Тема 6 Правове регулювання господарських відносин у галузі побутового обслуговування населення та сфері надання послуг поштового зв’язкуДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Тема 6 Правове регулювання господарських відносин у галузі побутового обслуговування населення та сфері надання послуг поштового зв’язку


Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.03.2012 року №310 "Про затвердження Порядку проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі та побуту, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг"

 • Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.03.2012 року №310 "Про затвердження Порядку проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі та побуту, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг"

 • Закон України  "Про звернення громадян"

 • Закон України "Про захист прав споживачів“

 • Закон України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”

 • "Закон України " Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”"Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення

 • "Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення

 • "Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”

 • "Постанова Кабінету Міністрів України  № 833 від 15.06.2006 р. "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів”

 • "Постанова Кабінету Міністрів України № 340 від  12.05.2010 р. "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2005 року   №1176 і від 17 травня 2006 р. № 685"Інформаційні та технологічні картки (РПо-16 від 01 до 08)Договори, що укладаються в торгівлі

 • договір поставки,

 • договір контрактації сільськогосподарської продукції,

 • договір енергопостачання,

 • договір купівлі-продажу,

 • договір оренди, міни (бартеру),

 • договір лізингу,

 • іншими договорами.Договір купівлі-продажу

 • - це договір, за яким одна сторона (продавець) передає чи зобов'язується передати майно (товар) у власність іншій стороні (покупцю), а покупець приймає чи зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.Договір поставки

 • - договір, за яким продавець (постачальник) зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності чи в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.Договір міни (бартер)

 • - договір, за яким кожна із сторін зобов'язується передати іншій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.Лізинг

 •  — це довгострокова оренда машин і обладнання, видача обладнання напрокат. Лізинг дозволяє промисловим, торговим, транспортним та іншим підприємствам (орендаторам) отримувати в комерційних банках і лізингових компаніях (орендодавців) за певну орендну плату в довгострокове користування широкий перелік основних засобів.Захист прав споживачів

 • 12 травня 1991 року був прийнятий Закон України "Про захист прав споживачів" який регулює відносини між споживачами, виробниками та продавцями товарів, встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації їх прав.

 • У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

 • споживач – громадянин, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб;

 • виробник – підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які виробляють товари для реалізації;

 • виконавець – підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які виконують роботи або надають послуги;

 • продавець – підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які реалізують товари за договором купівлі-продажу.Державний захист прав споживачів

 • Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.Державний захист прав споживачів

 • Державний захист прав громадян як споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади:

 • Державний комітет України по захисту прав споживачів та його територіальні органи;

 • Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України;

 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації;

 • Органи і установи державного санітарно-епідеміологічного нагляду України;

 • інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства, а також судові органи.Гарантійні зобов’язання

 • Виробник забезпечує належну роботу продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку.

 • Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб.

 • Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку … встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу, і який вважається гарантійним строком.

 • У разі, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення - від дня їх здійснення.

 • При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків.

 • При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.Права споживачів в разі придбання ним товару неналежної якості

 • У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, має право вимагати:

 • 1) пропорційного зменшення ціни;

 • 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

 • 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

 • Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, задовольняються за згодою продавця.

 • Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу.

 • Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов'язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги.

 • Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів продавцю, виробнику та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника.

 • За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.Права споживачів в разі придбання ним товару неналежної якості

 • Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

 • У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності.

 • При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

 • На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів.Права споживачів в разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт і надання послуг

 • Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.

 • У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:

 • безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі у розумний строк;

 • відповідного зменшення ціни виконаної роботи;

 • безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;

 • відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;

 • реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

 • Вимоги цієї статті не поширюються на виконання робіт з гарантійного ремонту.Право споживача на безпеку товарів (робіт, послуг)

 • Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а також не завдавала шкоди його майну.

 • На товари (наслідки робіт), використання яких понад визначений строк є небезпечним для життя…встановлюється строк служби (строк придатності).

 • Якщо для безпечного використання продукції, її зберігання, транспортування та утилізації необхідно додержуватися спеціальних правил, виробник (виконавець) зобов'язаний розробити такі правила та довести їх до продавця або споживача, а продавець - до споживача.

 • Виробник (виконавець) зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі завдані споживачам збитки, пов'язані з відкликанням продукції.

 • Виробник (виконавець) зобов'язаний інформувати споживача про можливий ризик і про безпечне використання продукції за допомогою прийнятих загальновідомих у міжнародній практиці позначень.Права споживачів, права користувачів послуг поштового зв’язку

 • Відправник або адресат (одержувач) має право на користування послугами поштового зв’язку відповідно до Законів України "Про поштовий зв’язок", "Про зв’язок", "Про захист прав споживачів" та інших актів законодавства.Відправник має право:

 • забрати реєстроване поштове відправлення (поштовий переказ), якщо його ще не відправлено за призначенням. У цьому разі відправникові повертається внесена ним плата, крім вартості поштових марок та плати за надані додаткові послуги;

 • протягом шести місяців з дня прийняття для пересилання реєстрованого поштового відправлення (поштового переказу) за письмовим чи усним запитом одержати за додаткову плату інформацію про його вручення;

 • зробити розпорядження через будь-який об’єкт поштового зв’язку про повернення або зміну адреси одержувача відправленого ним міжнародного поштового відправлення.Адресат має право за додаткову плату зробити розпорядження про:

 • зберігання поштового відправлення (поштового переказу), адресованого йому, протягом двох місяців з дня надходження;

 • пересилання або доставку поштових відправлень (поштових переказів), адресованих йому на іншу адресу;

 • перерахування на особистий рахунок в установі банку грошей за поштовими переказами, адресованими йому на домашню адресу;

 • доставку на домашню адресу поштових відправлень (поштових переказів), що надходять йому до запитання, якщо доставка таких поштових відправлень (поштових переказів) передбачена.

 • Розпорядження адресата щодо пересилання або доставки на іншу адресу адресованих йому поштових відправлень (поштових переказів), а також щодо доставки на домашню адресу зазначених відправлень, адресованих йому до запитання, виконується об’єктом поштового зв’язку протягом трьох місяців. Для здійснення розпорядження адресат подає письмову заяву та пред’являє документ, що посвідчує його особу.Право споживача на інформацію про продукцію

 • Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).Інформація про продукцію повинна містити:

 • 1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

 • 2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

 • 3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад, харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів;

 • 4) відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції;

 • 5) позначку про наявність або відсутність у складі продуктів харчування генетично модифікованих компонентів;

 • 6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

 • 7) дату виготовлення;

 • 8) відомості про умови зберігання;

 • 9) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

 • 10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

 • 11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

 • 12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка