Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядуванняДата конвертації29.12.2016
Розмір444 b.


Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (надалі – спеціальна перевірка)

 • Стаття 11 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” (стаття набуває чинності з 01 січня 2012 року)


Спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на зайняття наступних посад:

 • Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

 • державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

 • військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;

 • судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

 • особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького складу податкової міліції;

 • посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;

 • члени Центральної виборчої комісії;

 • посадові та службові особи інших органів державної влади;Організація проведення спеціальної перевірки

 • покладається на керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом (ці випадки стосуються вищих посадових осіб, а також керівників самих органів державної влади тощо);

 • до проведення спеціальної перевірки залучаються також і спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції (- це органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України), а в разі потреби – інші центральні органи виконавчої влади.Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, зокрема щодо:

 • притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

 • факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

 • достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

 • наявності в особи корпоративних прав;

 • стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу:

 • письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

 • автобіографію;

 • копію документа, який посвідчує особу;

 • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за визначеною Законом формою;

 • копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

 • медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;

 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).Процедура та наслідки проведення перевірки

 • спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади;

 • у разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається;

 • Порядок організації проведення спеціальної перевірки затверджується Президентом України;

 • після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до відповідних органів державної влади, до компе-тенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомо-стей, передбачених у частині другій цієї статті, запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади;Процедура та наслідки проведення перевірки

 • запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності - особа, яка виконує обов'язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків;

 • до запиту додаються копії відповідних документів, що висвітлювались у попередньому слайді;

 • у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду неправдивих відомостей про себе посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, визначених законом;

 • особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі незгоди з результатами перевірки можуть подавати зазначеним органам свої зауваження у письмовій формі.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка