Тема: Право громадян України на працю план конституція України про право І свободи людини І громадянинаДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


ТЕМА: Право громадян України на працю


Конституція України про право і свободи людини і громадянина

 • Згідно статті 3 Конституції України: людина визнається найвищою соціальною цінністю, а її права і свободи визначають зміст і спрямованість діяльності держави.Конституція України про право і свободи людини і громадянинаДжерела трудового законодавстваДжерела трудового законодавстваДжерела трудового законодавства

 • Конституція України (КУ) як основне джерело трудового права, в якій закріплені найважливіші трудові права людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

 • Кодекс законів про працю (КЗпП) визначає правові засади й гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

 • Закони України “Про зайнятість населення”, “Про колективні договори і угоди”, “Про охорону праці”, “Про оплату праці”, “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), “Про відпустки”, “Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні”.

 • Укази і розпорядження Президента України; постанови ВРУ; постанови і розпорядження КМУ.

 • Інструкції, положення, правила, накази міністерств, відомств та ін.

 • Міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надала ВРУ. Так, Україною ратифіковано приблизно 50 конвенцій спеціалізованого органу ООН з питань праці – Міжнародної Організації Праці.

 • локальні підзаконні нормативно-правові акти, які приймають у трудових колективах для кращого регулювання трудових відносин. (колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про преміювання, Режим роботи підприємства тощо)Основні трудові права

 • на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру.

 • на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки;

 • здорові і безпечні умови праці,

 • на об'єднання в професійні спілки, на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку;

 • на участь в управлінні підприємством, установою…

 • на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності;

 • на матеріальну допомогу в разі безробіття;

 • на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади. 

 • Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.Основні обов'язки працівників

 • працювати чесно й сумлінно;

 • дотримуватися дисципліни праці та правил внутрішньо­го розпорядку (вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалості робочого часу, використовувати весь робочий час винятково для продуктивної праці);

 • підвищувати продуктивність праці, вчасно й старанно виконувати роботу за завданнями та нарядами;

 • чітко виконувати вимоги технологічної дисципліни, не допускати браку в роботі й підвищувати якість продукції;

 • виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

 • тримати в порядку робоче місце, а також підтримувати чистоту у виробничому підрозділі й на території підприємства;Основні обов'язки працівників

 • берегти і зміцнювати власність (ефективно використо­вувати машини, верстати, інструменти, стежити за збережен­ням матеріалів, спецодягу тощо);

 • поводитися гідно, утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов'язки;

 • вживати заходів для негайного усунення причин, що заважають нормальному виконанню роботи (простій, аварія);

 • систематично підвищувати виробничу й ділову кваліфікацію та ін.Особливості регулювання праці деяких категорій працівників

 • Стаття 7 КЗпП: Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються законодавством.Особливості регулювання праці деяких категорій працівників

 • ПРАЦЯ ЖІНОК ТА МОЛОДІ

 • ПРАЦЯ ІВАЛІДІВ ТА ОСІБ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ

 • ПРАЦЯ СЕЗОННИХ, ТИМЧАСОВИХ ТА ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ

 • ПРАЦЯ ІНОЗЕМЦІВ

 • ІНШЕ (праця родичів)Тимчасові працівники

 • - працівники, яких прийнято на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), — до чотирьох місяців.Сезонні роботи

 • - роботи які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються протягом певного періоду року — сезону, що не перевищує шести місяців.

 • Особи, які приймаються на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору, про що зазначається в наказі чи розпорядженні
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка