Тема №6 тема №6 “технічне обслуговування механізмів та систем двигунів. ”Сторінка11/11
Дата конвертації26.12.2016
Розмір446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3. Пустити двигун, дати йому попрацювати 3-5 хв і заглушити. Через 10хв знову переві-рити рівень і при необхідності долити масти-ло до верхньої мітки мастиловимірного стри-жня.НЕСПРАВНОСТІ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ

 • НЕСПРАВНОСТІ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯОсновні несправності системи палива можуть викликати:

 • Основні несправності системи палива можуть викликати:

 • припинення подачі палива в карбюратор, утворення бідної чи багатої пальної суміші, підтікання палива, погану роботу двигуна на холостому ходу при великій частоті обертання колінчатого вала, перебої в роботі двигуна на всіх режимах, утруднений пуск гарячого чи холодного двигуна.

Причинами припинення подачі палива в кар-бюратор є: засмічення паливо проводів і сітчастих фільтрів, замерзання води в баці і паливо проводах, проривши діафрагми паливного насоса (зовнішня ознака цього – підтікання палива з отворів у нижній частині чи корпуса через отвір 3 зовнішні прокладки, чи знос забруднення клапанів паливного насоса, підсмоктування повітря в порожнину над діафрагмами внаслідок нещільного кріплення двох частин насоса між собою. На автомобілі ВАЗ-2108 додатково може бути забруднення фільтра тонкого очищення палива і несправність клапана подвійної дії.

 • Причинами припинення подачі палива в кар-бюратор є: засмічення паливо проводів і сітчастих фільтрів, замерзання води в баці і паливо проводах, проривши діафрагми паливного насоса (зовнішня ознака цього – підтікання палива з отворів у нижній частині чи корпуса через отвір 3 зовнішні прокладки, чи знос забруднення клапанів паливного насоса, підсмоктування повітря в порожнину над діафрагмами внаслідок нещільного кріплення двох частин насоса між собою. На автомобілі ВАЗ-2108 додатково може бути забруднення фільтра тонкого очищення палива і несправність клапана подвійної дії.Для визначення заподій відсутності подачі палива потрібно від’єднати паливо провід від карбюратора і переміщати важіль ручного чи підкачування повертати за ручку колінчатий вал. Якщо при цьому з'являється струмінь па-лива, то насос справний і варто вийняти і про-мити паливний фільтр вхідного штуцера кар-бюратора. Якщо ж струменя не спостерігаєть-ся, необхідно протерти ганчіркою паливний насос і оглянути його поверхню.

 • Для визначення заподій відсутності подачі палива потрібно від’єднати паливо провід від карбюратора і переміщати важіль ручного чи підкачування повертати за ручку колінчатий вал. Якщо при цьому з'являється струмінь па-лива, то насос справний і варто вийняти і про-мити паливний фільтр вхідного штуцера кар-бюратора. Якщо ж струменя не спостерігаєть-ся, необхідно протерти ганчіркою паливний насос і оглянути його поверхню.При виявленні мокрих плям бензину під-тягти стяжні гвинти корпуса і знову випробу-вати дію насоса. Якщо ж і після цього подачі палива не буде, варто перевірити справність насоса, зробивши його часткове чи повне роз-бирання. При цьому в першу чергу треба зня-ти кришку, промити фільтр і клапани, переві-рити стан діафрагм, відокремивши верхню частину корпуса, і нарешті зняти фланець на паливному баці, вийняти паливозаборну труб-ку і промити сітчастий фільтр.

 • При виявленні мокрих плям бензину під-тягти стяжні гвинти корпуса і знову випробу-вати дію насоса. Якщо ж і після цього подачі палива не буде, варто перевірити справність насоса, зробивши його часткове чи повне роз-бирання. При цьому в першу чергу треба зня-ти кришку, промити фільтр і клапани, переві-рити стан діафрагм, відокремивши верхню частину корпуса, і нарешті зняти фланець на паливному баці, вийняти паливозаборну труб-ку і промити сітчастий фільтр.Створення збідненої пальної суміші. Ознаками роботи двигуна на такій суміші є: «постріли» (удар) з карбюратора, перегрівши двигуна, втрата його потужності (погано тяг-не). Варто мати на увазі, що такими ж ознака-ми характеризується і робота двигуна при ранньому запалюванні. Тому перш ніж шукати несправність у системі живлення, випливає треба перевірити установку запалювання.

 • Створення збідненої пальної суміші. Ознаками роботи двигуна на такій суміші є: «постріли» (удар) з карбюратора, перегрівши двигуна, втрата його потужності (погано тяг-не). Варто мати на увазі, що такими ж ознака-ми характеризується і робота двигуна при ранньому запалюванні. Тому перш ніж шукати несправність у системі живлення, випливає треба перевірити установку запалювання.Причинами, що викликають утворення бідної робочої суміші, можуть бути:

 • Причинами, що викликають утворення бідної робочої суміші, можуть бути:

 • недостатня подача палива в карбюратор; засмічення паливних жиклерів головної дозуючої системи, якщо двигун погано тягне при середніх і повних навантаженнях, чи системи холостого ходу, якщо двигун глухне при переході на малі обороти; підсмоктування повітря в місцях з'єднання карбюратора з впускним трубопроводом чи впускного трубопровода з голівкою циліндрів; заїдання поплавця голчастого клапану у верхнім положенні чи знижений рівень палива в поплавковій камері.Визначати й усувати перераховані несправності потрібно в наступному поряд-ку: перевірити подачу палива прийомами, за-значеними вище; при нормальній подачі па-лива перевірити, немає чи підсмоктування повітря в з'єднаннях. Для цього при працю-ючому двигуні закрити повітряну заслінку і виключити запалювання, після чого оглянути місця з'єднання карбюратора і впускного тру-бопроводові. Поява мокрих плям палива свід-чить про наявність у цих місцях неплотнос-тей.

 • Визначати й усувати перераховані несправності потрібно в наступному поряд-ку: перевірити подачу палива прийомами, за-значеними вище; при нормальній подачі па-лива перевірити, немає чи підсмоктування повітря в з'єднаннях. Для цього при працю-ючому двигуні закрити повітряну заслінку і виключити запалювання, після чого оглянути місця з'єднання карбюратора і впускного тру-бопроводові. Поява мокрих плям палива свід-чить про наявність у цих місцях неплотнос-тей.На двигуні ВАЗ-2105 для перевірки рівня палива потрібно зняти кришку поплавкової камери карбюратора, після чого установити її вертикально так, щоб штуцер приводу палива був спрямований нагору, при цьому відстань між ущільнювальною прокладкою і поплавцем повинне бути 6,5 мм, а хід поплавця дорівнює 8 мм. Якщо ці розміри не відповідають наве-деним даним, необхідно зробити відповідну регулювання відгинанням язичка кронштейну поплавця.

 • На двигуні ВАЗ-2105 для перевірки рівня палива потрібно зняти кришку поплавкової камери карбюратора, після чого установити її вертикально так, щоб штуцер приводу палива був спрямований нагору, при цьому відстань між ущільнювальною прокладкою і поплавцем повинне бути 6,5 мм, а хід поплавця дорівнює 8 мм. Якщо ці розміри не відповідають наве-деним даним, необхідно зробити відповідну регулювання відгинанням язичка кронштейну поплавця.При перевірці рівня палива в карбюрато-рі ВАЗ-2108 кришка встановлюється горизон-тально, перевіряється і, якщо потрібно, регу-люється зазор між поплавцем і прокладкою , що винний бути 1±0,25 мм.

 • При перевірці рівня палива в карбюрато-рі ВАЗ-2108 кришка встановлюється горизон-тально, перевіряється і, якщо потрібно, регу-люється зазор між поплавцем і прокладкою , що винний бути 1±0,25 мм.

 • Продування жиклерів виробляється при знятій кришці поплавкової камери шинним насосом; прочищати жиклери чи дротом інши-ми предметами неприпустимо, тому що це призводити до розробки отворів жиклерів і порушенню дозування подачі палива.

Утворення багатої робочої суміші. Ознаками роботи двигуна в цьому випадку є: чорний дим і «постріли» з глушника, втрата потужності двигуна, його перегрівши, переви-трата палива і розрідження мастила в картері двигуна, а в камерах згоряння і на поршнях утворення нагару.

 • Утворення багатої робочої суміші. Ознаками роботи двигуна в цьому випадку є: чорний дим і «постріли» з глушника, втрата потужності двигуна, його перегрівши, переви-трата палива і розрідження мастила в картері двигуна, а в камерах згоряння і на поршнях утворення нагару.Підтікання палива спостерігається при нещільно закручених спускних пробках по-плавкової камери і паливного бака, а також при нещільності в з'єднаннях паливо прово-дів, тріщинах у паливо проводах і ушкоджен-нях діафрагм паливного насоса.

 • Підтікання палива спостерігається при нещільно закручених спускних пробках по-плавкової камери і паливного бака, а також при нещільності в з'єднаннях паливо прово-дів, тріщинах у паливо проводах і ушкоджен-нях діафрагм паливного насоса.

 • Будь-яке підтікання необхідно усувати не-гайно, тому що при цьому з'являється небез-пека виникнення пожежі на автомобілі і неми-нуча перевитрата палива.Утруднений пуск гарячого двигуна може бути внаслідок неповного відкриття повітряної заслінки карбюратора, підвище-ного рівня бензину в поплавковій камері (пе-релив).

 • Утруднений пуск гарячого двигуна може бути внаслідок неповного відкриття повітряної заслінки карбюратора, підвище-ного рівня бензину в поплавковій камері (пе-релив).Двигун не пускається в холодному стані. Причинами, залежними від системи палива, можуть бути наступні. Не закривається цілком повітряна заслінка при витягнутій рукоятці ручного приводу (перевірити і відрегулювати довжину троса приводу). Ні подачі палива в карбюратор (від’єднати паливопровід штуцера поплавкової камери і ручним підкачуванням паливного насоса перевірити подачу палива). Якщо паливо не подається, від’єднати шланг від впускного штуцера паливного насоса і хитанням важеля перевірити наявність розрідження на вході впускного штуцера (шляхом закривання отвору пальцем). Якщо розрідження немає, перевірити справність насоса, а якщо є, те шинним насосом провіяти паливопровід від паливного бака. При цьому в баці повинне прослухуватися булькіт. Після продування можна злити з бака можливі за-бруднення.

 • Двигун не пускається в холодному стані. Причинами, залежними від системи палива, можуть бути наступні. Не закривається цілком повітряна заслінка при витягнутій рукоятці ручного приводу (перевірити і відрегулювати довжину троса приводу). Ні подачі палива в карбюратор (від’єднати паливопровід штуцера поплавкової камери і ручним підкачуванням паливного насоса перевірити подачу палива). Якщо паливо не подається, від’єднати шланг від впускного штуцера паливного насоса і хитанням важеля перевірити наявність розрідження на вході впускного штуцера (шляхом закривання отвору пальцем). Якщо розрідження немає, перевірити справність насоса, а якщо є, те шинним насосом провіяти паливопровід від паливного бака. При цьому в баці повинне прослухуватися булькіт. Після продування можна злити з бака можливі за-бруднення.Двигун працює чи хитливо глухне при малій час-тоті обертання на холостому ходу. Ця несправність може бути викликана багатьма причинами, у тому числі і не зв'язаними з роботою системи харчування, наприклад, неправильною установкою запалювання, утворенням на-гару на електродах чи свіч збільшенням зазору між ними, порушенням регулювання зазорів між важелями (коромис-лами) і кулачками розподільного вала, зниженням компре-сії, підсмоктуванням повітря через прокладки між голівкою і блоком циліндрів і між голівкою і впускними трубопрово-дами. До перевірки системи харчування, як правило, вар-то приступати, переконавши попередньо в справності сис-теми запалювання і механізму газорозподілу. Після цього необхідно перевірити відсутність заїдання дросельних за-слінок і їхнього приводу, а потім регулювання карбюрато-ра і, зокрема, його системи холостий хід.

 • Двигун працює чи хитливо глухне при малій час-тоті обертання на холостому ходу. Ця несправність може бути викликана багатьма причинами, у тому числі і не зв'язаними з роботою системи харчування, наприклад, неправильною установкою запалювання, утворенням на-гару на електродах чи свіч збільшенням зазору між ними, порушенням регулювання зазорів між важелями (коромис-лами) і кулачками розподільного вала, зниженням компре-сії, підсмоктуванням повітря через прокладки між голівкою і блоком циліндрів і між голівкою і впускними трубопрово-дами. До перевірки системи харчування, як правило, вар-то приступати, переконавши попередньо в справності сис-теми запалювання і механізму газорозподілу. Після цього необхідно перевірити відсутність заїдання дросельних за-слінок і їхнього приводу, а потім регулювання карбюрато-ра і, зокрема, його системи холостий хід.При технічному обслуговуванні систе-ми палива щодня перед виїздом необхідно перевірити зовнішнім оглядом з'єднання па-ливо проводів, карбюратора і паливного на-соса, щоб переконатися у відсутності підтікан-ня палива. Після прогріву перевірити стійкість роботи двигуна при малій частоті обертання колінчатого вала різким відкриттям дросель-них заслінок і швидким їхнім закриттям.

 • При технічному обслуговуванні систе-ми палива щодня перед виїздом необхідно перевірити зовнішнім оглядом з'єднання па-ливо проводів, карбюратора і паливного на-соса, щоб переконатися у відсутності підтікан-ня палива. Після прогріву перевірити стійкість роботи двигуна при малій частоті обертання колінчатого вала різким відкриттям дросель-них заслінок і швидким їхнім закриттям.Після кожних 10000-15000 км пробігу не-обхідно:

 • Після кожних 10000-15000 км пробігу не-обхідно:

 • перевірити і підтягти гвинти і гайки кріп-лення повітроочисника до карбюратора, па-ливного насоса до блоку циліндрів, карбюра-тора до впускному трубопроводові, впускного і випускного трубопроводів до голівки цилін-дрів, прийомної сурми глушника до випускно-го трубопроводу, глушителя до кузова;Зняти кришку, вийняти фільтруючий еле-мент повітроочисника і замінити його новим. При установці кришки повітроочисника ВАЗ-2108 звертати увагу, щоб стрілки на кришці і патрубку були спрямовані назустріч один од-ному, що впливає на зниження шуму впускан-ню. При роботі в курних умовах фільтруючий елемент заміняти частіше.

 • Зняти кришку, вийняти фільтруючий еле-мент повітроочисника і замінити його новим. При установці кришки повітроочисника ВАЗ-2108 звертати увагу, щоб стрілки на кришці і патрубку були спрямовані назустріч один од-ному, що впливає на зниження шуму впускан-ню. При роботі в курних умовах фільтруючий елемент заміняти частіше.На автомобілі ВАЗ-2108 замінити фільтр тонкого очищення палива. При установці но-вого фільтра звертати увагу на стрілку, що мається на його корпусі, що повинна бути спрямована по ходу руху палива до паливно-го насоса; зняти кришку корпуса паливного насоса, вийняти сітчастий фільтр, промити його і порожнина корпуса насоса бензином, провіяти стисненим повітрям клапани й установити всі деталі на місце.

 • На автомобілі ВАЗ-2108 замінити фільтр тонкого очищення палива. При установці но-вого фільтра звертати увагу на стрілку, що мається на його корпусі, що повинна бути спрямована по ходу руху палива до паливно-го насоса; зняти кришку корпуса паливного насоса, вийняти сітчастий фільтр, промити його і порожнина корпуса насоса бензином, провіяти стисненим повітрям клапани й установити всі деталі на місце.вивернути пробку з кришки карбюратора, вийняти сітчастий фільтр, промити його бен-зином, провіяти стисненим повітрям і поста-вити на місце;

 • вивернути пробку з кришки карбюратора, вийняти сітчастий фільтр, промити його бен-зином, провіяти стисненим повітрям і поста-вити на місце;

 • вивернути зливну пробку поплавкової ка-мери, спустити у посуду відстій палива і заве-рнути пробку.Через кожні 20 000 км пробігу необхідно:

 • Через кожні 20 000 км пробігу необхідно:

 • перевірити рівень палива в поплавковій камері карбюратора і при необхідності уста-новити нормальну його величину;

 • зробити часткове розбирання карбюрато-ра, промити деталі чи бензином ацетоном, провіяти жиклери і канали стисненим повіт-рям;

 • відрегулювати карбюратор для роботи двигуна на холостому ходу з малою частотою обертання колінчатого вала;

Перевірити роботу економайзера приму-сового холостого ходу при працюючому дви-гуні на малій частоті обертання колінчатого вала шляхом від'єднання проводові від елек-тропневмоклапана. При справному економай-зері двигун повинен стихнути; перевірити ро-боту пневмоклапана. Для цього при включе-ному запалюванні потрібно від'єднувати, а по-тім знову приєднувати до нього проводові. При цьому повинен прослухуватися характер-ний щиглик спрацьовування клапана.

 • Перевірити роботу економайзера приму-сового холостого ходу при працюючому дви-гуні на малій частоті обертання колінчатого вала шляхом від'єднання проводові від елек-тропневмоклапана. При справному економай-зері двигун повинен стихнути; перевірити ро-боту пневмоклапана. Для цього при включе-ному запалюванні потрібно від'єднувати, а по-тім знову приєднувати до нього проводові. При цьому повинен прослухуватися характер-ний щиглик спрацьовування клапана.для перевірки герметичності діафрагми економайзера шинним насосом з маномет-ром подається повітря до штуцера знятого шланга до тиску 1,5 кгс. Якщо протягом па-діння тиску не буде - герметичність нормаль-на;

 • для перевірки герметичності діафрагми економайзера шинним насосом з маномет-ром подається повітря до штуцера знятого шланга до тиску 1,5 кгс. Якщо протягом па-діння тиску не буде - герметичність нормаль-на;

 • перевірити справність електронного блоку керування пневмоклапаном можна спроще-ним засобом по характерному щиглику пне-вмоклапана при його відключенні під час пла-вного збільшення частоти обертання колін-чатого вала і включенні при зменшенні часто-ти обертання.Деякі дані по системі палива досліджуваних автомобілів приводяться в табл. 4

 • Деякі дані по системі палива досліджуваних автомобілів приводяться в табл. 4

 • Таблиця 4Контрольні питання

   • Контрольні питання


Відповідь: Підчас ЩО системи охолодження перевіряється рівень рідини в радіаторі, наявність підтікання охолоджувальної рідини в системі охолодження. В разі виявлення підтікання усунути несправність

 • Відповідь: Підчас ЩО системи охолодження перевіряється рівень рідини в радіаторі, наявність підтікання охолоджувальної рідини в системі охолодження. В разі виявлення підтікання усунути несправністьВідповідь: Під час ЩО системи змащення перед пуском двигуна перевіряється рівень масла в картері двигуна масловимірювальною лінійкою (щупом). У разі необхідності долити масло в систему.

 • Відповідь: Під час ЩО системи змащення перед пуском двигуна перевіряється рівень масла в картері двигуна масловимірювальною лінійкою (щупом). У разі необхідності долити масло в систему.

 • Перевірити підтікання масла в системі. При наявності підтікання усунути несправність. Після пуску двигуна впевнитися в наявності тиску в системі змащення за допомогою покажчика тиску масла або контрольної лампи тиску масла.Відповідь: Під час першого технічного обслуговування (ТО – І) виконуються наступні роботи:

 • Відповідь: Під час першого технічного обслуговування (ТО – І) виконуються наступні роботи:

 • Перевірити опори двигуна.

 • Перевірити герметичність з’єднання головки циліндрів, піддону картера, сальників колінчатого валу. Нещільність прилягання головки циліндрів виявляють по підтіканнях на стінках блоку циліндрів. Нещільність прилягання піддону картера виявляють по підтіканню масла.Відповідь: Заміна масла здійсняється через 10000 км. пробігу (або згідно технічній характеристиці). Порядок заміни масла в системі змащення двигуна наступний:

 • Відповідь: Заміна масла здійсняється через 10000 км. пробігу (або згідно технічній характеристиці). Порядок заміни масла в системі змащення двигуна наступний:

 • 1. Прогріти двигун до його робочої температури;

 • 2. Відкрутити пробку зливного отвору, попередньо відкривши кришку маслозаливної горловини;

 • 3. Замінити масляний фільтр.4. Залити в картер свіже масло до верхньої мітки масловимірювального стержня;

 • 4. Залити в картер свіже масло до верхньої мітки масловимірювального стержня;

 • 5. Запустити двигун, дати поробити 1-3 хв. і заглушити. Перевірити наявність підтікання масла і через 10 хв. знову перевірити рівень і при необхідності долити масло до верхньої мітки масловимірювального стержня.

 • 3. Підвести підсумки опитування, оголосити оцінки і занести їх в журнал.

 • 4. Оголосити тему, мету і навчальні питання заняття.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка