Тема лекції: фізіологія дихальної системиДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Тема лекції:

 • ФІЗІОЛОГІЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

 • РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ.


Cистема дихання - комплекс структур, які беруть участь у газообміні, і механізми їх регуляції.

 • Cистема дихання - комплекс структур, які беруть участь у газообміні, і механізми їх регуляції.

 • Сумарним показником активності дихальної системи є споживання кисню (СК) за 1 хв. У дорослої людини у стані спокою СК становить близько 3,5 мл (хв/кг).

СТРУКТУРА ЛЕГЕНІ

 • А - альвеола

 • АП - альвеолярна протока

 • ДБ - дихальна бронхіола

 • ТБ - термінальна бронхіолаЗони дихальних шляхів

 • Кондуктивна (провідна),

 • Транзиторна (перехідна),

 • Дихальна.

 • Із загального об'єму легень провідна зона займає близько 150 мл, транзиторна – близько 1500 мл.Функції дихальних шляхів:

 • Механізми забезпечення

 • “ кондиціонування " повітря:

 • 1. Зігрівання.

 • 2. Зволоження.

 • 3. Очищення повітря.Верхні дихальні шляхиРегуляція просвіту бронхів

 • Просвіт внутрішньолегеневих бронхів залежить:

 • по-перше, від еластичної тяги паренхіми легенів,

 • по-друге, від тонусу гладких м'язів бронхів.

 • Холенергічні (парасимпатичні) волокна підсилюють скорочення гладких м'язів бронхів.

 • адренергічні (симпатичні) діють навпаки, бо в бронхіальних м'язах переважають β-адренорецептори над α-адренорецепторами.

 • Мембрана гладком'язових клітин бронхів чутлива, крім пара- і симпатичних впливів, до цілого ряду біологічно-активних речовин: гістаміну, серотоніну, простагландинів, лейкотрієнів, регуляторних пептидів, кінінів.Механізм спокійного вдиху

 • Вдих (інспірація) відбувається внаслідок збільшення об'єму грудної порожнини в трьох напрямках – вертикальному,

 • сагітальному

 • і фронтальному.

 • Це наступає внаслідок підняття ребер і опускання діафрагми

 • Верхні ребра обертаються майже впоперек і під час їх руху збільшуються, головним чином, передньо-задні розміри грудної порожнини. Вісь обертання нижніх ребер більш сагітальна і від їх рухів залежать переважно бічні розміри грудної порожнини.М'язове забезпечення дихання

 • У стані спокою на 4/5 вдих здійснює діафрагма. Скорочення її призводить до сплощення купола і збільшення вертикальних розмірів грудної порожнини.

 • зовнішні і внутрішні міжреберні. При скороченні вони тягнуть обидва ребра одне до одного. Сумарна дія зовнішніх міжреберних м'язів обумовлює загальне піднімання ребер і збільшення сагітального розміру та об'єму грудної клітки. Результат дії сил при скороченні внутрішніх міжреберних м'язів протилежний, тому ребра опускаються. Тому внутрішні міжреберні м'язи є м'язами видиху, а зовнішні – вдиху.ВИДИХ ВДИХБіомеханіка вдиху і видихуТиск у плевральній щілині під час дихання

 • Тиск у плевральній щілині під час спокійного вдиху на 4-9 мм рт.ст. менше атмосферного тиску, а під час спокійного видиху на 2-4 мм рт.ст. нижче атмосферного.

 • В плевральній щілині тиск нижчий за атмосферний:

 • по-перше: грудна клітка – це герметична ємкість.

 • По-друге, для легенів характерна еластична тяга, яка обумовлена двома факторам:

 • 1. наявністю сполучних волокон, що обумовлює 1/3 еластичної тяги;

 • 2. поверхневим натягом шару рідини на внутрішній поверхні альвеол, який складає 2/3 еластичної тяги легень.

 • По-третє, у створенні негативного тиску в плевральній щілині має значення й те, що плевральні листки мають велику всмоктувальну здатність.Вентиляція легень – це процес поновлення повітря під час дихального циклу.

 • Вентиляція легень – це процес поновлення повітря під час дихального циклу.

 • Розрізняють

 • легеневу вентиляцію

 • і альвеолярну.Оцінка функціонального стану дихальної системи

 • Визначають чотири легеневих об'єми.

 • 1. Дихальний об'єм (дихальне повітря) – це об'єм повітря, яке у стані спокою вдихається або видихається. У нормі він становить – 0,3-0,8 л (у середньому 0,5 мл).

 • 2. Резервний об'єм вдиху (додаткове повітря) – це максимальний об'єм повітря, яке можна додатково вдихнути після закінчення спокійного вдиху. У нормі він складає 1,5-2,0 л).

 • 3. Резервний об'єм видиху (резервне повітря) – це максимальний об'єм повітря, яке можна додатково видихнути після спокійного видиху. У нормі він дорівнює 1,0-1,5 л).

 • 4. Залишковий об'єм (залишкове повітря) – об'єм повітря, яке залишається в легенях після максимального видиху. У нормі він складає 1,0-1,5 л).Легеневі ємності

 • 1. Загальна максимальна ємність легень – кількість повітря, яке вміщається в легенях або сума всіх легеневих об'ємів. У нормі складає 4,5-6,5 л.

 • 2. Життєва ємність легень – найбільша кількість повітря, яке можна видихнути після максимального вдиху або сума перших трьох об'ємів. У нормі вона дорівнює: у жінок – 3,0-3,5 л; у чоловіків – 3,5-5,0 л.

 • 3. Ємність вдиху – максимальна кількість повітря, яке можна вдихнути після спокійного видиху або сума двох перших об'ємів. У нормі вона - 1,8-2,8 л.

 • 4. Функціональна залишкова ємність – кількість повітря, яке міститься в легенях після спокійного видиху або сума двох останніх об'ємів. У нормі - 2,5-3,5 л.Життєва ємність легень

 • Це важливий показник функціональних можливостей дихального апарату. Абсолютну величину життєвої ємності легень виражають у відсотках до належної життєвої ємності легень. У нормі життєва ємність легень може відхилятися від належної на 15 %. Належна життєва ємність легень визначається за формулами:

 • для чоловіків [27,63 – (0,112 · х вік у роках)] · ріст в см

 • для жінок [21,78 – (0,101 · вік у роках)] · ріст в смАльвеолярна вентиляція

 • Альвеолярну вентиляцію складає той об'єм повітря, який поступає в альвеоли легень за одиницю часу.

 • Альвеолярна вентиляція =

 • (ДО – Мертвий простір) · ЧД

 • або це є різниця між хвилиним об'ємом дихання та вентиляцією анатомічного мертвого простору.Вентиляційно-перфузійний коефіцієнт

 • Для нормального обміну газів у легеневих альвеолах необхідно, щоб їх вентиляція повітрям була в певному співвідношенні з перфузією їх капілярів кров'ю. В ідеальних умовах на кожен літр протікаючої в легеневих судинах крові за хвилину повинно припадати 0,8 л альвеолярного повітря, тобто так званий вентиляційно-перфузійний коефіцієнт дорівнює 0,8. Проте у здорової людини в стані спокою не всі альвеоли приймають участь у вентиляції, оскільки не всі легеневі капіляри є функціональними.Функціональний (фізіологічний) мертвий простір

 • Під функціональним (фізіологічним) мертвим простором розуміють всі ті ділянки дихальної системи, де газообмін не відбувається. Тобто, до функціонального мертвого простору відносяться повітроносні шляхи (анатомічний мертвий простір), а також альвеоли, які вентилюються, але не перфузуються (альвеолярний мертвий простір). Альвеоли, які перфузуються, але не вентилюються, утворюють альвеолярний артеріовенозний шунт.

СПІРОГРАМАОсновні етапи газопереносу

 • 1) конвекційне надходження повітря в повітроносні шляхи і дифузія газів між повітроносними шляхами та альвеолами (зовнішнє дихання);

 • 2) дифузія газів між альвеолами і кров'ю;

 • 3) перенос газів кров'ю;

 • 4) дифузія газів між капілярною кров'ю і тканинами;

 • 5) внутрішнє або тканинне дихання.Парціальний тиск газів (мм.рт.ст.) у різних частинах дихальної системи.Обмін газів у легенях

Дифузійна здатність легень

 • Кількість газу, яка проходить через легеневу мембрану за 1 хв при градієнті тиску 1 мм рт. ст.

 • Для кисню цей показник складає 25–З0 мл/хв мм рт. ст.

 • Ефективність газообміну у легенях залежить від швидкості кровотоку. Еритроцит проходить по капіляру за 0,6-1 сФактори, які впливають на криву дисоціації

 • температура,

 • рН,

 • РСО2,

 • концентрація в еритроциті 2,3-ДФГ.

 • При зниженні рН крива зміщується вправо, що свідчить про зменшення спорідненості НЬ до О2. При підвищенні рН збільшується спорідненість НЬ до О2 і крива зміщується вліво.

 • Утворення великої кількості СО2 в тканинах сприяє збільшенню віддачі кисню за рахунок зниження спорідненості НЬ до нього. При виділенні СО2 у легенях зменшується рН крові і поліпшується оксигенація. CO2 також впливає на дисоціацію НbO2.

 • При зниженні температури віддача О2 оксигемоглобіном сповільнюється, а при її збільшенні прискорюється цей процес.

 • Зміщенню кривої вправо сприяє також збільшення вмісту в еритроцитах 2,3-ДФГ.Особливості транспорту вуглекислоти

 • 1) вугільна кислота (Н2СО3) – переноситься 7 % СО2;

 • 2) бікарбонатний іон (НСО3-) – переноситься 70 % СО2;

 • 3) карбогемоглобін (HНbCO2) – переноситься 23 % СО2.

Основні етапи газопереносу

 • 1) конвекційне надходження повітря в повітроносні шляхи і дифузія газів між повітроносними шляхами та альвеолами (зовнішнє дихання);

 • 2) дифузія газів між альвеолами і кров'ю;

 • 3) перенос газів кров'ю;

 • 4) дифузія газів між капілярною кров'ю і тканинами;

 • 5) внутрішнє або тканинне дихання.Особливості дифузії кисню і вуглекислого газу через легеневу мембрану

 • Газообмін у легенях людини відбувається на площі 50-90 м2. Товщина легеневої мембрани становить 0,4-1,5 мкм. Газообмін через цю мембрану залежить від:

 • 1) поверхні, через яку відбувається дифузія;

 • 2) товщини мембрани;

 • 3) градієнту тиску газів у альвеолах та крові;

 • 4) коефіцієнту дифузії;

 • 5) стану мембрани.

Особливості транспортування кисню в крові

 • Кисень, що надходить у кров, спочатку розчиняється у плазмі крові.

 • Кисень, що розчинився у плазмі крові, за градієнтом концентрації проходить через мембрану еритроцита і утворює оксигемоглобін (НЬО2). Оксигемоглобін – нестійка сполука і легко розкладається. Пряма реакція називається оксигенацією, а зворотний процес – дезоксигенацією гемоглобіну.

 • Кожна молекула НЬ може приєднати 4 молекули О2, що у перерахунку на 1 г НЬ означає 1,34 мл О2. Знаючи кількість гемоглобіну в крові, можна визначити кисневу ємкість крові (КЄК): КЄК = Нb 1,34.

 • Враховуючи те, що 100 мл крові містять тільки 0,3 мл розчиненого О2, можна уявити, що основний об'єм кисню транспортується у стані хімічного зв'язку з гемоглобіном. Розчинність газу в рідині залежить від температури, складу рідини, тиску газу і його природи.Обмін газів у тканинахДИХАЛЬНІ НЕЙРОНИ

 • 1. Ранні інспіраторні нейрони (імпульсація швидко наростає і повільно знижується під час вдиху).

 • 2. Пізні інспіраторні нейрони (активуються у кінці вдиху).

 • 3. Повні інспіраторні нейрони (повільно активуються під час вдиху).

 • 4. Бульбоспінальні інспіраторні нейрони (активуються під час вдиху і активність поступово знижується у постінспірації)

 • 5. Постінспіраторні нейрони (імпульсація в них наростає після вдиху).

 • 6. Пізні експіраторні нейрони (активуються під час видиху).Рецептори, які приймають участь у регуляції дихання

 • Хеморецептори: а) центральні;

 • б) периферичні.

 • 2. Механорецептори верхніх і нижніх дихальних шляхів.

 • 3. J-рецептори.

 • 4. Іритантні рецептори.

 • 5. Рецептори плеври.

 • 6. Пропріорецептори дихальних м’язів.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка