Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»Дата конвертації12.06.2016
Розмір445 b.


Татаринов М.В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

 • Татаринов М.В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»


Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013

 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013Компетентнісний підхід та особистісна орієнтація, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку.

 • Компетентнісний підхід та особистісна орієнтація, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку.

 • Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу.

 • Удосконалення системи… підвищення кваліфікації педагогічних…кадрів системи освіти, підвищення їх управлінської культури.План роботи загальноосвітнього навчального закладу на навчальний рік.

 • План роботи загальноосвітнього навчального закладу на навчальний рік.

 • План роботи методичної ради.

 • Плани роботи предметних методичних обʼєднань.

 • План роботи (засідань) ради загальноосвітнього навчального закладу.Місія навчального закладу (дивитися Концепцію).Управління якістю освіти.

 • Управління якістю освіти.

 • Оцінювання якості освіти.

 • План роботи загальноосвітнього навчального закладу.Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176

 • Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176Забезпечення розвитку педагогів і вдосконалення їх професійної діяльності.

 • Забезпечення розвитку педагогів і вдосконалення їх професійної діяльності.

 • Забезпечення якості освіти на всіх рівнях відповідно до світових та європейських стандартів.

 • Формування методологічної культури керівних, …педагогічних кадрів.Глибоке опанування методиками викладання навчальних предметів із використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій та методик проведення позакласної роботи.

 • Глибоке опанування методиками викладання навчальних предметів із використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій та методик проведення позакласної роботи.ПРОЕКТ. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД 2015–2025 РОКІВ.

 • ПРОЕКТ. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД 2015–2025 РОКІВ.Визначена адміністрацією спільно з педагогічним колективом місія розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

 • Визначена адміністрацією спільно з педагогічним колективом місія розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

 • Єдина педагогічна тема, над реалізацією якої працює педагогічний колектив у 2014/2015 навчальному році. До неї визначені завдання.

 • Єдина методична тема загальноосвітнього навчального закладу.

 • Конкретні та чіткі завдання до її реалізації.Проведення якісного аналізу навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік.

 • Проведення якісного аналізу навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік.

 • Робота над усуненням і недопущенням типових й системних методичних помилок.

 • Якісна робота предметних методичних обʼєднань.

 • Нормативне врегулювання методичної діяльності.Обрати лише властиві для Вашого загальноосвітнього навчального закладу види, форми організаційно-методичної роботи з педагогічним колективом!

 • Обрати лише властиві для Вашого загальноосвітнього навчального закладу види, форми організаційно-методичної роботи з педагогічним колективом!Зміст початкової загальної освіти, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

 • Зміст початкової загальної освіти, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.12 компетентностей.

 • 12 компетентностей.

 • Загальна характеристика інваріантної та варіативної складових змісту початкової загальної освіти;

 • Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів .Діяльнісний підхід.

 • Діяльнісний підхід.

 • Навчальна програма.

 • Особистісно зорієнтований підхід.

 • Компетентнісний підхід.

 • 12 компетентностей.Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222:

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222:

 • Критерії оцінювання з навчальних предметів усіх галузей Державного стандарту…При оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х і 6-х класів застосовується принцип «дитиноцентризм».

 • При оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х і 6-х класів застосовується принцип «дитиноцентризм».

 • Не використовувати методику виставлення поточних балів оцінювання навчальних досягнень учнів з метою карання учнів!Виключно стимулюючий характер поточного оцінювання навчальних досягнень учнів (лист Міністерства освіти і науки України від 09.10.2000 № 1/9-420)!

 • Виключно стимулюючий характер поточного оцінювання навчальних досягнень учнів (лист Міністерства освіти і науки України від 09.10.2000 № 1/9-420)!Залишається чинним лист Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5–11 класах».

 • Залишається чинним лист Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5–11 класах».Нормативно-правове забезпечення (програма, Держстандарт, інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України).

 • Нормативно-правове забезпечення (програма, Держстандарт, інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України).

 • Організаційний етап.

 • Психолого-педагогічний супровід.

 • Змістовий етап (тип; форми; методи; мета; очікувані результати, що робили та чого досягли, оцінювання, домашнє завдання).

 • Рівень проведення. Рекомендації.Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423, зареєстрований в міністерстві юстиції України 3 січня 2013 за № 44/22576):

 • Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423, зареєстрований в міністерстві юстиції України 3 січня 2013 за № 44/22576):

 • 6 розділів;

 • паспорт кабінету _____________;

 • перелік медикаментів, перев'язувальних засобів і приладдя для надання першої долікарської допомоги.Інструктивно-методичні матеріали з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-497):

 • Інструктивно-методичні матеріали з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-497):

 • Перелік нормативно-правових документів (11).

 • Основні вимоги безпеки.

 • Відповідальність та обов'язки (завідувача, вчителя, лаборанта).

 • Проведення інструктажів.

 • Зразок журналу інструктажів.Здійснюється відповідно до «Орієнтованої програми здійснення внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі» згідно з додатком 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів».

 • Здійснюється відповідно до «Орієнтованої програми здійснення внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі» згідно з додатком 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів».Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 12.03.2001 № 1/9-98 щодо орієнтовного переліку наказів та про циклограму систематичного контролю за станом навчально-виховного процесу

 • Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 12.03.2001 № 1/9-98 щодо орієнтовного переліку наказів та про циклограму систематичного контролю за станом навчально-виховного процесуСтаття 36 Закону України «Про загальну середню освіту» - про основні завдання органів управління освітою;

 • Стаття 36 Закону України «Про загальну середню освіту» - про основні завдання органів управління освітою;

 • Стаття 38 Закону України «Про загальну середню освіту» - про основні завдання органів управління освітою;

 • Стаття 95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778 та + посадові обовʼязки.Пункт 1.5 розділу «Загальні положення» ДСанПіН, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу;

 • Пункт 1.5 розділу «Загальні положення» ДСанПіН, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу;Історіографія проблеми КАД і управління ЗНЗ та НВП

 • Історіографія проблеми КАД і управління ЗНЗ та НВП

 • 1. Загальні основи управління і КАД у ЗНЗ:

 • Березняк Є. С., Дарманський М. М.,

 • Єльникова Г. В., Кобзарь Б. С.,

 • Островерхова Н. М., Пікельна В. С.,

 • Хрикова Є. М.

 • 2. Методологічні основи управління і КАД:

 • Бугайов О. І., Кондаков М. І.,

 • Конаржевський Ю. А., Поташник М. М., Сухомлинська О. В., Шамова Т. І. • 3. Удосконалення управління і КАД ЗНЗ:

 • Бондар В. І., Звєрєва Т. І., Орлова О. А., Єрмола А. М.

 • 4. Управління та контроль ЗНЗ різних типів:

 • Бугайов О. І., Кобзарь Б. С., Ямбург Є. О.

 • 5. Управління розвитком школи (ЗНЗ):

 • Григораш В. В., Лазарєв В. С.,

 • Моісеєв О. М., Поташник М. М.,

 • Третьяков П. І. • 6. Технологія експертизи управління освітнім процесом і здійснення ефективної КАД:

 • Єрмола А. М., Москалець Л. Г.,

 • Суджик О. Р., Василенко О. М.

 • 7. Управління якістю освіти через КАД:

 • Поташник М. М.8. Психологічні основи управління:

 • 8. Психологічні основи управління:

 • Шакуров Р. Х.

 • 9.Упраління як системний підхід (соціально-педагогічна система):

 • Григораш В. В., Єльникова Г. В.,

 • Кондаков М. І., Конаржевський Ю. А., Пікельна В. С., Поташник М. М., Шамова Т. І.Контрольна діяльність.

 • Контрольна діяльність.

 • 1. Чіткі пріоритети.

 • 2. Визначений обсяг.

 • 3. Критерії контролю.

 • 4. Розбіжності між бажаним, запланованим, очікуваним і можливим, реально здійсненим.

 • 5. Коригування складеного раніше плану та навіть самої мети (корекційна діяльність).

 • 6. Вплив контролю на якісні зміни процесу (НВП).Форми педагогічного контролю

 • Форми педагогічного контролю

 • За метою

 • Коригуючий

 • Регулюючий

 • За змістом

 • Тематичний

 • Проблемний

 • Фронтальний

 • Одночасний

 • ПозаплановийЗа обʼєктом

 • За обʼєктом

 • Персональний

 • Предметний

 • Класно-предметний

 • Предметно-груповий

 • Класно-груповий

 • ЗагальношкільнийЗа обсягом

 • За обсягом

 • Повний

 • Короткий

 • Комплексний

 • Аспектний • За інтенсивністю

 • Цілісний (комплексно-цільовий)

 • Епізодичний

 • ВибірковийЗдійснюється відповідно до «Орієнтованої програми здійснення внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі» згідно з додатком 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів».

 • Здійснюється відповідно до «Орієнтованої програми здійснення внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі» згідно з додатком 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів».Виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок (читай – компетентностей) учнів.

 • Виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок (читай – компетентностей) учнів.

 • Дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.Пункт 6 – дотримання вимог Державних стандартів у календарному плануванні вчителів.

 • Пункт 6 – дотримання вимог Державних стандартів у календарному плануванні вчителів.

 • Пункт 79 – поурочні плани вчителів.Пункт 52 – рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм.

 • Пункт 52 – рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм.

 • Пункт 55 – виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів.

 • Пункт 68 – оцінювання педагогічними працівниками навчальних досягнень учнів.Пункт 38 – дотримання вимог з ведення вчителями записів у класних журналах.

 • Пункт 38 – дотримання вимог з ведення вчителями записів у класних журналах.Пункт 85 – вивчення роботи молодих і новопризначених педагогічних працівників.

 • Пункт 85 – вивчення роботи молодих і новопризначених педагогічних працівників.Пункт 87 – результативність методичної роботи.

 • Пункт 87 – результативність методичної роботи.Центр методичної роботи з керівними кадрами Харківської академії неперервної освіти

 • Центр методичної роботи з керівними кадрами Харківської академії неперервної освіти

 • Контактний телефон: 731 46 93

 • kerivni_kadry@ukr.net
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка