Сутність та зміст парламентаризму. Порядок формування Верховної Ради України, її органів і структурних підрозділівДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b. • Сутність та зміст парламентаризму.

 • Порядок формування Верховної Ради України, її органів і структурних підрозділів.

 • Організація роботи Верховної Ради України.

 • Повноваження Верховної Ради.Визначити місце і роль парламенту у політичній системі суспільства та організації публічної влади як основного інструмента представництва волі народу

 • Визначити місце і роль парламенту у політичній системі суспільства та організації публічної влади як основного інструмента представництва волі народу • 1. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект). – Х., 2004.

 • 2. Коврякова Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика. – М., 2005.

 • 3. Кречмер Г. Фракції. Партії в парламенті. – К.: Геопринт, 2004.

 • 4. Парламентское право России / Под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. – М., 2000.

 • 5. Політико-правові інститути сучасності: Структура, функції, ефективність / М.І. Панов (кер. авт. кол.), Л.М. Герасіна (наук. ред). – К.: Ін Юре, 2005.

 • 6. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1999.

 • 7. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. – К.: Основи, 1993.

 • 8. Ющик О.І. Теоретичні засади законодавчого процесу. – К.: Парламентське видавництво, 2004.

 • 9. Закон “ Про Регламент Верховної Ради України”

 • 10. Закон України „Про вибори народних депутатів України” // ВВРУ. – 2004. - № 27 – 28. – ст. 366. • Парламентаризм – режим діяльності публічної влади, зумовлений провідною роллю у її механізмі представницького законодавчого органу влади.

 • Парламентська демократія – це механізм взаємодії публічної влади та народу, який опосередкується у діяльності легіслатури (парламенту). • Концепції парламенту:

 • а) верховенства парламенту та

 • б) раціоналізованого парламентаризму,

 • в) їхні модифікації.і) прийняття законів шляхом голосування на референдумі;

 • і) прийняття законів шляхом голосування на референдумі;

 • іі) прийняття законів парламентом;

 • ііі) делегування законодавчих повноважень урядові;

 • іу) акти органів місцевого самоврядування як статутні актиі) єдиний орган законодавчої влади;

 • і) єдиний орган законодавчої влади;

 • іі) представницький характер;

 • ііі) конституційний орган влади;

 • iv) законодавчий орган;

 • v) колегіальний орган. • Парламент – це загальнонаціональний представницький законодавчий орган, який у механізмі публічної влади визначає основні напрямки зовнішньої і внутрішньої політики, бере участь у формуванні державного апарату та здійснює контроль за діяльністю уряду й адміністрації.законотворча,

 • законотворча,

 • установча діяльність,

 • контроль за діяльністю уряду,

 • “політичний форум нації” – обговорення важливих питань суспільного значення.Вибори до Верховної Ради України:

 • Вибори до Верховної Ради України:

 • і) виборчі цензи щодо кандидатів у народні депутати України;

 • іі) порядок висування та реєстрації кандидатів у народні депутати України (списків політичних партій);

 • ііі) порядок визначення результатів парламентських виборів та виборча система. • Розмір виборчої застави складає:

 • Для списків кандидатів від партій або виборчого блоку законом не передбачається диференціація розміру грошової застави. • Розмір добровільних пожертвувань приватних осіб не може перевищувати:

  • для політичних партій – 400 мінімальних розмірів заробітної плати;
  • для кандидатів у одномандатних округах – до 20 мінімальних розмірів заробітної плати.
  • Граничний розмір виборчих фондів не встановлюється.
 • Заборона пожертвувань:

  • іноземцям;
  • особи без громадянства;
  • анонімним жертводавцям.
 • Розмір відшкодування не може перевищувати ста тисяч мінімальних розмірів заробітної плати.і) порядок обрання Голови Верховної Ради України та його заступників;

 • і) порядок обрання Голови Верховної Ради України та його заступників;

 • іі) порядок обрання керівників комітетів парламентуі) Апарат Верховної ради:

 • і) Апарат Верховної ради:

 • А. секретаріат;

 • іі) комітети;

 • ііі) тимчасові спеціальні комісії;

 • iv) тимчасові слідчі комісії;

 • v) допоміжні служби та підрозділи. • і) кваліфікаційні ознаки фракції:

 • іі) керівництво фракції;

 • ііі) форми участі фракцій у роботі парламенту;

 • Інші утворення в парламенті:

  • і) коаліція депутатських фракцій (ст. 83 Конституції);
  • іі) опозиція;
  • ііі) лобістські організації.


 • Парламентська автономія і регламентна самостійність парламенту.

 • Право регламентної самостійності парламенту як складовий елемент парламентаризму.

 • Регламент – статутний документ парламенту, що детально регулює його організацію та процесуальні процедури. • і) строки проведення сесій парламенту;

 • іі) кворум парламенту та правомочність засідання парламенту:

 • ііі) чергові і позачергові сесії;

 • iv) відкриті та закриті пленарні засідання;

 • v) способи голосування народних депутатів.„У разі зменшення з будь-яких причин складу парламенту до кількості, меншої ніж триста народних депутатів України, діяльність Верховної Ради України має бути зупинена до складання присяги належним числом відповідно обраних народних депутатів України”.

 • „У разі зменшення з будь-яких причин складу парламенту до кількості, меншої ніж триста народних депутатів України, діяльність Верховної Ради України має бути зупинена до складання присяги належним числом відповідно обраних народних депутатів України”.

 • Рішення КСУ № 17-рп/2002 від 17.10.2002 р.Розпуск парламенту:

 • Розпуск парламенту:

 • Протягом одного місяця не може бути сформована коаліція фракцій;

 • Протягом 60 днів після відставки уряду не сформовано його нового складу;

 • Протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. • Припинення повноважень парламенту в день відкриття першого засідання новообраного складу;

 • Заборона розпуску протягом року сформованого парламенту за позачерговими виборами;

 • Заборона розпуску парламенту за шість місяців до закінчення повноважень Президента.А. Пленарні засідання.

 • А. Пленарні засідання.

 • Пленарні засідання – основна форма діяльності Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади під час її сесій. Це – регулярні зібрання народних депутатів України у визначений час і у визначеному місці, що проводяться за встановленою процедурою. На них розглядаються питання, віднесені Конституцією України до повноважень Верховної Ради України, і приймаються відповідні рішення з цих питань шляхом голосування народних депутатів України[1].

 • [1] Рішення КСУ № 17-рп/2002 від 17.10.2002 р. // КСУ РВ. – 4:52. • Засідання постійних комітетів:

  • А. підготовка законопроектів;
  • Б. опрацювання законопроектів;
  • В. аналітична робота за профілем своєї діяльності;
  • Г. узгодження позицій всередині комітету;
  • Д. політична структура парламенту та ухвалення рішень у комітетах.


 • Особливості статусу тимчасових слідчих комісій парламенту:

  • А. питання підслідності комісій:
  • Б. повноваження комісій;
  • В. основні форми і способи проведення розслідування комісіями;
  • Г. характер діяльності комісій;
  • Д. звітування про результати розслідування;


 • Предмет відання Верховної Ради:

  • і) концепція суверенітету парламенту;
  • іі) раціоналізований парламентаризм;
  • ііі) змішані концепції;
  • iv) парламентаризм та компетенція парламентів.


Установчі повноваження;

 • Установчі повноваження;

 • Законодавчі повноваження;

 • Контрольні повноваження;

 • Питання зовнішньої політики;

 • Квазісудові повноваження.і) участь у внесенні змін до Конституції;

 • і) участь у внесенні змін до Конституції;

 • іі) призначення посадових осіб;

 • ііі) призначення виборів та референдумів;

 • іv) визначення напрямків зовнішньої і внутрішньої політики та прийняття загальнонаціональних програм.

 • v) парламентаризм та континуїтет державності.і) законодавчі повноваження та арбітражні функції глави держави;

 • і) законодавчі повноваження та арбітражні функції глави держави;

 • іі) законодавчі повноваження та регламентарні повноваження уряду:

 • ііі) конституційна сфера закону (ст. 92).„Забезпечення проведення цінової політики Кабінетом Міністрів України означає реалізацію ним визначених… Законом України [про ціни і ціноутворення] основних начал встановлення і застосування цін і тарифів, що логічно включає регулювання цін (тарифів), а також контроль за ними”.

 • „Забезпечення проведення цінової політики Кабінетом Міністрів України означає реалізацію ним визначених… Законом України [про ціни і ціноутворення] основних начал встановлення і застосування цін і тарифів, що логічно включає регулювання цін (тарифів), а також контроль за ними”.

 • Рішення КСУ у справі про комунальні послуги № 2-рп/99 від 02.03.1999 р.

 • Безпосереднє регулювання цін і тарифів парламентом є неправомірним втручанням у сферу повноважень відповідних органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, що є порушенням поділу влади всупереч ст.ст. 6, 19, 116, 137 та 143 Конституції.

 • Рішення КСУ у справі про ціни і тарифи на житлово-комунальні та інші послуги № 2-рп/2000 від 10.02.2000 р.Конституційна сфера закону (ст. 92):

 • Конституційна сфера закону (ст. 92):

 • Особливості здійснення законодавчих повноважень з питань „основ” та „засад” (пп. 5, 6, 8 – 12, 15, 17, 22 ст. 92).1) повнота законодавчого регулювання;

 • 1) повнота законодавчого регулювання;

 • 2) організаційна та процедурна забезпеченість виконання закону;

 • 3) фінансова та ресурсна обґрунтованість закону;

 • 4) закон як сукупність правил загального характеру;

 • 5) чіткість і однозначність змісту положень закону. • і) контроль за діяльністю за вищими посадовими особами;

 • іі) контроль за діяльністю уряду;

 • ііі) контроль за здійснення зовнішньої і внутрішньої політики держави;

 • iv) бюджетний контроль;

 • v) депутатські запити та звернення. • і) визначення засад зовнішньої політики;

 • іі) питання зовнішніх позик та економічної допомоги;

 • ііі) надання згоди на використання військових контингентів України за кордоном;

 • iv) ратифікація і денонсація міжнародних договорів.Михайло Савчин,

 • Михайло Савчин,

 • Д.ю.н., проф. УжНУ
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка