Спеціалізовані вчені радиДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.

Спеціалізовані вчені ради

 • спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.Спеціалізовані вчені ради

 • спеціалізована вчена рада по захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 09.00.11 – релігієзнавство.Відповідно до індексу інтегрованості періодичного видання в систему наукових комунікацій Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка має індекс 7. З 1096 індексованих у Національній науковій бібліотеці ім. Вернадського журналів 9 мають індекс 9; 13 мають індекс 8, 38 – індекс 7.Рейтинг Житомирського державного університету імені Івана Франка у Scopus – 80 місце, 47 публікацій, 33 цитування, індекс Гірша – 3.

У 2012 році в університеті працювало 285 молодих науковців.

 • аспірант кафедри філософії Коваль Т.В. отримувала академічну стипендію імені М.С. Грушевського, а також стала переможцем конкурсу наукових робіт "Мистецтво жити разом";

 • викладач кафедри редагування та основ журналістики Стельникович С.В. отримав премію імені Івана Огієнка, а також дослідну дотацію (грант) на підтримку свого наукового проекту з історії ІІ-ї світової війни в Житомирсько-Вінницькому регіоні, який був виділений Канадським інститутом українських студій (м. Едмонтон, Канада) за підтримки фондів КІУСу Альбертського університету з вічного фонду ім. Петра Малофія;

 • викладач кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва Яцик І.С. отримала золоту медаль Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз обдарованої молоді" у номінації "Наука",

 • викладач кафедри зоології Павлюченко Олесі Вікторівна є стипендіатом Кабінету Міністрів України.Засідання ради молодих науковцівНа базі Житомирського державного університету імені Івана Франка функціонує 18 науково-дослідних центрів та 30 науково-дослідних і науково-методичних лабораторій.Третя міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти – 2012"

Результати виконаної роботи за 2012 рік:

 • 1. Отримано конструктивний опис моногенних (неперервних диференційовних за Гато) функцій, що мають значення в тривимірній комутативній гармонічній алгебрі з одновимірним радикалом.

 • 2. Досліджено властивості точкового спектру зведеного сингулярного оператора Коші та двох дійсних інтегральних операторів.

 • 3. Опубліковано 1 статтю у науковому виданні, включеному до наукометричної бази даних Scopus.

 • 4. Подано до друку 13 публікацій, з них – 5 до наукових видань, включених до наукометричної бази даних Scopus.

 • 5. На 2013 рік заплановано видання навчального посібника “Елементи гіперкомплексного аналізу”.Тема №2

 • "Розробка та впровадження інформаційних технологій дистанційного інтерактивного навчання (на прикладі нормативних дисциплін спеціальностей ''Інформаційно-комунікаційні технології'' та ''Інформатика*''), (керівник: О. Ю. Усата ).

 • Завершення виконання теми – грудень 2013 року.

 • Фактичний обсяг фінансування за 2012 рік: 75 тис. грн. за рахунок загального фонду державного бюджету.Результати виконаної роботи за 2012 рік:

 • Розроблено Інтернет-портал дистанційного інтерактивного навчання з дисциплін “Інформаційно-комунікативні технології” та “Інформатика”

 • Підготовлено навчально-методичне забезпечення функціонування порталу та наповнення його відповідним контентом.

 • Розроблено та протестовано сторінку викладача.

 • Підготовлено 12 публікацій по проблемі дослідження, з них – 2 навчально-методичні посібники по обслуговуванню порталу в дистанційному режимі.

 • Проект знаходиться в стадії підготовки до представлення в Національній мережі трансферу технологій та Україно-російській мережі трансферу технологій.Фундаментальні науково-дослідні робіти, які виконувалися за кошти з інших джерел

 • ''Видова різноманітність сосальників сімейства Bucephalidae та специфічності у виборі хазяїв: філогенія та аналіз життєвих ціклів морфологічними, каріологічними та молекулярними методами'' (керівник: О. В. Гарбар).

 • Робота виконувалася у жовтні-грудні 2012 року.

 • Фактичний обсяг фінансування за 2012 рік: 35 тис. грн.Результати виконаної роботи за жовтень-грудень 2012 року:

 • У результаті проведеного дослідження зясовано поширення R. illense у перлівницевих з українських популяцій та визначено закономірності їх сезонної інвазії.

 • Накопичена база даних щодо зазначених видів, що дає можливість прогнозу екосистемних змін.

 • Підготовлено 3 наукові статті до публікації в наукових виданнях, включених до бази даних Scopus.

 • Підготовлено пакет документів на продовження дослідження у 2013 році.З метою широкого представлення своїх проектів, у 2012 році Житомирський державний університет імені Івана Франка став партнером Національної мережі трансферу технологій.

 • З метою широкого представлення своїх проектів, у 2012 році Житомирський державний університет імені Івана Франка став партнером Національної мережі трансферу технологій.

 • Також у 2012 році подано документи для долучення до Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій.

 • У мережі трансферу технологій планується представити найбільш перспективні проекти:

 • Електронний багатофункціональний електровимірювальний навчальний комплекс, розроблений Навчально-науково-виробничим комплексом “ЖДУ ім. І. Франка – ВАТ “Електровимірювач””;

 • Спосіб визначення якості роботи систем очистки стічних вод;

 • “E-olimp” - Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування для обдарованої молоді навчальних закладів України;

 • База даних екосистемологічного моніторингу стану довкілля.Проект “Спосіб визначення якості роботи систем очистки стічних вод” знаходиться на стадії підписання угоди з КП “Житомирводоканал”Найбільш перспективними для комерціалізації у 2013 році є дві пропозиції:

 • 1. Комерційні пропозиції для КП "Житомирводоканал"

 • Розробка проекту "Використання молюсків для очистки стічних вод";

 • "Обслуговування сторінки "Світ води" Інтернет-сайту КП "Житомирводоканал" та створення методичного забезпечення просвітницького курсу для молодших школярів "Мандрівка краплинки"".2. Комерційна пропозиція щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комплексним обладнанням шкільних кабінетів фізики

 • Навчально-науково-виробничим комплексом «ЖДУ ім. І.Франка - ВАТ “Електровимірювач”» розроблений, виготовляється та постачається для вищих навчальних закладів "Лабораторний практикум з електрики і магнетизму" на основі електронних вимірювальних приладів. Із цим обладнанням для загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів автори пропонують ряд лабораторних робіт дослідницького характеру.

 • Для забезпечення фронтальних робіт з електродинаміки в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах випускається набірне поле "Школяр", а також для забезпечення проведення лабораторних робіт з вивчення основ радіоелектроніки і логічних схем – набірне поле "Електроніка".

 • Разом із набірними полями використовуються набір електровимірювальних приладів для кабінетів фізики та блок живлення 43008-У.У 2012 році в Житомирському державному університеті було створено Інноваційний центр, завданням якого є комерціалізація результатів науково-дослідної діяльності.

     • У 2012 році в Житомирському державному університеті було створено Інноваційний центр, завданням якого є комерціалізація результатів науково-дослідної діяльності.
     • Інноваційний центр :
     • опікується банком цінних ідей, новітніх розробок і винаходів;
     • здійснює оцінку комерційного потенціалу винаходу або наукової розробки;
     • розробляє і реалізує план просування наукової продукції на ринок;
     • забезпечує продаж об’єктів інтелектуальної власності;
     • допомагає сформувати науково-дослідницький контур, зорієнтований на ефективну технічну дієвість університетської науки.


У 2012 році залучено коштів з міжнародних грантів та спонсорських стипендій на суму 213,824 тис. грн.У 2012 році Інноваційним центром:

 • Укладено угоди з Національною мережею трансферу технологій та Україно-російською мережею трансферу технологій

 • Подано пакет документів на отримання міжнародного гранту Erazmus Tempus як співпартнера з Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди

 • Розроблено англомовну сторінку “Інноваційні наукові проекти університету” на сайті університету

 • Розроблено комерційну пропозицію для укладення господарських договорів з КП “Житомирводоканал”


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка