Тема: Мотивація учнів до саморозвитку в умовах компетентнісного підходу в навчанніДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.


Тема: Мотивація учнів до саморозвитку в умовах компетентнісного підходу в навчанні


Мета: Ознайомити педагогічний колектив з науково-методичними напрацюваннями щодо мотивації учнів до саморозвитку в умовах компетентнісного підходу в навчанні; активізувати діяльність вчителів щодо впровадження передового педагогічного досвіду з вищезазначеної теми

 • Мета: Ознайомити педагогічний колектив з науково-методичними напрацюваннями щодо мотивації учнів до саморозвитку в умовах компетентнісного підходу в навчанні; активізувати діяльність вчителів щодо впровадження передового педагогічного досвіду з вищезазначеної темиСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Бухлова, Н. Мотивація до самоосвіти вчителя і учня /Н. Бухлова // Управління освітою. – 2010. - № 18. – С.24–26

 • Дмітрієва, О. Психологічні механізми формування компетентності саморозвитку учнів /О. Дмітрієва // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. - № 4. – С.2-7

 • Кельнер, С. Оцінювання знань як стимул розвитку /С. Кельнер // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. - № 9. – С.8

 • Ніцу, Ю. Вплив мотиваційного чинника на якість знань старшокласників /Ю. Ніцу // Школа. – 2014. - № 5. – С.10

 • Скотаренко, Н. Формування компетентності саморозвитку шляхом самоосвітньої діяльності школярів /Н. Скотаренко // Завучу. Усе для роботи. – 2009. - № 9. – С.2-8

 • Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку і самореалізації особистості. - // Завуч. – 2011. - № 15. – С.9-12

 • Урбанська, Л. Мотивація учнів до навчання та саморозвитку /Л. Урбанська // Завуч. – 2011. - № 9. – С. 3-6

 • Харковлюк, В. Формування мотивації до самостійної пізнавальної діяльності учнів /В. Харковлюк // Завучу. Усе для роботи. – 2009. - № 9. – С.9-16

 • Ярмолюк, А. Самоосвіта і саморозвиток старшокласників у процесі формування соціокультурної компетенції /А. Ярмолюк //Українська мова і література. – 2010.-№ 8.–С.26-30ПЛАН СЕМІНАРУ

 • 1. Формування компетентності саморозвитку шляхом самоосвітньої діяльності школярів.

 • С.М.Хапун

 • 2. Стумулювання пізнавальної діяльності учнів.

 • І.А.Пахомова

 • 3. Мотивація як рушійна сила учбової діяльності учнів початкової школи.

 • О.Ю. Новікова

 • 4. Вплив мотиваційного чинника на якість знань старшокласників при вивченні предметів природничо-математичного циклу.

 • Л.І.Бондаренко

 • 5. Шляхи формування в учнів мотивації до навчання на уроках історії.

 • І.В.Стужук

 • 6. Мотивація як засіб процесу навчання іноземної мови, спрямований на залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності.

 • О.В. МацкоРозвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Той, хто бажає до них долучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власним напруженням. Зовні він може отримати тільки спонукання…

 • Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Той, хто бажає до них долучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власним напруженням. Зовні він може отримати тільки спонукання…

 • А.ДистервегСаморозвиток – це усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті якого відбувається удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій людини, розгортання її індивідуальності.

 • Саморозвиток – це усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті якого відбувається удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій людини, розгортання її індивідуальності.Для учнів початкових класів школи характерно:

 • прагнення розв’язати інтелектуальні завдання;

 • прагнення віднайти способи для розв’язання зазначених завдань;

 • потреба в інтелектуальних досягненнях;

 • питання з досліджуваної теми на зразок «Як це зробити?», «Для чого це потрібно робити?», тобто такі, що характеризують прагнення навчитися, засвоїти нову інформацію, освоїти нові способи дії;

 • установка на оволодіння пропонованим способом діяльності;

 • інтерес до значення незнайомих слів;

 • схильність до аналізу допущених помилок у процесі виконання навчального завдання.Ознаки пізнавального інтересу в учнів:

 • активне залучення до навчальної діяльності, сприйняття пізнавального матеріалу, зосередженість на ньому, відсутність відволікань;

 • переважання мимовільної уваги;

 • виникнення питань у процесі навчальної діяльності; бажання самостійно виконувати завдання;

 • пошук додаткової інформації з теми, що зацікавила;

 • збереження інтересу у вільний від занять час тощо.Для учнів 5 – 8-х класів:

 • запитання, що характеризують інтерес до розуміння змісту, істотних властивостей предметів і явищ, які виходять за межі шкільної програми;

 • прагнення виконати завдання підвищеної складності;

 • пошук самостійних шляхів розв’язання поставлених завдань;

 • використання власних прикладів з досліджуваної теми;

 • прагнення поділитися з дорослими й однокласниками наявними знаннями;

 • відносна стійкість інтересу, прояв інтересу не пов'язаний з конкретною навчальною ситуацією;

 • критичність.Для учнів 9-11-х класів:

 • невситимий пізнавальний інтерес – прагнення дізнатися більше нового, глибше зрозуміти зміст;

 • інтерес до закономірностей, істотних зв’язків, що проявляється в самостійній діяльності й запитаннях;

 • самостійна постановка цілей вивчення, ініціатива в постановці проблем;

 • пошук оригінальних способів досягнення цілей, розв’язання завдань;

 • уявлення учня про своє майбутнє – як у професійній сфері, так і в сфері самоосвіти;

 • інтерес до способу одержання нових знань, відкриття нових закономірностей;

 • виокремлення найбільш істотних сторін досліджуваного явища;

 • активна участь в обговореннях, суперечках з предмета чи галузі, що цікавить;

 • бажання висловити й захистити власну точку зору;

 • усвідомлення інтересу – учень здатний пояснити, що йому подобається в предметі.Педагогічні та методичні основи процесу саморозвитку:

  • Утвердження в педагогічній теорії та шкільній практиці думки про учня як суб’єкта виховного процесу та ідеї про вирішальну роль власної активності в роботі над собою.
  • Відмова від авторитаризму, примітивізму в навчально-виховній діяльності.
  • Розуміння педагогами особистісної неповторності учня, вивчення його індивідуальних інтересів, нахилів, здібностей.
  • Стимулювання особистості підлітка до саморозвитку.


Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності…

 • Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності…

 • Р.Т.Кіосакі
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка