«Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, життєвої активності та загальної культури учнів»Дата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.

 • «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, життєвої активності та загальної культури учнів».удосконалення навчальних та виховних програм, відбір підручників, методичного забезпечення;

 • удосконалення навчальних та виховних програм, відбір підручників, методичного забезпечення;

 • впровадження в навчально-виховний процес системи колективно-творчої діяльності (КТД);

 • забезпечення подальшого переходу навчального закладу на новий зміст, структуру, новий державний стандарт освіти;

 • підтримка науково-дослідницької роботи вчителів НВО, інноваційних та інформаційних технологій;

 • пошук і впровадження нових та дієвих форм роботи з обдарованими талановитими, здібними учнями.1.Діагностичний.

 • 1.Діагностичний.

 • 2.Теоретичний (дослідження проблеми).

 • 3.Практичний.

 • 4.Підбиття підсумків роботи над проблемою.

 • 5.Пропаганда перспективного педагогічного досвіду.Загальні питання розглядалися всім педагогічним колективом, вивчалися на засіданнях МО;

 • Загальні питання розглядалися всім педагогічним колективом, вивчалися на засіданнях МО;

 • Учителі знайомилися з відповідною науково-методичною літературою, аналізувалася готовність педагогів до освітньої діяльності.

 • В рамках вивчення проблеми проводились наради, педагогічні ради, науково-практичні конференції, тощо.Працювала творча група вчителів,

 • Працювала творча група вчителів,

 • діяв проблемний семінар-практикум;

 • проводилося діагностування професійної компетентності та педагогічного досвіду вчителів;

 • питання обговорювалося на засіданнях МО,

 • проводився Тиждень педагогічної майстерності,

 • науково-методичний семінар.Проведена демонстрація технології навчання;

 • Проведена демонстрація технології навчання;

 • діяльність семінару-практикуму, пропагування досягнень учителів через КТД.

 • Вчителями були створені електронні диски під назвою : «Науково-методичний супровід впровадження КТД в навчально-виховний процес».підвищення наукового рівня викладання основ наук з використанням нових освітніх технологій;

 • підвищення наукового рівня викладання основ наук з використанням нових освітніх технологій;

 • організація науково-практичної та веб -конференції з теми : «Імідж сучасного навчального закладу»;

 • проведення Місячника творчого вчителя, робота творчої групи;

 • проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.Було проведено засідання педагогічної ради, на якому кожне МО підсумувало свою роботу у вигляді методичного посібника, буклету, узагальнили роботу педагогічного колективу у формі інтерактивної гри «Дерево», під час якої кожен вчитель сформулював особисту думку щодо визначення аспектів роботи для нової науково-методичної проблеми.

 • Було проведено засідання педагогічної ради, на якому кожне МО підсумувало свою роботу у вигляді методичного посібника, буклету, узагальнили роботу педагогічного колективу у формі інтерактивної гри «Дерево», під час якої кожен вчитель сформулював особисту думку щодо визначення аспектів роботи для нової науково-методичної проблеми.Відкриття ДНЗ при школі.

 • Відкриття ДНЗ при школі.

 • Підвищення рівня навчальних досягнень учнів .

 • За останні роки зросла кількість учнів-призерів міських олімпіад, конкурсів різного рівня.

 • Видана документально-художня книга “ Від земської школи до загальноосвітнього навчального закладу ”.

 • Заклад став традиційним місцем проведення обласних та міських семінарів-практикумів для вчителів та керівників міста та області.

 • Удосконалена система роботи з профільного навчання за фахом

 • “ Кухар ” в 10-11 класах та введена допрофільна підготовка з цього предмету в 8-9 класах.Впроваджено систему КТС(колективно-творча справа).

 • Впроваджено систему КТС(колективно-творча справа).

 • Організовано хореографічний ансамбль “ Колосок ”, який три роки поспіль ставав Лауреатом фестивалю “ Степові джерела ”.

 • Створено символіку закладу, введено шкільну форму та відновлено випуск шкільної газети “33 Меридіан ”.

 • Започатковано новий діловий одяг вчителя закладу.

 • Заклад був учасником телевізійних проектів «Танцювальна столиця України», «Вчитель Number one», «Послухайте, це Шевченко».

 • Педагогічний колектив постійно поповнює скарбничку методичних розробок на сторінках фахових видань.

 • Завершенням роботи над науково-методичною проблемою стало видання методичного посібника «Творчий пошук сучасної школи», де висвітлено досвід роботи нашого педагогічного колективу .опрацювання наукових та періодичних видань, матеріалів з досвіду роботи інших закладів освіти України по впровадженню особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання,

 • опрацювання наукових та періодичних видань, матеріалів з досвіду роботи інших закладів освіти України по впровадженню особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання,

 • написання реферативних доповідей педагогами НВО щодо роботи над новою науково-методичною проблемою.Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти

 • Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти

 • Оптимальний вибір форм і методів навчання для підвищення наукового рівня викладання основ наук.

 • Вивчення, опанування особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання педагогічними працівниками закладу.

 • Продовження пошуку і впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими, здібними учнями.Створення системи мотивації навчальної та пізнавальної діяльності учнів для підвищення їх індивідуального розвитку.

 • Створення системи мотивації навчальної та пізнавальної діяльності учнів для підвищення їх індивідуального розвитку.

 • Створення моделі компетентного випускника ЗШ, здатного свідомо використовувати знання в умовах швидких змін, здійснювати самоаналіз, осмислювати потребу у саморефлексії та моделі випускника ДНЗ.

 • Безперервне підвищення загальноі та професійноі культури педагога.

 • Активне використання у практиці роботи сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Впровадження і використання перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень психолого – педагогічної науки, ефективних педагогічних технологій у проведенні уроків і позакласних заходів.Спрямовувати в 2014-2015 навчальному році всю навчально–виховну, методичну роботу закладу на впровадження педагогічної проблеми: «Формування соціально зрілої, компетентної, творчої особистості шляхом упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання».

 • Спрямовувати в 2014-2015 навчальному році всю навчально–виховну, методичну роботу закладу на впровадження педагогічної проблеми: «Формування соціально зрілої, компетентної, творчої особистості шляхом упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання».

 • Підвищувати якість освіти, формуючи інформаційно-навчальне середовище.

 • Впроваджувати нові організаційні форми навчального процесу на основі інноваційних технологій.

 • Підвищити ефективність діяльності шкільних циклових методичних об’єднань.

 • Активізувати роботу кожного педагога щодо ефективності та результативності досягнень учнів (підвищення рівня навчальних досягнень, результативність в предметних олімпіадах).

 • Удосконалити індивідуальні та колективні форми науково-методичної роботи з педагогами.

 • Активізувати діяльність закладу у створенні виховного процесу, спрямованого на утворення якостей громадянина-патріота України як чинника розвитку культурного і творчого потенціалу нашого народу.

 • Здійснити науково-методичне забезпечення впровадження нового профільного навчання в старшій школі.

 • Удосконалити систему роботи в наступності між ДНЗ та початковою школою.

 • Активізувати роботу соціально-психологічної служби в напрямку адаптації учнів до умов навчального середовища.Урізноманітнити форми методичної роботи відповідно до педагогічної проблеми НВО, більшу увагу приділивши роботі з педагогами високого рівня сформованості дидактичних умінь.

 • Урізноманітнити форми методичної роботи відповідно до педагогічної проблеми НВО, більшу увагу приділивши роботі з педагогами високого рівня сформованості дидактичних умінь.

 • Стимулювати участь педагогічних працівників щодо участі у Школах передового педагогічного досвіду, міських та обласних творчих групах, продовжити функціонування творчої групи навчального закладу.

 • Проводити моніторингові дослідження якості знань учнів та професіоналізму вчителів (включаючи самоосвітню діяльність).

 • Продовжити модернізувати матеріально-технічну базу кабінетів для реалізації практичної частини навчальних програм.

 • Активізувати педагогічних працівників щодо забезпечення здоров’язбережувального та здоров’яформуючого навчально-виховного процесу.

 • Продовжити функціонування рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень учнів.4 циклових МО :

 • 4 циклових МО :

 • Вчителів - словесників з проблеми : «Впровадження новітніх технологій навчання як шлях формування компетентної особистості вчителя та учня»,

 • керівник Котляренко Н.М., вчитель української мови та літератури;Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка