Статистичні норми передбачають: Статистичні норми передбачаютьДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Статистичні норми передбачають:

 • Статистичні норми передбачають:

 • - особливості поведінки, властиві більшості людей

 • Соціальні норми:

 • - моральні, правові, професійно-організаційні вимоги до поведінки, що висуває суспільство в певний період розвитку та особистості

 • - норми психічного здоров'я

 • - психологічні (вікові) норми особистісного

 • розвитку

багаторазові, тривалі порушення норм суспільства;

 • багаторазові, тривалі порушення норм суспільства;

 • поведінка не є наслідком кризової, нестандартної ситуації, а зумовлена загальною спрямованістю особистості;

 • поведінка супроводжується проявами соціальної дезадаптації, викликає негативну оцінку з боку інших людей;

 • поведінка не ототожнюється з патопсихологічними станами, але може за певних умов набувати патологічних форм (алкоголізм, наркоманія,токсикоманія, ігрова залежність тощо);

 • Результатом такої поведінки є заподіяння

 • оточуючим реальної шкоди.несформованість особистісних структур, низький рівень моральних уявлень і соціально-прийнятих навичок поведінки (педагогічна занедбаність);

 • несформованість особистісних структур, низький рівень моральних уявлень і соціально-прийнятих навичок поведінки (педагогічна занедбаність);

 • особливості в розвитку вищої нервової діяльності : акцентуації характеру, емоційна нестійкість, імпульсивність тощо;

 • помилки у виборі виховних впливів (інколи з кращих побажань);

 • функціональні новоутворення особистості : неадекватна самооцінка, низький рівень домагань, що ведуть до виникнення смислових бар’єрів стосовно вихователів, афекту неадекватності , тобто до проявів, так званої, важковиховуваності.духовні проблеми - втрату сенсу життя, переживання внутрішньої порожнечі, фрустрація потреби в досягненні успіху, самореалізації власного потенціалу і т.п.;

 • духовні проблеми - втрату сенсу життя, переживання внутрішньої порожнечі, фрустрація потреби в досягненні успіху, самореалізації власного потенціалу і т.п.;

 • деформація ціннісно-мотиваційної сфери — несформовані моральні цінності (совість, відповідальність, чесність), переважання асоціальних цінностей, ситуативно-егоцентричних орієнтацій, внутрішні конфлікти, слабкі механізми психологічного захисту;

 • емоційні проблеми — тривога, депресія, переважання негативних емоцій, алекситимію (ускладнення в розумінні своїх переживань і невміння сформулювати їх у словах), емоційне огрубіння (втрата здатності визначати доцільність, доречність тих чи інших емоційних реакцій, дозувати їх), схильність до афективних реакцій тощо;

 • проблеми саморегуляції — неадекватна самооцінка ,знижений рівень домагань, слабкий розвиток рефлексії, надмірний або недостатній самоконтроль, низький рівень адаптивних можливостей;

 • викривлення у когнітивній сфері — стереотипність, ригідність мислення, неадекватні настановлення, обмеженість знань, наявність забобонів;

 • негативний життєвий досвід психологічні,психічні травми, досвід потерпання від насильницьких дій, складні життєві умови тощо.Залежно від виду норми, з якою співставляються особливості поведінки та її негативних наслідків виокремлюють антисоціальну та асоціальну форми поведінки.

 • Залежно від виду норми, з якою співставляються особливості поведінки та її негативних наслідків виокремлюють антисоціальну та асоціальну форми поведінки.

 • До антисоціальної форми відносяться:

 • - делінквентна- (передзлочинна) суперечить соціальним та правовим нормам, полягає у здійсненні особистістю дрібних правопорушень, за які її не притягують до відповідальності,наприклад, бешкетування, хуліганство заради розваги, та інші неприйнятні форми. Внаслідок здійснення делінквентних дій особистість може звикнути до думки про вседозволеність та безнаказаність та, таким чином, поступово дії трансформуються у злочинну (або кримінальну)

 • - кримінальна поведінка – суперечить нормам права, та, водночас нормам карного законодавства. У такої особи часто відсутнє почуття емпатії, але при цьому сформована висока чутливість стосовно себе. Вступаючи в асоціальне угрупування злочинець, певною мірою, почуває себе захищеним, відчуває підтримку, та отримує можливість самореалізації в асоціальній діяльності.До асоціальної форми відносяться:

 • До асоціальної форми відносяться:

 • Асоціальна (аморальна) - є формою дезорганізації особистості у суспільстві, при цьому ті негативні явища, що не являють собою великої суспільної небезпеки, але пов’язані з порушенням порядку взаємодії між людьми, фіксуються суспільною увагою і коригуються учасниками взаємовідносин відповідно до ситуації ( наприклад,

 • зриви уроків, бродяжництво, як наслідок соціальної дезадаптації).

 • Аутодеструктивна (саморуйнівна) - являє собою поведінку, що відхиляється від психологічної норми, часто від медичних норм, загрожуючи цілісності і розвитку особистості, а саме:

 • - суїцидальна поведінка;

 • - поведінка з вираженою загрозою для життя – прагнення до екстремальних видів діяльності;

 • - віктимна поведінка - поведінка жертви( пасивна або активна);

 • - адиктивна поведінка - обтяження хімічною залежністю, прагнення стану штучної ейфорії (алкоголь,тютюн,наркотики, також їжа, ігри, секс, релігія…)

 • - фанатичну поведінку - сліпе слідування певним ідеям, кумирам.1. Поведінка, що є не схвалюваною іншими - ситуативний етап (епізодичні витівки, бешкетництво)- симптоми свідчать про необхідність зміни виховних впливів;

 • 1. Поведінка, що є не схвалюваною іншими - ситуативний етап (епізодичні витівки, бешкетництво)- симптоми свідчать про необхідність зміни виховних впливів;

 • 2. Поведінка, що осуджується іншими – ще не стійке порушення (періодичні витівки, хуліганство заради розваг) є опасіння входження до асоціальних груп, але ще без стійкого схвалення власної поведінки;

 • 3. Моральні негативні прояви і вчинки – внутрішньообистісний конфлікт - накопичення делінкветного досвіду та ідентифікація з аморальною нормою;

 • 4. Делінквентна поведінка – багаторазові спроби соціально-небезпечної поведінки;

 • 5. Злочинна поведінка – стійка, особливо небезпечна девіантна поведінка, соціальні відхилення;

 • 6. Деструктивна поведінка – особистісна руйнація.Причини:

 • Причини:

 • Підліткове бажання привернути до себе увагу - характерна підліткам з демонстративним типом акцентуації;

 • Реакція опозиції - характерна підліткам з гіпертимним типом;

 • Помилки сімейного виховання – гіперопіка, ліберальне ставлення.

 • Напрямки корекційної роботи:

 • З'ясування причини,вивчення мікроклімату соціального оточення;

 • Зниження рівня агресивності під час індивідуальних та групових форм роботи;

 • Корекція самооцінки;

 • Залучення до різноманітних, в т.ч. суспільно-корисних, форм роботи з дітьми, які дотримуються морально-етичних норм;

 • Відпрацювання, з метою засвоєння, технік саморегуляції;

 • Контроль за якістю сімейного виховання,з метою допомоги у знаходженні шляхів порозуміння;

 • Вирішення проблем родини, в разі необхідності, адміністративними та соціально-правовими методами.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

 • http://subject.com.ua/psychology/deviant/2.html

 • http://www.k2x2.info/obshestvoznanie/sociologija_kratkii_kurs/p5.php
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка