Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft AccessДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


Створення простих запитів в Microsoft Access.

 • Створення простих запитів в Microsoft Access.

 • Статистичні розрахунки за допомогою запитів. Використання мови SQL


1.Створення простих запитів

 • Поняття запиту.

 • Методи створення запитів.

 • Конструктор запитів.

 • Порядок створення запитів

 • Запуск, збереження і копіювання запитів.

 • Встановлення умов відбору

 • Логічні вирази в запитах

 • Створення розрахункових полів.1.1.Поняття запиту до БД

 • Запити - об’єкти БД, які зберігаються і можуть багаторазово використовуватися. Призначені для пошуку та обробки інформації в таблицях БД.

 • При створенні запиту задаються умови відбору, за допомогою яких здійснюється вибірка необхідних записів з таблиць і розміщення їх в нові динамічні набори (проекції таблиць).

 • В більшості сучасних СУРБД для написання запитів явно або неявно використовується мова SQL (Structured Query Language – мова структурованих запитів)1.2.Створення запитів до БД

 • Конструктор – універсальний спосіб створення запитів будь-якого типу.

 • Простой запрос - майстер дає можливість створити запит, що базується на одній або кількох таблицях, а також підвести підсумки. .

 • Перекрестный запрос – такі запити виводять дані в формі, що подібна до електронної таблиці, і використовуються для підведення підсумків.

 • Повторяющиеся записи - запит вибирає записи, що повторюються в даній таблиці.

 • Записи без подчиненных - запит вибирає записи в головній таблиці, які не містять запписів в підлеглих таблицях .

1.3. Конструктор запитів

 • Для створення запитів слід активувати вкладку Запросы вікна БД.

 • Конструктор запросов MS Access дозволяє:

 • створювати запити в режимі розмітки QBE (Query by example – запит за зразком).

 • В режимі діалог добавляти таблиці, їх поля та вирази в бланк запиту.

 • Запускати запити на виконання і проглядати результати роботи запитів.

 • Запускати перегляд та редагування розробленого запиту в редакторі мови SQL.1.3.1.Вікно конструктора запитів1.4.Порядок створення запиту

 • Запустити конструктор запитів.

 • Добавити таблиці, дані з яких будуть вибиратися в запиті.

 • В рядку “Имя таблицы” з списку вибрати ім’я таблиці.

 • В рядку “Имя поля” з списку вибрати конкретне поле, вміст якого необхідно відобразити запитом.

 • Задати режим сортування в рядку “Сортировка

 • Задати умову відбору в рядку “Условие отбора”.1.5.Запуск і збереження запиту

 • Запуск запиту можна за допомогою кнопки Запуск на ПІ.

 • Збереження запиту здійснюється командою меню Файл - Сохранить (або кнопкою на ПІ). При першому збереженні слід вказати ім’я запиту. При повторному збереженні цього не треба.

 • Для створення подібних запитів зручно застосовувати команду меню Файл - Сохранить как... При цьому створюється копія вихідного запиту під новим ім’ям.1.5.Запуск і збереження запиту1.5.Запуск і збереження запиту1.6.Встановлення умов відбору

 • Для вибіпрки інформації з таблиць БД по певному критерію, слід задати умову відбору в рядку “Условие отбора”.

 • Наступний запит буде виводит дані лише для осіб жіночої статі1.6.Встановлення умов відбору1.7.Логічні вирази в запитах

 • В умовах відбору допускаються такі логічні оператори:

 • стандартні (= , < , <= , > , >= , <>);

 • додаткові: AND, OR, NOT.1.7.1 ПрикладВідеофрагмент створення запиту1.8.Математичні розрахунки

 • В загальному виді, динамічні поля створюються так:

 • Ім’яСтовпчика : вираз

 • Вираз  це формула для розрахунку.

 • Аргументами виразів можуть бути:

 • константи;

 • назви полів таблиць, що містять вихідні дані для розрахунків

 • функції, в т.ч. підготовлені за допомогою “Построителя выражений1.8.1.Приклад виразу

 • Необхідно розрахуквати кольоровий показник крові по формулі:

 • Вираз в запиті до БД матитме такий вид:

 • КП: [назва поля]*3/([назва поля]*100)

 • У квадратних дужках вказуються повні назви полів таблиць згідно конкретної бази даних!2.Статистичні розрахунки за допомогою запитів

 • Групування даних.

 • Агрегатні функції.

 • Приклад запиту2.1.Групування даних у запитах

 • Режим статистичного аналізу вмикається за допомогою команди Групповые операции в меню Вид (або кнопкою на ПІ). В розмітку QBE додається рядок “Групповые операции2.1.1.Встановлення групування2.2.Статистичні функції2.3.Приклад запиту для проведення статистичних операцій

 • Необхідно розробити наступний запит: “Розрахуйте середні значення концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів та кольорового показника осіб жіночої статі.”2.3.1.Зауваження

 • Запит для проведення статистичних розрахунків не повинен містити полів з унікальними ідентифікаторами даних (наприклад, поле первинного ключа, поля “Прізвище”, “Ім’я”)2.4.Приклад 23.Використання мови SQL

 • Основні поняття SQL

 • Запит до однієї таблиці на SQL

 • Запити з використанням декількох таблиць3.1.Основні поняття SQL

 • Structured Query Language (SQL) – мова структурованих запитів - мова програмування, орієнтована спеціально на реляційні бази даних.

 • Розроблена дана мова в кінці 70-рр. ХХст. фірмою IBM для роботи з СУРБД DB2.

 • З 1987р. – міжнародний стандарт роботи з даними. Робота з мовою SQL підтримується всіма сучаснними СУРБД.

 • Структура базового діалекту мови регламентується ANSI (Американський Національний Інститут Стандартів).3.1.1.Види операторів SQL

 • визначення даних (БД, визначення і знищення таблиць і індексів) ;

 • запиту на вибір даних (SELECT);

 • модифікації даних (додавання, видалення і обновлення);

 • арифметичних обчисленнь, обробки текстів і логічних значень;

 • створення представлень (віртуальних таблиць);

 • упорядкування рядків та стовбців таблиці;

 • агрегатування даних: групування даних і застосування до цих груп деяких статистичних функцій.3.1.2.Особливості таблиць SQL

 • SQL використовує і створює ряд віртуальних таблиць: представлень, курсорів, неіменованих робочих таблиць, у яких формуються результати запитів на одержання даних з базових таблиць.3.1.3.Типи даних у SQL3.1.4.Стуктура запиту на SQL

 • SELECT перелік полів даних, формул для обчислення значнь нових полів, агрегатних функцій.

 • Імена полів записуються в [], розділювач – кома.

 • FROM перелік таблиць, з яких вибираються значення полів;

 • WHERE перелік умов для відбору даних (набір логічних функцій);

 • GROUP BY перелік полів для групування даних

 • Застосовується при використанні агрегатних функцій в операторі SELECT;

 • HAVING перелік умов відбору груп заданих у попередньому операторі;3.2.Простий запит на мові SQL

 • Для редагування запиту на SQL слід:

 • Відкрити запит в режимі конструктора;

 • Або запустити конструктор для створення нового запиту. При цьому добавляти таблиці в бланк QBE не треба;

 • В меню «Вид» вибрати «Режим SQL»;

 • В вікні редактора ввести текст запиту.

 • Примітка:

 • Оператори мови SQL можна писати в один рядок, додаткове вирівнювання і форматування тексту непотрібне. Завершується запит символом «;».3.3.Запит до кількох таблиць

 • Реалізація запиту до кількох таблиць на SQL виконується аналогічно до простого запиту, окрім:

 • В секції WHERE слід вказати умову для з’єднання таблиць, наприклад:

 • pasport.[СodePerson]=result.[CodePerson]

 • Приклад запиту:Висновки

 • У даній лекції висвітлено такі питання:

 • Створення простих запитів.

 • Статистичні розрахунки за допомогою запитів.

 • Використання мови SQL для створення запитівДжерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:

 • ауд. № 28: http://mainserver/

 • ауд. № 1, 5 : http://miserver/

 • Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: «Морион».

 • Microsoft Office 2000. Шаг за шагом: Практ пособие. / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ.

 • Пасько В. Excel 2000 (руссифицированная версия):. – К.: Изд- группа BHV.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка