Тема 2 Види інвестицій в людський капітал та їх ефективністьДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.


ТЕМА 2

 • Види інвестицій в людський капітал та їх ефективність


ПЛАН

 • Інвестиції в людський капітал: специфіка, класифікація, значення, джерела.

 • 2. Оцінювання ефективності інвестування освіти1. Інвестиції в людський капітал: специфіка, класифікація, значення, джерела

 • Під економічною ефективністю прийнято розуміти співвідношення між величиною корисного результату, як ступеня досягнення поставленої мети, і витратами на отримання цього ефекту.

 • Це правило справедливе і при оцінці ефективності інвестицій у людський капітал.РОЗРАХУНОК ОКУПНОСТІ ОСВІТИ

 • Перший у світовій економічній літературі розрахунок окупності освіти і витрат на здобуття кваліфікації був виконаний у 20-і роки академіком С.Г.Струміліним.

 • Значно пізніше Л.Турроу і Б.Вейсборд запропонували свій математичний апарат. Загальним для них було твердження, що величина людського капіталу оцінюється як капіталізована рента, тобто те доповнення до заробітку, що дає освіта.

 • Але їхній підхід прямо пов'язаний зі сформованою на Заході системою економічних відносин, і насамперед із системою оплати праці. Там різниця в оплаті кваліфікованої і некваліфікованої праці істотна.Оцінюючи економічну ефективність освіти, важливо брати до уваги те, з яких позицій вона оцінюється: з погляду працівника - носія "людського капіталу" чи з погляду роботодавця, що використовує його працю.

 • Оцінюючи економічну ефективність освіти, важливо брати до уваги те, з яких позицій вона оцінюється: з погляду працівника - носія "людського капіталу" чи з погляду роботодавця, що використовує його працю.

 • Економічний ефект освіти для працівника виміряється приростом його доходу, "фірмовий" ефект - додатковим прибутком, принесеним працею такого працівника.Оцінюючи економічну ефективність інвестицій в освіту, необхідно насамперед чітко сформулювати саму постановку завдання. Йдеться про вибір порівнюваних об'єктів.

 • Оцінюючи економічну ефективність інвестицій в освіту, необхідно насамперед чітко сформулювати саму постановку завдання. Йдеться про вибір порівнюваних об'єктів.

 • У якості останніх можуть бути розглянуті:

 • працівник як носій людського капіталу;

 • навчальний заклад, навчальна група, що випустила визначену кількість кваліфікованих чи робітників фахівців;

 • підприємство, на якому зайнято і міняється (зростає чи убуває) відома кількість керівників і фахівців - мікроекономічний рівень;

 • національна економіка в цілому - макроекономічний рівень.К. Макконнелл і С. Брю виділяють наступні види інвестицій у людський капітал:

 • витрати на освіту - включаючи загальну і спеціальну, формальну і неформальну, підготовку на робочому місці;

 • витрати на охорону здоров'я, що складаються з витрат на профілактику захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування, поліпшення житлових умов;

 • витрати на мобільність, завдяки, яким працівники мігрують з місць з відносно низькою продуктивністю в місця з відносно високою продуктивністю.Основні види інвестицій у людський капітал підприємства

 • в спеціальну підготовку

 • в фізичний стан

 • в емоційну поведінку працівників.Формування в працівника почуття прихильності організації

 • Складові прихильності працівника до організації:

 • 1) член підприємства розділяє і робить своїми власними цілі організації і її цінності.

 • 2) член організації прагне залишитися на підприємстві і зберігає це прагнення навіть тоді, коли це може бути для нього невигідно.

 • 3) член організації готовий не тільки старатися для неї, але, і якщо це треба, принести в жертву фірмовим інтересам свої особисті.ПРИХИЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Організація повинна розвивати і підсилювати прихильність за допомогою низки прийомів:

 • установлення розміру заробітної плати працівникам відповідно до результатів діяльності підприємства;

 • ведення гнучкої системи додаткового заохочення працівників і соціальних доплат, що враховують їхні індивідуальні потреби.

 • довгострокові кредити, можливості підвищення рівня освіти у вузах як усередині країни, так і за кордоном, пільговий режим роботи.2.Оцінювання ефективності інвестування освіти

 • Відповідно до теорії людського капіталу заробітну плату працівника з визначеним рівнем підготовки можна представити як таку, що складається з двох основних частин.Перша частина - це те, що він отримував би, маючи нульовий рівень освіти.

 • Перша частина - це те, що він отримував би, маючи нульовий рівень освіти.

 • Друга - це дохід на освітні інвестиції:

 • Yn = X0 + RCn,

 • де Yn - заробітки людини, що має n років освіти;

 • Х0 - заробітки людини з нульовою освітою;

 • Сn - обсяг інвестицій протягом n років навчання, тобто накопичений людський капітал;

 • R - поточна норма віддачі вкладень в освіту.До складу витрат на освіту, крім прямих витрат на освіту економісти включають "втрачені заробітки".

 • До складу витрат на освіту, крім прямих витрат на освіту економісти включають "втрачені заробітки".

 • Це заробітки, що втрачаються учнями через те, що в період навчання вони позбавлені можливості працювати й отримувати плату за свою працю.

 • Втрачені заробітки складають біля половини сумарних витрат навчання; у США їхня частка коливається в межах 50-60% загальної вартості вищої і середньої освіти.Приватні і соціальні норми віддачі

 • Для оцінки віддачі від державних інвестицій в освіту необхідний облік усіх соціальних наслідків (вигод і витрат) вкладень у людину.

 • Приватні норми віддачі показують цінність освіти для його безпосередніх носіїв. Працівники з більш високим рівнем освіти мають і більш високі доходи.

 • При оцінці соціальних норм віддачі необхідно враховувати різноманітні "екстернальні" ефекти, що торкаються не тих осіб, що навчаються, а інших членів суспільства.Підвищення освітнього рівня сприяє прискоренню НТП, поліпшенню якості життя, росту добробуту. Облік усіх цих факторів у грошовому вираженні ускладнений, тому звичайно до складу витрат додатково включаються державні асигнування на освіту, а до складу вигод приріст податкових надходжень за рахунок підвищення освітнього рівня населення.

 • Підвищення освітнього рівня сприяє прискоренню НТП, поліпшенню якості життя, росту добробуту. Облік усіх цих факторів у грошовому вираженні ускладнений, тому звичайно до складу витрат додатково включаються державні асигнування на освіту, а до складу вигод приріст податкових надходжень за рахунок підвищення освітнього рівня населення.У результаті соціальні норми віддачі виявляються трохи нижче приватних, оскільки освіта широке субсидіюється державою.

 • У результаті соціальні норми віддачі виявляються трохи нижче приватних, оскільки освіта широке субсидіюється державою.

 • У розвинених країнах ця різниця складає 1-3%. Недооблік позаринкових ефектів сильніше позначається на точності соціальних норм віддачі, тому приватні норми прийнято вважати більш надійним індикатором ефективності освіти навіть з погляду всього суспільства в цілому, і вони можуть бути орієнтиром і для державних витрат на освіту.Освіта перетворює людину в більш продуктивного працівника, вона розвиває в ньому підприємницькі ефекти, робить його більш вмілим організатором.

 • Освіта перетворює людину в більш продуктивного працівника, вона розвиває в ньому підприємницькі ефекти, робить його більш вмілим організатором.

 • Освіта скорочує часовий лаг між відкриттями і застосуванням, тобто вона скорочує розрив між теоретичним і практичним рівнем розвитку технології.

 • Люди з високим освітнім рівнем швидше реагують на зміни в науці і техніці, вони перші впроваджують нововведення у своїй продуктивній і споживчій діяльності.Дж. Мінцер

 • - оцінив обсяг і ефективність інвестицій у загальну підготовку на виробництві в США.

 • - визначив величину так званої дійсної заробітної плати, яку мав би працівник при відсутності підготовки на виробництві. Вона більше заробітної плати, що спостерігається статистично, на суму річних інвестицій у загальну підготовку. Цим і визначається динаміка заробітної плати протягом життя людини.Вкладення в підготовку повинні посилено здійснюватися в молоді роки, і вони поступово зменшуються з часом.

 • Вкладення в підготовку повинні посилено здійснюватися в молоді роки, і вони поступово зменшуються з часом.

 • Відповідно заробітна плата невелика в молодості, тому що великі інвестиції на підготовку, потім вона повинна зростати, тому що вкладення в підготовку скорочуються.Необхідність постійної перепідготовки працівників сумнівів уже не викликає, часто перепідготовка працівника виявляється вигідніше, ніж заміна його.

 • Необхідність постійної перепідготовки працівників сумнівів уже не викликає, часто перепідготовка працівника виявляється вигідніше, ніж заміна його.

 • Так у США витрати на перепідготовку одного інженера втроє менше, ніж пошук і прийом на роботу нового. Витрати на навчання кваліфікованого робітника в рік складають 12,5 тис. дол., а витрати на перепідготовку оцінюються в 10 тис. дол. у рік на одну людину.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка