарти управління підприжмством та фінансами
  • Стандарти внутрішнього аудиту
  • Стандарти аудиту інформаційних систем
  • Стандарти у сфері оцінки бізнесу, нерухомості, техніки та обладнання


Вже прийняті та опубліковані

  • Стандарти бухгалтерського обліку
  • Стандарти внутрішнього аудиту
  • Стандарти управління фінансами підприємства
 • Правила здійснення аудиту

 • Принципи управління фінансами підприємстваВажливі обов’язки у сфері бухгалтерського обліку

 • Відповідно до Закону про господарські товариства, Інститут уповноважений встановлювати та готувати Словенські стандарти бухгалтерського обліку, які затверджує Міністерство фінансів та

 • Miнiстерство економіки

 • Нові Словенські стандарти бухгалтерського обліку (SAS) набули чинності 1 січня 2006 р.Впровадження у законодавство виконання стандартів професійної діяльності

 • Стандарти бухгалтерського обліку

  • Впроваджені Законом про господарські товариства та іншими спеціальними законами (що стосуються банківських установ, страхових компаній, взаємних фондів тощо)
 • Стандарти аудиту

  • Міжнародні стандарти аудиту (“ISAs”) тa інші правила, що регулюють діяльність з аудиту, впроваджені Законом про аудит
 • Інші стандарти

  • Впроваджені в правилах (регулятивних актах) про професійну діяльність


Програми підготовки

 • Мова: словенська

 • Miнімальні вимоги до офіційної освіти: B. Sc. (ступінь бакалавра)

 • Вимоги для отримання сертифікації та програми з підготовки надає Інститут

 • ОСНОВНА ПІДГОТОВКА для всіх навчальних програм (окрім сертифікованих оцінювачів нерухомості та сертифікованих оцінювачів техніки та обладнання): 76 год.

   • Бухгалтерський облік 18 год.
   • аудит 8 год.
   • Фінанси підприємств 15 год.
   • Корпоративне та податкове право 20 год.
   • Математичні та статистичні методи 10 год.
   • Ділова комунікація 5 год.


Додаткові програми спеціальної підготовки

 • AУДИТОР

  • Загальна підготовка 76 годин
  • спеціальні предмети
   • аудит 37 годин
   • Бухоблік та оподаткування 25 годин
   • Фінанси бізнесу 15 годин
 • CEРТИФІКОВАНИЙ AУДИТОР

  • Загальна підготовка aудитор
  • спеціальні предмети
   • аудит 28 годин
   • Бухгалтерський облік 30 годин
   • оподаткування 16 годин
   • Фінанси підприємства 26 годин
   • Oрганізація процедур аудиту 14 годин


 • СЕРТИФІКОВАНИЙ ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР

  • Загальна підготовка 76 годин
  • спеціальні предмети
   • аудит 41 годин
   • Бухоблік та оподаткування 21 годин
   • Фінанси підприємства 15 годин
 • СЕРТИФІКОВАНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

  • Загальна підготовка 76 годин
  • спеціальні предмети
   • Бухоблік та оподаткування 62 годин
   • Фінанси підприємства 15 годин
 • СЕРТИФІКОВАНИЙ ЕКСПЕРТ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 • Загальна підготовка 76 годин

  • спеціальні предмети
   • Фінанси підприємства 52 годин
   • Бухоблік та оподаткування 25 годин


 • СЕРТИФІКОВАНИЙ КОНСУЛЬТАНТ З ОПОДАТКУВАННЯ

  • Загальна підготовка 76 годин
  • спеціальні предмети
   • Податкові процедури та аудит оподаткування 47 годин
   • Бухоблік та оподаткування 25 годин
   • Фінанси підприємства 15 годин
 • СЕРТИФІКОВАНИЙ АУДИТОР ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  • Загальна підготовка 76 годин
  • спеціальні предмети
   • Аудит інформаційних систем 40 годин
   • Інформаційні науки 37 годин


 • CEРТИФІКОВАНИЙ ОЦІНЩИК БІЗНЕСУ

  • Загальна підготовка 76 годин
  • спеціальні предмети
   • Оцінка бізнесу 52 годин
   • Бухоблік та оподаткування 26 годин
   • Фінанси підприємства 15 годин
 • CEРТИФІКОВАНИЙ ОЦІНЩИК НЕРУХОМОСТІ

  • предмети
   • Оцінка нерухомого майна 132 годин
   • Бухоблік та оподаткування 15 годин
   • Фінанси підприємства 15 годин
 • CEРТИФІКОВАНИЙ ОЦІНЩИК ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ

  • предмети
   • Оцінка техніки та обладнання 132 годин
   • Бухоблік та оподаткування 20 годин
   • Фінанси підприємства 15 годин


 • Умови отримання доступу (визначені в Законі про аудит)

 • Ceртифікований аудитор

  • Університетський ступінь
  • П’ять років досвіду роботи,
   • з яких щонайменше три роки аудит здійснювався після отримання ліцензії на виконання завдань аудитора
  • Іспит на професійну компетентність для виконання завдань сертифікованого аудитора
  • Довідка про відсутність судимості у минулому
  • Володіння словенською мовою


 • Аудитор

   • Університетський ступінь
   • Дворічний досвід роботи
    • з аудиту чи внутрішнього аудиту
   • Іспит на професійну компетентність для виконання завдань аудитора
   • Довідка про відсутність судимості у минулому
   • Володіння словенською мовою
 • Ceртифікований оцінщик

   • Університетський ступінь
   • П’ятирічний досвід роботи у сфері, яка вимагає знань, необхідних для виконання завдань оцінювача
   • Іспит на професійну компетентність для виконання завдань сертифікованого оцінювача
   • Довідка про відсутність судимості у минулому
   • Володіння словенською мовою


Умови отримання доступу (для інших професійних звань, котрі не передбачені Законом про аудит)

 • Аудитор, що здійснює внутрішній аудит, бухгалтер-обліковець управління, експерт з фінансів бізнесу, аудитор інформаційних систем, консультант з питань оподаткування

   • Професійна кваліфікація, отримана в аспірантурі
   • Відповідний досвід роботи
   • Іспит на професійну компетентність, необхідну для виконання завдань конкретної професії
   • Довідка про відсутність судимості у минулому
   • Володіння словенською мовою
   • Виконання вимог, визначених Кодексом етики для конкретної професії


Вимоги стосовно безперервного навчання

 • 30 годин підготовки щорічно (для всіх категорій)Професія аудитора – правова основа

 • Закон про аудит

 • Міжнародні стандарти аудиту

 • Базові принципи аудиту

 • Інші регулятивні положення (правила) аудиту, затверджені Словенським інститутом аудиторів

Рада з аудиту

 • Приймає рішення про видачу та припинення ліцензій аудиторським фірмам та сертифікованим аудиторам (аудиторам);

 • Здійснює контроль за здійсненням аудиту;

 • Приймає положення, що регулюють аудит;

 • Встановлює критерії для отримання сертифікату сертифікованого аудитора та аудитора;

 • Виконує інші професійні завдання, пов’язані з розвитком аудиторської професії.Контроль якості

 • Aудиторських фірм

 • Ceртифікованих аудиторів

 • Aудиторiв

 • Контроль якості здійснюється через:

  • Моніторинг, збір та перевірку звітності
  • Перевірку операцій підконтрольних суб’єктів господарської діяльності.


Moніторинг

 • Здійснюється експертами:

  • Уповноваженими директором Інституту;
  • Співробітниками Інституту.
 • 4 ceртифіковані аудитори та 1 правник

 • 42 аудиторські фірми

 • приблизно 150 активних сертифікованих аудиторів (понад 189)Контроль якості

 • Аудиторської фірми;

 • Всередині аудиторської фірми:

  • Кожного сертифікованого аудитора (аудитора, що здійснює обов’язковий аудит) - безпосередньо;
  • aудиторів - опосередковано (через перевірку файлів);
 • Щонайменше трирічний цикл для аудиторських фірм з лістинговими компаніями;

 • Щонайменше п’тирічний цикл для інших аудиторських фірм;

 • Доступними повинні бути всі документи фірми.Дисциплінарні заходи для сертифікованих аудиторів та аудиторів

 • Позбавлення ліцензії;

 • Публічне попередження.Позбавлення ліцензії, якщо:

   • Ліцензія отримана завдяки наданню неправдивих даних;
   • Особа-отримувач ліцензії засуджувалася за злочини, пов’язані з комерційною сферою чи власністю;
   • він/вона здійснюють інвестування клієнта;
   • він/вона пов’язана з клієнтом в інший спосіб, який може викликати сумнів у незалежності та об’єктивності аудиторської перевірки;
   • він/вона порушує правила аудиту, внаслідок чого аудиторська звітність неповна та неправдива;
   • він/вона порушує обов’язок зберігати таємницю конфіденційної інформації;
   • він/вона неодноразово порушує інші положення, що регулюють аудиторську діяльність.


Умовне позбавлення ліцензії

 • Інститут може вимагати, щоб позбавлення ліцензії не застосовувалося, якщо упродовж визначеного Інститутом періоду, який становить не менше шести місяців і не більше двох років, сертифікований аудитор чи аудитор утримається від здійснення іншого порушення, яке зумовить позбавлення ліцензії чи публічне попередження.Публічне попередження

 • Порушення правил, що регулюють аудиторську діяльність;

 • Відсутні підстави для позбавлення чи умовного позбавлення ліцензії.Дисциплінарні заходи для аудиторських фірм

 • Наказ про усунення порушення;

 • Впровадження додаткових заходів;

 • Позбавлення ліцензії.Наказ про усунення порушення

 • Аудиторська фірма

  • Порушує заборону, пов’язану з інвестиціями;
  • Здійснює діяльність, що заборонена Законом про аудит;
  • Організована як спільне акціонерне товариство, але не випустила зареєстровані акції;
  • Порушує зобов’язання зі звітування та повідомлення;
  • Порушує інші положення, що регулюють аудиторську діяльність.


Впровадження додаткових заходів

 • Серйозне порушення правил аудиту.

 • Заходи:

   • Вдосконалення процедур внутрішнього контролю за аудитом;
   • Вдосконалення процедур внутрішнього контролю за потоками конфіденційної інформації;
   • Зміна внутрішньої структури аудиторської фірми;
   • Інші заходи, що вимагаються для виконання положень, що регулюють аудит.


Позбавлення ліцензії

 • Ліцензія була отримана завдяки наданню недостовірних даних;

 • До аудиторської фірми був запроваджений додатковий захід, і компетентний орган (створений раніше чи новостворений) не зміг усунути порушення і/чи застосувати додаткові заходи.Опублікування остаточних санкцій

 • Підсумкове рішення публікується у професійному виданні Інституту (журналі “Revizor” – укр. “аудитор”).Дисциплінарні заходи, що застосовувалися протягом 2003 – 2005 рр.

 • Ceртифіковані аудитори:

  • 19 публічних попереджень:
   • 12 остаточних,
   • 7 неостаточних (4 випадки розглядаються в суді);
  • 1 позбавлення (остаточне).
 • Aудиторські фірми:

  • 7 наказів про усунення порушень.


Аудиторська професія - iсторія

 • Період 1996 – 2001 років

  • Перший словенський Закон про аудит
   • Інститут відповідає за моніторинг аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит
  • Експертна рада прийняла спеціальні правила
   • Рівноправна система перевірки
  • 43 аудиторські фірми
  • 100 аудиторів-практиків, що здійснюють обов’язковий аудит


 • Період 2002 – 2004 рр.

  • Другий словенський Закон про аудит
  • Система моніторингу
   • Експерти Інституту
    • Один юрист
    • Чотири сертифіковані аудитори
  • 42 аудиторські фірми
  • 130 аудиторів-практиків, що здійснюють обов’язковий аудит


Забезпечення якості

 • Восьма директива

 • Незалежно від осіб, що здійснюють інспекції

 • Підлягає громадському наглядові

  • Керується відомими особами-непрактиками
  • Незалежна та прозора процедура номінації
  • Кінцева відповідальність за
   • Затвердження та реєстрацію
   • Адаптацію правил аудиту
   • Безперервну освіту, надання відповідності та системи розслідування та дисциплінарних заходів


 • Восьма директива

 • Фінансування повинне бути безпечним і вільним від впливу аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит, та аудиторських фірм • Восьма директива

 • Адекватні ресурси • Восьма директива

 • Особи, які здійснюють контроль якості

  • Належна фахова освіта
  • Відповідний досвід у здійсненні обов’язкового аудиту та підготовці фінансової звітності
  • Спеціальна підготовка до здійснення перевірки забезпечення якості


 • Восьма директива

 • Відбір інспекторів

  • За об’єктивною процедурою, розробленою для того, щоб гарантувати відсутність конфлікту інтересів між інспекторами та особою, яку перевіряють


 • Восьма директива

 • Перевірка забезпечення якості повинна включати оцінку:

  • Відповідності до правил здійснення аудиту
  • Кількості та якості витрачених ресурсів
  • Стягненої оплати за аудит
  • Внутрішньої системи контролю аудиторської фірми


 • Восьма директива

 • Звіт

  • Основні висновки перевірки забезпечення якості


 • Восьма директива

 • Періодичність контролю якості

  • Кожні шість років
  • Кожні три роки для аудиторів чи аудиторських фірм, що здійснюють обов’язковий аудит підприємств сфери громадських інтересів


 • Восьма директива

 • Загальні результати роботи системи забезпечення якості

 • Публікуються щороку • Восьма директива

 • Рекомендації перевірок якості

  • Їх повинен виконувати аудитор, що здійснює обов’язковий аудит, чи аудиторська фірма
  • В іншому випадку, дисциплінарні заходи чи санкції
 • Розкриття для громадськостіВисновки

 • Словенська аудиторська професія виконує практично всі вимоги запропонованої Директиви.

 • Відсутні перешкоди для взаємовизнання регулятивних заходів між країнами-членами у галузі громадського нагляду, якщо вони базуються на принципах запропонованої Директиви.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка