Тема доповіді: Науково-методичні засади будови навчально-виховного процесу в початковій школі як цілісного творчого процесу Основною метою освіти сьогодення є формування в учнів компетентностей. КомпетентностіДата конвертації15.06.2016
Розмір444 b.


Тема доповіді: Науково-методичні засади будови навчально-виховного процесу в початковій школі як цілісного творчого процесу


Основною метою освіти сьогодення є формування в учнів компетентностей. Компетентності є своєрідними комплексами знань, умінь і ставлень, що набуваються в навчанні і дозволяють людині розуміти, тобто ідентифікувати та оцінювати в різних контекстах проблеми, що є характерними для різних сфер діяльності.Виділяють систему компетентностей, складовими якої є:

 • надпредметні – такі, що поєднують певний комплекс знань, умінь та ставлень, який набувається протягом засвоєння всього змісту освіти, не пов’язані з конкретним предметом;

 • загальнопредметні – їх набуває учень упродовж вивчення того чи іншого предмета у всіх класах середньої школи;

 • спеціально-предметні – ті, що набуває учень при вивченні певного предмета протягом конкретного навчального року.Прикладом надпредметних компетентностей є такі уміння дитини:

 • уміння мислити, що включає:

 • - уміння планувати свої дії на декілька кроків уперед;

 • - уміння розмірковувати;

 • - уміння довести власну думку;

 • - уміння створювати власні „продукти”, а саме: казки, вірші тощо, використовуючи навчальний матеріал.Прикладом надпредметних компетентностей є такі уміння дитини:

 • уміння взаємодіяти з іншими: вчителем, однокласниками, складовими якого є:

 • - уміння рефлексивно управляти «Я-образом», що означає усвідомлення того враження, яке „Я” справляю на оточуючих і вміння його змінити за власним бажанням;

 • - володіння правилами поведінки (етикетом), здатність бути витриманим, доброзичливим, чуйним стосовно партнера по спілкуванню;

 • - володіння вербальною комунікацією, а саме: технікою мовлення, її компонентами (голосом, дикцією, темпом, інтонацією); дотримання правильності мовлення (чистоти, точності, логічності, виразності, образності, доцільності);

 • - володіння невербальною комунікацією, а саме: мімікою, жестами, пантомімікою, умінням триматися перед аудиторією.Для успішного формування зазначених компетентностей навчально-виховний процес має бути цілісним творчим процесомреалізація на кожному уроці системи цільових орієнтирів навчання: освітніх, розвивальних, виховуючих, соціальних;

 • реалізація на кожному уроці системи цільових орієнтирів навчання: освітніх, розвивальних, виховуючих, соціальних;

 • на кожному уроці має домінувати в часі ситуація розмірковування – ситуація пошуку, допитливості, сумніву;

 • основне завдання вчителя під час опрацювання кожної навчальної теми – вивчення поняття та його властивостей;

 • упровадження на уроках математики, української мови, природознавства системи комбінованих завдань та завдань з логічним навантаженням;

 • застосування інтерактивних методів навчання.Список використаної та рекомендованої літератури:

 • Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи /Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К., 2004. – 112 с.

 • Митник О.Я. Логіка на уроках математики. Методика роботи над завданнями з логічним навантаженням у курсі математики початкових класів. − К.: Початкова школа, 2004. − 104 с.

 • Митник О.Я. Навчально-творча діяльність молодших школярів на уроках математики. Методика навчання математики в системі післядипломної освіти. − К.: Початкова школа, 2005. − 96 с.

 • Митник О.Я. Як навчити дитину мистецтва мислення – К.: Початкова школа, 2006. – 104 с.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка