Сприяти активізації творчого потенціалу вчителів; стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівеньДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b. • сприяти активізації творчого потенціалу вчителів;

 • стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень;

 • сприяти формуванню комунікативних умінь і навичок методичної діяльності • забезпечити учасників заняття знаннями про професійні компетентності вчителів;

 • формувати вміння командної взаємодії;

 • допомогти в організації професійного самовдосконалення й самоосвіти. • поглиблення знань, запровадження інноваційних методик в практику методичної роботи;

 • формування конкурентоспроможного вчителя;

 • створення відкритого інформаційного простору в освітній системі школи. • «Неможливо жити краще,

 • ніж проводячи життя в прагненні

 • стати досконалішим.

 • Хто хоче зрушити світ,

 • нехай зрушить себе» (Сократ)будьмо позитивними;

 • будьмо позитивними;

 • толерантність – це повага, у першу чергу, до самого себе;

 • точність – ввічливість королів;

 • світ навколо вирує, а ми – на занятті ТУТ і ЗАРАЗ – вчимося;

 • найдорогоцінніше, що в нас є, це – час, використаймо його для себе найефективніше.а) Хто автор цих слів?

 • а) Хто автор цих слів?

 • Щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати їм своє серце.

 • В. Сухомлинський

 • Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться.

 • К. Ушинський

 • Учитель, який передає дитині лише знання – ремісник; той, хто виховує характер, - справжній митець у своїй справі.

 • С. Русоваб) Продовжіть фразу

 • б) Продовжіть фразу

 • Усі перемоги починаються…

 • (з перемоги над собою).

 • Хто не дивиться вперед…

 • (той залишається позаду).

 • Істина народжується в суперечках, та коли пристрасті вирують, істина…

 • (зникає).

 • Щоб вести людей за собою…

 • (йди за ними).

 • Якщо можеш виправити наслідки помилки…

 • (ти не помилився)Головні нормативно-правові документи МОН України свідчать: «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» (Закон України «Про освіту»);

 • Головні нормативно-правові документи МОН України свідчать: «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» (Закон України «Про освіту»);

 • «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників та професійне самовдосконалення – необхідна умова модернізації освіти» («Національна доктрина розвитку освіти»).Здатність до самоосвіти незрівнянно важливіша за своїми результатами та впливом на людину, ніж сама освіта в навчальному закладі. «Вчити самого себе” – девіз кожної особистості, але найактуальнішим він стає для педагогів, бо внаслідок їхньої наближеності до молодого покоління вони здійснюють безпосередній вплив на розвиток особистості дитини.

 • Здатність до самоосвіти незрівнянно важливіша за своїми результатами та впливом на людину, ніж сама освіта в навчальному закладі. «Вчити самого себе” – девіз кожної особистості, але найактуальнішим він стає для педагогів, бо внаслідок їхньої наближеності до молодого покоління вони здійснюють безпосередній вплив на розвиток особистості дитини. • В. Сухомлинський вважав, що джерелом і рушійною силою самоосвітньої діяльності вчителя є потреба в знаннях: “Знати більше, ніж я знаю сьогодні”. Неодноразово він наголошував: «Учень має бачити в учителеві розумну, знаючу, думаючу, закохану в знання людину. Чим глибші знання, чим ширший кругозір, ширша всебічна наукова освіченість учителя, тим більшою мірою він не тільки вчитель, а й вихователь».Видатний педагог був переконаний, що самоосвітню діяльність учителя слід починати із самопізнання. Учитель мусить вивчити себе як особистість, порівняти себе з іншими, поспостерігати за собою ніби збоку. Він стверджував, що девіз самопізнання добре виражений у словах Ф. Достоєвського: «Знайди себе в собі, підкори себе собі, оволодій собою!» Виховання почуттів, дисциплінування думки й волі, вироблення й урівноваження характеру – усе це людина має робити сама, пізнаючи себе й оволодіваючи собою.

 • Видатний педагог був переконаний, що самоосвітню діяльність учителя слід починати із самопізнання. Учитель мусить вивчити себе як особистість, порівняти себе з іншими, поспостерігати за собою ніби збоку. Він стверджував, що девіз самопізнання добре виражений у словах Ф. Достоєвського: «Знайди себе в собі, підкори себе собі, оволодій собою!» Виховання почуттів, дисциплінування думки й волі, вироблення й урівноваження характеру – усе це людина має робити сама, пізнаючи себе й оволодіваючи собою.науково-дослідницьку роботу щодо реалізації індивідуальної методичної проблемної теми;

 • науково-дослідницьку роботу щодо реалізації індивідуальної методичної проблемної теми;

 • вивчення наукової, методичної та навчальної літератури;

 • участь у групових і колективних формах методичної роботи;

 • вивчення досвіду своїх колег;

 • теоретичне обґрунтування та практичну апробацію власного досвіду.Показником ефективності самоосвіти є якість організованого вчителем навчально-виховного процесу й особисте самовдосконалення. Етапи саморозвитку й самовдосконалення педагога можна представити у вигляді спіралі. Не існує меж саморозвитку особистості. Виток спіралі представляє рівень саморозвитку на кожному етапі, що призводить до самокорекції та стрімкого стрибка на новий, ще вищий виток. Стрижнем цієї спіралі є системна особистісно зорієнтована самоосвіта педагога.

 • Показником ефективності самоосвіти є якість організованого вчителем навчально-виховного процесу й особисте самовдосконалення. Етапи саморозвитку й самовдосконалення педагога можна представити у вигляді спіралі. Не існує меж саморозвитку особистості. Виток спіралі представляє рівень саморозвитку на кожному етапі, що призводить до самокорекції та стрімкого стрибка на новий, ще вищий виток. Стрижнем цієї спіралі є системна особистісно зорієнтована самоосвіта педагога.результати вступу учнів до вишів;

 • результати вступу учнів до вишів;

 • результативність участі учнів в олімпіадах і конкурсах;

 • відкриті уроки, позакласні та позаурочні заходи на шкільному та районному рівнях;

 • апробація підручників, навчально-методичних посібників;

 • підготовка рефератів для курсової перепідготовки. 

 •  

 • Перша група – «Компетентність – це…»

 • Друга група – «Компетенція – це…»

 • Третя група – «Компетентний учитель – це…»походить від латинського «competens», що в перекладі означає «належний», «здібний»;

 • походить від латинського «competens», що в перекладі означає «належний», «здібний»;

 • спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу;

 • набір знань, умінь, навичок і відносин, що дають змогу особистості здійснювати діяльність або виконувати певні функції, що підлягають досягненню певних стандартів у галузі професії чи виду діяльності;

 • певна база знань особистості, яка дозволяє їй судити про що-небудь, висловлювати переконливу, авторитетну думку.це коло повноважень будь-якої установи чи особи; коло питань, у яких ця особа має знання, досвід.

 • це коло повноважень будь-якої установи чи особи; коло питань, у яких ця особа має знання, досвід.

 • Компетенція є складовою компетентності. Компетенції є двох видів:

 • базові (фізичні, моральні);

 • похідні (трудові, технологічні, політико-правові), які розвиваються на основі базових.

 • Поняття «компетенція» вживають, як правило, у значенні «коло повноважень». Компетентність пов’язують з обізнаністю, авторитетністю, кваліфікованістю. Тому в педагогічному сенсі рекомендують користуватися терміном «компетентність». • той, хто володіє необхідною сумою знань, умінь, навичок, які виражають сформованість педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й особистості вчителя як носія визначальних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості.К. Ушинський зазначав:

 • К. Ушинський зазначав:

 • 1) «учитель має бути зразком для поліпшення розумового і морального виховання населення»;

 • 2) «обов’язково потрібно володіти спеціальними знаннями в галузі теорії педагогіки, виховання, загальної та конкретної дидактики, учитель має бути обізнаний із зарубіжною історією та практикою навчально-виховної роботи»С. Русова звертала увагу працівників освіти на необхідність знання психології, фізіології, педагогіки, дефектології, на вміння застосовувати методи дослідження дітей, спостереження, експеримент.

 • С. Русова звертала увагу працівників освіти на необхідність знання психології, фізіології, педагогіки, дефектології, на вміння застосовувати методи дослідження дітей, спостереження, експеримент.

 • Наголошувала на необхідності ерудованості, начитаності педагога, його вмінні співвідносити інформацію теоретичну з інформацією спостережень, на вмінні аналізувати одержану інформацію для прийняття педагогічно доцільного рішення.К. Мелешко досліджував проблеми професійної компетентності сільського вчителя. Він зазначав, що професійні якості вчителя розглядають через його особисті здібності й уміння, зокрема, такі як уміння адаптуватись у соціальному середовищі, ефективно використовувати набуті знання в практичній діяльності, здатність генерувати нові перспективні й реальні ідеї, володіти педагогічним тактом, визначати напрями власної діяльності, шляхи та способи самовдосконалення.

 • К. Мелешко досліджував проблеми професійної компетентності сільського вчителя. Він зазначав, що професійні якості вчителя розглядають через його особисті здібності й уміння, зокрема, такі як уміння адаптуватись у соціальному середовищі, ефективно використовувати набуті знання в практичній діяльності, здатність генерувати нові перспективні й реальні ідеї, володіти педагогічним тактом, визначати напрями власної діяльності, шляхи та способи самовдосконалення.Є. Павлютенков виокремлював такі види педагогічної компетентності:

 • Є. Павлютенков виокремлював такі види педагогічної компетентності:

 • мотиваційна (внутрішня професійна мотивація, здатність мотивувати та стимулювати пізнавальну активність учнів);

 • організаційно-технологічна (володіння необхідними навичками організації дитячого колективу, навчального процесу);

 • рефлексивна (здатність до аналізу та самоаналізу процесів й результатів).перша група – «Проаналізуйте професіограму вчителя «Професійна спрямованість учителя», розроблену науковцями-педагогами та психологами. Ознайомте з нею присутніх;

 • перша група – «Проаналізуйте професіограму вчителя «Професійна спрямованість учителя», розроблену науковцями-педагогами та психологами. Ознайомте з нею присутніх;

 • друга група – «Проаналізуйте «Види ключових компетентностей сучасного вчителя». Ознайомте з ними присутніх;

 • третя група – «Визначте, які форми методичної роботи сприяють становленню ключових компетентностей учителя».

 •  Комунікатор

 • Комунікатор

 • Реалізується через пошук механізмів сумісності з учнем, через неформальне спілкування

 • Сильні сторони – комунікативна функція

 • Головні риси – товариськість, доброта, зовнішня привабливість, емоційність, висока моральність, низька конфліктність, спрямованість на взаємодіюПредметник

 • Предметник

 • Реалізується в навчальній місії, виховує засобами досліджуваного предмета шляхом зміни сприйняття учнем наукової картини світу, поглиблення знань з предмету

 • Сильні сторони – конструктивна, методична, навчальна функції

 • Головні риси – спостережливість, раціоналізм, переконаність у необхідності та значимості знань, прагнення до творчості, самореалізація, спрямованість на себе, на завданняОрганізатор

 • Організатор

 • Реалізується в позакласній діяльності, у сфері ділового співробітництва, колективної зацікавленості, дисципліни

 • Сильні сторони – виконавча, мобілізаційна, організаторська функції

 • Головні риси – вимогливість, сильна воля, енергійність, самодисципліна, лідерство, авторитетність, спрямованість на взаємодіюІнтелігент

 • Інтелігент

 • Реалізується у високоінтелектуальній просвітницькій діяльності, що розвиває місію популяризації науки, мистецтва, культури

 • Сильні сторони – виховна, інформаційна, розвивальна, дослідницька, пропагандистська функції

 • Головні риси – високий інтелект, висока загальна культура, висока моральність, принциповість, духовність, пріоритети волі й саморозвитку • Соціальна

 • Здібності вчителя визначати своє місце в суспільстві, проектувати стратегії власної діяльності, продуктивно працювати з адміністрацією, колегами, учнями, батьками, проявляти самостійність та ініціативу, уміння емоційно налаштуватися на спілкування тощоПрофесійна

 • Професійна

 • Особливості, навички щодо визначення й постановки педагогічних цілей навчання та виховання, способів операційного контролю, оцінювання результатів, розуміння й упровадження інноваційних технологій тощоЗдоров’язбережувальна

 • Здоров’язбережувальна

 • Особливості, які спрямовані на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я – свого й оточуючих; сприяння збереженню, укріпленню здоров’я учнівЗагальнокультурна

 • Загальнокультурна

 • Культура міжособистісних взаємин учителя й учня, рівень володіння вчителем національною та світовою культурною спадщиною, уміння дотримуватись принципів толерантності, норм мовної культури тощоГромадянська

 • Громадянська

 • Здібності орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя, виконувати громадянські обов’язки, використовувати засоби й моделі поведінки, які відповідають законодавству УкраїниІнформаційна

 • Інформаційна

 • Здібність учителя орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до своєї професійної підготовкиЗараз актуальним є пошук нових технологій, форм методичної роботи, які максимально сприятимуть становленню й розвитку професійних компетентностей учителів, а саме оволодінню:

 • Зараз актуальним є пошук нових технологій, форм методичної роботи, які максимально сприятимуть становленню й розвитку професійних компетентностей учителів, а саме оволодінню:

 • основами педагогічної та творчої діяльності;

 • здібностями із самопроектування, самореалізації та рефлексії;

 • комунікативною діяльністю;

 • навичками дослідницької діяльності;

 • способами складання проектів;

 • інформаційними технологіями;

 • умінням використання прогресивних ідей психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвідуФормуванню якісних професійних компетентностей учителів сприяють такі форми методичної роботи:

 • Формуванню якісних професійних компетентностей учителів сприяють такі форми методичної роботи:

 • систематичне консультування з питань організації самоосвіти;

 • моніторингові дослідження (з метою визначення сильних і слабких позицій учителя та визначення шляхів подолання труднощів);

 • постійне вивчення ППД;

 • надання методичних рекомендацій щодо актуальних проблем теорії та практики;

 • нестандартні колективні та групові форми методичної роботи;

 • взаємовідвідування уроків та позакласних заходів;

 • курсова перепідготовка“Я знаю представників багатьох спеціальностей, але немає – я в цьому переконаний – людей більш допитливих і невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учитель. Педагогічна діяльність, яка є сплавом науки та мистецтва, за своїми компонентами завжди передбачає творчість”

 • “Я знаю представників багатьох спеціальностей, але немає – я в цьому переконаний – людей більш допитливих і невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учитель. Педагогічна діяльність, яка є сплавом науки та мистецтва, за своїми компонентами завжди передбачає творчість”

 • В. СухомлинськийДайте відповіді на запитання:

 • Дайте відповіді на запитання:

 • Як, на ваш погляд, було висвітлено питання, запропоноване до обговорення?

 • а) глибоко й усебічно;

 • б) частково;

 • в) поверхнево.

 • Що дало вам заняття?

 • а) збагатило цінним досвідом;

 • б) поглибило знання;

 • в) викликало творче натхнення;

 • г) принесло розчарування.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка