Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україниДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України

 • Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України


“Виховання - це вплив на серце тих, кого ми виховуємо ”

 • “Виховання - це вплив на серце тих, кого ми виховуємо ”

 • Л.Толстой«Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: мистецтво керування і мистецтво виховання»

 • «Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: мистецтво керування і мистецтво виховання»

 • І.Канткорозія ціннісних орієнтирів;

 • корозія ціннісних орієнтирів;

 • несформованість життєвих навичок;

 • погіршення стану здоров’я учнів;

 • соціальна апатія;

 • агресія і насильство;

 • збільшення проявів девіантної поведінки. • Сімейний рівень:

 • помилки сімейного виховання;

 • перекладання виховних турбот на школу;

 • низький рівень педагогічної культури батьків;

 • переважання авторитарних методів виховання;

 • загострення конфліктів “діти – батьки”.Шкільний рівень:

 • Шкільний рівень:

 • прорахунки в організації виховного процесу;

 • переважання моралізаторських технологій;

 • формалізація шкільного життя;

 • авторитарні методи виховання;

 • відчуженість дитини від шкільного середовища.Дорога без кінця

 • Дорога без кінця

 • Дзеркало

 • Джерело і рослина

 • Батіг і пряник

 • Чистий аркуш

 • Лабіринт

 • ФакелНайголовнішим у вихованні має бути особистість вихователя. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку неможливо замінити ні підручниками, ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень... ”

 • Найголовнішим у вихованні має бути особистість вихователя. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку неможливо замінити ні підручниками, ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень... ”

 • К.Д.Ушинськийвисока загальна культура;

 • висока загальна культура;

 • професійна компетентність;

 • педагогічна майстерність;

 • діалогова педагогіка;

 • мистецтво комунікабельності;

 • організаційні вміння;

 • творчість;

 • неперервна освіта впродовж життя.

Ціннісне ставлення до себе

 • Ціннісне ставлення до себе

 • Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

 • Ціннісне ставлення до праці

 • Ціннісне ставлення до природи

 • Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і державиРозділ І. Пояснювальна записка

 • Розділ І. Пояснювальна записка

 • Розділ ІІ. Визначення проблеми

 • Розділ ІІІ. Мета, чинники, проектно-технологічний підхід, структура моделі, принципи та зміст виховання

 • Розділ ІV. Вікові особливості учнів

 • Розділ V. Зміст виховної діяльності

 • Проведення тематичних екологічних екскурсій, експедицій, маршрутів “вихідного дня”, виїзних форм навчання у школах та позашкільних закладах Українисім’я, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління;

 • сім’я, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління;

 • школа, яка покликана стати осередком виховання, в тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості

 • соціальні інститути (позашкільні заклади, психологічні служби, інститути підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо), які виступають суб’єктами виховання дітей і дають змогу покращувати та корегувати виховання школярів.

Зміст виховання:

 • Зміст виховання:

 • система цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва і самої себе • Абсолютні вічні цінності: добро, милосердя, правда, віра, чесність, доброта тощо.

 • Основні національні цінності: патріотизм, готовність до захисту своєї Батьківщини, почуття національної гідності, історична пам'ять, пошана до державних символів тощо.

 • Основні громадські цінності: прагнення до соціальної гармонії і справедливості, захист індивідуальних прав і свобод, повага до закону,право на життя тощо.

 • Цінності сімейного життя: вірність, піклування про дітей та батьків, злагода між членами сім'ї тощо.

 • Цінності особистого життя: задоволення духовних потреб, внутрішня свобода, реалізація власних нахилів, інтересів тощо.Цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом:

 • Цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом:

 • вивчення учнів,

 • психолого-педагогічне діагностування,

 • підпорядковане меті планування і здійснення виховного впливу,

 • об’єктивне оцінювання результатів виховної діяльності.Системний підхід до планування та організації виховної діяльності дозволить зробити процес виховання – цілісною системою, а не окремими розрізненими «виховними заходами».

 • Системний підхід до планування та організації виховної діяльності дозволить зробити процес виховання – цілісною системою, а не окремими розрізненими «виховними заходами».Комплексний підхід до виховання передбачає вплив одночасно на три боки особистості:

 • Комплексний підхід до виховання передбачає вплив одночасно на три боки особистості:

 • пізнавальних світогляд (знання, погляди, переконання);

 • емоційно-вольовий бік (почуття, бажання, емоції);

 • дієво-практичний(вміння, навички, звички).

 • Будь-яка справа повинна пройти через голову(знання), серце (емоції) та руки (вміння) дитини.Особистісно-зорієнтований підхід – в центрі особистість дитини

 • Особистісно-зорієнтований підхід – в центрі особистість дитини

 • Діяльнісний підхід – в діяльності дитина розвивається як індивід, особистість.

 • Аксіологічний (ціннісний) підхід - вплив на дитину таким чином, щоб її цінності відповідали загальнолюдським моральним цінностям.План має враховувати :

 • План має враховувати :

 • результати аналізу виховної діяльності за минулий навчальний рік;

 • різноманітність змісту і форм виховної діяльності;

 • вікові особливості учнів;

 • реальні потреби дитячого колективу;

 • зв'язок виховного процесу з практичною діяльністю дітей та діяльністю дитячих громадських організацій.Аналіз виховної діяльності за минулий навчальний рік.

 • Аналіз виховної діяльності за минулий навчальний рік.

 • Визначення цілей та завдань виховної діяльності

 • Організація та планування виховної діяльності.

 • Створення умов для діяльності дитячих організацій та учнівського самоврядування.

 • Організаційно-методична робота з педагогами-вихователями.

 • Контрольно-аналітична діяльність щодо організації виховного процесудосягнення виховної діяльності;

 • досягнення виховної діяльності;

 • ефективність обраного змісту та форм діяльності;

 • проблеми виховної діяльності;

 • невикористані можливості та резерви;

 • зміни у виховному процесі та шляхи його розвитку.Мета виховання:

 • Мета виховання:

 • формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

 • (Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України)

 • Конкретизовані цілі та завдання:

 • формуються відповідно до загальної мети виховання,

 • на основі проведеного аналізу роботи за минулий навчальний рік,

 • конкретні, чітко і ясно сформульовані гнучкі,

 • сприймалися такими, яких складно, але можливо досягти.зміст та форми діяльності відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України»;

 • зміст та форми діяльності відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України»;

 • різноманітні, інтерактивні, діалогічні форми діяльності;

 • залучення дітей до процесів творення і реалізації форм виховної діяльності.

надання допомоги в розробці необхідних документів, пам’яток, рекомендацій;

 • надання допомоги в розробці необхідних документів, пам’яток, рекомендацій;

 • надання допомоги у плануванні та організації діяльності;

 • організація навчання активу, створення шкіл лідерів;

 • участь у засіданнях органів учнівського самоврядування;інформування педагогів про нові підходи і методи роботи органів УС;

 • інформування педагогів про нові підходи і методи роботи органів УС;

 • ініціювання розгляду питань УС на засіданнях педрад, методичних об’єднань, батьківських конференцій;

 • налагодження партнерської взаємодії органів УС з педагогічним та батьківським самоврядуванням.

надмірне захоплення масштабними моделями учнівського самоврядування ( наприклад, кожен клас – республіка)

 • надмірне захоплення масштабними моделями учнівського самоврядування ( наприклад, кожен клас – республіка)

 • назва органу самоврядування не відповідає змісту діяльності (Парламент – законодавчий орган влади, а уряд – виконавчий).

 • не дотримується принцип «розподілу гілок влади» (наприклад, Президент очолює шкільний Парламент, до складу якого входять Міністерства тощо).

 • зсув акценту роботи тільки на дозвіллєву діяльністьпідвищення професійної компетентності,

 • підвищення професійної компетентності,

 • опрацювання та впровадження у виховний процес нових нормативних документів,

 • активізація роботи з молодими класними керівниками,

 • вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду з організації громадянського виховання;

 • залучення до розробки проектів власних систем виховання тощо.вивчення стану організації виховного процесу відповідно до нормативних документів;

 • вивчення стану організації виховного процесу відповідно до нормативних документів;

 • вивчення рівня вихованості учнів;

 • наукова організація цілеспрямованої виховної роботи;

 • впровадження у виховну роботу інноваційних виховних технологій;

 • систематичний контроль за виховною діяльністю класних керівників.«Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»

 • «Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»

 • (лист МОНУ від 14.08.08 р. № 1/9-59).Психолого – педагогічне діагностування.

 • Психолого – педагогічне діагностування.

 • Прогнозування.

 • Визначення мети та завдань діяльності.

 • Визначення змісту, вибір засобів, методів та форм організації життєдіяльності.

 • Планування.

 • Реалізація плану

 • Аналіз, оцінювання та облік результатів.Аналіз виховної роботи за минулий рік.

 • Аналіз виховної роботи за минулий рік.

 • Цілі та завдання виховної діяльності.

 • Психолого-педагогічна характеристика класу.

 • Основні напрями діяльності та справи класного колективу.

 • Індивідуальна робота з учнями.

 • Робота з батьками.

 • Вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі.Аналіз набутого досвіду спільної діяльності та спілкування.

 • Аналіз набутого досвіду спільної діяльності та спілкування.

 • Визначення досягнень та проблем у виховному процесі.

 • Розуміння соціальних процесів, які відбуваються у класному колективі.

 • Виявлення тенденцій особистісного розвитку учнів.узгоджуватися із інтересами членів класної спільноти;

 • узгоджуватися із інтересами членів класної спільноти;

 • відповідати особливостям колективу класу і умовам його життєдіяльності;

 • забезпечуватися необхідними ресурсами для реалізації;

 • бути конкретними, чітко і ясно сформульованими;

 • бути гнучкими, тобто придатними до коригування;

 • піддаватися діагностуванню.Загальні відомості про клас

 • Загальні відомості про клас

 • Індивідуальні особливості учнів

 • Рівень вихованості, свідомості, громадянської відповідальності учнів

 • Розвиток самоврядування тощо.Класний керівник під час планування має:

  • Класний керівник під час планування має:
  • опиратися на теоретичні розробки з питань виховання;
  • передбачити участь вихованців у загальношкільних і класних справах;
  • надавати перевагу тим справам, які вибрані учнями та батьками під час колективного планування;
  • правильно визначити терміни виконання завдань і відповідальних за підготовку та проведення;
  • оптимально розподіляти час і сили членів класної спільноти.
Вивчення індивідуальних особливостей учнів.

 • Вивчення індивідуальних особливостей учнів.

 • Встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною.

 • Створення умов для розвитку учнів.

 • Вивчення та врахування стану здоров’я учнів.

 • Розв’язання питання соціальної адаптації учнів.

 • Профілактична робота з учнями «групи ризику».

 • Діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік їхніх особистих досягнень.вивчення сімей учнів;

 • вивчення сімей учнів;

 • залучення батьків до життєдіяльності класного колективу;

 • здійснення педагогічного керівництва діяльністю батьківської ради;

 • індивідуальна робота з батьками;

 • педагогічна просвіта батьків;

 • інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів.

 • розвиток особистості учнів;

 • формування класного колективу;

 • рівень задоволеності учнів та їхніх батьків життєдіяльністю класу.Діагностика (від греч. diagnostikos - здатний розпізнавати) - це оціночна процедура, спрямована на прояснення виховної ситуації, виявлення істинного рівня вихованості.

 • Діагностика (від греч. diagnostikos - здатний розпізнавати) - це оціночна процедура, спрямована на прояснення виховної ситуації, виявлення істинного рівня вихованості.

 • Мета діагностики – отримання достовірної інформації для вдосконалення виховного процесу у класному колективі.

 • Критерії вихованості - це теоретично розроблені показники рівня сформованості різних якостей особи (колективу).

 • Методи діагностики „Метод – інструмент дотику до особистості” – вважав А.С.Макаренко.спостереження;

 • спостереження;

 • анкетування;

 • опитування;

 • бесіда;

 • тестування;

 • зіткнення поглядів, позицій;

 • соціометричний вибір;

 • інтерв'ю;

 • оцінювання (рейтинг);

 • вивчення поведінки дітей в певній педагогічній ситуації;

 • аналіз продуктів творчості учнів.цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К.Ушинського “ духу школи ”.

 • цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К.Ушинського “ духу школи ”.

 • (Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України)мета, заради якої створюється система;

 • мета, заради якої створюється система;

 • виховна діяльність та спілкування;

 • суб’єкти виховної діяльності;

 • середовище системи;

 • управління, що забезпечує інтеграцію всіх компонентів у цілісну систему.забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості;

  • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості;
  • забезпечення взаємодії з усіма соціальними інститутами, розширення суб’єктів виховання;
  • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей;
  • розвиток учнівського самоврядування в класі;
  • оптимізація змісту і форм виховного процесу в класі;
  • збереження та покращення здоров’я учнів;
  • попередження негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.


Розробка програми виховання

 • Розробка програми виховання

 • Кроки: Аналіз-Планування-Дія:

 • аналіз виховної ситуації свого навчального закладу;

 • розробка плану щодо усунення зазначених проблем;

 • дія – реалізація плану.План (задум, проект) виховної діяльності конкретної спільноти (педагогів, батьків, учнів), що визначає цілі (мету, завдання) та виховні справи, що забезпечують виховання.

 • План (задум, проект) виховної діяльності конкретної спільноти (педагогів, батьків, учнів), що визначає цілі (мету, завдання) та виховні справи, що забезпечують виховання.

 • Документ, який інформує про зміст, призначення та якість освітніх послуг навчального закладу.

 • Засіб інтеграції виховної діяльності батьків, педагогів, учнів та громадськості, що забезпечує системність виховної роботи.Назва (ідея програми).

 • Назва (ідея програми).

 • Для яких учнів призначена (І,ІІ,ІІІ ступеня чи якого класу).

 • ПІБ автора (колективу авторів).

 • Пояснювальна записка.

 • Вікові особливості учнів

 • Тема, зміст та форма проведення виховних справ.

 • Ключові поняття та терміни.

 • Література.Створення творчої групи

 • Створення творчої групи

 • Аналіз виховної ситуації ЗНЗ, виявлення проблем

 • Визначення концептуальних засад програми: нормативно-правові документи, принципи, форми та методи діяльності

 • Визначення структурних елементів програми.

 • Розробка творчою групою проекту виховної програми.

 • Презентація розроблених проектів перед педагогічним, батьківським та учнівським колективом.

 • Обговорення проектів виховних програм, вироблення пропозицій щодо вдосконалення.

 • Затвердження виховної програми ЗНЗ на засіданні Ради школи.

 • Планування виховної діяльності учнів ЗНЗ відповідно до розробленої виховної програми на навчальний рік.

 • Створення виховних програм діяльності класу на весь період виховної роботи з учнями класу з огляду на їхні вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості (1-4 кл., 5-9 кл., 10- 11 кл.)

 • Планування виховної роботи класу на навчальний рік.Процес планування – це тісна творча співпраця педагогів, учнівського колективу, батьків, соціальних інститутів, яких об’єднує спільна мета – зробити життя дитячого колективу цікавим, насиченим та змістовним.

 • Процес планування – це тісна творча співпраця педагогів, учнівського колективу, батьків, соціальних інститутів, яких об’єднує спільна мета – зробити життя дитячого колективу цікавим, насиченим та змістовним.Турбуючись про те, ким дитина буде завтра, ми забуваємо, що кимось вона є уже сьогодні.

 • Турбуючись про те, ким дитина буде завтра, ми забуваємо, що кимось вона є уже сьогодні.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка