Світові тенденціїДата конвертації05.01.2017
Розмір445 b.


Світові тенденції

 • Світові тенденції

 • у математичній та

 • природничій освіті

 • (TIMSS)
ТIMSS – абревіатура від Trends in International Mathematics and Science Study (світові тенденції у математичній та природничій освіті).

 • ТIMSS – абревіатура від Trends in International Mathematics and Science Study (світові тенденції у математичній та природничій освіті).

 • Проводить – Міжнародна асоціація вимірювань навчальних досягнень (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)), яка заснована у 1959 році.

 • Секретаріат IEA знаходиться в Амстердамі (Голландія).

 • Центр обробки – Гамбург (Німеччина).

 • Керівництво проектом здійснює IEA, адміністрування – Міжнародний дослідницький центр у Бостонському коледжі (США).Роки проведення - кожні чотири роки, починаючи з 1995 (1999,2003,2007,2011,..).

 • Роки проведення - кожні чотири роки, починаючи з 1995 (1999,2003,2007,2011,..).

 • Брали участь:

 • 1995 р. – 41 країна;

 • 1999 р. – 38 країн;

 • 2003 р. – 50 країн;

 • 2007 р. – 60 країн (40 країн будуть мати дані за 12 років проведення даного моніторингового дослідження).Головна причина успіху – спільна експертна робота країн-учасниць проекту в галузі змісту навчальних програм, педагогічних вимірювань, методів навчання, бажання цих країн працювати разом для вдосконалення математичної й природознавчої освіти.

 • Головна причина успіху – спільна експертна робота країн-учасниць проекту в галузі змісту навчальних програм, педагогічних вимірювань, методів навчання, бажання цих країн працювати разом для вдосконалення математичної й природознавчої освіти. • Засади ТIMSS – оцінювання навчальних досягнень учнів 4-х та 8-х класів з математики й природознавства.

з математики та природознавства (предметний і когнітивний виміри у 4-х та 8-х класах);

 • з математики та природознавства (предметний і когнітивний виміри у 4-х та 8-х класах);

 • контекст освіти;

 • опис структури досліджень. • Національний,

 • суспільний та

 • освітній контексти

 • Шкільний та

 • вчительський

 • аспекти

 • Учнівські

 • результати

 • та думкиДане дослідження допомагає країнам-учасницям проводити моніторинг і оцінювати якість своєї математичної та природничої освіти у різних класах.

 • Дане дослідження допомагає країнам-учасницям проводити моніторинг і оцінювати якість своєї математичної та природничої освіти у різних класах.

 • А також:

 • отримувати вичерпну інформацію стосовно того, які математичні та природничі поняття і процеси учні вивчили в 4-х та 8-х класах;

 • вимірювати, як змінюються із часом навчальні досягнення учнів 4-х та 8-х класів;

 • ідентифікувати аспекти зростання математичних і природничих знань та умінь 8-го класу порівняно з учнями 4-го класу;проводити моніторинг відносної ефективності викладання та навчання, використовуючи той факт, що учні 4-х класів через чотири роки оцінюються як учні 8-х класів;

 • проводити моніторинг відносної ефективності викладання та навчання, використовуючи той факт, що учні 4-х класів через чотири роки оцінюються як учні 8-х класів;

 • розуміти контексти, в яких учні навчаються найуспішніше (ТIMSS порівнює ключові положення в навчальних програмах, методах викладання та навчально-методичних ресурсах і обирає такі, які приводять до найвищого рівня учнівських досягнень);

 • використовувати ТIMSS для вирішення питань внутрішньої освітньої політики.з вибором однієї правильної відповіді;

   • з вибором однієї правильної відповіді;
   • розв’язування задач;
   • відповідь на питання з умінням конструювати власну відповідь.
 • Увага приділяється аналітичним та дослідницьким здібностям учнів та їх умінням розв’язувати задачі.Основний підхід у викладанні математики: учнів треба навчати так, щоб вони не тільки усвідомлювали, що математика є величезним досягненням людства, а й могли зрозуміти та оцінити її внутрішню природу.

 • Основний підхід у викладанні математики: учнів треба навчати так, щоб вони не тільки усвідомлювали, що математика є величезним досягненням людства, а й могли зрозуміти та оцінити її внутрішню природу.

 • Ефективність кожного як громадянина суспільства та успіх кожного громадянина на ринку праці надзвичайно зростає завдяки знанню математики і вмінню її використовувати.

 • Кількість професій, які потребують високого рівня майстерності у використанні математики або математичних методів міркувань бурхливо зростає.

Основний підхід у викладанні: для сучасної людини, яка має приймати рішення, що стосується її та світу навколо неї, знання природничих наук є імперативом.

 • Основний підхід у викладанні: для сучасної людини, яка має приймати рішення, що стосується її та світу навколо неї, знання природничих наук є імперативом.

1.Пригадування/впізнання

 • 1.Пригадування/впізнання

 • Висловити або визначити точні положення про факти, співвідношення й поняття; встановити характеристики чи властивості особливих організмів, матеріалів, а також процесів.

 • 2.Визначення

 • Надати або вибрати визначення наукових термінів; розпізнати та застосувати наукові поняття, символи, абревіатури, скорочення та системи обчислення у відповідних контекстах.

 • 3.Опис

 • Описувати організми, фізичні матеріали та наукові процеси, що демонструють знання їхніх властивостей, структури, функцій та взаємозв’язків.

 • 4.Ілюстрація за допомогою прикладів

 • Ілюструвати або пояснювати викладення фактів та концепцій відповідними прикладами; вибрати чи надати особливі приклади для ілюстрації фактів та концепцій.

 • 5.Застосування інструментів та процедур

 • Показати можливість користуватися науковим апаратом, обладнанням, інструментами, процедурами, пристроями для вимірювання й системами обчислення.1.Порівняння/протиставлення/класифікація

 • 1.Порівняння/протиставлення/класифікація

 • Знайти або описати подібності та розбіжності між групами організмів, матеріалами або процесами; розмежувати, класифікувати або впорядкувати індивідуальні об’єкти, матеріали, організми та процеси, засновуючись на певних характеристиках або властивостях.

 • 2.Застосування моделей

 • Використати діаграми або моделі для демонстрації розуміння наукових понять, структури, відношень, процесів, біолого-фізичних систем та циклів (наприклад, харчовий ланцюжок, електричне коло, водний кругообіг, сонячна система, структура атома).

 • 3.Пов’язування знань

 • Пов’язувати знання, які сприяють розумінню біолого-фізичних понять, із властивостями, поведінкою та використанням об’єктів, організмів і матеріалів, що спостерігаються або припускаються. • 4.Тлумачення інформації

 • Тлумачити відповідну текстову, фабулярну або графічну інформацію у світлі наукових понять і принципів.

 • 5.Пояснення

 • Надати або вибрати пояснення для явища, що спостерігається, або природного явища та показати розуміння поняття, що лежить в основі принципу, закономірності або теорії.

 • 6.Знаходження рішень

 • Встановити або використати наукові відношення, рівняння та формули для розв’язування завдань.1.Аналіз/розв’язання проблем

 • 1.Аналіз/розв’язання проблем

 • Проводити аналіз проблем із метою визначення відповідних відношень, понять і кроків розв’язування проблем.

 • 2.Інтеграція

 • Запропонувати розв’язання проблеми, що вимагає обміркування багатьох різноманітних чинників або пов’язаних понять; встановити аналогії чи зв’язки між поняттями різних галузей; показати розуміння єдиних понять і тем, що належать до різних природознавчих вимірів; залучати математичні поняття й процедури до розв’язання природознавчих проблем.

 • 3.Гіпотеза/припущення

 • Поєднувати знання наукових понять з інформацією, заснованою на досвіді чи спостереженні, для того щоб поставити запитання, відповідь на які може бути отримана з наукового дослідження; формулювати гіпотези як припущення, котрі можна перевірити за допомогою знань, отриманих зі спостережень та/або аналізу наукової інформації та концептуального розуміння; прогнозувати наслідки змін у біолого-фізичних умовах у світлі доказів і наукового розуміння.4.Проект/план

 • 4.Проект/план

 • Провести проектування або планування дослідження, доречного при відповіді на наукові запитання або при перевірці гіпотези; описати чи встановити характерні особливості якісно спланованих досліджень із метою встановлення розбіжностей та контролю причинно-наслідкових зв’язків; дістатися рішення про параметри чи процедури, що застосовувалися при проведення дослідження.

 • 5.Висновки

 • Виявити моделі в даних, описати та підбити підсумки тенденцій, основуючись на цих даних, а також робити інтерполяції або екстерполяції з даних чи з наданої інформації; створити правомірні припущення на основі доказів та (або) розуміння наукових понять; дійти висновків, відповідних питанням або гіпотезам. Та продемонструвати розуміння причини й наслідків.6.Узагальнення

 • 6.Узагальнення

 • Зробити загальні висновки, що виходять за межі експерименту чи поставлених умов, та застосувати ці висновки до нових ситуацій; визначити загальні формули для вираження фізичних співвідношень.

 • 7.Оцінка

 • Зважити переваги та недоліки для прийняття рішення стосовно альтернативних процесів, матеріалів та джерел; обміркувати наукові та соціальні чинники для оцінки впливу науки та технологій, стратегії розв’язування проблем та висновки.

 • 8.Пояснення

 • Використати наукові поняття для пояснення мотивації і вирішення проблем.Мета: надати пояснення науковим явищам, які допоможуть зрозуміти основні принципи, що керують світом природи.

 • Мета: надати пояснення науковим явищам, які допоможуть зрозуміти основні принципи, що керують світом природи.

 • Головні аспекти НД

 • Формулювання запитань і гіпотез.

 • Планування досліджень.

 • Представлення даних.

 • Аналіз і тлумачення даних.

 • Отримання висновків і створення пояснень.навчальна програма;

 • навчальна програма;

 • школи;

 • учителі та їх підготовка;

 • навчальна діяльність та її характеристики;

 • учні.

№ 1

 • № 1

 • Подивіться на ряд чисел.

 • 100, 1, 99, 2, 98, __, __,__

 • Які три числа потрібно вписати у квадратики?

 • А) 3, 97, 4

 • Б) 4, 97, 5

 • В) 97, 3, 96

 • Г) 97, 4, 96Відповідь на завдання № 1

 • Відповідь на завдання № 1

 • Подивіться на ряд чисел.

 • 100, 1, 99, 2, 98, __, __,__

 • Які три числа потрібно вписати у квадратики?

 • А) 3, 97, 4

 • Б) 4, 97, 5

 • В) 97, 3, 96

 • Г) 97, 4, 96№ 2

 • № 2

 • Яка з цих фігур має найбільшу площу?

 • А)

 • Б)

 • В)

 • Г)Відповідь на завдання № 2

 • Відповідь на завдання № 2

 • Яка з цих фігур має найбільшу площу?

 • А)

 • Б)

 • В)

 • Г)№1

 • №1

 • Сильний магніт розділить змішані:

 • А) шматочки прозорого і зеленого скла;

 • Б) паперові і пластикові чашечки;

 • В) залізні і алюмінієві цвяхи;

 • Г) пісок і сіль.Відповідь на завдання № 1

 • Відповідь на завдання № 1

 • Сильний магніт розділить змішані:

 • А) шматочки прозорого і зеленого скла;

 • Б) паперові і пластикові чашечки;

 • В) залізні і алюмінієві цвяхи;

 • Г) пісок і сіль.№2

 • №2

 • Що із перерахованого потрібно, щоб виникла райдуга?

 • А) Туман і хмари

 • Б) Дощ і сніг

 • В) Хмари і лід

 • Г) Сонячне світло і дощВідповідь на завдання № 1

 • Відповідь на завдання № 1

 • Що із перерахованого потрібно, щоб виникла райдуга?

 • А) Туман і хмари

 • Б) Дощ і сніг

 • В) Хмари і лід

 • Г) Сонячне світло і дощ№1

 • №1

 • У бензобак машини вміщується 45 л бензину. Витрата бензину становить 8,5 л на кожні 100 км шляху. У дорогу вирушили з повним баком і проїхали 350 км. Обчисліть, скільки літрів бензину залишилось у баці після закінчення поїздки.

 • А) 15,25 л

 • Б) 16,25 л

 • В) 24,75 л

 • Г) 29,75 лВідповідь на завдання № 1

 • Відповідь на завдання № 1

 • У бензобак машини вміщується 45 л бензину. Витрата бензину становить 8,5 л на кожні 100 км шляху. У дорогу вирушили з повним баком і проїхали 350 км. Обчисліть, скільки літрів бензину залишилось у баці після закінчення поїздки.

 • А) 15,25 л

 • Б) 16,25 л

 • В) 24,75 л

 • Г) 29,75 л • № 2

 • Запишіть будь-який дріб, менший за 4/9.Відповідь на завдання № 2

 • Відповідь на завдання № 2

 • Дріб, у якого чисельник менше 4, а знаменник = 9, включаючи 3/9=1/3 або 1/3.

 • Дріб, у якого чисельник =4, а знаменник більше 9, включаючи 4/10=2/5 або 2/5.

 • 3/8…Учень розподілив представників різних видів на дві групи, як показано в таблиці. Які характеристики видів він використав для створення цих груп?

 • Учень розподілив представників різних видів на дві групи, як показано в таблиці. Які характеристики видів він використав для створення цих груп?

 • А) Ноги (лапи)

 • Б) Очі

 • В) Нервова система

 • Г) ШкіраУчень розподілив представників різних видів на дві групи, як показано в таблиці. Які характеристики видів він використав для створення цих груп?

 • Учень розподілив представників різних видів на дві групи, як показано в таблиці. Які характеристики видів він використав для створення цих груп?

 • Відповідь

 • А) Ноги (лапи)

 • Б) Очі

 • В) Нервова система

 • Г) ШкіраВдень в неосвітленій кімнаті людина, яка дивиться у вікно, може добре бачити перехожих на вулиці. Але перехожі не можуть бачити людину в цій кімнаті. Як це можна пояснити?

 • Вдень в неосвітленій кімнаті людина, яка дивиться у вікно, може добре бачити перехожих на вулиці. Але перехожі не можуть бачити людину в цій кімнаті. Як це можна пояснити?

 • А) Від людини в кімнаті відбивається недостатня кількість світла.

 • Б) Проміння світла не може двічі проходити через вікно.

 • В) Світло з вулиці не проходить через вікна.

 • Г) Сонячне світло не має такої інтенсивності, як світло з інших джерел.Вдень в неосвітленій кімнаті людина, яка дивиться у вікно, може добре бачити перехожих на вулиці. Але перехожі не можуть бачити людину в цій кімнаті. Як це можна пояснити?

 • Вдень в неосвітленій кімнаті людина, яка дивиться у вікно, може добре бачити перехожих на вулиці. Але перехожі не можуть бачити людину в цій кімнаті. Як це можна пояснити?

 • Відповідь

 • А) Від людини в кімнаті відбивається недостатня кількість світла.

 • Б) Проміння світла не може двічі проходити через вікно.

 • В) Світло з вулиці не проходить через вікна.

 • Г) Сонячне світло не має такої інтенсивності, як світло з інших джерел. • Кисень, водень і вода – речовини.

 • Які з цих речовин є простими речовинами?

 • А) Кисень, водень і вода

 • Б) Тільки кисень і водень

 • В) Тільки кисень

 • Г) Тільки водаКисень, водень і вода – речовини.

 • Кисень, водень і вода – речовини.

 • Які з цих речовин є простими речовинами?

 • Відповідь

 • А) Кисень, водень і вода

 • Б) Тільки кисень і водень

 • В) Тільки кисень

 • Г) Тільки водаНа наведеному нижче рисунку зобразіть розташування Місяця, при якому спостерігається сонячне затемнення.

 • На наведеному нижче рисунку зобразіть розташування Місяця, при якому спостерігається сонячне затемнення.На наведеному нижче рисунку зобразіть розташування Місяця, при якому спостерігається сонячне затемнення.

 • На наведеному нижче рисунку зобразіть розташування Місяця, при якому спостерігається сонячне затемнення.

 • Відповідь

 • Місяць має перебувати повністю в тіні.робота з підготовки учнів до участі у дослідженні TIMSS повинна проводитись учителями з відповідних предметів планомірно, систематично, відповідно до засад вимірювання даного моніторингового дослідження

 • робота з підготовки учнів до участі у дослідженні TIMSS повинна проводитись учителями з відповідних предметів планомірно, систематично, відповідно до засад вимірювання даного моніторингового дослідження


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка