Супроводжувалася різким спадом виробництва, масовим безробіттям, фінансовими потрясіннями. Економічна система ринкового типуДата конвертації09.06.2016
Розмір444 b.Велика депресія початку 30-х рр. супроводжувалася різким спадом виробництва, масовим безробіттям, фінансовими потрясіннями. Економічна система ринкового типу була не здатна забезпечити автоматичне відновлення порушеної рівноваги. Це суперечило основним постулатам неокласичної доктрини і вимагало її перегляду. Англійський теоретик, видатний економіст Джон Мейнард Кейнс зробив “кейнсіанську революцію”.

 • Велика депресія початку 30-х рр. супроводжувалася різким спадом виробництва, масовим безробіттям, фінансовими потрясіннями. Економічна система ринкового типу була не здатна забезпечити автоматичне відновлення порушеної рівноваги. Це суперечило основним постулатам неокласичної доктрини і вимагало її перегляду. Англійський теоретик, видатний економіст Джон Мейнард Кейнс зробив “кейнсіанську революцію”.

 • Він запропонував принципово нове трактування механізму функціонування ринкової економічної системи, викладене в книзі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936 р.).

 • Основна і нова ідея полягала в тому, що система ринкових економічних відносин не є досконалою і саморегулюючою, що максимально можливу зайнятість і економічне зростання може забезпечити лише активне втручання держави в економіку.Формулюючи свою теорію зайнятості, Кейнс вводить поняття ефективного попиту. Ідея теорії ефективного попиту Дж. Кейнса полягає в тому, щоб через активізацію і стимулювання сукупного попиту впливати на виробництво і пропозицію товарів і послуг, підвищити рівень зайнятості.

 • Формулюючи свою теорію зайнятості, Кейнс вводить поняття ефективного попиту. Ідея теорії ефективного попиту Дж. Кейнса полягає в тому, щоб через активізацію і стимулювання сукупного попиту впливати на виробництво і пропозицію товарів і послуг, підвищити рівень зайнятості.

 • За Кейнсом, обсяг споживчого попиту визначається часткою доходу, що спрямовується на споживання. Обсяг інвестиційного попиту визначається очікуваною прибутковістю капіталовкладень.

 • Кейнс розглядав різні стани інфляції: абсолютну інфляцію, яка розгортається за зростання ефективного попиту за умов повної зайнятості, та напівінфляцію, коли зростання цін відбувається у відповідь на збільшення сукупного попиту ще за умов неповної зайнятості.Центральне місце в теорії Кейнса займає основний психологічний закон. Суть «закону Кейнса» полягає в тому, що зі зростанням доходу схильність до споживання зменшується, а схильність до заощадження зростає. Люди схильні, як правило, збільшувати своє споживання зі зростанням доходу, але не тією самою мірою, якою зростає дохід. Зі зростанням реального доходу люди не збільшують своє споживання на всю абсолютну суму приросту, а отже, зберігатиметься більш значна абсолютна сума.

 • Центральне місце в теорії Кейнса займає основний психологічний закон. Суть «закону Кейнса» полягає в тому, що зі зростанням доходу схильність до споживання зменшується, а схильність до заощадження зростає. Люди схильні, як правило, збільшувати своє споживання зі зростанням доходу, але не тією самою мірою, якою зростає дохід. Зі зростанням реального доходу люди не збільшують своє споживання на всю абсолютну суму приросту, а отже, зберігатиметься більш значна абсолютна сума.

 • Розглядаючи прояви основного психологічного закону, Кейнс вводить поняття граничної схильності до споживання і формулює на цій основі свою концепцію мультиплікатора інвестицій, де встановлює зв'язок між чистими інвестиціями, споживанням і національним доходом.Найвідомішими неокейнсіанськими моделями економічного зростання стали моделі, які розробили американський дослідник Овсій Девід Домар і британський теоретик Рой Форбс Харрод.

 • Найвідомішими неокейнсіанськими моделями економічного зростання стали моделі, які розробили американський дослідник Овсій Девід Домар і британський теоретик Рой Форбс Харрод.

 • Їх теорії (моделі) об’єднує загальний висновок про доцільність постійних (стійких) темпів економічного зростання як вирішальної умови динамічної рівноваги ринкової економіки за повного використання усіх виробничих ресурсів.

 • Спільним положенням їх моделей стало визнання постійності в тривалому періоді таких макроекономічних параметрів, як норма нагромадження і гранична ефективність інвестицій. Англійський і американський теоретики незалежно один від одного побудували близькі моделі, і тому їх часто об’єднують в одну – модель економічного зростання Харрода – Домара.Неокейсіанську теорію економічного циклу розробив Елвін Хансен, основна робота якого - «Економічний цикл та національний дохід».

 • Неокейсіанську теорію економічного циклу розробив Елвін Хансен, основна робота якого - «Економічний цикл та національний дохід».

 • Концепцію економічного циклу Хансена можна представити у вигляді трьох складових частин. У першій частині Хансен розглядає види циклічних коливань економіки. Основна ідея теорії циклу А. Хансена полягала в тому, що він виділяв чотири моделі циклічних коливань економіки (малі цикли, великі цикли, будівельні цикли, вікові циклічні хвилі).

 • Друга частина концепції Хансена присвячена поясненню механізму економічного циклу. Основа циклічних коливань - періодичне збільшення і скорочення інвестицій. Самі інвестиції Хансен ділить на автономні і такі, що стимулюють. Автономні інвестиції породжуються переважно змінами техніки. Інвестиції, що стимулюють, ростуть в результаті дії принципу акселерації.

 • Третя частина його концепції присвячена «позитивній антициклічній програмі».Посткейнсіанство сформувалося в 70-х роках XX ст. злиттям двох наукових напрямків: англійського лівого кейнсіанства і американської групи економістів.

 • Посткейнсіанство сформувалося в 70-х роках XX ст. злиттям двох наукових напрямків: англійського лівого кейнсіанства і американської групи економістів.

 • До представників посткейнсіанської теорії відносяться: Р. Клауер, П. Девідсон, А. Лейонхуфвуд, С. Вайнтрауб, Х. Мінскі, Л. Пазінетті, А. Ейхнер, Дж.В. Робінсон, Н. Калдор, П. Сраффа та інші.

 • Ліві кейнсіанці продовжили критику неокласицизму, а особливо його методологічної основи — маржиналізму.

 • Основним своїм завданням вони вважали оновлення вчення Кейнса та доведення до логічного кінця заперечення неокласичної системи. Об’єктом критики лівих кейнсіанців були методологічні принципи неокласичних і неокейнсіанських теорій. Вони категорично відмовляються від моделі Хікса—Хансена, трактуючи її як «незаконнонароджене кейнсіанство».

 • Американці виступили з критикою кейнсіанської ортодоксії як теорії «рівноваги з неповною зайнятістю». Вони стверджували, що версія кейнсіанства, що розроблена Е. Хансеном, П. Самуельсоном, Дж. Хіксом, спотворила справжню суть теорії Кейнса.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка