Структурований(організований) набір знань, структурований(організований) набір знаньДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.СТРУКТУРОВАНИЙ(ОРГАНІЗОВАНИЙ) НАБІР ЗНАНЬ,

 • СТРУКТУРОВАНИЙ(ОРГАНІЗОВАНИЙ) НАБІР ЗНАНЬ,

 • УМІНЬ, НАВИЧОК І СТАВЛЕНЬ ЛЮДИНИ, ЩО ДАЮТЬ ЇЙ

 • ЗМОГУ ЕФЕКТИВНО ЗДІЙСНЮВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ АБО

 • ВИКОНУВАТИ ПЕВНІ ФУНКЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ

 • РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ І ДОСЯГНЕННЯ ПЕВНИХ

 • СТАНДАРТІВ У ПОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • СФОРМОВАНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОЗВОЛЯЄ ЛЮДИНІ ВИЗНАЧИТИ (РОЗПІЗНАТИ) І ЕФЕКТИВНО, УСПІШНО РОЗВ′ЯЗАТИ (НЕЗАЛЕЖНО ВІД СИТУАЦІЇ) ПРОБЛЕМУ, ЩО Є ХАРАКТЕРНОЮ ДЛЯ ПЕВНОЇ СФЕРИ ЧИ ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ


 • ЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ АКТИВНО, ВІДПОВІДАЛЬНО Й ЕФЕКТИВНО РЕАЛІЗОВУВАТИ ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА ТА ОБОВ′ЯЗКИ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 • ОДНА З СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І ОЗНАЧАЄ ПОІНФОРМОВАНУ Й АКТИВНУ УЧАСТЬ ОСОБИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА, ДО ЯКОГО ВОНА НАЛЕЖИТЬ, ЯК НА РІВНІ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ, ТАК І НА ДЕРЖАВНОМУ Й МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ (Інформаційна мережа освіти в Європі)ФОРМУЄТЬСЯ НА РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ШКОЛИ:

 • ФОРМУЄТЬСЯ НА РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ШКОЛИ:

 • ЗАСОБАМИ РІЗНИХ ПРЕДМЕТІВ,

 • ЗАСОБАМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ,

 • ВСІЄЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАНЬ ПРО ДЕРЖАВУ, ЗАКОНИ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА;

 • СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАНЬ ПРО ДЕРЖАВУ, ЗАКОНИ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА;

 • ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ Й НОРМ ПОВЕДІНКИ;

 • РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОГО ВМІННЯ ДИТИНИ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЇЙ ІНТЕГРУВАТИСЯ В ОТОЧЕННЯ – СІМ’Ю, КЛАСНИЙ І ШКІЛЬНИЙ КОЛЕКТИВИ;

 • ФОРМУВАННЯ УМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ І РОЗВ’ЯЗУВАТИ КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДІАЛОГ;

 • ЗАКЛАДАННЯ ОСНОВИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СВІДОМОГО ГРОМАДЯНИНА • ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАННЄВОЇ, ЦІННІСНОЇ, МОРАЛЬНО – ЕТИЧНОЇ

 • СКЛАДОВИХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ;

 • АКЦЕНТУВАТИ РОБОТУ НА СОЦІАЛЬНІЙ СКЛАДОВІЙ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ УЧНІВ ЗНАННЯМИ І НАВИЧКАМИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЖИТТІ КЛАСУ, ШКОЛИ, ГРОМАДИ (СПІВПРАЦЯ, СПІВРОБІТНИЦТВО, КОМУНІКАЦІЇ,

 • ПОВАГА ДО ІНШИХ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ,

 • ПЛЮРАЛІЗМ, РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО)КОНЦЕНТРАЦІЯ УВАГИ НА ПОЛІТОЛОГІЧНИХ, ПРАВОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ;

 • КОНЦЕНТРАЦІЯ УВАГИ НА ПОЛІТОЛОГІЧНИХ, ПРАВОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ;

 • ФОРМУВАННЯ ГЛИБОКОГО РОЗУМІННЯ УЧНЕМ СУТНОСТІ ДЕМОКРАТІЇ, ФОРМ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ;

 • ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ ВЛАСНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ, ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ;

 • ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ ФОРМ І ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НИМИ;

 • ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ СУТІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • ОСОБЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ УМІНЬ В СТАРШІЙ ШКОЛІ: ЗДАТНІСТЬ УЧНЯ СВІДОМО ЗАСТОСОВУВАТИ НАБУТІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ, ЖИТТЯ ГРОМАДИ, ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА, ОРІЄНТУЮЧИСЬ НА ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

НАЦІОНАЛЬНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ І ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ

 • НАЦІОНАЛЬНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ І ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ

 • СУТНІСТЬ ДЕМОКРАТІЇ, ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ

 • ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА, МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ

 • ПОЛІТИЧНА СИЧСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • ПРОЦЕСИ УХВАЛЕННЯ СУСПІЛЬНИХ РІШЕНЬ І ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА; ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

 • РОЛЬ ЗМІ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ

 • СУТНІСТЬ РИНКОВИХ ВІДНОСИН; ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ; ВИБІР КОНСТРУКТИВНИХ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ; СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТАХКомпетентнісний підхід у сучасній українській освіті: світовий досвід та українські перспективи / Під заг. ред. О.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004

 • Компетентнісний підхід у сучасній українській освіті: світовий досвід та українські перспективи / Під заг. ред. О.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004

 • Забезпечення формування громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної освіти (Підсумковий документ робочої групи з розробки планів і програм проекту “Громадянська освіта - Україна”) // Історія в школах України. – 2006. - №8

 • Пометун О., Гупан Н. Формування громадянської компетентності старшокласників у процесі навчання історії // Історія в школах України. – 2008. - №4
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка