Туризм неповносправних осіб Обмеження та перспективи розвиткуДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.


Туризм неповносправних осіб

 • Обмеження та перспективи розвитку


Визначення поняття неповносправності

 • Неповносправна особа - це особа, фізичний, психічний чи розумовий стан котрої постійно або періодично ускладнює, обмежує чи унеможливлює виконання суспільної ролі, зокрема, не дозволяє здійснювати професійну діяльність, якщо вона отримала заключення про:

   • Віднесення її відповідними органами до однієї з трьох ступенів неповносправності (значний, помірний або легкий),
   • Повну або часткову непрацездатність,
   • Рід і ступінь неповносправності (стосується осіб, котрим не виповнилося 16 років).


Населення неповносправних осіб

 • 2002 р. 5 457 тис. осіб

 • 4 450 тис. осіб 1 007 тис. осіб

 • неповносправні в юридичному розумінні у біологічному розумінні

 • Дані Національного Перепису НаселенняВплив туризму на неповносправних осіб

 • Фізичний

  • покращення фізичного розвитку
  • покращення форми
  • відновлення сил
  • відпочинок
 • Психічний

  • можливість самореалізації, інтелектуальний розвиток
  • досвід відчутих ситуацій, що приносять задоволення
  • створення свого власного образу
  • наука подолання труднощів, боротьба зі страхом перед невідомістю
  • туризм як елемент психотерапії – допомога у подоланні комплексів і відчуття самотності
 • Соціальний

  • формування вміння співпрацювати з іншими
  • відчуття соціальної спорідненості, солідарності
  • налагодження особистих контактів
  • полегшення у створенні відповідних товариських форм


Мета туризму неповносправних осіб (1)

 • лікувальна

  • продовження програми лікування і реабілітації
 • біологічна

  • компенсація втрати фізичної розвитку
  • зменшення біологічних результатів старіння організму
  • затримка інтелектуальної деградації
 • анатомо-фізіологічна

  • підвищення сили м’язів, рухливості суглобів
  • корисний вплив на основні функції організму
  • збільшення опору витривалості
  • часткове зменшення наслідків інвалідності
 • гігієнічно-оздоровча

  • захоплення щоденними фізичними вправами
  • гартування організму
  • формування стійкості до негараздів


Мета туризму неповносправних осіб (2)

 • психолого-виховна

  • формування позитивних прикладів поведінки
  • формування особистих характерних рис, самоутвердження, свобода, незалежність, відчуття безпеки
  • боротьба з егоцентричними, антисуспільними, агресивними чи апатичними основами
 • гедоністична

  • зусилля, віддані туризму, не виснажують
  • виконує такі самі функції, як і гімнастика
  • приносить задоволення
 • суспільна

  • дозволяє вирватися з суспільної ізоляції
  • виконує інтеграційні функції
  • дає можливість брати участь в культурі


Основні форми туристичної активності неповносправних осіб

  • Реабілітаційні зміни:
   • реабілітаційно-оздоровчий,
   • спортивно-реабілітаційні,
   • туристсько-реабілітаційні.
  • Активний і кваліфікований туризм.
  • Оздоровчий туризм (проживання у санаторіях, кліматичне лікування).
  • Дитячі і молодіжні табори (різні елементи реабілітації).
  • Поїздки релігійного характеру.
  • Відвідування родичів і знайомих.
  • Подорожі з навчальною метою (професійна реабілітація, поєднана з відпочинком та регенерацією фізичних сил).
  • Різноманітні закордонні поїздки.


Фактори участі неповносправних осіб у туризмі

 • Фактори участі з боку проживання:

  • суспільно-демографічні
   • вік
   • стать
   • рід захворювання
   • суспільно-професійна позиція
  • економічні
   • загальноекономічні
   • доходу
   • цінові
 • Фактори участі з боку пропозицій:

  • туристична і соціальна державна політика
   • зокрема, податкова система та система допомоги
   • інші урядові регулювання (напр. вимоги до надавачів послуг)
  • пристосування транспортних пасажирських засобів
  • нічліжна база і її пристосування
  • організатори туризму для неповносправних осіб


Рівень участі у туризмі неповносправних осіб

 • Рівень участі неповносправних осіб у вітчизняних та закордонних туристичних поїздках у 1999 року на загальному фоні жителів Польщі (у %)Вік неповносправних осіб та їхня участь у туризмі

 • Участь неповносправних осіб у туристичних поїздках у 1999 році

 • (за віком)Декларована мета поїздкиДекларована мета поїздки – за вікомОздоровча та реабілітаційна метаМісця проживання та участь у туризміВиїзні сезониІнституції, що займаються організацією туризму для неповносправних осібОсновні детермінанти проживання - дохід

 • Дохід – це основний фактор, котрий визначає рівень консумпції (споживання) неповносправних осіб.

 • Для деяких середовищ неповносправних інші доходотворчі фактори (напр. вільний час) не мають жодного значення.

 • Рівень доходу повинен бути настільки великий, щоб виник фонд вільних рішень i, щоб у рамках цього фонду дійшло до туристичної консумпції.

 • Дохід як фактор має особливе значення для тривалих виїздів (5 днів+).Основні дфактори участі: пропозиції

  • доступність нічліжної бази, її пристосування,
  • доступність транспортних пасажирських засобів,
  • доступність туристичних переваг,
  • туристична і соціальна державна політика:
   • податкова система і системи допомоги
   • інші урядові регулювання (напр. вимоги до надавачів послуг)
  • організатори туризму:
   • туристичні бюро, громадські організації, кадри, реклама, інформація, організація і сфера послуг


Пристосування загальнодоступної туристичної базиВикористання нічліжної бази неповносправними особами: зауваження

 • Число візитів неповносправних осіб у готелях найвищого класу (**** або *****), найбільш пристосованих до досліджуваних потреб:

  • біля 1,8 тис. в рік (довготривалі виїзди)
  • біля 11,7 тис. в рік (короткотермінові виїзди).
 • Неповносправні особи на комерційній базі затримуються у два рази рідше, ніж на суспільних об’єктах; подорожі осіб на інвалідних візках становлять майже 1% від загальної кількості подорожей цілої досліджуваної популяції.

 • Особи на інвалідних візках майже завжди зупиняються на суспільній базі.

 • Особи з великими труднощами пересування спорадично зупиняються у приватних квартирах і на нічліжній базі при Костелі.Організатори туризму

 • Брак спеціалізованих туристичних бюро.

 • Брак пропозицій щодо потреб неповносправних:

  • недостатня кількість баз, пристосованих до потреб неповносправних осіб;
  • брак віри у надавачів послуг щодо можливості створення попиту (вбоге середовище);
  • брак відповідної підтримки з боку соціальних фондів.
 • Брак пропозицій дає зворотну реакцію – брак зацікавлення і проживання з боку неповносправних осіб.

 • Брак спеціалізованих пропозицій для неповносправних – це проблема, наявна не лише у Польщі, а й у інших європейських та неєвропейських країнах.Очікування щодо інформації та пропозицій туристичних послуг для неповносправних осіб

 • Достовірна інформація.

 • Постійно актуалізована інформація (зокрема, щодо можливих бар’єрів).

 • Легко доступна інформація – пристосування форми до можливостей сприйняття н.о. (великий друк, braille, сурдопереклад - текстофони).

 • Інтегрована інформація повинна охоплювати не лише окремі послуги (напр. готелі), а й супроводжуючу базу у місцевості – доступ до пляжів, визначних місць, магазинів, ресторанів....

 • Інформація розміщена у центральних інформаційних системах, у інформаційних базах, котрі перебувають у компетенції бюро подорожей.

 • Вибір потрібного каналу поширення інформації i реклами (інтернет, спеціалізовані друковані видання, телебачення, радіо).

 • Співпраця між господарчими одиницями і владою (центральних – Департамент з питань туризму, POT, i місцевих – уряд місцевого самоврядування, локальні туристичні організації).Туристичні путівники для неповносправних осіб

 • Недостатня кількість.

 • У Польщі призначені лише для осіб, що мають проблеми з пересуванням.

 • Неповна інформація (інколи відверто часткова).

 • У путівниках бракує інформації про комунікаційні маршрути без перешкод.

 • Брак інформації про бюро подорожей, про громадські організації, котрі займаються туризмом, про туристичні імпрези.

 • В основному стосуються великих міст (Варшава, Краків, Гданськ).

 • Їх опублікування залежить від місцевих ініціатив, зокрема ініціатив організацій неповносправних осіб.

 • Брак достатньої підтримки з боку центральної влади.

 • Брак провідників для незрячих.Бар’єри участі у туризмі

 • Внутрішні, присутні у самій неповносправній особі:

  • фізичний стан неповносправної особи (здатність пересуватися, біль);
  • психічний стан (розлад у соціальних контактах);
  • стан свідомості (недостатність знань, нижчий рівень освіти, фізична і психічна залежність від інших).
 • Оточення:

  • неповносправним особам нав’язали зовнішні фізичні і соціальні умови;
  • бар’єри, що виникають з принципів, котрі демонструє оточення;
  • архітектурні бар’єри;
  • екологічні бар’єри (умови місцевості, погода);
  • транспортні обмеження;
  • приписи та регулювання дискримінаційного характеру (напр. dot. псів-поводирів, перевезення батарей для акумуляторів i ін.).
 • Інтерактивні:

  • взаємовплив неповносправних осіб і решти суспільства (напр. у порозумінні);
  • обмеження у підтримці активності, котра вимагає спеціальних вмінь.


Класифікація бар’єрів

 • Економічні бар’єри

 • Об’єктивні обмеження, зумовлені станом здоров’я

 • Обмеження, зумовлені відношеннями між оточенням неповносправної особи та рештою суспільства

 • Фізичні бар’єриЕкономічні бар’єри

  • Загальна матеріальна ситуація середовища.
  • Співвідношення між коштами закупівельних послуг до доходу (високі ціни).
  • Низький рівень професійної активності (гірша матеріальна ситуація, брак доступу до соціальних фондів).
  • Низький рівень фінансування.
  • Брак туристичного спорядження.
  • Явище заміни попиту.
  • Ці бар’єри впливають не лише на величину попиту, а й на його структуру.


Економічні бар’єри

 • Частіше їх вважають важливішими неповносправні жителі сіл, аніж міст.

 • Сильніше відчутні жінками, ніж чоловіками.

 • Оцінка матеріальної ситуації всієї спільноти неповносправних гірша за самооцінку власних умов проживання.

 • Чим краще живеться респондентам, тим менше значення вони прив’язують до економічних бар’єрів.

 • Чим краще живеться респондентам, тим менш гостро вони бачать економічні проблеми інших.

 • Для заможніших груп істотний економічний фактор, котрий займається участю - це заміна попиту.Об’єктивне обмеження, зумовлене станом здоров’я

 • Обмежена здатність пересування

  • За даними Державної статистики у біля 40% населення – 2,3 млн. – це немобільні особи,
  • повна відсутність можливості пересування – 170 тис. осіб
  • обмежена мобільність до власного будинку – 490 тис. н.о.
  • особи, прикуті до ліжка – 162 тис.


Психічні і соціальні бар’єри

 • Найчастіше психічні і соціальні бар’єри вловлюються неповносправними особами від народження.

 • Частіше мужчинами, ніж жінками.Архітектурні та урбаністичні бар’єриОсновні обмеження для інвалідів з пересуванняАрхітектурні та інші бар’єри для осіб, що пересуваються на візках
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка