Традиційна методика планування галузевої структури господарства складається з таких етапівДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.Стан розвитку продуктивних сил сільського господарства значною мірою визначається збалансованістю двох комплексних галузей – рослинництва і тваринництва. Разом з тим, аналітична оцінка процесів, які відбуваються в агропромисловому комплексі України протягом останніх 18 років, дає підстави для розробки висновку про те, що сучасна структура виробництва в сільськогосподарських підприємствах деформована і не відповідає будь – яким нормативам раціонального використання ресурсного потенціалу суб'єктів господарювання. [1]

 • Стан розвитку продуктивних сил сільського господарства значною мірою визначається збалансованістю двох комплексних галузей – рослинництва і тваринництва. Разом з тим, аналітична оцінка процесів, які відбуваються в агропромисловому комплексі України протягом останніх 18 років, дає підстави для розробки висновку про те, що сучасна структура виробництва в сільськогосподарських підприємствах деформована і не відповідає будь – яким нормативам раціонального використання ресурсного потенціалу суб'єктів господарювання. [1]Нині більшість сільськогосподарських підприємств в Україні розвиваються як багатогалузеві і переважно спеціалізуються на виробництві зерна та соняшника [1].

 • Нині більшість сільськогосподарських підприємств в Україні розвиваються як багатогалузеві і переважно спеціалізуються на виробництві зерна та соняшника [1].

 • Таке формування галузевої структури обумовлює скорочення обсягів виробництва валової продукції, низьку його товарність та ефективність.Традиційна методика планування галузевої структури господарства складається з таких етапів:

 • Традиційна методика планування галузевої структури господарства складається з таких етапів:

 • 1) визначають головні та додаткові товарні галузі, які могли б успішно поєднуватися в одному господарстві;

 • 2) вивчають усі фактори спеціалізації та інтеграції, встановлюють межі для розвитку окремих галузей, визначають попередню структуру посівних площ, яка має відповідати як агротехнічним й економічним умовам, так і вимогам головної галузі;3) виконують розрахунки на максимальний розвиток головної галузі;

 • 3) виконують розрахунки на максимальний розвиток головної галузі;

 • 4) установлюють раціональні розміри додаткових і допоміжних галузей. Причому слід розвивати лише такі з них, які мають безпосередні виробничі зв’язки з головною галуззю або необхідні для якнайповнішого використання внутрішньогосподарських ресурсів (землі, гідромеліоративних споруд, робочої сили);

 • 5) остаточно уточнюють розмір основної галузі;

 • 6) економічно оцінюють можливі варіанти поєднання галузей і вибирають найефективніший [2].Визначити оптимальний рівень спеціалізації і оптимальну галузеву структуру підприємства традиційними методами практично неможливо, бо вони не забезпечують одночасного врахування всієї сукупності взаємних зв’язків у процесі виробництва. Вони не дозволяють з певністю стверджувати, що розраховані за їх допомогою варіанти (плани) розвитку виробництва найкращі серед можливих за даних конкретних умов. Це призводить до нераціонального використання виробничих ресурсів, високої собівартості продукції і зниження темпів розвитку сільського господарства.

 • Визначити оптимальний рівень спеціалізації і оптимальну галузеву структуру підприємства традиційними методами практично неможливо, бо вони не забезпечують одночасного врахування всієї сукупності взаємних зв’язків у процесі виробництва. Вони не дозволяють з певністю стверджувати, що розраховані за їх допомогою варіанти (плани) розвитку виробництва найкращі серед можливих за даних конкретних умов. Це призводить до нераціонального використання виробничих ресурсів, високої собівартості продукції і зниження темпів розвитку сільського господарства. Найбільш ефективно такі задачі розв’язують за допомогою методів економіко-математичного моделювання з використанням ПК.

 •  Найбільш ефективно такі задачі розв’язують за допомогою методів економіко-математичного моделювання з використанням ПК.

 • Перший етап – вибір і обгрунтування критерію оптимальності.

 • Другий етап – детальне ознайомлення з факторами спеціалізації та інтеграції та складання економіко-математичної моделі задачі.

 • Третій етап – розрахунок техніко-економічних коефіцієнтів і на їх основі побудова розширеної моделі (матриці) задачіЧетвертий етап – отримана інформація передається на ПК, який відповідно до програми симплекс-методу лінійного програмування здійснює необхідні обчислення і дає оптимальний (за вибраного критерію) план поєднання галузей у господарстві.

 • Четвертий етап – отримана інформація передається на ПК, який відповідно до програми симплекс-методу лінійного програмування здійснює необхідні обчислення і дає оптимальний (за вибраного критерію) план поєднання галузей у господарстві.

 • Заключним етапом є аналіз одержаних оптимальних планів і складання на їхній основі плану розвитку господарства [3].Реалізація економіко-математичних моделей оптимізації галузевої структури і аналіз отриманих результатів різних виробничих типів господарств дозволяє збалансувати рослинництво і тваринництво, збільшити обсяги продукції і раціонально перерозподілити виробничі ресурси, поліпшити показники виходу продукції на одиницю площі сільсько-господарських угідь.

 • Реалізація економіко-математичних моделей оптимізації галузевої структури і аналіз отриманих результатів різних виробничих типів господарств дозволяє збалансувати рослинництво і тваринництво, збільшити обсяги продукції і раціонально перерозподілити виробничі ресурси, поліпшити показники виходу продукції на одиницю площі сільсько-господарських угідь.Результати рішення економіко-математичних задач оптимального поєднання галузей у сільськогосподарських підприємствах на ПК за допомогою методів лінійного програмування свідчать, що оптимальні варіанти планів забезпечують збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на 4 - 6 % за значного підвищення рівня її економічної ефективності порівняно з планами, розробленими на основі традиційних методів планування [2] .

 • Результати рішення економіко-математичних задач оптимального поєднання галузей у сільськогосподарських підприємствах на ПК за допомогою методів лінійного програмування свідчать, що оптимальні варіанти планів забезпечують збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на 4 - 6 % за значного підвищення рівня її економічної ефективності порівняно з планами, розробленими на основі традиційних методів планування [2] .Це досягається завдяки визначенню оптимальної структури виробництва і збільшенню виробництва продукції за рахунок продуктивніших і ефективніших сільськогосподарських культур, а також видів худоби і птиці з урахуванням найдоцільнішого використання природних і економічних умов ведення сільського господарства.

 • Це досягається завдяки визначенню оптимальної структури виробництва і збільшенню виробництва продукції за рахунок продуктивніших і ефективніших сільськогосподарських культур, а також видів худоби і птиці з урахуванням найдоцільнішого використання природних і економічних умов ведення сільського господарства.1. Лисенко М.І. Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як один із факторів підвищення ефективності виробництва // Збірник наукових праць Кіровоградського Національного Технічного Університету, 2009, №15. — 143 с.

 • 1. Лисенко М.І. Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як один із факторів підвищення ефективності виробництва // Збірник наукових праць Кіровоградського Національного Технічного Університету, 2009, №15. — 143 с.

 • 2. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. — К.: КНЕУ, 2004. — 495 с.

 • 3.Економіко-математичне моделювання: Навч. посіб. / Жадлун З. О., Галаєва Л.В., Шульга Н. Г. – К.: Видавничий центр ООО «Інтеграл», 2009.- 239 с.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка