Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Історіографія проблемного навчанняДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.


Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі


Історіографія проблемного навчання

 • Сократ

 • Ж.Ж.Руссо

 • Ф.Дістервег

 • М.Пирогов

 • К.Ушинський

 • Джон Дьюї

 • С.Рубінштейн

 • О.Матюшкін

 • М.Скаткін

 • Т.Кудрявцев

 • М.Махмутов

 • І.ЛернерЛуї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості”Концептуальні положення (за Д.Дьюі)

 • Дитина в онтогенезі повторює шлях людства в пізнанні

 • Засвоєння знань є спонтанний, некерований процес

 • Дитина засвоює матеріал як результат задоволення своєї потреби в знаннях

 • Умовами успішності навчання є:

 • - проблематизація навчального матеріалу;

 • - активність дитини (знання повинні засвоюватися з апетитом);

 • - зв’язок навчання з життям дитини, грою, працеюПроблемне навчання – це:

 • психолого-дидактична система змісту, методів, форм і засобів розвиваючого навчання, яка надає учням можливість активно оволодівати новими знаннями й способами дії у процесі індивідуального і спільного пошуку, прискорюючи становлення їхніх пізнавальних потреб та інтересів, емоцій, воліМета проблемного навчання:

 • засвоєння результатів наукового пізнання, системи знань, а також шляхів отримання цих результатів, формування пізнавальної самодіяльності учня і розвитку його творчих здібностейЗавдання проблемного навчання:

 • Розвиток мислення, здібностей учнів, їх творчих умінь

 • Виховання активної творчої особистості, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми

 • Засвоєння знань, умінь, які самостійно здобуті в ході активної пізнавальної діяльностіЦільові орієнтації технології проблемного навчання

 • Придбання знань, умінь і навичок

 • Засвоєння учнями способів самостійної діяльності

 • Розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів

 • Активізація пізнавальної діяльності учнівМетоди проблемного навчання (за І.Лернером)

 • Проблемний виклад знань

 • Частково-пошуковий (евристичний) метод

 • Пошуковий метод

 • Дослідницький методПереваги проблемного навчання

 • Вчить мислити логічно, науково, творчо

 • Робить навчальний матеріал більш доказовим та переконливим

 • Сприяє формуванню стійких знань

 • Впливає на емоційну сферу учнів, формує впевненість, радість, задоволення від розумової діяльності

 • Формує елементарні навички пошукової, дослідницької роботи

 • Активно формує та розвиває позитивне ставлення, інтерес до навчанняРівні проблемності за складністю

 • І-й: вчитель допомагає учням організувати роботу й надає їм інформацію, необхідну для розв’язання проблеми;

 • ІІ-й: учитель спільно з учнями аналізує ситуацію і підводить їх до проблеми, а вони самостійно формулюють завдання і вирішують його;

 • ІІІ-й: учні самостійно формулюють і розв’язують проблему без сторонньої допомогиУмови успішної організації проблемного навчання

 • Підготовка вчителя

 • Підготовленість учнів

 • Науково-методична забезпеченість процесу навчання для створення проблемних ситуацій

 • Урахування особливостей конкретної дисципліни, теми, часу, відведеного за програмоюКомпоненти проблемного навчання

 • Необхідність виконання такої дії, при якій виникає пізнавальна потреба у новому, невідомому відношенні, способі або умові дії

 • Невідоме, яке повинно бути розкрите у виниклій проблемній ситуації

 • Можливості учнів у виконанні поставленого завдання, в аналізі умов і відкритті невідомогоАлгоритм проблемного навчання

 • Виокремити проблему з “фону”

 • Чітко сформулювати проблему

 • Поставити проблемне питання

 • Створити проблемну ситуацію

 • Знайти найбільш оптимальний (доказовий) спосіб її розв’язання

 • У разі невдачі проаналізувати ситуацію і скоригувати шлях вирішення проблеми або реалізувати альтернативнийДидактичні методи організації проблемного навчанняОсновні поняття теорії проблемного навчанняПроблемна ситуація:

 • стан розумового утруднення учнів, який створено спеціально вчителем за допомогою певних прийомів, методів і засобівТипи проблемних ситуацій

 • І-й тип: виникає при умові, що учні не знають способів вирішення поставленої задачі, не можуть відповісти на проблемне питання, дати пояснення новому факту в учбовій чи життєвій ситуації

 • ІІ-й тип: виникає при зіткненні учнів з необхідністю використовувати раніше засвоєні знання в нових практичних умовах

 • ІІІ-й тип: виникає, якщо є суперечність між теоретично можливим шляхом рішення задачі і практичною нездійсненністю вибраного способу

 • ІУ-й тип: виникає, коли є суперечності між практично досягнутим результатом виконання навчального завдання і відсутністю в учнів знань для теоретичного обгрунтуванняШляхи створення проблемних ситуацій

 • Спонукання учнів до пояснення явищ, фактів, їх зовнішньої невідповідності, протиріччя

 • Спонукання до вибору правильного варіанта відповіді та її обгрунтування

 • Перехід від поодиноких фактів до узагальнень

 • Зіставлення суперечливих фактів, явищ

 • Вирішення протиріч між теоретично можливим засобом розв’язання завдання і практичною нездійсненністю обраного засобу діяльностіПравила створення проблемних ситуацій

 • Постановка перед учнем практичного чи теоретичного завдання, при виконанні якого учень повинен відкрити нові знання або дії

 • Пропоноване проблемне завдання повинно відповідати його інтелектуальним можливостям

 • Проблемне завдання повинно передувати поясненню, засвоєнню навчального матеріалу

 • Не можна змішувати проблемне завдання і проблемну ситуацію

 • Одна і та ж проблемна ситуація може бути викликана різноманітними типами завдань

 • Проблемну ситуацію повинен формулювати вчитель шляхом вказування учневі на причину невиконання ним поставленого практичного завданняПроблемне запитання:

 • на відміну від звичайного, не передбачає простого пригадування або відновлення раніше отриманих знань

 • “Трапляється, що поставити запитання важче, ніж відповісти на нього”

 • Х.ГарднерОзнаки проблемних запитань

 • Складність: на запитання немає готової відповіді в підручнику й у розповіді вчителя; її слід знайти в результаті інтенсивних розумових процесів;

 • Значимість: запитання викликає інтерес у школяра і є важливим для його читацького розвитку;

 • Місткість: широке охоплення матеріалуПроблемна задача:

 • форма організації навчального матеріалу із заданими і невідомими даними, пошук яких потребує від учнів активної розумової діяльності: аналізу факторів, з’ясування причин походження об’єктів, їх причинно-наслідкових звязків тощоПроблемне завдання:

 • передбачає вказівку учням про їх самостійну пошуково-пізнавальну діяльність, спрямовану на одержання необхідного результатуАлгоритм залучення учнів до розв’язання проблемного завданняСуть проблемних завдань (у порівнянні з непроблемними)Види навчальних проблемНавчальні проблеми залежно від ролі у навчальному процесі

 • Основні: на початку уроку вчитель ставить основну проблему уроку (тему), яка активізує пізнавальну діяльність учнів щодо всього матеріалу уроку

 • Допоміжні: вчитель ділить матеріал на частини і ставить допоміжні проблеми; формує самостійність, дає змогу поетапно вирішувати проблемуНавчальні проблеми щодо способів розв’язання

 • Фронтальна: проблема, яку ставлять перед класом і вирішують зусиллями всіх учнів

 • Групова: проблема, яка вирішується окремою групою учнів

 • Індивідуальна: проблема, яку ставить сам учень або вчитель, але вирішує учень самостійноЕтапи вирішення проблеми

 • Виникнення проблемної ситуації

 • Усвідомлення сутності утруднення і постановка проблеми

 • Знаходження способу вирішення шляхом здогадки або висунення припущень і обгрунтування гіпотези

 • Доказ гіпотези

 • Перевірка правильності вирішення проблемиКерування вчителя у проблемному навчанні повинне:

 • Спрямовувати учня на правильне розв’язання пізнавальних задач

 • Сигналізувати про хибні шляхи, виявляти суть помилок, сприяти свідомій діяльності учня

 • Надавати учневі допомогу, не позбавляючи його самостійності і вольових зусиль

 • Підтримувати емоційний тонус учня, впевненість у своїх можливостях при достатній мобілізації знань і здібностейСкладнощі у впровадженні проблемного навчання

 • Невиправдане створення проблемних ситуацій вчителями на тому чи іншому етапі уроку

 • Вирішення проблеми потребує багато навчального часу

 • Не враховуються вікові особливості учнів та рівень їхньої здатності вирішення поставленої проблеми на уроці

 • Зниження інтересу учнів до знань у випадку переводу навчання виключно на проблемне навчання

 • Відсутність у школярів мотивації до підвищення рівня знань та вмінь

 • Обсяг нових знань перевищує кількість знань, які мають актуалізуватися

 • Низька теоретична підготовка вчителя з питань упровадження проблемного навчання
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка