Технологія – грецьке слово за походженням tehne – мистецтво, ремеслоДата конвертації03.06.2016
Розмір500 b.Технологія –

 • Технологія –

 • грецьке слово за походженням (tehne – мистецтво, ремесло,

 • наука; logos – поняття, вчення) – форма реалізації людського

 • Інтелекту, сфокусованого на розв'язанні суттєвих проблем

 • буття.

 • У словниках іншомовних слів: технологія – сукупність

 • знань про способи й засоби здійснення виробничих

 • процесів.Принцип педагогічної доцільності, що сформулював А.С. Макаренко: жодна дія педагога не повинна бути осторонь від запланованих цілей.

 • Принцип педагогічної доцільності, що сформулював А.С. Макаренко: жодна дія педагога не повинна бути осторонь від запланованих цілей.

 • Взаємозв'язок викладання й навчання. К.Д. Ушинський головною задачею вчителя вважав перетворення діяльності учня на його самостійну діяльність.

 • Необхідним елементом технології навчання є тематичне планування на його самостійну діяльність.

 • Організація контролю на кожному етапі навчальної діяльності учнів.

 • Стимулювання творчої діяльності учнів, орієнтація на учня не тільки знаючого, а й уміючого.

 • Різноманітність форм і методів навчання, недопущення універсалізації певних засобів і форм.Принцип 1: викликати в учнів стійку мотивацію до навчання (це може базуватися на особистому досвіді учнів).

 • Принцип 1: викликати в учнів стійку мотивацію до навчання (це може базуватися на особистому досвіді учнів).

 • Принцип 2: навчати діалогічно, тобто в співпраці з учнями.

 • Принцип 3: навчати діагностично (постійне спостереження за навчанням, корекція, стимулювання).

 • Принцип 4: варіативність структури навчання.

 • Принцип 5: навчати у відповідному темпі, використовувати оптимальні засоби й способи.

 • Принцип 6: навчати й допомагати учням на рівні їх фактичних здібностей, а не на рівні зовнішніх характеристик відповідей учнів при виконанні навчальних задач.

 • Принцип 7: здатність учнів до рефлексії та оцінювання свого прогресу.

 • Принцип 8: забезпечення учнів такими наборами завдань для самостійної роботи, що допомагають уникнути “ригідності” дій, мислення.

 • Принцип 9: стимулювання ініціативи й творчості учнів.

 • Принцип 10: створення таких умов у класі, що сприятимуть формуванню соціально інтегрованої особистості учня.Інноваційна освітня технологія –

 • Інноваційна освітня технологія –

 • сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання та управління, об'єднаних єдиною метою;

 • добір операційних дій педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу.За рівнем застосування

 • За рівнем застосування

 • загальнопедагогічні

 • предметні

 • локальні та модульні

 • За провідним фактором психічного розвитку

 • біогенні соціогенні психогенні

 • За концепцією засвоєння

 • асоціативно- розвивальні сугестивні

 • рефлекторніЗа ставленням до дитини

 • За ставленням до дитини

 • авторитарні

 • дидактоцентристські

 • особистісно орієнтовані

 • За типом організації та управління пізнавальною діяльністю

 • Ігрові й тренінгові технології

 • Інтеграційні технології

 • Комп'ютерні технології

 • Діалогові технологіїЗа організаційними формами

 • За організаційними формами

 • Класно-урочні

 • Академічні

 • Індивідуальні

 • Групові

 • Клубні

 • АльтернативніНайстарша з існуючих технологій. Друга назва – традиційна.

 • Найстарша з існуючих технологій. Друга назва – традиційна.

 • Переваги:

 • економія часу; ефективність управління навчально-виховним процесом.

 • Недоліки:

 • незначні можливості для розвитку учнів, індивідуалізації та диференціації навчального процесуДІАГНОСТИКА ЦІЛЕУТВОРЕННЯ

 • ДІАГНОСТИКА ЦІЛЕУТВОРЕННЯ

 • ОБ’ЄКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗАСВОЄНОГО УЧНЕМ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 • РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ЦІЛОМУПереваги:

 • Переваги:

 • Дозволяє формувати вміння в учителя й учня виділяти й обирати найбільш цікаві й практично значущі теми для проектів.

 • Дозволяє учням оволодіти значним арсеналом методів дослідження (аналіз літератури, пошук джерел інформації, збір та обробка даних, висування гіпотез та методів їх вирішення тощо).

 • Дозволяє учителю надати пріоритет різним видам самостійної діяльності учнів.

 • Учні набувають комунікативної компетентності (вміння організовувати й вести дискусії, вислухувати інші точки зору, генерувати ідеї тощо).

 • Учні й вчитель більш досконало оволодівають інформаційно-комунікативними технологіями.Головні етапи:

 • Головні етапи:

 • Орієнтація

 • Визначення мети

 • Проектування

 • Організація й виконання плану діяльності

 • Контроль – корекція – оцінкаПроект уроку-майстерні:

 • Проект уроку-майстерні:

 • Індукція (створення емоційного настрою, особистого ставлення)

 • Самоконструкція (індивідуальне створення гіпотез)

 • Соціалізація (обговорення всіх гіпотез, ідей)

 • Афішування (представники гіпотез у вигляді малюнків, схем, проектів тощо)

 • Розрив (усвідомлення учасниками майстерні необхідності пошуку нових ідей)

 • Рефлексія (вираження почуттів, емоцій, що виникли на уроці-майстерні)Моделі навчальної гри

 • Моделі навчальної гри

 • ІМІТАЦІЙНІ

 • ОПЕРАЦІЙНІ

 • РОЛЬОВІ

 • СЮЖЕТНІ

 • ІГРИ-ЗМАГАННЯ

 • Структура навчальної гри:

 • Ігрова задумка, правила, ігрові дії, дидактичні завдання (пізнавальний зміст), обладнання, результат гри.Міні-модулі – складові функціонального циклу навчального модуля

 • Міні-модулі – складові функціонального циклу навчального модуля

 • ЧУТТЄВО-ЕСТЕТИЧНИЙ

 • УСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

 • ЗМІСТОВНО-ПОШУКОВИЙ

 • КОНТРОЛЬНО-ЗМІСТОВИЙ

 • АДАПТИВНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИЙ

 • СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

 • КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ

 • ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА УРОКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

 • ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА УРОКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

 • ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • Мотивація діяльності

 • Визначення теми й очікуваних результатів

 • Надання необхідної інформації

 • Інтерактивна вправа

 • Підбиття підсумків і рефлексія результатівМЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

 • МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

 • ВИКЛИК – демонстрування учнями первинних знань, особистісного досвіду.

 • ОСМИСЛЕННЯ – безпосередня робота з інформацією.

 • РОЗДУМИ – рефлексія.ЦИКЛ ЕВРИСТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИТУАЦІЇ:

 • ЦИКЛ ЕВРИСТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИТУАЦІЇ:

 • МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМИ УЧАСНИКАМИ СИТУАЦІЇ ДЕМОНСТРАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОДУКТІВ ЇХ ПОРІВНЯННЯ З КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИМИ АНАЛОГАМИ РЕФЛЕКСІЯ РЕЗУЛЬТАТІВЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Створення проблемних ситуацій

 • Збирання й аналіз даних, необхідних для роз’язання проблеми, актуалізація життєвого досвіду

 • Визначення причинно-наслідкових зв’язків, формулювання гіпотез

 • Формулювання висновків • СТРУКТУРА РЕЛАКСОПЕДИЧНОГО УРОКУ

 • Попереднє ознайомлення з новим матеріалом, усвідомлення його учнями, формування зорових і слухових зв'язків.(5-7 хв.)

 • Уведення учнів у стан релаксації. (7-10 хв.)

 • Релаксопедичне засвоєння нової інформації. Створення стійких звукомоторних образів (20-25 хв.)

 • Завершення релаксопедичного сеансу (“Я вірю в себе!”, “Я гарно запам'ятав матеріал!”

 • Виведення зі стану релаксації. Виконання письмових завдань для перевірки якості засвоєння матеріалу й творчих завдань
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка