Тема №5 "система живлення двигуна"Дата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.


ТЕМА №5 “СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА”.

 • ТЕМА №5 “СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА”.


Ознайомитись з особливостями палива, яке використовується для роботи карбюраторних двигунів, процесом утворення паливної суміші, принципом дії карбюратора, особливостями системи живлення дизельного двигуна, принцип дії інжекторних систем живлення.

 • Ознайомитись з особливостями палива, яке використовується для роботи карбюраторних двигунів, процесом утворення паливної суміші, принципом дії карбюратора, особливостями системи живлення дизельного двигуна, принцип дії інжекторних систем живлення.К.С. Шестопалов, С.Ф. Демиховский . Легковые автомобили. – М., 1985.

 • К.С. Шестопалов, С.Ф. Демиховский . Легковые автомобили. – М., 1985.

 • М.Ю. Основенко, В.П.Сахно. Автомобілі. – К.: НМК ВО КАДІ, 1992.

 • И.М. Юрковский, О.И. Юрковский. 300 возможных неисправностей легкового автомобиля. – К.: Техніка, 1999.

 • В.Ф. Кисликов, В.В. Лущик. Будова й експлуатація автомобілів. – К.: Либідь, 2009.

 • Навчально-методичний комплекс. “Будова й експлуатація автомобіля”розділ “Двигун” – К, КНУВС, 2007Система живлення служить для збереження, подачі й очищення палива, очищення і подачі повітря, приготування потрібного складу пальної суміші на різних режимах роботи двигуна і відводу в атмосферу відпрацьованих газів.

 • Система живлення служить для збереження, подачі й очищення палива, очищення і подачі повітря, приготування потрібного складу пальної суміші на різних режимах роботи двигуна і відводу в атмосферу відпрацьованих газів.До приладів збереження, подачі й очищення палива відносяться:

 • До приладів збереження, подачі й очищення палива відносяться:

 • паливний бак, датчик і покажчик кількості палива, паливопроводи, фільтри і паливний насос.

 • Очищення повітря і його подача здійснюється повітряочисником із сухим чи масляним фільтром.Приготування пальної суміші відбувається в спеціальному приладі - карбюраторі, а для відводу відпрацьованих газів маються трубопроводи і глушник шуму.

 • Приготування пальної суміші відбувається в спеціальному приладі - карбюраторі, а для відводу відпрацьованих газів маються трубопроводи і глушник шуму.

При обертанні колінчатого вала двигуна починає діяти паливний насос , що засмоктує через сітчастий фільтр паливо з бака і по паливопроводу нагнітає його в поплавкову камеру карбюратора.

 • При обертанні колінчатого вала двигуна починає діяти паливний насос , що засмоктує через сітчастий фільтр паливо з бака і по паливопроводу нагнітає його в поплавкову камеру карбюратора.

При русі поршня вниз під дією розрідження з розпи-лювача поплавкової камери поступає паливо, а через по-вітряочищувач засмоктується очищене повітря.

 • При русі поршня вниз під дією розрідження з розпи-лювача поплавкової камери поступає паливо, а через по-вітряочищувач засмоктується очищене повітря.У змішувальній камері струмінь повітря розпорошує паливо і, змі-шуючись з ним, утворює пальну суміш, що по трубопроводу через відкритий впускний клапан надхо-дить у циліндр (такт впуску), де стискується (такт стиску) і згоряє (робочий хід).

 • У змішувальній камері струмінь повітря розпорошує паливо і, змі-шуючись з ним, утворює пальну суміш, що по трубопроводу через відкритий впускний клапан надхо-дить у циліндр (такт впуску), де стискується (такт стиску) і згоряє (робочий хід).Продукти згоряння через відкри-тий випускний клапан і трубопровід надходять у глушник шуму і далі в атмосферу (такт випуску).

 • Продукти згоряння через відкри-тий випускний клапан і трубопровід надходять у глушник шуму і далі в атмосферу (такт випуску).

Топливний бак ВАЗ-2105 виготовляється з освинцьованого сталевого листа і служить для збереження запасу палива. Він має за-ливну горловину, що закривається герметич-но кришкою, а для з’єднання з атмосферою з метою відводу парів палива і підтримки нор-мального тиску — вентиляційну трубку, виве-дену в люк заливної горловини (автомобіль ВАЗ-2105) чи отвір у кришці горловини («Мос-квич-2140»).

 • Топливний бак ВАЗ-2105 виготовляється з освинцьованого сталевого листа і служить для збереження запасу палива. Він має за-ливну горловину, що закривається герметич-но кришкою, а для з’єднання з атмосферою з метою відводу парів палива і підтримки нор-мального тиску — вентиляційну трубку, виве-дену в люк заливної горловини (автомобіль ВАЗ-2105) чи отвір у кришці горловини («Мос-квич-2140»).

На верхній стінці бака укріплений фланець з реостатним датчиком покажчика рівня палива у зборі з паливозаборною трубкою , що має на кінці сітчастий фільтр. Поплавець реостатного датчика поміщений усередині бака.

 • На верхній стінці бака укріплений фланець з реостатним датчиком покажчика рівня палива у зборі з паливозаборною трубкою , що має на кінці сітчастий фільтр. Поплавець реостатного датчика поміщений усередині бака.У сепаратор (розширювальний бачок) надходять пари палива по шлангу , конденсуються там і зливають-ся назад в бак по том ж шлангу. На дру-гому шлангу бачка мається клапан по-двійної дії: у міру витрати палива він з’єднує бак з атмосферою, а при збіль-шенні тиску випускає з нього пари пали-ва.

 • У сепаратор (розширювальний бачок) надходять пари палива по шлангу , конденсуються там і зливають-ся назад в бак по том ж шлангу. На дру-гому шлангу бачка мається клапан по-двійної дії: у міру витрати палива він з’єднує бак з атмосферою, а при збіль-шенні тиску випускає з нього пари пали-ва.Заливна горловина з'єднується з патруб-ком бака шлангом, по якому витісняється по-вітря при заправленні. Усередині горловини встановлений зворотний клапан, що не до-пускає витікання палива з бака. Внутрішній кінець заливного патрубка в баці розташо-вується на визначеній висоті, тому запов-нення бака припиняється, як тільки рівень палива перекриє кінець патрубка.

 • Заливна горловина з'єднується з патруб-ком бака шлангом, по якому витісняється по-вітря при заправленні. Усередині горловини встановлений зворотний клапан, що не до-пускає витікання палива з бака. Внутрішній кінець заливного патрубка в баці розташо-вується на визначеній висоті, тому запов-нення бака припиняється, як тільки рівень палива перекриє кінець патрубка.Для попередження перетікання пали-ва з бака через карбюратор, у випадку перекидання автомобіля, на злива-льному шлангу мається зворотний клапан .

 • Для попередження перетікання пали-ва з бака через карбюратор, у випадку перекидання автомобіля, на злива-льному шлангу мається зворотний клапан .

 • У нагнітаючій магістралі установле-ний фільтр тонкого очищення палива з паперовим фільтруючим елементом і пластмасовим корпусом.Частина палива, подавана насосом через калібрований отвір спеціального штуцера карбюратора, розташованого перед голчас-тим клапаном поплавкової камери нижче основного штуцера подачі палива, по злива-льному шлангу через клапан стікає в бак. При цьому виходить безперервна циркуляція частини палива, що перешкоджає утворенню повітряних пробок і припиненню подачі па-лива.

 • Частина палива, подавана насосом через калібрований отвір спеціального штуцера карбюратора, розташованого перед голчас-тим клапаном поплавкової камери нижче основного штуцера подачі палива, по злива-льному шлангу через клапан стікає в бак. При цьому виходить безперервна циркуляція частини палива, що перешкоджає утворенню повітряних пробок і припиненню подачі па-лива.Паливний насос служить для по-дачі палива з бака в карбюратор під тиском На всіх вивчаємих двигунах насоси діафрагменні. Корпус насоса, що складається з верхньої і нижньої частин, відливають з цинкового сплаву; зверху він закривається кришкою, що утворює разом з верхньою частиною корпуса відстійник.

 • Паливний насос служить для по-дачі палива з бака в карбюратор під тиском На всіх вивчаємих двигунах насоси діафрагменні. Корпус насоса, що складається з верхньої і нижньої частин, відливають з цинкового сплаву; зверху він закривається кришкою, що утворює разом з верхньою частиною корпуса відстійник.На двигунах ВАЗ між верхньою і ниж-ньою частинами корпуса встановлені три діафрагми, з'єднані з верхнім кінцем што-ка. Дві верхні діафрагми є робочими і слу-жать для подачі палива, а нижня запобіж-на не допускає попадання палива в картер двигуна при розриві верхніх діафрагм (на двигуні «Москвич» — дві робочі діафра-гми).

 • На двигунах ВАЗ між верхньою і ниж-ньою частинами корпуса встановлені три діафрагми, з'єднані з верхнім кінцем што-ка. Дві верхні діафрагми є робочими і слу-жать для подачі палива, а нижня запобіж-на не допускає попадання палива в картер двигуна при розриві верхніх діафрагм (на двигуні «Москвич» — дві робочі діафра-гми).Між діафрагмами розташовані дистанційні прокладки: зовнішня з отвором для виходу бензину назовні при ушкодженні робочих діафрагм і внутрішня. На шток під діафрагмами встановлюється стиснута пружина. Шток своїм Г-подібним хвостовиком встановлюється в проріз балансира, що дозволяє виймати вузол з діафрагмами без розбирання приводу. У верхній частині корпуса поміщений сітчастий фільтр, впускний і випускний клапани з пружинами.

 • Між діафрагмами розташовані дистанційні прокладки: зовнішня з отвором для виходу бензину назовні при ушкодженні робочих діафрагм і внутрішня. На шток під діафрагмами встановлюється стиснута пружина. Шток своїм Г-подібним хвостовиком встановлюється в проріз балансира, що дозволяє виймати вузол з діафрагмами без розбирання приводу. У верхній частині корпуса поміщений сітчастий фільтр, впускний і випускний клапани з пружинами.Коли ексцентрик приводу насоса набігає опуклою частиною на штовхач , останній переміщується і через важіль повертає балансир , що переміщає шток з діафрагмами вниз, стискаючи пружину. При цьому в робочій порожнині над діафрагмами створюється розрідження, відкривається впускний клапан і паливо з бака засмоктується по паливопроводу у відстійник і далі через сітчастий фільтр і впускний клапан у порожнину над діафрагмами.

 • Коли ексцентрик приводу насоса набігає опуклою частиною на штовхач , останній переміщується і через важіль повертає балансир , що переміщає шток з діафрагмами вниз, стискаючи пружину. При цьому в робочій порожнині над діафрагмами створюється розрідження, відкривається впускний клапан і паливо з бака засмоктується по паливопроводу у відстійник і далі через сітчастий фільтр і впускний клапан у порожнину над діафрагмами.Коли виступаюча частина ексцентрика пройде штовхач, шток з діафрагмами під дією пружини піднімається нагору, створюється надлишковий тиск палива, під дією якого впускний клапан закривається, а випускний — відкривається, і паливо нагнітається по паливопроводу у поплавкову камеру карбю-ратора.

 • Коли виступаюча частина ексцентрика пройде штовхач, шток з діафрагмами під дією пружини піднімається нагору, створюється надлишковий тиск палива, під дією якого впускний клапан закривається, а випускний — відкривається, і паливо нагнітається по паливопроводу у поплавкову камеру карбю-ратора.Продуктивність насоса трохи перевищує потребу палива для роботи на всіх режимах навантаження на двигун. Тому, коли витрата палива невелика, хід штока з робочими діа-фрагмами буде неповним, а хід важеля з ба-лансиром частково холостим, тому що зусил-ля пружини недостатнє, щоб підняти діа-фрагми і відкрити голчастий клапан поплавко-вої камери.

 • Продуктивність насоса трохи перевищує потребу палива для роботи на всіх режимах навантаження на двигун. Тому, коли витрата палива невелика, хід штока з робочими діа-фрагмами буде неповним, а хід важеля з ба-лансиром частково холостим, тому що зусил-ля пружини недостатнє, щоб підняти діа-фрагми і відкрити голчастий клапан поплавко-вої камери.У нижній частині корпуса знаходиться ва-жіль ручного підкачування з поворотною шпильковою пружиною. При натисканні на важіль зусилля передається через ексцентрик на балансир і шток з діафрагмами опуска-ється вниз, а при відпусканні важеля діафраг-ми піднімається нагору і нагнітає паливо в карбюратор. Це потрібно робити після трива-лої стоянки автомобіля.

 • У нижній частині корпуса знаходиться ва-жіль ручного підкачування з поворотною шпильковою пружиною. При натисканні на важіль зусилля передається через ексцентрик на балансир і шток з діафрагмами опуска-ється вниз, а при відпусканні важеля діафраг-ми піднімається нагору і нагнітає паливо в карбюратор. Це потрібно робити після трива-лої стоянки автомобіля.Повітряочищувач очищає повітря, що надходить у карбюратор для готування сумі-ші, від механічних домішок.

 • Повітряочищувач очищає повітря, що надходить у карбюратор для готування сумі-ші, від механічних домішок.На автомобілях ВАЗ і «Москвич» повітря-очищувач зі змінним сухим фільтруючим еле-ментом установлюється на вхідний патрубок карбюратора. Він складається з корпуса, при-йомного патрубка, фільтруючого елемента, кришки і патрубків для підведення і відводу картерних газів. До прийомного патрубка приєднується терморегулятор із забірниками теплого і холодного повітря.

 • На автомобілях ВАЗ і «Москвич» повітря-очищувач зі змінним сухим фільтруючим еле-ментом установлюється на вхідний патрубок карбюратора. Він складається з корпуса, при-йомного патрубка, фільтруючого елемента, кришки і патрубків для підведення і відводу картерних газів. До прийомного патрубка приєднується терморегулятор із забірниками теплого і холодного повітря.

У терморегуляторі встановлюється заслінка, автоматично керована термосиловим елементом. Проміжні положення заслінки терморегулятора дозволяють подавати в двигун суміш теплого і холодного повітря, що сприяє кращому сумішоутворенню, більшій повноті згоряння і внаслідок цього зниженню токсичності відпрацьованих газів, і зменшенню витрати палива.

 • У терморегуляторі встановлюється заслінка, автоматично керована термосиловим елементом. Проміжні положення заслінки терморегулятора дозволяють подавати в двигун суміш теплого і холодного повітря, що сприяє кращому сумішоутворенню, більшій повноті згоряння і внаслідок цього зниженню токсичності відпрацьованих газів, і зменшенню витрати палива.На двигун автомобілях «Москвич-2140» прийомний кінець гнучкого шланга повітря-очищувача може бути надітий для забору хо-лодного повітря на патрубок, встановлений у правому верхньому куті моторного відсіку, чи на патрубок заборника над випускним трубо-проводом двигуна для забору теплового по-вітря.

 • На двигун автомобілях «Москвич-2140» прийомний кінець гнучкого шланга повітря-очищувача може бути надітий для забору хо-лодного повітря на патрубок, встановлений у правому верхньому куті моторного відсіку, чи на патрубок заборника над випускним трубо-проводом двигуна для забору теплового по-вітря.Трубопроводи. Впускний трубопровід у двигунів ВАЗ і «Москвич» у середній частині має подвійні стінки, між якими циркулює ріди-на із системи охолодження двигуна, що доз-воляє підігрівати пальну суміш для кращого випару палива. На двигуні ВАЗ-2105 для по-передження скупчення конденсату палива в нижній частині впускного трубопроводу має-ться дренажна трубка, що повідомляє трубо-провід з атмосферою.

 • Трубопроводи. Впускний трубопровід у двигунів ВАЗ і «Москвич» у середній частині має подвійні стінки, між якими циркулює ріди-на із системи охолодження двигуна, що доз-воляє підігрівати пальну суміш для кращого випару палива. На двигуні ВАЗ-2105 для по-передження скупчення конденсату палива в нижній частині впускного трубопроводу має-ться дренажна трубка, що повідомляє трубо-провід з атмосферою.На двигуні ВАЗ-2108 для підігріву пальної суміші до корпуса карбюратора кріпиться спеціальний блок, через який циркулює рідина системи охолодження.

 • На двигуні ВАЗ-2108 для підігріву пальної суміші до корпуса карбюратора кріпиться спеціальний блок, через який циркулює рідина системи охолодження.Глушник служить для зменшення шуму при виході відпрацьованих газів в атмосферу.

 • Глушник служить для зменшення шуму при виході відпрацьованих газів в атмосферу.

 • На автомобілях ВАЗ і «Москвич» він складається з прийомних труб, газоприймача, додаткового, основних глушників і випускної труби. У корпусі кожного глушника розміщаються перфоровані труби з перегородками.Відпрацьовані гази виходячи з великою швидкістю з випускного трубопроводу, надходять через прийомні труби глушників у їхні корпуси, розширюються і, пройшовши через ряд отворів порожнини корпусів, утрачають швидкість, внаслідок чого і зменшується шум при їхньому наступному виході в атмосферу. При цьому на виштовхування відпрацьованих газів і подолання опору в глушниках затрачається до 4% потужності двигуна.

 • Відпрацьовані гази виходячи з великою швидкістю з випускного трубопроводу, надходять через прийомні труби глушників у їхні корпуси, розширюються і, пройшовши через ряд отворів порожнини корпусів, утрачають швидкість, внаслідок чого і зменшується шум при їхньому наступному виході в атмосферу. При цьому на виштовхування відпрацьованих газів і подолання опору в глушниках затрачається до 4% потужності двигуна.

Паливом для двигунів ВАЗ і «Москвич» є бензин марки АИ-93. У маркіруванні бензину буква А означає, що бензин автомобільний, буква И вказує метод визначення октанового числа (дослід-ницький). Цифри після букв — октанове число, що характеризує стійкість бензину проти детонації. Чим вище октанове число палива, тим менша його схильність до детонації і тим більша допускається ступінь стиску, що підвищує потужність і економічність двигуна.

 • Паливом для двигунів ВАЗ і «Москвич» є бензин марки АИ-93. У маркіруванні бензину буква А означає, що бензин автомобільний, буква И вказує метод визначення октанового числа (дослід-ницький). Цифри після букв — октанове число, що характеризує стійкість бензину проти детонації. Чим вище октанове число палива, тим менша його схильність до детонації і тим більша допускається ступінь стиску, що підвищує потужність і економічність двигуна.Детонація — це дуже швидке (вибухове) згоряння окремих частинок робочої суміші в циліндрах двигуна зі швидкістю поширення полум'я до 3000 м/с, що супроводжується значним підвищенням тиску газів (при нор-мальних умовах робоча суміш у циліндрах двигуна згоряє зі швидкістю 30—40 м/с). Зов-нішніми ознаками детонації є дзвінкий стукіт в двигуні, чорний дим із глушника, перегріван-ня і втрата потужності двигуна.

 • Детонація — це дуже швидке (вибухове) згоряння окремих частинок робочої суміші в циліндрах двигуна зі швидкістю поширення полум'я до 3000 м/с, що супроводжується значним підвищенням тиску газів (при нор-мальних умовах робоча суміш у циліндрах двигуна згоряє зі швидкістю 30—40 м/с). Зов-нішніми ознаками детонації є дзвінкий стукіт в двигуні, чорний дим із глушника, перегріван-ня і втрата потужності двигуна.При цьому відбувається прискорений знос деталей кривошипно-шатунного механізму й обгорання голівок клапанів.

 • При цьому відбувається прискорений знос деталей кривошипно-шатунного механізму й обгорання голівок клапанів.

 • Причинами, що сприяють детонації, можуть бути: застосування палива з низьким октановим числом, занадто раннє запалювання, перегріви двигуна.Іноді явище детонації змішують із самоза-палюванням, що з'являється від перегріву двигуна, коли робоча суміш спалахує до по-яви електричної іскри в циліндрі внаслідок значного підвищення температури робочої суміші наприкінці такту стиску. Подібне явище спостерігається також при наявності розпе-ченого нагару в камері згоряння і перегріву свічі запалювання.

 • Іноді явище детонації змішують із самоза-палюванням, що з'являється від перегріву двигуна, коли робоча суміш спалахує до по-яви електричної іскри в циліндрі внаслідок значного підвищення температури робочої суміші наприкінці такту стиску. Подібне явище спостерігається також при наявності розпе-ченого нагару в камері згоряння і перегріву свічі запалювання.В обох цих випадках після вимикання за-палювання двигун якийсь час продовжує пра-цювати, чого не відбувається при детонації. Для підвищення детонаційної стійкості бензи-ну в деяких випадках у нього додають етило-ву рідину. Такий бензин називається етилова-ним і містить до 0,5 м етилової рідини на 1 кг.

 • В обох цих випадках після вимикання за-палювання двигун якийсь час продовжує пра-цювати, чого не відбувається при детонації. Для підвищення детонаційної стійкості бензи-ну в деяких випадках у нього додають етило-ву рідину. Такий бензин називається етилова-ним і містить до 0,5 м етилової рідини на 1 кг.Етилований бензин отруйний, тому при роботі з ним необхідно дотримуватись обере-жності — не допускати попадання на тіло й одяг, не вдихати його пари і не засмоктувати ротом при переливанні. При русі, для припи-нення детонації, потрібно зменшити наванта-ження на двигун прикриттям дросельної зас-лінки карбюратора, перейти на нижчу пере-дачу.

 • Етилований бензин отруйний, тому при роботі з ним необхідно дотримуватись обере-жності — не допускати попадання на тіло й одяг, не вдихати його пари і не засмоктувати ротом при переливанні. При русі, для припи-нення детонації, потрібно зменшити наванта-ження на двигун прикриттям дросельної зас-лінки карбюратора, перейти на нижчу пере-дачу.Процес розпилення рідкого палива і змішування його з повітрям називається карбюрацією, а прилад, у якому відбува-ється цей процес — карбюратором.

 • Процес розпилення рідкого палива і змішування його з повітрям називається карбюрацією, а прилад, у якому відбува-ється цей процес — карбюратором.Пальна суміш, виготовлена в карбюрато-рі, потрапляючи в циліндр двигуна, змішуєть-ся там із залишковими відпрацьованими га-зами і утворює робочу суміш. У залежності від співвідношення бензину і повітря розрізняють наступні пальні суміші.

 • Пальна суміш, виготовлена в карбюрато-рі, потрапляючи в циліндр двигуна, змішуєть-ся там із залишковими відпрацьованими га-зами і утворює робочу суміш. У залежності від співвідношення бензину і повітря розрізняють наступні пальні суміші.Нормальна пальна суміш складається з 1 кг бензину і 15 кг повітря, теоретично необхідного для повного згоряння бензину.

 • Нормальна пальна суміш складається з 1 кг бензину і 15 кг повітря, теоретично необхідного для повного згоряння бензину.

 • Збіднена пальна суміш містить на 1 кг бензину від 15 до 17 кг повітря.

 • Бідна пальна суміш має у своєму складі понад 17 кг повітря на 1 кг бензину.

 • Збагачена пальна суміш містить від 13 до 15 кг по-вітря на 1 кг бензину.

 • Багата пальна суміш на 1 кг бензину містить менш 13 кг повітря.

 • Для роботи двигуна на різних режимах необхідно мати різний склад пальної суміші.При пуску холодного двигуна пальна суміш, що готується в карбюраторі, повинна бути багатою, так як до моменту запалення частина парів бензину сконденсується, осіда-ючи на холодних стінках впускного трубопро-воду і циліндрів, і склад робочої суміші вияв-ляється найкращим для запалення від іскри, що з'являється між електродами свічки запа-лювання.

 • При пуску холодного двигуна пальна суміш, що готується в карбюраторі, повинна бути багатою, так як до моменту запалення частина парів бензину сконденсується, осіда-ючи на холодних стінках впускного трубопро-воду і циліндрів, і склад робочої суміші вияв-ляється найкращим для запалення від іскри, що з'являється між електродами свічки запа-лювання.На холостому ходу для стійкої роботи двигуна пальна суміш повинна бути збагаче-ною. Пояснюється це, по-перше, тим, що дро-сельні заслінки в карбюраторі прикриті і в циліндри надходить мало пальної суміші, а по-друге, наявністю в них великої кількості залишкових відпрацьованих газів. Робоча суміш, що утвориться в таких умовах, буде горіти повільно і для прискорення згоряння її необхідно збагачувати.

 • На холостому ходу для стійкої роботи двигуна пальна суміш повинна бути збагаче-ною. Пояснюється це, по-перше, тим, що дро-сельні заслінки в карбюраторі прикриті і в циліндри надходить мало пальної суміші, а по-друге, наявністю в них великої кількості залишкових відпрацьованих газів. Робоча суміш, що утвориться в таких умовах, буде горіти повільно і для прискорення згоряння її необхідно збагачувати.При експлуатації автомобіля в залежності від дорожніх і інших умов двигун працює на різних, часто мінливих режимах і з різним навантаженням. Навантаження в карбюраторного двигуна характеризуються ступенем відкриття дросельних заслінок: чим більше відкриті заслінки, тим при одній і тій же частоті обертання колінчатого вала більше навантаження. При тому самому положенні дросельних заслінок частота обертання колінчатого вала може як зменшуватися (подолання крутого підйому), так і збільшуватися (рух під ухил).

 • При експлуатації автомобіля в залежності від дорожніх і інших умов двигун працює на різних, часто мінливих режимах і з різним навантаженням. Навантаження в карбюраторного двигуна характеризуються ступенем відкриття дросельних заслінок: чим більше відкриті заслінки, тим при одній і тій же частоті обертання колінчатого вала більше навантаження. При тому самому положенні дросельних заслінок частота обертання колінчатого вала може як зменшуватися (подолання крутого підйому), так і збільшуватися (рух під ухил).При середньому навантаженні, коли від дви-гуна не потрібно повної потужності, з метою забезпечення економічної роботи двигуна пальна суміш повинна бути збідненою.

 • При середньому навантаженні, коли від дви-гуна не потрібно повної потужності, з метою забезпечення економічної роботи двигуна пальна суміш повинна бути збідненою.

 • На повному навантаженні, коли двигун повинний розвивати максимальний крутний момент, пальна суміш повинна бути трохи збагаченою Ця суміш має найбільшу швидкість згоряння і забезпечує отримання максимальної потужності двигуна.

 • При різкому збільшенні навантаження (розгін) пальна суміш короткочасно повинна також збагачуватися.Найпростіший карбюратор складається з поплавкової і змішувальної камер. У поплав-ковій камері міститься латунний чи пластма-совий поплавець, укріплений шарнірно на осі, і голчастий клапан. У змішувальній камері розташований дифузор з розпилювачем і дросельна заслінка Жиклер являє собою різьбову пробку з каліброваним отвором, роз-рахованим на протікання визначеної кількості палива в одиницю часу.

 • Найпростіший карбюратор складається з поплавкової і змішувальної камер. У поплав-ковій камері міститься латунний чи пластма-совий поплавець, укріплений шарнірно на осі, і голчастий клапан. У змішувальній камері розташований дифузор з розпилювачем і дросельна заслінка Жиклер являє собою різьбову пробку з каліброваним отвором, роз-рахованим на протікання визначеної кількості палива в одиницю часу.

При роботі двигуна, коли поршень руха-ється від ВМТ до НМТ і впускний клапан від-критий (такт впуску), у циліндрі, впускному трубопроводі і змішувальній камері карбюра-тора створюється розрідження. Під дією різ-ниці тисків у поплавковій і змішувальній каме-рах карбюратора з розпилювача витікає бен-зин.

 • При роботі двигуна, коли поршень руха-ється від ВМТ до НМТ і впускний клапан від-критий (такт впуску), у циліндрі, впускному трубопроводі і змішувальній камері карбюра-тора створюється розрідження. Під дією різ-ниці тисків у поплавковій і змішувальній каме-рах карбюратора з розпилювача витікає бен-зин.Одночасно через змішувальну камеру проходить потік повітря, швидкість якого в звуженій частині дифузора в отвору розпи-лювача найбільша і досягає 50 150 м/с. Кра-пельки бензину, потрапляючи в струмінь по-вітря, що рухається з такою швидкістю, роз-дрібнюються, випаровуються і змішуючи з повітрям, утворять пальну суміш. Такий спо-сіб утворення пальної суміші називається пульверизаційним.

 • Одночасно через змішувальну камеру проходить потік повітря, швидкість якого в звуженій частині дифузора в отвору розпи-лювача найбільша і досягає 50 150 м/с. Кра-пельки бензину, потрапляючи в струмінь по-вітря, що рухається з такою швидкістю, роз-дрібнюються, випаровуються і змішуючи з повітрям, утворять пальну суміш. Такий спо-сіб утворення пальної суміші називається пульверизаційним.

В міру витрати бензину з поплавкової ка-мери поплавець опускається, голчастий кла-пан відкриває отвір, і бензин заповнює попла-вкову камеру, підтримуючи в ній постійний рівень. При цьому підтримується постійний рівень бензину і в розпилювачі, у якому він при непрацюючому двигуні повинний бути на 1...1,5 мм нижче верхнього краю.

 • В міру витрати бензину з поплавкової ка-мери поплавець опускається, голчастий кла-пан відкриває отвір, і бензин заповнює попла-вкову камеру, підтримуючи в ній постійний рівень. При цьому підтримується постійний рівень бензину і в розпилювачі, у якому він при непрацюючому двигуні повинний бути на 1...1,5 мм нижче верхнього краю.В міру відкриття дросельної заслінки за рахунок більшого наповнення циліндра пальною сумішшю зростає швидкість згоряння робочої суміші і тиск газів, в результаті чого росте частота обертання колінчатого вала двигуна. При цьому збільшується розрідження в змішувальній камері карбюратора і швидкість повітря, що проходить через дифузор, унаслідок чого росте швидкість витікання бензину з розпилювача і кількість повітря, що проходить через дифузор.

 • В міру відкриття дросельної заслінки за рахунок більшого наповнення циліндра пальною сумішшю зростає швидкість згоряння робочої суміші і тиск газів, в результаті чого росте частота обертання колінчатого вала двигуна. При цьому збільшується розрідження в змішувальній камері карбюратора і швидкість повітря, що проходить через дифузор, унаслідок чого росте швидкість витікання бензину з розпилювача і кількість повітря, що проходить через дифузор.Однак кількість бензину, що витікає з роз-пилювача, наростає швидше, унаслідок чого співвідношення бензину і повітря в пальній суміші змінюється в сторону її збагачення, тобто найпростіший карбюратор з одним жи-клером забезпечує необхідний склад пальної суміші тільки при визначених частоті обертан-ня колінчатого вала і навантаженню на дви-гун.

 • Однак кількість бензину, що витікає з роз-пилювача, наростає швидше, унаслідок чого співвідношення бензину і повітря в пальній суміші змінюється в сторону її збагачення, тобто найпростіший карбюратор з одним жи-клером забезпечує необхідний склад пальної суміші тільки при визначених частоті обертан-ня колінчатого вала і навантаженню на дви-гун.Враховуючи, що при русі автомобіля навантаження на двигун і частота обертання колінчатого вала постійно міняються, необхідно відповідно змінювати і склад пальної суміші. Це досягаєтся введенням у найпростіший карбюратор додаткових систем і пристроїв, якими є: головна дозуюча система, система холостого ходу, економай-зер потужних режимів, прискорювальний насос, еконостат, перехідна система, система пуску, економайзер примусового холостого ходу.

 • Враховуючи, що при русі автомобіля навантаження на двигун і частота обертання колінчатого вала постійно міняються, необхідно відповідно змінювати і склад пальної суміші. Це досягаєтся введенням у найпростіший карбюратор додаткових систем і пристроїв, якими є: головна дозуюча система, система холостого ходу, економай-зер потужних режимів, прискорювальний насос, еконостат, перехідна система, система пуску, економайзер примусового холостого ходу.Головна дозуюча система забезпечує готування збідненої пальної суміші постійного складу при роботі двигуна на середніх наван-таженнях. В карбюраторах вивчаємих авто-мобілів застосовується головна дозуюча сис-тема з пневматичним гальмуванням палива. Вона складається з емульсійного колодязя, паливного, і повітряного жиклерів, емульсій-ної трубки, розпилювача, дифузора і дросель-ної заслінки.

 • Головна дозуюча система забезпечує готування збідненої пальної суміші постійного складу при роботі двигуна на середніх наван-таженнях. В карбюраторах вивчаємих авто-мобілів застосовується головна дозуюча сис-тема з пневматичним гальмуванням палива. Вона складається з емульсійного колодязя, паливного, і повітряного жиклерів, емульсій-ної трубки, розпилювача, дифузора і дросель-ної заслінки.Під час роботи двигуна в міру відкриття дросельної заслінки збільшується розріджен-ня в дифузорі і швидкість витікання палива з розпилювача , але збагачення пальної суміші не відбувається, тому що в цей час через по-вітряний жиклер і отвір емульсійної трубки у розпилювач почне надходити більше повітря, що зменшує розрідження в зоні паливного жи-клера і гальмує тим самим надходження па-лива.

 • Під час роботи двигуна в міру відкриття дросельної заслінки збільшується розріджен-ня в дифузорі і швидкість витікання палива з розпилювача , але збагачення пальної суміші не відбувається, тому що в цей час через по-вітряний жиклер і отвір емульсійної трубки у розпилювач почне надходити більше повітря, що зменшує розрідження в зоні паливного жи-клера і гальмує тим самим надходження па-лива.З розпилювача при цьому надходить суміш повітря з паливом (емульсія), що за умови правильного підбора діаметрів отворів повітряного і паливного жиклерів забезпечує одержання економічної збідненої суміші приблизно постійного складу.

 • З розпилювача при цьому надходить суміш повітря з паливом (емульсія), що за умови правильного підбора діаметрів отворів повітряного і паливного жиклерів забезпечує одержання економічної збідненої суміші приблизно постійного складу.

Система холостого ходу служить для готування і подачі збагаченої пальної суміші з метою забезпечення усталеної роботи двигу-на при малій частоті обертання колінчатого вала. Вона складається з паливного і повітря-ного жиклерів, емульсійного каналу для над-ходження палива і повітря, двох отворів для виходу повітря й емульсії в змішувальну ка-меру і регулювальний гвинт.

 • Система холостого ходу служить для готування і подачі збагаченої пальної суміші з метою забезпечення усталеної роботи двигу-на при малій частоті обертання колінчатого вала. Вона складається з паливного і повітря-ного жиклерів, емульсійного каналу для над-ходження палива і повітря, двох отворів для виходу повітря й емульсії в змішувальну ка-меру і регулювальний гвинт.На холостому ході під дією великого розрідження за дросельною заслінкою паливо через жиклер надходить в емульсійний канал, де змішується з повітрям, що надходить через повітряний жиклер, а також через верхній отвір, розташований вище дросельної заслінки, утворюючи емульсію. Отримана емульсія виходить через нижній отвір у задросельний простір, забезпечуючи нормальну роботу двигуна. Кількість емульсій, що надходить, регулюється гвинтом.

 • На холостому ході під дією великого розрідження за дросельною заслінкою паливо через жиклер надходить в емульсійний канал, де змішується з повітрям, що надходить через повітряний жиклер, а також через верхній отвір, розташований вище дросельної заслінки, утворюючи емульсію. Отримана емульсія виходить через нижній отвір у задросельний простір, забезпечуючи нормальну роботу двигуна. Кількість емульсій, що надходить, регулюється гвинтом.Перехідна система служить для посту-пового збільшення подачі палива з метою плавного переходу від режиму холостого ходу до роботи двигуна на середніх навантажен-нях, коли починає діяти головна дозуюча си-стем Вона містить у собі розташоване над прикритою дросельною заслінкою верхній отвір і елементи системи холостого ходу.

 • Перехідна система служить для посту-пового збільшення подачі палива з метою плавного переходу від режиму холостого ходу до роботи двигуна на середніх навантажен-нях, коли починає діяти головна дозуюча си-стем Вона містить у собі розташоване над прикритою дросельною заслінкою верхній отвір і елементи системи холостого ходу.

З початку відкриття дросельної заслінки при переході на режим часткового наванта-ження верхній отвір попадає в зону більшого розрідження і через нього починає надходити додаткова кількість емульсії, що компенсує збільшення повітря, що надходить у змішу-вальну камеру, через дифузор і забезпечує плавний вступ у роботу головної дозуючої системи без провалів.

 • З початку відкриття дросельної заслінки при переході на режим часткового наванта-ження верхній отвір попадає в зону більшого розрідження і через нього починає надходити додаткова кількість емульсії, що компенсує збільшення повітря, що надходить у змішу-вальну камеру, через дифузор і забезпечує плавний вступ у роботу головної дозуючої системи без провалів.У двокамерних карбюраторах автомобілів ВАЗ і «Москвич», крім того, у вторинній камері мається самостійна перехідна система, що складається з паливного і повітряного жикле-рів, емульсійного каналу й отворів вище дро-сельної заслінки.

 • У двокамерних карбюраторах автомобілів ВАЗ і «Москвич», крім того, у вторинній камері мається самостійна перехідна система, що складається з паливного і повітряного жикле-рів, емульсійного каналу й отворів вище дро-сельної заслінки.Економайзер служить для зба-гачення пальної суміші з метою одержання від двигуна повної поту-жності.

 • Економайзер служить для зба-гачення пальної суміші з метою одержання від двигуна повної поту-жності.Привід економайзера здійснюється від дросельної заслінки за допомогою важеля і тяги з планкою. При відкритті дросельної заслінки більш ніж на 3/4 (повне навантажен-ня) привідний важіль через тягу і планку опус-кає вниз шток , що відкриває клапан , і з коло-дязя економайзера через жиклер і розпилю-вач у змішувальну камеру карбюратора над-ходить додаткове паливо, збагачуючи пальну суміш.

 • Привід економайзера здійснюється від дросельної заслінки за допомогою важеля і тяги з планкою. При відкритті дросельної заслінки більш ніж на 3/4 (повне навантажен-ня) привідний важіль через тягу і планку опус-кає вниз шток , що відкриває клапан , і з коло-дязя економайзера через жиклер і розпилю-вач у змішувальну камеру карбюратора над-ходить додаткове паливо, збагачуючи пальну суміш.Економайзер із пневматичним діафрагменним приводом включається в роботу при визначеному положенні дросельної заслінки, коли розрідження за дросельною заслінкою досягає виз-наченої величини. При закритій дросельній заслінці під дією розрідження, переданого через канал, діафрагма утримується в такому положенні, при якому кульковий клапан закритий. В міру відкриття дросельної заслінки розрідження в каналі зменшується, під дією пружини діафрагма відкриває кульковий клапан.

 • Економайзер із пневматичним діафрагменним приводом включається в роботу при визначеному положенні дросельної заслінки, коли розрідження за дросельною заслінкою досягає виз-наченої величини. При закритій дросельній заслінці під дією розрідження, переданого через канал, діафрагма утримується в такому положенні, при якому кульковий клапан закритий. В міру відкриття дросельної заслінки розрідження в каналі зменшується, під дією пружини діафрагма відкриває кульковий клапан.

У цьому випадку крім жиклера у розпилю-вач головної дозуючої системи з поплавкової камери через відкритий клапан, жиклер еко-номайзера по каналі буде надходити додат-кова кількість палива, необхідного для збага-чення пальної суміші при роботі двигуна на великих навантаженнях.

 • У цьому випадку крім жиклера у розпилю-вач головної дозуючої системи з поплавкової камери через відкритий клапан, жиклер еко-номайзера по каналі буде надходити додат-кова кількість палива, необхідного для збага-чення пальної суміші при роботі двигуна на великих навантаженнях.Прискорювальний насос служить для короткочасного збагачення пальної суміші при різкому відкритті дросельної заслонки, що поліпшує приємистість автомобіля (приско-рює розгін). Прискорювальний насос склада-ється з колодязя, поршня зі штоком, зворот-ного і нагнітального клапанів, жиклера і при-воду.

 • Прискорювальний насос служить для короткочасного збагачення пальної суміші при різкому відкритті дросельної заслонки, що поліпшує приємистість автомобіля (приско-рює розгін). Прискорювальний насос склада-ється з колодязя, поршня зі штоком, зворот-ного і нагнітального клапанів, жиклера і при-воду.При різкому відкритті дросельної заслінки під дією важеля, тяги і планки поршень у ко-лодязі швидко переміщається вниз, виклика-ючи різке зростання тиску палива в колодязі; зворотний клапан закривається, а нагнітаю-чий — відкривається, і порція палива через жиклер розпилювача впорскується в змішу-вальну камеру, збагачуючи пальну суміш.

 • При різкому відкритті дросельної заслінки під дією важеля, тяги і планки поршень у ко-лодязі швидко переміщається вниз, виклика-ючи різке зростання тиску палива в колодязі; зворотний клапан закривається, а нагнітаю-чий — відкривається, і порція палива через жиклер розпилювача впорскується в змішу-вальну камеру, збагачуючи пальну суміш.При плавному відкритті дросельної заслін-ки зворотний клапан залишається відкритим, і частина палива з колодязя через цей клапан витісняється назад у поплавкову камеру. Крім поршневого приводу прискорювального насо-са в карбюраторах застосовують також насос діафрагменного типу з приводом від кулачка осі дросельної заслінки.

 • При плавному відкритті дросельної заслін-ки зворотний клапан залишається відкритим, і частина палива з колодязя через цей клапан витісняється назад у поплавкову камеру. Крім поршневого приводу прискорювального насо-са в карбюраторах застосовують також насос діафрагменного типу з приводом від кулачка осі дросельної заслінки.Система пуску служить для збагачення пальної суміші при пуску і прогріві холодного двигуна. Вона складається з повітряної за-слінки і пристрою, що автоматично забезпе-чує надходження необхідної кількості повітря для утворення потрібного складу пальної су-міші. Одним з найпростіших пристроїв є авто-матичний клапан, що відкривається під дією розрідження при закритій повітряній заслінці і пропускаючи якусь кількість повітря.

 • Система пуску служить для збагачення пальної суміші при пуску і прогріві холодного двигуна. Вона складається з повітряної за-слінки і пристрою, що автоматично забезпе-чує надходження необхідної кількості повітря для утворення потрібного складу пальної су-міші. Одним з найпростіших пристроїв є авто-матичний клапан, що відкривається під дією розрідження при закритій повітряній заслінці і пропускаючи якусь кількість повітря.У більшості сучасних карбюраторів застосовується діафрагменний автоматичний пусковий пристрій, що за рахунок розрідження відкриває закриту при пуску двигуна повітряну заслінку для того, щоб не відбулося перезбагачення пальної суміші при прогріві двигуна на холостому ходу. Закриття і повне відкриття повітряної заслінки у всіх карбюраторах здійснюється механічним ручним приводом із салону кузова. Крім розглянутих вище основних систем у карбюраторі маються ще наступні додаткові пристрої.

 • У більшості сучасних карбюраторів застосовується діафрагменний автоматичний пусковий пристрій, що за рахунок розрідження відкриває закриту при пуску двигуна повітряну заслінку для того, щоб не відбулося перезбагачення пальної суміші при прогріві двигуна на холостому ходу. Закриття і повне відкриття повітряної заслінки у всіх карбюраторах здійснюється механічним ручним приводом із салону кузова. Крім розглянутих вище основних систем у карбюраторі маються ще наступні додаткові пристрої.

Еконостат, що знаходиться у вторинній камері карбюратора і служить для збагачення пальної суміші на повному навантаженні при середній і максимальній частоті обертання колінчатого вала двигуна.

 • Еконостат, що знаходиться у вторинній камері карбюратора і служить для збагачення пальної суміші на повному навантаженні при середній і максимальній частоті обертання колінчатого вала двигуна.Економайзер примусового холостого ходу, що забезпечує зниження витрати пали-ва і токсичності відпрацьованих газів під час гальмування автомобіля двигуном при пере-ключенні передач, а також руху під ухил із включеною передачею.

 • Економайзер примусового холостого ходу, що забезпечує зниження витрати пали-ва і токсичності відпрацьованих газів під час гальмування автомобіля двигуном при пере-ключенні передач, а також руху під ухил із включеною передачею.Спільну роботу приведених вище си-стем і пристроїв розглянемо на прикладі карбюратора автомобіля ВАЗ-2105.

 • Спільну роботу приведених вище си-стем і пристроїв розглянемо на прикладі карбюратора автомобіля ВАЗ-2105.Карбюратор ДААЗ-2105 «Озон» двока-мерний. Дросельна заслінка первинної каме-ри відкривається механічним приводом шля-хом натискання на педаль приводу керування карбюратором. У вторинній камері дросельна заслінка відкривається автоматично від пнев-мопривода під дією розрідження в змішуваль-них камерах.

 • Карбюратор ДААЗ-2105 «Озон» двока-мерний. Дросельна заслінка первинної каме-ри відкривається механічним приводом шля-хом натискання на педаль приводу керування карбюратором. У вторинній камері дросельна заслінка відкривається автоматично від пнев-мопривода під дією розрідження в змішуваль-них камерах.У первинній змішувальній камері маються головна дозуюча система, малий і великий дифузори, золотниковий пристрій системи вентиляції картера, автоматичний пусковий пристрій, повітряна заслінка, автономна сис-тема холостого ходу, економайзер примусо-вого холостого ходу з електронним керуван-ням по частоті обертання колінчатого вала, діафрагменний прискорювальний насос з механічним приводом і дросельна заслінка.

 • У первинній змішувальній камері маються головна дозуюча система, малий і великий дифузори, золотниковий пристрій системи вентиляції картера, автоматичний пусковий пристрій, повітряна заслінка, автономна сис-тема холостого ходу, економайзер примусо-вого холостого ходу з електронним керуван-ням по частоті обертання колінчатого вала, діафрагменний прискорювальний насос з механічним приводом і дросельна заслінка.У вторинній камері містяться також два дифузори, головна дозуюча система, перехідна система, еконостат і дросельна заслінка з пневматичним приводом.

 • У вторинній камері містяться також два дифузори, головна дозуюча система, перехідна система, еконостат і дросельна заслінка з пневматичним приводом.

 • Поплавкова камера збалансована, розташовується спереду (по ходу автомобіля), що перешкоджає перезбагаченню пальної суміші при гальмуванні і сприяє підвищенню рівня палива в розпилювачах при русі на підйом, викликаючи деяке збагачення пальної суміші і збільшення потужності двигуна.Карбюратор автомобіля ВАЗ-2108 на відміну від розглянутого ДААЗ-2105 має деякі конструктивні особливості. У ньому обидві дросельні заслінки відкриваються послідовно загальним механічним важильним приводом від педалі приводу керування карбюратором.

 • Карбюратор автомобіля ВАЗ-2108 на відміну від розглянутого ДААЗ-2105 має деякі конструктивні особливості. У ньому обидві дросельні заслінки відкриваються послідовно загальним механічним важильним приводом від педалі приводу керування карбюратором.У карбюраторі введений діафрагменний економайзер, що при значному відкритті дросельних заслінок подає діафрагмою через жиклер додаткове паливо в колодязь розпилювача головної дозуючої системи первинної камери, чим сприяє збагаченню пальної суміші. У зв'язку з тим що поплавкова камера охоплює змішувальні камери з обох боків, у ній установлюється пластмасовий подвійний поплавець із загальним кронштейном закриття голчастого клапанна.

 • У карбюраторі введений діафрагменний економайзер, що при значному відкритті дросельних заслінок подає діафрагмою через жиклер додаткове паливо в колодязь розпилювача головної дозуючої системи первинної камери, чим сприяє збагаченню пальної суміші. У зв'язку з тим що поплавкова камера охоплює змішувальні камери з обох боків, у ній установлюється пластмасовий подвійний поплавець із загальним кронштейном закриття голчастого клапанна.Така конструкція забезпечує нормальний рівень палива і подачу його в емульсійні колодязі головних дозуючих систем при значних нахилах автомобіля.

 • Така конструкція забезпечує нормальний рівень палива і подачу його в емульсійні колодязі головних дозуючих систем при значних нахилах автомобіля.

 • У карбюраторі мається спеціальна система зниження токсичності відпрацьованих газів і зменшення витрати палива на визначених режимах роботи двигуна. У дану систему входять безконтактна система запалювання, система керування економайзером холостого ходу (ЕПХХ) і карбюратор.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка