Світова організація торгівлі: принципи та напрямки діяльностіДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


 • Світова організація торгівлі: принципи та напрямки діяльності

 • Ігор Бураковський

 • Голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

 • 28 березня 2013 року


Світова Організація Торгівлі – це єдиний міжнародний інститут, який займається розробкою та впровадженням глобальних правил торгівлі між країнами.

 • Світова Організація Торгівлі – це єдиний міжнародний інститут, який займається розробкою та впровадженням глобальних правил торгівлі між країнами.

 • Головне завдання полягає в тому, щоб міжнародна торгівля розвивалася, була передбачуваною та вільною максимально можливою мірою.

 • Дата створення: 1 січня 1995 року в процесі Уругвайського раунду переговорів (1986-94)   Членство: 159 країн (станом на 2 березня 2013 Бюджет: 196 млн швейцарських франків (2011) Секретаріат: 640 осіб.

 • Основний інструмент діяльності: багатосторонні переговориВідсутність будь-яких форм дискримінації в торгівельних відносинах. Відносини мають будуватися на основі принципів “нації найбільшого сприяння” та “національного режиму”;

 • Відсутність будь-яких форм дискримінації в торгівельних відносинах. Відносини мають будуватися на основі принципів “нації найбільшого сприяння” та “національного режиму”;

 • Лібералізація міжнародної торгівлі. Торгівельні бар’єри повинні поступово зменшуватися та усуватися на основі переговорів;

 • Передбачуваність. Учасники торгівельних операцій повинні бути впевнені в тому, що тарифи та інші торгівельні бар’єри не будуть застосовуватися довільно.

 • Забезпечення більшої конкуренції. Реалізація цього підходу здійснюється шляхом усунення “недобросовісної” торговельної практики.

 • Сприяння розвитку та економічним реформам.Управління багатосторонніми торговельними угодами, які складають функціональну основу СОТ;

 • Управління багатосторонніми торговельними угодами, які складають функціональну основу СОТ;

 • Бути форумом переговорів з проблем, які регулюються чинними багатосторонніми торговельними угодами, а також принципів та напрямків подальшого розвитку багатосторонніх відносин між членами організації;

 • Врегулювання торгівельних суперечок, які виникають між членами організації. Для цих цілей створено спеціальний Орган врегулювання суперечок, функції якого покладені на Генеральну раду СОТ;

 • Моніторинг національної торгівельної політики країн-членів СОТ

 • Співробітництво з іншими міжнародними організаціями в частині, що стосується міжнародної торгівлі та пов’язаних з нею сферами. Ця функція, зокрема реалізується шляхом надання статус спостерігача в Генеральній раді СОТ. Сьогодні такий статус мають ООН, ЮНКТАД, МВФ, Світовий банк, ФАО, ВІПО, ОЕСР.За певних обставин СОТ дозволяє ввести

 • За певних обставин СОТ дозволяє ввести

 • торговельні обмеження з метою:

  • захисту довкілля;
  • захисту здоров’я людей;
  • захисту здоров’я тварин та рослин.
 • Положення СОТ щодо торговельного захисту:

  • Досягнення неекономічних цілей;
  • Забезпечення добросовісної конкуренції;
  • Досягнення економічних цілей.
 • Окремі винятки: пільговий режиму для країн, що розвиваються, регіональних зон вільної торгівлі та митних союзівКонференція міністрів СОТ (Міністерська конференція, Ministerial Conference) – найвищий орган СОТ.

 • Конференція міністрів СОТ (Міністерська конференція, Ministerial Conference) – найвищий орган СОТ.

 • Повноваження:

 • - прийняття рішень щодо всіх питань, які регулюються багатосторонніми торговельними угодами;

 • - тлумачення Угоди про заснування СОТ та багатосторонніх торговельних угод;

 • - внесення змін до Угоди про заснування СОТ, багатосторонніх торговельних угод (крім багатосторонніх угод з обмеженою кількістю учасників);

 • - рішень про приєднання держави або коермлою митної території до Угоди про СОТ;

 • - звільнення від зобов’язань Члена СОТ;

 • - заснування Комітету з торгівлі та розвитку, Комітету з обмежень, пов’язаних з платіжним балансом, Комітету з питань бюджету, фінансування та управління, а також інших Комітетів у разі необхідності;

 • - призначення Генерального директора та затвердження його повноважень.Генеральна Рада – займається проблемами міжнародної

 • Генеральна Рада – займається проблемами міжнародної

 • торгівлі в проміжках між засіданнями Конференції

 • міністрів декілька разів на рік в Женеві.

 • Генеральній Раді підзвітні три Ради, а саме:

 • Рада з торгівлі товарами,

 • Рада з торгівлі послугами,

 • Рада з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності.

 • Комітет з торговельних переговорів

 • Генеральна рада проводить свої засідання за окремими

 • правилами в якості Органа врегулювання торговельних

 • суперечок та Органу огляду торговельної політики.

 • СОТ може також створювати Спеціалізовані комітети,

 • робочі групи та комісії.Четверта Конференція міністрів, Доха, Катар,

 • Четверта Конференція міністрів, Доха, Катар,

 • 9-14 листопада 2001 року прийняла Декларацію, яка

 • містить Робочу програму СОТ.

 • Програма – це фактично перелік пріоритетів СОТ:

 • Проблеми, пов’язані з імплементацією зобов’язань, які взяли на себе країни-члени СОТ.

 • Сільське господарство.

 • Торгівля послугами.

 • Доступ на ринки несільськогосподарських товарів

 • Пов’язані з торгівлею аспекти прав інтелектуальної власності.

 • Зв’язок між торгівлею та інвестиціями.

 • Зв’язок між торгівлею та політикою в галузі конкуренції.

 • Прозорість в сфері державних закупівельГенеральна угода з тарифів та торгівлі 1994 року. Цей документ, в свою чергу, є основою цілого ряду міжнародних домовленостей, серед яких слід назвати наступні:

 • Генеральна угода з тарифів та торгівлі 1994 року. Цей документ, в свою чергу, є основою цілого ряду міжнародних домовленостей, серед яких слід назвати наступні:

 • Домовленість про тлумачення Статті ІІ:1 (b) Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (тлумачення “інші мита та збори” та їх відображення у Розкладах поступок)

 • Домовленість про тлумачення Статті XVІІ Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (діяльність державних торгових підприємств)

 • Домовленість про положення Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу

 • Домовленість про тлумачення Статті XXIV Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (митні союзи)

 • Домовленість щодо звільнення від зобов’язань за Генеральною угодою з тарифів та торгівлі 1994 року

 • Домовленість про тлумачення Статті XXVIII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року

 • Маракеський протокол до Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року2. Угода про сільське господарство.

 • 2. Угода про сільське господарство.

 • 3. Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.

 • 4. Угода про текстиль та одяг.

 • 5. Угода про технічні бар’єри в торгівлі.

 • 6. Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи.

 • 7. Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (демпінг, антидемпінгові розслідування та процедури).

 • 8. Угода про застосування Статті VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (правила та процедури митної оцінки).9. Угода про перевантажувальну інспекцію.

 • 9. Угода про перевантажувальну інспекцію.

 • 10. Угода про правила визначення походження.

 • 11. Угода про процедури ліцензування імпорту.

 • 12. Угода про субсидії і компенсаційні заходи.

 • 13. Угода про захисні заходи.

 • 14. Генеральна угода про торгівлю послугами.

 • 15. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

 • 16. Домовленість про правила та процедури врегулювання суперечок.Крім названих Угод сторонами яких є вся члени СОТ, існує також низка багатосторонніх угоди з обмеженою кількістю учасників:

 • Крім названих Угод сторонами яких є вся члени СОТ, існує також низка багатосторонніх угоди з обмеженою кількістю учасників:

 • Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою.

 • Угода про державні закупівлі.

 • Міжнародна угода про торгівлю молочними продуктами.

 • Міжнародна угода про торгівлю яловичиною.

 • (Дві останні припинили свою дію в 1997 році)Декларація також містила цілу низку положень, які стосувалися:

 • Декларація також містила цілу низку положень, які стосувалися:

  • Сприяння торгівлі;
  • Виконання Правил СОТ;
  • Вирішення суперечок;
  • Взаємозв’язку торгівлі та стану навколишнього середовища;
  • Електронної торгівлі;
  • Малих країн;
  • Торгівлі, боргу та фінансів;
  • Торгівлі та трансферу технології;
  • Технічного співробітництва та створення інституційних можливостей;
  • Найменш розвинутих країн;
  • Спеціального та диференційованого режимів.


ТБТ сьогодні – ускладнення, значні масштаби поширення, нові формати (добровільні стандарти, тощо)

 • ТБТ сьогодні – ускладнення, значні масштаби поширення, нові формати (добровільні стандарти, тощо)

 • У сфері регулювання сьогодні існує особливо нагальна потреба розробки та запровадження глобально сумісних правил та стандартів для якісно нових товарів, послуг та технологій, які стають предметом міжнародного обміну

 • 2. Новий регіоналізм.

 • Нове покоління угод охоплюють широке коло питань, які стосуються як торгівлі товарами та послугами - вільна торгівля товарами (промисловими, сільськогосподарськими, тощо), “повноцінна” вільна торгівля послугами, так і інших пов’язаних з торгівлею сфер - домовленості щодо руху капіталу (інвестицій) та відкриття ринків державних закупівель, питання конкуренції та прав інтелектуальної власності, ефективний механізм врегулювання суперечок, тощо

 • 3. Спокуса протекціонізму: криза та післякризове відновлення.

 • 4. Поява нових важковаговиків – Китай, Індія.

 • 5. Ресурси – більше ніж товар.Регуляторна дипломатія.

 • Регуляторна дипломатія.

 • ЄС як приклад:

 • Угоди про оцінку відповідності та визнання промислових виробів (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products). Ці угоди за змістом передбачають надання певних переваг участі у внутрішньому ринку ЄС третім країнам, що межують з Євросоюзом, в тих секторах, для яких їх національні технічні правила та стандарти були приведені у відповідність з європейськими

 • Угоди про взаємне визнання (Mutual Recognition Agreements). Ці угоди мають на меті забезпечення взаємного визнання торговими партнерами результатів випробувань та обов'язкових сертифікатів для певних промислових продуктів. Угоди передбачають надання спеціально уповноваженим органам з оцінки відповідності (ООС) однієї країни права сертифікації продукції для доступу на ринок іншої країни відповідно до технічних вимог цієї країни.

 • 3. Регуляторні діалоги.Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

 • Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

 • вул. Рейтарська 8/5-A, 01030 Київ, Україна

 • тел.: (+380)44 278 6342 ; факс.: +380 44 278 6336

 • Iнтернет: http://www.ier.kiev.ua

 • Email: Institute@ier.kiev.ua
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка