Термін «маркетинг» походить від злиття двох слів («market getting) оволодіння ринкомДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Розвиток банківської системи відбувається постійно. На сьогодні він набув такого характеру, коли центральною ланкою в роботі фінансово-кредитних установ стали клієнти та їхні потреби, зумовлені різними особистими смаками, культурними факторами, соціальним статусом, економічними показниками, психологічними особливостями, демографічними характеристиками та ін. Банки змушені орієнтуватись на клієнтів, щоб отримати конкурентоспроможні місця на ринку

 • Розвиток банківської системи відбувається постійно. На сьогодні він набув такого характеру, коли центральною ланкою в роботі фінансово-кредитних установ стали клієнти та їхні потреби, зумовлені різними особистими смаками, культурними факторами, соціальним статусом, економічними показниками, психологічними особливостями, демографічними характеристиками та ін. Банки змушені орієнтуватись на клієнтів, щоб отримати конкурентоспроможні місця на ринкуТермін «маркетинг» походить від злиття двох слів («market getting) - оволодіння ринком.

 • Термін «маркетинг» походить від злиття двох слів («market getting) - оволодіння ринком.

 • Виникнення цієї науки пов'язане з тим, що пропозиція товарів почала випереджати попит. Наслідком такого явища стало загострення конкуренції. Тому актуальним питанням було не виробити товар, а його продати. Такі проблеми виникали в різні часи на різних ринках. Несвідомо люди почали здійснювати маркетингову діяльність уже в XVII ст. на початку XX ст. ця прикладна діяльність набуває наукових характеристик та принципів.Як академічна дисципліна маркетинг виник 1905 року у США в Пенсильванському університеті. Уже 1908-го у США з'являється перша маркетингова організація – Американське товариство маркетингу, перейме­новане 1973-го на Американську асоціацію маркетингу, а великі фірми ство­рюють відділи реклами та маркетингу.

 • Як академічна дисципліна маркетинг виник 1905 року у США в Пенсильванському університеті. Уже 1908-го у США з'являється перша маркетингова організація – Американське товариство маркетингу, перейме­новане 1973-го на Американську асоціацію маркетингу, а великі фірми ство­рюють відділи реклами та маркетингу.

 • Уперше концепцію банківського маркетингу почали розробляти у США в 50-ті роки XX століття.

 • У Західній Європі течія банківського маркетингу виникла в 1960-ті.

 • В Україні питання реалізації та втілення постулатів бан­ківського маркетингу вкрай актуальними стали у 90-х рокахПопередній етап

 • Попередній етап

   • початок цілеспрямованого застосування реклами, як інструменту маркетингу;
   • розширення факторингових і лізингових послуг.


Етап масового впровадження банківських послуг для різних груп клієнтів

 • Етап масового впровадження банківських послуг для різних груп клієнтів

Етап вдосконалення і професіоналізації

 • Етап вдосконалення і професіоналізаціїЕтап вдосконалення і професіоналізації

 • Етап вдосконалення і професіоналізації

   • розширення асортименту банківських послуг за рахунок ощадних книжок клієнтів, відкриття пенсійних вкладів, послуги у сфері фінансування житлового будівництва; розширення послуг у формі овердрафту і контокоренту;
   • початок професійного застосування крупними банками маркетингу в своїй діяльності (створення спеціальних відділів маркетингу, які здійснювали аналіз і дослідження ринку банківських послуг і готували відповідні пропозиції керівництву);
   • активне розширення діяльності банків на ринку масових операцій (розширення філіальної мережі з метою наближення банківських послуг до клієнтів.


Переважне застосування інструментів маркетингу в платіжно-розрахунковій сфері

 • Переважне застосування інструментів маркетингу в платіжно-розрахунковій сферівведення другого покоління банкоматів;

   • введення другого покоління банкоматів;
   • широке розповсюдження дорожніх чеків та єврочеків;
   • організація та будівництво перших відкритих операційних залів;
   • застосування особистих ідентифікаційних номерів і цифрових підписів;
   • навчання персоналу методам реалізації банківських послуг і відносин з клієнтами


Розширення асортименту банківських продуктів, та спектру послуг, які надаються банківськими установами

 • Розширення асортименту банківських продуктів, та спектру послуг, які надаються банківськими установамипосилення роботи з ринком молоді;

   • посилення роботи з ринком молоді;
   • розширення послуг і консультацій пов'язаних із страхуванням, пенсійним забезпеченням та іншими видами фінансових послуг;
   • форсування процесу створення і забезпечення системи самообслуговування у масових операціях (введення третього покоління банкоматів, введення системи "клієнт-банк" тощо);
   • розширення банківських послуг на ринку нерухомого майна;
   • розширення асортименту і покращення якості банківських послуг для малих і середніх фірм.
Банки починають здійснювати детальний аналіз доходів і витрат як по кожному клієнту, так і по кожному виду послуг, а інколи навіть по окремих послугах.

 • Банки починають здійснювати детальний аналіз доходів і витрат як по кожному клієнту, так і по кожному виду послуг, а інколи навіть по окремих послугах.

 • Орієнтація на дохід передбачає концентрацію зусиль на розробці тих сегментів ринку, які дають прибуток, впровадження цін, які б покривали затрати і закриття нерентабельних філій.Етап впровадження та поширення нових технологій у банківській сфері

 • Етап впровадження та поширення нових технологій у банківській сферімасове запровадження платіжних карток

 • масове запровадження платіжних карток

 • надання банківських послуг з використанням мережі Інтернет (включаючи створення віртуальних банків);

 • надання банківських послуг через системи електронного і мобільного зв’язку.Науковий інтерес навколо цієї проблематики спостерігався вже на початку 1990-х років. Здебільшого теоретичні роботи в цій сфері були побудовані на основі представлення закордонного досвіду.

 • Науковий інтерес навколо цієї проблематики спостерігався вже на початку 1990-х років. Здебільшого теоретичні роботи в цій сфері були побудовані на основі представлення закордонного досвіду.

 • Проте вітчизняний ринок, а в основному самі банківські установи, не сприймали таких теорій через низку причин.

 • По-перше, сам маркетинг в Україні був ще на стадії зародження.

 • По-друге, низька економічна культура населення, негативне психологічне налаштування до банків та важка економічна ситуація в країні не створювали умов активної конкурентної боротьби між банками.

 • По-третє, психологічні та ментальні особливості українського ринку вимагали формування власних маркетингових підходів.

 • Починаючи з 1995-го, банки починають відкривати відділи маркетингу. Проте діяльність таких відділів на початку зводилась до примітивної рекламної діяльності.

 • Із розвитком та насиченням ринку сфера діяльності таких відділів розширюється, банки починають активніше залучати відділ маркетингу до реалізації інших тактичних заходів (розробки банківських продуктів, формування ефективної збутової мережі).

1) Перш за все, покупцю банківської послуги важко розібратися і оцінити, що продається до її придбання, а іноді навіть після цього. Клієнт вимушений вірити банку, у нього обов’язково повинен бути приступнім елемент довіри до банку. Одночасно невідчутність бан­ківської послуги ускладнює управлінську діяльність банківського працівника. У нього виникають дві проблеми:

 • 1) Перш за все, покупцю банківської послуги важко розібратися і оцінити, що продається до її придбання, а іноді навіть після цього. Клієнт вимушений вірити банку, у нього обов’язково повинен бути приступнім елемент довіри до банку. Одночасно невідчутність бан­ківської послуги ускладнює управлінську діяльність банківського працівника. У нього виникають дві проблеми:

 • - важко показати свій «товар»;

 • - складно пояснити у всіх деталях клієнтам, за що вони платять гроші.

 • 2) банківські послуги, на відміну від матеріальних товарів, не можна виробляти про запас і зберігати, вона може вироблятися тільки у момент її затребування. Ці два процеси не можуть бути відірвані один від одного. Крім того, клієнт банку не може відразу оцінити якість пропонованої і надається йому послуги.

 • 3)3) неминучим наслідком неспівпадання в часі виробництва і затребування банківської послуги є мінливість її надання – залежність від того, де, коли і ким вона надається. Мінливість банківської послуги іноді викликається і її покупцями, унікальність кожного з яких вимагає високого ступеня індивідуалізації відповідно до вимог клієнта, що робить неможливим масове виробництво багатьох видів банківських послуг.

 • 3) неминучим наслідком неспівпадання в часі виробництва і затребування банківської послуги є мінливість її надання – залежність від того, де, коли і ким вона надається. Мінливість банківської послуги іноді викликається і її покупцями, унікальність кожного з яких вимагає високого ступеня індивідуалізації відповідно до вимог клієнта, що робить неможливим масове виробництво багатьох видів банківських послуг.

 • 4) Невіддільність банківських послуг від джерела їхнього надання означає, що створення і збут банківської послуги відбуваються одночасно. Поза банком і окремо від нього послуги не існують.Прирівнювання банку до підприємства (відповідно до теорії фірми) вимагає ретельного визначення предмета його діяльності, тобто визначення понять "банківська операція", "банківська послуга" і "банківський продукт".

 • Прирівнювання банку до підприємства (відповідно до теорії фірми) вимагає ретельного визначення предмета його діяльності, тобто визначення понять "банківська операція", "банківська послуга" і "банківський продукт".

 • Нині економістами не вироблено єдиної думки з приводу цих понять і що зрештою задовольняє потреби клієнта: операція, послуга або продукт?

Основою цього підходу є «грошова» складова як ключова характеристика діяльності банку : гроші – це ресурс, який "виготовляється" банками відповідно до вимог об’єктивних економічних законів, тобто продукт банку, що включає:

 • Основою цього підходу є «грошова» складова як ключова характеристика діяльності банку : гроші – це ресурс, який "виготовляється" банками відповідно до вимог об’єктивних економічних законів, тобто продукт банку, що включає:

 • - товар особливого роду у вигляді грошей, платіжних засобів;

 • - грошові засоби та цінні папери, що продаються або надаються банками на певний строк;

 • - різного роду послуги переважно грошового характеру;

 • - емісія грошей, включаючи їх електронну форму;

 • - конкретний банківський документ (наприклад, чек, вексель, сертифікат).

 • Відповідно до цієї теорії:

 • не спостерігається чіткого розмежування між поняттями послуги і операції;

 • у визначення "банківського продукту" не включаються такі сфери діяльності банку, як зберігання цінностей, інформаційне обслуговування та інші (тобто звужується сфера діяльності банку);

 • ігноруються "негрошові" складові банківського продукту (оскільки, наприклад, надання кредиту полягає не лише в передачі грошей, але також включає моніторинг, оцінку, контроль за їх поверненням і цільовим використанням)У рамках цього підходу розглядаються дві концепції.

 • У рамках цього підходу розглядаються дві концепції.

 • Згідно першої, поняття "банківський продукт" взагалі не розглядається, оскільки вважається некоректним перекладом поняття "banking product". Банківська операція розглядається як визначена дія або елемент банківської послуги.

 • Згідно другої концепції, поняття "банківська послуга" і "банківський продукт" є синонімами: банківський продукт розглядається як комплекс послуг з активних і пасивних операцій; банківська послуга визначається як продукт, що задовольняє потреби клієнтівУ сучасному законодавстві доки не знайшло місце поняття "Банківський продукт", також немає однозначного підходу до визначення понять "послуга" і "операція".

 • У сучасному законодавстві доки не знайшло місце поняття "Банківський продукт", також немає однозначного підходу до визначення понять "послуга" і "операція".

 • ЗУ "Про банки і банківську діяльність" теж не визначає поняття послуги, а специфіка банківської діяльності визначається на основі переліку банківських операцій і угод, причому поняття "угода" і "операція" вживаються як тотожні.

 • Ця ситуація призводить до того, що при ліцензуванні діяльності банку НБУ вказує в ліцензії перелік банківських операцій, а банки при здійсненні діяльності рекламують і просувають банківські послуги).У рамках цього підходу основний акцент робиться на клієнта.

 • У рамках цього підходу основний акцент робиться на клієнта.

 • Банківська операція визначається як впорядкована сукупність дій співробітників банку по задоволенню потреб клієнтів, тобто по їх обслуговуванню. При цьому банківська послуга це результат обслуговування клієнтів, тобто виконання банківських операцій.Усі прибічники різних концепцій проте вбачають призначення банків в підвищенні рівня раціональної поведінки учасників економічних відносин в умовах ринкової невизначеності, в зниженні розмірів їх трансакційних витрат і мінімізації інформаційної асиметрії у відносинах між ними.

 • Усі прибічники різних концепцій проте вбачають призначення банків в підвищенні рівня раціональної поведінки учасників економічних відносин в умовах ринкової невизначеності, в зниженні розмірів їх трансакційних витрат і мінімізації інформаційної асиметрії у відносинах між ними.

 • Таким чином, діючи на користь учасників економічних відносин, банк задовольняє їх основні потреби:– це філософія, стратегія і тактика банківського бізнесу, що базується на комплексному аналізі та сегментуванні ринку банківських послуг, здійсненні оптимальної продуктової, цінової, збутової і комунікаційної політики і спрямована на гармонійне балансування інтересів банку, існуючих і виникаючих потреб наявних і потенційних банківських клієнтів та суспільства в цілому.

 • – це філософія, стратегія і тактика банківського бізнесу, що базується на комплексному аналізі та сегментуванні ринку банківських послуг, здійсненні оптимальної продуктової, цінової, збутової і комунікаційної політики і спрямована на гармонійне балансування інтересів банку, існуючих і виникаючих потреб наявних і потенційних банківських клієнтів та суспільства в цілому.

 • – це філософія, стратегія й тактика банку, що спрямовані на ефективне задоволення потреб, запитів і сподівань, вирішення проблем існуючих і потенцій­них банківських клієнтів шляхом успішної реалізації на ринки банківських продуктів, які враховують тенденції розвитку ринку та приносять користь суспільству завдяки управлінню активами і пасивами, прибутками і витратами, ліквідністю банку, рівнем ризику його операцій.

 • - це система виявлення потреб спо­живчого ринку та їх задоволення (у т. ч. перспективних потреб) шляхом пропонування продуктів, відповідних до психологічної індивідуальності кожної людини.• формування і стимулювання попиту;

 • • формування і стимулювання попиту;

 • • забезпечення обґрунтованості схвалюваних управлінських рішень і планів роботи банку;

 • • розширення обсягів послуг, що надаються та їх ринкової частки;

 • • збільшення прибутку банку.Забезпечення рентабельності роботи банку в постійно змінних умовах грошового ринку.

 • Забезпечення рентабельності роботи банку в постійно змінних умовах грошового ринку.

 • Гарантування (забезпечення) ліквідності банку в рамках дотримання інтересів кредиторів і вкладників, підтримка іміджу банку.

 • Максимальне задоволення запитів клієнтів за обсягом, в структурі і якості послуг, що надаються банком.Аналітичні, спрямовані на вивчення ринку, клієнтів банківських продуктів (послуг), вивчення структури ринку й наявних конкурентів.

 • Аналітичні, спрямовані на вивчення ринку, клієнтів банківських продуктів (послуг), вивчення структури ринку й наявних конкурентів.

 • Виробничі, що пов'язані з організацією надання банківських продуктів, впровадженням нових технологій у банківській діяльності, забезпечення якості та конкурентоспроможності банківських продуктів.

 • Розподільно-збутові, пов'язані з розробкою та проведенням продук­тової (товарної), цінової, збутової і комунікаційної політики банків. Ця функція пов'язана як із принципом спрямованості на досягнення кінцевих результатів, так і з принципом концентрації зусиль на задоволенні потреб споживача.

 • Управлінські, пов’язані з плануванням у банку на тактичному і стра­тегічному рівнях, інформаційному забезпеченні маркетинго­вої діяльності, маркетинговому контролі. З управлін­ською функцією банківського маркетингу пов'язаний не ли­ше принцип спрямованості на досягнення кінцевих резуль­татів по плануванню на тактичному рівні, але й принципи спрямованості на довгостроковий результат.Робота з продуктом (визначення розміру кредиту, строків, умов його надання і погашення, назва, властивості, гарантії, технічне обслуговування клієнта, торговельне обслуговування).

 • Робота з продуктом (визначення розміру кредиту, строків, умов його надання і погашення, назва, властивості, гарантії, технічне обслуговування клієнта, торговельне обслуговування).

 • Визначення ціни (процентної ставки, комісійної винагороди, встановлення і зміна ціни, можливості її диференціювання, надання знижок, формулювання умов платежу тощо).

 • Розподіл (система збуту послуг філії, відділення і т. п.).

 • Комунікації (реклама, підтримка збуту і робота з громадськістю).Основні фактори, які прямо чи опосередковано обумовлюють підвищення ролі банківського маркетингу в сучасній фінансовій сфері:

 • Основні фактори, які прямо чи опосередковано обумовлюють підвищення ролі банківського маркетингу в сучасній фінансовій сфері:

 • Посилення державного регулювання.

 • Досить висока еластичність попиту на банківські послуги за ціною.

 • Високий рівень конкуренції

 • Складність банківських послуг.

 • Низький рівень довіри до банків.

 • Демографічні і системні економічні зміни відбуваються постійно і досить високими темпамиДержавний контроль має на меті збереження балансу і стабільного ризику на ринку фінансових операцій. Водночас це створює передумови для стандартизації послуг, вирівнювання цін та уніфікації банківської діяльності взагалі. З’являється необхідність виділити послуги конкретного банку серед інших за рахунок нецінових (нерегульованих) факторів. Досягнення цих цілей стало можливим завдяки широкому набору маркетингових інструментів.

 • Державний контроль має на меті збереження балансу і стабільного ризику на ринку фінансових операцій. Водночас це створює передумови для стандартизації послуг, вирівнювання цін та уніфікації банківської діяльності взагалі. З’являється необхідність виділити послуги конкретного банку серед інших за рахунок нецінових (нерегульованих) факторів. Досягнення цих цілей стало можливим завдяки широкому набору маркетингових інструментів.Припустимий діапазон ціноутворення є досить вузьким, що значно обмежує можливості банків для маневрування на конкурентному ринку. Банківське ціноутворення є однією з найскладніших концепцій для розуміння серед пересічних клієнтів. Роль банків у вирішенні даної проблеми складається у підвищенні поінформованості клієнтів з приводу банківських продуктів. Дуже важливо донести реальну цінність конкретної послуги до клієнта. Це дозволить встановлювати ціни на рівні, що забезпечує достатню прибутковість і, одночасно, буде прийнятною (прийнята) на ринку.

 • Припустимий діапазон ціноутворення є досить вузьким, що значно обмежує можливості банків для маневрування на конкурентному ринку. Банківське ціноутворення є однією з найскладніших концепцій для розуміння серед пересічних клієнтів. Роль банків у вирішенні даної проблеми складається у підвищенні поінформованості клієнтів з приводу банківських продуктів. Дуже важливо донести реальну цінність конкретної послуги до клієнта. Це дозволить встановлювати ціни на рівні, що забезпечує достатню прибутковість і, одночасно, буде прийнятною (прийнята) на ринку.Це є одним із головних стимуляторів для застосування маркетингової стратегії. Ця теза повністю відповідає японському принципу «кай-дзен»: «Коли не можна робити більше, треба робити краще». Маркетинг є тим інструментом, який дозволяє встановити зв'язок між банком і його цільовим ринком, і таким чином забезпечити більшу відповідність існуючих та новостворюваних послуг поточним ринковим вимогам. Маркетинг допомагає знаходити нові перспективи на ринку з дуже обмеженими можливостями для отримання конкурентних переваг. Досить часто нова технологія, або послуга, яку запровадив один банк, миттєво стає надбанням усієї галузі. Висока динаміка інформаційного середовища разом із високою конкуренцією робить підвищення конкурентоспроможності за рахунок введення нового сервісу складним завданням. Роль маркетингу у цьому контексті в забезпеченні довготривалого характеру розвитку банку через адекватне позиціонування, таргетований вплив на ринок, створення послуг і встановлення цін, на які є попит.

 • Це є одним із головних стимуляторів для застосування маркетингової стратегії. Ця теза повністю відповідає японському принципу «кай-дзен»: «Коли не можна робити більше, треба робити краще». Маркетинг є тим інструментом, який дозволяє встановити зв'язок між банком і його цільовим ринком, і таким чином забезпечити більшу відповідність існуючих та новостворюваних послуг поточним ринковим вимогам. Маркетинг допомагає знаходити нові перспективи на ринку з дуже обмеженими можливостями для отримання конкурентних переваг. Досить часто нова технологія, або послуга, яку запровадив один банк, миттєво стає надбанням усієї галузі. Висока динаміка інформаційного середовища разом із високою конкуренцією робить підвищення конкурентоспроможності за рахунок введення нового сервісу складним завданням. Роль маркетингу у цьому контексті в забезпеченні довготривалого характеру розвитку банку через адекватне позиціонування, таргетований вплив на ринок, створення послуг і встановлення цін, на які є попит.За два десятиліття незалежного функціонування української банківської системи наші фінансові установи увібрали в себе світові технологічні і функціональні надбання, акумульовані протягом декількох десятиліть. З одного боку, це, безперечно, сприяє динамічному розвитку фінансової сфери і допомагає їй дотримуватися міжнародних стандартів банківської діяльності. З іншого боку цей інформаційних поріг став нездоланнім для багатьох клієнтів банківської системи. Таким чином, позитивний ефект від нововведень обмежений можливістю населення повноцінно сприймати і розуміти нові послуги. Банки витрачають мільйони доларів на встановлення мережі банкоматів, на створення послуг мобільного банкінгу або систем багатофункціонального використання банківських карток. Однак, ці інвестиції марні до тих пір, поки вони не будуть споживатися споживачами. Маркетингова стратегія повинна враховувати цей розрив між рівнем обізнаності населення і темпами інновацій у банківській сфері. Крім того, структура навіть деяких традиційних послуг (таких як відкриття поточного рахунку, депозиту, кредитування) залишається недостатньо прозорою. Клієнти часто не знають, що входить в склад послуги, яку вони купують, і в результаті часто від тих, які здаються їх занадто складними або необґрунтовано оціненими, відмовляються. Маркетингові інструменти допомагають знайти ті сервіси, які дійсно необхідні клієнтам і вилучати ті, які є в складі інших послуг, але в яких немає необхідності в поточний момент.

 • За два десятиліття незалежного функціонування української банківської системи наші фінансові установи увібрали в себе світові технологічні і функціональні надбання, акумульовані протягом декількох десятиліть. З одного боку, це, безперечно, сприяє динамічному розвитку фінансової сфери і допомагає їй дотримуватися міжнародних стандартів банківської діяльності. З іншого боку цей інформаційних поріг став нездоланнім для багатьох клієнтів банківської системи. Таким чином, позитивний ефект від нововведень обмежений можливістю населення повноцінно сприймати і розуміти нові послуги. Банки витрачають мільйони доларів на встановлення мережі банкоматів, на створення послуг мобільного банкінгу або систем багатофункціонального використання банківських карток. Однак, ці інвестиції марні до тих пір, поки вони не будуть споживатися споживачами. Маркетингова стратегія повинна враховувати цей розрив між рівнем обізнаності населення і темпами інновацій у банківській сфері. Крім того, структура навіть деяких традиційних послуг (таких як відкриття поточного рахунку, депозиту, кредитування) залишається недостатньо прозорою. Клієнти часто не знають, що входить в склад послуги, яку вони купують, і в результаті часто від тих, які здаються їх занадто складними або необґрунтовано оціненими, відмовляються. Маркетингові інструменти допомагають знайти ті сервіси, які дійсно необхідні клієнтам і вилучати ті, які є в складі інших послуг, але в яких немає необхідності в поточний момент.Фінансові кризи завжди, в першу чергу, завдають нищівного удару банківській системі. Паніка, яка виникає як побічний результат системних проблем, досить швидко створює кризу ліквідності. Багато банків, які створювали свої портфелі на базі високого левериджу змушені були визнати свою часткову або повну неплатоспроможність. В таких умовах, навіть банки, фінансові показники яких знаходяться на високому рівні, відчувають на собі наслідки різкого скорочення попиту. Відновлення довіри до банків і стимулювання попиту на банківські послуги є спільним завданням банків всіх рівнів. В даному контексті важливим є налагодження зв'язку з ринком, зі споживачами задля формування правильного розуміння специфіки функціонування фінансових ринків. Застосування маркетингу в такій ситуації має радше освітній характер, аніж пряме нав’язування продукту. Очевидно, що без встановлення комунікацій і правильного ринкового позиціонування відновлення попиту на банківські послуги може стати дуже складним завданням.

 • Фінансові кризи завжди, в першу чергу, завдають нищівного удару банківській системі. Паніка, яка виникає як побічний результат системних проблем, досить швидко створює кризу ліквідності. Багато банків, які створювали свої портфелі на базі високого левериджу змушені були визнати свою часткову або повну неплатоспроможність. В таких умовах, навіть банки, фінансові показники яких знаходяться на високому рівні, відчувають на собі наслідки різкого скорочення попиту. Відновлення довіри до банків і стимулювання попиту на банківські послуги є спільним завданням банків всіх рівнів. В даному контексті важливим є налагодження зв'язку з ринком, зі споживачами задля формування правильного розуміння специфіки функціонування фінансових ринків. Застосування маркетингу в такій ситуації має радше освітній характер, аніж пряме нав’язування продукту. Очевидно, що без встановлення комунікацій і правильного ринкового позиціонування відновлення попиту на банківські послуги може стати дуже складним завданням.Демографічні і системні економічні зміни відбуваються постійно і досить високими темпами. Ці зміні одночасно репрезентують ключові фактори стратегічного планування у банку. Різні вікові, національні і гендерні групи мають різні системи цінностей, різни моделі споживання і доходи. Таким чином, кожна група вимагає окремого індивідуального підходу. В цьому контексті моніторинг демографічних змін постає навіть більш складною і комплексною проблемою. Однак банку необхідно чітко розуміти, як змінюються потреби і можливості клієнтів, а також наскільки адекватно банківські послуги їх задовольняють.

 • Демографічні і системні економічні зміни відбуваються постійно і досить високими темпами. Ці зміні одночасно репрезентують ключові фактори стратегічного планування у банку. Різні вікові, національні і гендерні групи мають різні системи цінностей, різни моделі споживання і доходи. Таким чином, кожна група вимагає окремого індивідуального підходу. В цьому контексті моніторинг демографічних змін постає навіть більш складною і комплексною проблемою. Однак банку необхідно чітко розуміти, як змінюються потреби і можливості клієнтів, а також наскільки адекватно банківські послуги їх задовольняють.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка