У 2015/2016 навчальному році чинними будуть дві навчальні програми: у 2015/2016 навчальному році чинними будуть дві навчальні програмиДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.

У 2015/2016 навчальному році чинними будуть дві навчальні програми:

 • У 2015/2016 навчальному році чинними будуть дві навчальні програми:

 • “Історія України. Вступ до історії”. – К.: Перун, 2005

 • “Історія України (Вступ до історії)”. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2013 або http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

 • Учителі, які працюватимуть за програмою 2005 р., можуть користуватись підручниками, що вийшли друком у 2010 році. Вчителі, які оберуть програму 2013 р., – підручниками, що вийшли друком у 2013 роціУ 2015/2016 навчальному році чинною буде навчальна програма

 • У 2015/2016 навчальному році чинною буде навчальна програма

 • “Історія України. Всесвітня історія (Інтегрований курс)”. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2013 або http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.htmlУ 2015/2016 навчальному році чинною буде ОНОВЛЕНА програма http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

 • У 2015/2016 навчальному році чинною буде ОНОВЛЕНА програма http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

 • У новій редакції програми з історії України для 7 класу змінено назви розділів. Так розділ І. «Виникнення та становлення Київської Русі» змінено на «Виникнення та становлення Русі-України». Відповідно по тексту термін «Київська Русь» замінено на «Русь-Україна». Також зазнали змін назви і текст ІІ і ІІІ розділів.

У 2015/2016 навчальному році чинними будуть навчальні програми

 • У 2015/2016 навчальному році чинними будуть навчальні програми

 • “Історія України. Всесвітня історія”. – К.: Перун, 2005 або http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.htmlУ 2015/2016 навчальному році чинними будуть навчальні програми

 • У 2015/2016 навчальному році чинними будуть навчальні програми

 • “Історія України. Всесвітня історія” [рівень стандарту, академічний, профільний рівні]. – К.: Поліграфкнига, 2010 або www.mon.gov.uaУ 2015/2016 навчальному році до декотрих тем програми з історії України додані змістові питання:

 • У 2015/2016 навчальному році до декотрих тем програми з історії України додані змістові питання:

 • до теми «Соціально-економічні перетворення в Радянській Україні (1929–1938 рр.)» додається «Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу»;

 • до теми «Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.)» додається «Проголошення Акта відновлення Української Держави 30 червня 1941 р.»;

 • до теми «Україна в перші повоєнні роки 45 – початок 50-х рр.)» додається «Національно-визвольний рух 1944–1954 рр.»;

 • до теми «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х – середина 1960-х рр.)» додається «Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953–1954 рр. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації». Програму доповнено персоналіями Л. Лук’яненка, І. Кандиби, А. Горської, В. Чорновола, І. Дзюби та ін.Планування розробляється вчителем на кожний клас у відповідності з навчальною програмою та вимогами Державного освітнього стандарту. У разі викладання предмету у кількох класах (паралелі) дозволяється загальне планування для класів паралелі.

 • Планування розробляється вчителем на кожний клас у відповідності з навчальною програмою та вимогами Державного освітнього стандарту. У разі викладання предмету у кількох класах (паралелі) дозволяється загальне планування для класів паралелі.

 • Ступінь розроблення календарно-тематичного планування є критерієм професіоналізму вчителя. Тому у плані вчитель визначає послідовність вивчення окремих питань теми, відбирає зміст, продумує систему уроків навчання, повторення, закріплення і форми контролюКалендарно-тематичний план учителя має включати такі розділи:

 • Календарно-тематичний план учителя має включати такі розділи:

 • Титульний аркуш, де зазначено найменування освітнього закладу; назву документа (календарно-тематичне планування); назву предмета (повинна відповідати назві предмета в робочому плані навчального закладу); навчальний рік; клас (класи); прізвище, ім’я та по батькові вчителя.

 • На титульному аркуші повинні бути записи: «Розглянуто на засіданні предметної кафедри вчителів (методичного об’єднання) – протокол № … від …»; «Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»; «Затверджено: директор навчального закладу: (дата затвердження)».

 • Навчально-методичне забезпечення навчального плану включає наступні відомості: річна кількість годин; кількість годин на тиждень згідно з програмою; планова кількість самостійних (практичних) робіт; реквізити програми; навчально-методичні комплекси.

 • Календарно-тематичне планування повинно обов’язково включати номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку.

 • Графа «Зміст (тема) уроку» включає: загальні назви теми; кількість годин, відведених на вивчення даної теми; теми кожного уроку; контроль по завершенню вивчення даної теми.

 • У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з даним тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для учнів, які відстають у навчанні, різноманітні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків тощо).

 • Зміст плану навчального курсу повинен відповідати змісту програми, за якою ведеться навчання курси-заняття\титулка-календарно-тематичного.pdf1. Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів е індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів е неприпустимим. Строки їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак вчитель самостійно приймає про це рішення.

 • 1. Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів е індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів е неприпустимим. Строки їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак вчитель самостійно приймає про це рішення.

 • 2. Створення, наповнення та зберігання різноманітних портфоліо, папок, альбомів тощо з напрацюваннями вчителя на паперових носіях, в тому числі при підготовці його до чергової чи позачергової атестації, участі в конкурсах тощо не належить до передбачених законодавством видів роботи й не може вимагатися від вчителя керівниками навчального закладу, представниками методичних служб чи органів управління освітою.

 • 3. Законодавчі та підзаконні акти у сфері освіти надають вчителеві право, а побудова навчальних програм з предметів передбачає можливість перенесення вчителем уроків, збільшення кількості годин на вивчення окремих тем. Відтак, контроль щодо так званого "відхилення" вчителя від календарного планування чи від матеріалів підручника е неправомірним і неприпустимим.

 • 4. Вибір форм та методів викладання є винятково прерогативою вчителя й не можуть регламентуватися ні адміністрацією навчального закладу, ні органами управління освітою. Вимоги окремих керівників щодо зведення діяльності педагога до застосування ним лише традиційної класно-урочної форми проведення занять чи застосування тих чи інших методик е неправомірними й вчитель не зобов'язаний їх виконувати.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка