У 2013 році університет брав участь у виконанні 57 наукових тем з загальним річним обсягом 4 млн. 536,2 тис грнДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.

У 2013 році університет брав участь у виконанні 57 наукових тем з загальним річним обсягом 4 млн. 536,2 тис. грн.

 • У 2013 році університет брав участь у виконанні 57 наукових тем з загальним річним обсягом 4 млн. 536,2 тис. грн.

 • За програмами МОН за рахунок базового бюджетного фінансування виконувалося

 • 28 тем (17 фундаментальних і 11 прикладних) обсягом 3 млн. 387 тис. грн.

 • Обсяг надходжень до спеціального фонду бюджету за виконання 29 тем склав

 • 1 млн. 149,2 тис. грн.

 • Госпдоговори виконувалися, зокрема, для підприємств “Реноме”, “Артон”, “Параксел Україна”, “Квінтайс Україна”, “Ємджен Лімітед”.

 • На сьогоднішній день діючими є 12 освітніх та наукових міжнародних проектів, зокрема:

 • - проект TEMPUS 144562-2008 „Запровадження триступеневої системи в сфері соціальної освіти в 6 країнах” - н.к. проф. Козубовська І.В.

 • - проект № 530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES за темою “Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності в освіті для підприємств з метою розширення участі та інноваційного потенціалу університетів в постсоціалістичних суспільствах” - н.к. доц. Слава-Продан С.С.

 • - проект № 21250090; "Адміністративна реформа в Україні: словацькі та польські уроки“ - н.к. доц. Остапець Ю.О.

 • -проект PI@NETour-створення науково-туристичного продукту та мережевої інфраструктури для наукового туризму в прикордонних регіонах Марамуреш та Закарпаття, - н.к. доц. Каблак Н.І.

 • -проект “Впровадження новітніх можливостей щодо забезпечення кращого догляду за хворими на муковісцитоз в Закарпатській області”, - н. к.проф. Горленко О.М.

 • - договір №7/2013, - н. к. доц. Єпішев В.П.

 •  В 2013 році створений Науковий парк „Ужгородський національний університет”, для впровадження результатів наукових досліджень та ефективного використання наукового потенціалу університету. Інноваційна програма Наукового парку УжНУ охоплює понад 40 проектів. Деякі з цих проектів представлялися на виставках «Високі технології-2013» та

 • В 2013 році створений Науковий парк „Ужгородський національний університет”, для впровадження результатів наукових досліджень та ефективного використання наукового потенціалу університету. Інноваційна програма Наукового парку УжНУ охоплює понад 40 проектів. Деякі з цих проектів представлялися на виставках «Високі технології-2013» та

 • «Наука, інновації, технології-2013».

 • Розробка «Газовий пожежний сповіщувач» була представлена на Міжнародній виставці «Безпека-2013». Фірма «Артон», м. Чернівці, в 2014 році планує розпочати серійний випуск цієї розробки.

 •  В університеті функціонують 5 спеціалізованих рад по захисту дисертацій

 • В університеті функціонують 5 спеціалізованих рад по захисту дисертацій

 • з 10 спеціальностей - фізико-математичні, хімічні, економічні, історичні та медичні науки.

 • Загалом, спеціалізованими радами при УжНУ проведено захист однієї докторської та 17 кандидатських дисертацій.

 • Прийнято до захисту 10 кандидатських дисертацій.

 • Підготовку дисертацій за 53 спеціальностями здійснювали

 • 2 докторанти і 270 аспірантів, у тому числі 127 - з відривом від виробництва.

 • У 2013 році до аспірантури зараховано 50 осіб, з яких 28 з відривом від виробництва, 22 без відриву від виробництва з 44 спеціальностей.

 • У 2013 році аспірантуру закінчило 57 осіб, з яких 14 своєчасно захистили дисертації,

 • 6 кандидатських дисертацій рекомендовані до захисту. Загалом, ефективність аспірантури становить 35%.

 • У 2013 році співробітниками університету захищено 39 кандидатських дисертацій, захищені та затверджені 9 докторських дисертацій (Гече Ф.Е., Філіп С.С., Румянцев К.Є., Шандор Ф.Ф., Приходько В.П., Сірчак С.С., Фельбаба-Клушина Л.М., Сухарєв С.Ю.).

 • Вчене звання професора отримали 4 викладачі (Чобей С.М., Жулканич Н.М.,

 • Рубіш В.М., Лемко О.І), звання доцента отримали 7 викладачів. • Венозна гіпертензія та її ускладнення.

 • Науковий керівник – д.м.н., проф. Русин В.І., фактичний обсяг фінансування 90,1 тис. грн,

 • зокрема на 2013р. - 40,0 тис. грн.

 • По матеріалах роботи видано 4 монографії, 8 навчальних посібників, захищено 4 докторські дисертації, 7 кандидатських дисертацій, опубліковано 58 статей у фахових виданнях України та 5 - у журналах, що входять до наукометричних баз даних, проголошено 37 доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

 • Рис. 1. Ультразвукова допплерографія тромбу в НПВ: а) тромб знаходиться в інфраренальному відділі НПВ; б) тромб знаходиться на рівні печінкових вен.

 • Рис. 2. Ультразвукова картина після тромбектомії: а) збережена прохідність загальної стегнової вени; б) кровоплин по вені задовільний.Методи, технологія і система регіонального екологічного моніторингу навколишнього природного середовища

 • Методи, технологія і система регіонального екологічного моніторингу навколишнього природного середовища

 • (на прикладі Закарпатської області).

 • Наукові керівники –д.ф.-м.н., проф. Поп С.С., д.ф.-м.н., проф. Дробнич В.Г.,

 • фактичний обсяг фінансування 248,1 тис. грн, зокрема на 2013р.- 124,0 тис.грн.

 • За матеріалами роботи видано 1 монографію, опубліковано 10 статей у фахових виданнях України та 8 - у журналах, що входять до наукометричних баз даних, проголошено

 • 20 доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях, отримано 1 патент України на корисну модель. Захищено 1 кандидатську дисертацію та подано до розгляду 1 докторську дисертацію.

 • Рис.1. Геокодування в автоматичному режимі.Концептуальні та інституціональні засади

 • Концептуальні та інституціональні засади

 • єврорегіонального співробітництва України в умовах

 • інтеграційних і глобалізаційних процесів сучасності.

 • Науковий керівник – к.і.н., проф. Артьомов І.В., фактичний обсяг фінансування 327,0 тис. грн, зокрема на 2013р.- 59,0 тис.грн.

 • За результатами досліджень видано 3 монографії, 3 навчальні посібники, опубліковано 13 наукових статей, проголошено 26 доповідей на міжнародних конференціях.Розробка і впровадження інформаційних технологій в навчальний процес

 • Розробка і впровадження інформаційних технологій в навчальний процес

 • Науковий керівник – к.ю.н., доц. Ващук О.М., фактичний обсяг фінансування 180,0 тис. грн, зокрема на 2013р.- 90,0 тис.грн.

 • За матеріалами роботи видано 1 монографію, 9 навчальних посібників, з них 1 з грифом МОН, видано 1 словник, опубліковано 1 статтю у фаховому виданні України, проголошено 8 доповідей на міжнародних та Всеукраїнських конференціях, отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на окремі програмні продукти.Науково-технічні розробки УжНУ

 • Науково-технічні розробки УжНУ

 • СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЇЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАГАЗОВАНОСТІ ПРИМІЩЕНЬ ЧАДНИМ ГАЗОМ. 

 • Автор: д. т. н., проф. Козубовський В.Р.

 • Основні характеристики, суть розробки.

 • НДІ ЗАТ УжНУ спільно з відділом головного конструктора ПП «Артон» розроблена система виявлення пожежі на початкових стадіях її розвитку, яка складається з приладу приймально–контрольного «Артон–04П», сповіщувача світлозвукового «Піонер–5» та чотирьох пожежних сповіщувачів комбінованих газових і тепла ИПКГТ–01, які контролюють концентрацію чадного газу, що виникає на ранніх стадіях розвитку пожежі, а також температуру в приміщенні.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка