У книжці важко доводиться змагатися з цікавішими і, можна сказати, простішими стежками пізнання і самопізнання, бо дивитися кінофільм – це передусім втіха, задоволення, а читати книжку—насамперед праця і нерідко праця напружена, нелегкаДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.

У книжці важко доводиться змагатися з цікавішими і, можна сказати, простішими стежками пізнання і самопізнання, бо дивитися кінофільм – це передусім втіха, задоволення, а читати книжку—насамперед праця і нерідко праця напружена, нелегка.

 • У книжці важко доводиться змагатися з цікавішими і, можна сказати, простішими стежками пізнання і самопізнання, бо дивитися кінофільм – це передусім втіха, задоволення, а читати книжку—насамперед праця і нерідко праця напружена, нелегка.

 • В.О.Сухомлинськийвизначення рівня навчальних досягнень учнів початкових класів з читання

 • визначення рівня навчальних досягнень учнів початкових класів з читання1.Отримання об’єктивної інформації про сформованість умінь читати й розуміти текст з метою зміни акцентів у навчальній діяльності за допомогою комплексу процедур.

 • 1.Отримання об’єктивної інформації про сформованість умінь читати й розуміти текст з метою зміни акцентів у навчальній діяльності за допомогою комплексу процедур.

 • 2. Активізувати діяльність вчителів з використання у практиці роботи методик вироблення навичок швидкісного читання з метою підвищення рівня знань, умінь і навичок школярів1. Опрацювати з педагогічним колективом теорію і методику моніторингу.

 • 1. Опрацювати з педагогічним колективом теорію і методику моніторингу.

 • 2. Здійснити діагностування знань учнів, визначити результативність з читання шляхом використання типових параметрів.

 • 3.Шляхом спостереження, співбесіди зазначити, які чинники впливають на міцність засвоєння знань.

 • 4.Виявити тенденції в засвоєнні знань, установити основні типові причини прогалин.

 • 5. Поставити перед учителем конкретні методичні завдання й створити умови для його застосування в навчальному процесі.

 • 6. Виробити рекомендаціїВизначення цілей і формування гіпотез дослідження.

 • Визначення цілей і формування гіпотез дослідження.

 • Підготовка інструментарію вивчення:

 • • вибір показників, які характеризують результати вивчення;

 • • розробка засобів для отримання цих показників;

 • • розробка науково обгрунтованих методів отримання на основі вказаних показників кількісних оцінок результатів навчання.

 • Виділення і якісний аналіз чинників, які можуть вплинути на навчальний процес і його результати та які треба враховувати в дослідженні.

 • Вживання прихованих чинників, які можуть вплинути на результати експертної роботи чи інші методи вимірювання.

 • Визначення вибірки учнів, результати яких будуть піддаватися вимірюванню.

 • Практична організація і проведення вимірювання, збір первинних даних.

 • Статистична обробка даних.

 • Якісний аналіз та інтерпретація. • Рівень навчальних досягнень школярів і практичних умінь та навичок з навчального предмета, його динаміка.

 • Рівень сформованості загально навчальних та предметних умінь і навичок школярів.

 • Якість виконання навчальних програм (ступінь засвоєння учнями обов’язкового мінімуму знань, умінь і практичних навичок, які передбачені державним стандартом та навчальними програмами; відповідність рівня навчальних досягнень школярів рівню їх навчальних можливостей).

 • Ефективність роботи вчителя із засвоєння учнями знань, умінь і практичних навичок.

 • Причини прогалин у знаннях учнів та шляхи їх усунення..

 • .формування і розвиток мовленнєвих умінь і навичок, провідною з яких є повноцінна навичка читання;

 • формування і розвиток мовленнєвих умінь і навичок, провідною з яких є повноцінна навичка читання;

 • розвиток інтересу до читання, ознайомлення учнів з дитячою літературою в багатоманітності її тематики, жанрово-родових форм;

 • формування повноцінного сприймання, розуміння, відтворення художнього, науково-пізнавального текстів шляхом засвоєння відповідних навчальних і читацьких умінь;

 • розвиток емоційної і почуттєвої сфери учнів, образного мислення, уміння висловлювати елементарні оцінні судження щодо прочитаного;

 • формування морально-етичних уявлень і почуттів, збагачення соціального досвіду школярів;

 • розвиток творчих здібностей школярів;

 • формування спеціальних умінь самостійно і продуктивно працювати з дитячою книжкою, різними джерелами друкованої продукції для знаходження потрібної інформації, орієнтуватися у світі книжок і вибирати їх для задоволення власних пізнавальних потреб.

Кількість учнів за списком______________________

 • Кількість учнів за списком______________________

 • Кількість перевірених учнів_____________________

 • Спосіб читання_________________________________

 • а) цілими словами________________________________

 • б) цілими словами + складами_____________________

 • в) складами і словами_____________________________

 • г) складами______________________________________

 • д) буквами______________________________________

 • Темп читання

 • читають до 5 слів

 • 6 – 10 51 – 60

 • 11 – 20 71 – 80

 • 21 – 30 81 – 90

 • 31 – 40 91 – 100

 • 41 – 50 101 – 110

 • 61 – 70 110 і більше

 • 4. Правильність читання: читають без помилок _______

 • а) 1 – 2 помилки______________б) 3 – 5 помилок________

 • в) 6 і більше_______________________________________

 • 5. Усвідомленість читання 6. Виразність читання

 • а) розуміють частково________ а) читають виразно____

 • б) частково не розуміють______ б) читають монотонно__

 • в) не розуміють___________________________

Внутрішкільний моніторинг

 • Внутрішкільний моніторинг

 • навичок читання учнів

 • Перевірка навички читання вчителем на початку навчального року.

 • Перевірка навички читання дирекцією на кінець І семестру.

 • Перевірка навички читання дирекцією на кінець ІІ семестру.

 • Роробка рекомендацій вчителям за результатами моніторингу.1.Інструктаж з учителями, які здійснювали діагностичні роботи.

 • 1.Інструктаж з учителями, які здійснювали діагностичні роботи.

 • 2. Інструктаж та підготовка учнів до діагностичних робіт.

 • 3.Дотримання однакових умов під час роботи.

 • 4.Здійснення діагностичних робіт у класах.

 • 5. Обробка та аналіз результатів.

 • 6. Обговорення результатів.

 • 7. Укладання узагальнювальних таблиць.

 • 8. Проведення бесід з учнями та вчителями для підтвердження достовірності результатів.

 • 9.Оприлюднення результатів моніторингу перед учнями, педагогами, батьками (результати оприлюднюються лише з дозволу педагогічного колективу, до того ж на рівні узагальнення, крім того не згадується жодне прізвище ані учня, ані вчителя, тільки статистичні дані та висновки

суб'єктивізм в оцінюванні знань учнів, що є наслідком формального підходу окремих педагогів до перевірки й оцінювання рівня навичок дітей);

 • суб'єктивізм в оцінюванні знань учнів, що є наслідком формального підходу окремих педагогів до перевірки й оцінювання рівня навичок дітей);

 • • зниження інтересу до читання, заміна книжки телебаченням, комп'ютером, мобільним телефоном;

 • • акцентування уваги у старших класах на розповідь, великі обсяги творів, що унеможливлює читання тексту на уроці.1.Як часто Ви проводите роботу з відпрацювання навичок читання? (Систематично, інколи, не проводжу).

 • 1.Як часто Ви проводите роботу з відпрацювання навичок читання? (Систематично, інколи, не проводжу).

 • 2.У якому класі проводите спеціальні вправи на відпрацювання техніки читання?

 • 3.Яку методику з формування навичок читання використовуєте на уроках?

 • 4.Якій з навичок читання віддаєте перевагу?

 • 5.Якими прийомами користуєтесь для вдосконалення темпу читання?

 • 6.Якими прийомами вдосконалюєте виразність читання?

 • 7.Які вправи застосовуєте для формування правильності читання?

 • 8.Як працюєте над виробленням свідомого читання?

 • 9.Як працюєте з батьками на вихованням інтересу у дітей до читання?Від темпу дитини

 • Від темпу дитини

 • Від рівня готовності дитини

 • Від багаторазового читання

 • Від систематичності та послідовності роботи вчителя

 • Від використання на уроці системи спеціальних вправ

 • Від роботи на уроці над скоромовками

 • Від позитивних емоцій під час читання

 • Від рівня розвитку оперативної пам’яті

 • Від методів та прийомів стимулювання процесу читання

 • Від зацікавленості та контролю з боку батьків

 • Від характеру вчителя

 • Від бажання самої дитиниВ.Зайцева

 • В.Зайцева

 • І. Федоренка

 • В.Науменко

 • М. Кряжева,

 • О.Лобчук та іншіПравильність читання

 • Правильність читання

 • Свідомість читання 

 • Читання в особах 

 • Читання за зразком учителя

 • Магнітофонні записи 

 • Інсценізація творів Тема. Активізація процесу освіти учнів із низьким рівнем навчальних досягнень з навички читання.

 • Тема. Активізація процесу освіти учнів із низьким рівнем навчальних досягнень з навички читання.

 • Завдання консиліуму:

 • - виявлення характеру і причин відхилень у навчанні учнів;

 • розробка рекомендацій з метою корекції знань учнів;

 • - організація роботи на уроках;

 • - методи і форми роботи з учнями позаурочний час;

 • - виховна робота з учнями ,спрямована на підвищення рівня успішності;

 • - організація роботи з батьками учнів .Діогностична- полягає у вивченні соціальної ситуації розвитку, визначенні домінант розвитку, потенціальних можливостей і здібностей дитини.

 • Діогностична- полягає у вивченні соціальної ситуації розвитку, визначенні домінант розвитку, потенціальних можливостей і здібностей дитини.

 • Реабілітаційна—передбачає захист інтересів дитини, котра потрапила в несприятливі сімейні й навчально-виховні умови.

 • Корекційна— складання системи заходів з надання допомоги учню, які мають проблеми у навчанні.

 • Виховна---передбачає розробку проекту педагогічної корекції у вигляді навчально-виховних заходів, рекомендованих вчителям, класним керівникам, батькам.повага до особистості;

 • повага до особистості;

 • опора на позитивне;

 • «не зашкодь»»

 • інтеграція психологічних і методичних знань.колективне вивчення труднощів навчання учнів;

 • колективне вивчення труднощів навчання учнів;

 • виявлення причин труднощів вчителів та учнів;

 • розробка навчально-виховних і управлінських заходів з усунення причин;

 • налагодження співпраці між учителями- предметниками, які викладають у класах .1.Проведено анкетування учнів і їхніх батьків.

 • 1.Проведено анкетування учнів і їхніх батьків.

 • 2. Зробили порівняльний аналіз успішності з предметів

 • 3. Складено діаграми якості знань.

 • 4. Видано наказ по школі

 • 5. Розроблено рекомендації для вчителів, батьків, класних керівників, складено план консиліуму.Виступ директора.

 • Виступ директора.

 • Ознайомлення із характеристиками класів, окремих учнів.

 • Виступ батьків учнів

 • Аналіз опитування учнів і батьків.

 • Аналіз якості знань учнів за результатами перевірочних робіт.

 • Виступ учителів.

 • Підсумки консиліуму.

 • Рекомендації консиліуму.Створити умови для чіткої організації навчально-виховного процесу учнів.

 • Створити умови для чіткої організації навчально-виховного процесу учнів.

 • Здійснювати контроль за діяльністю класних керівників, учителів, з урахуванням результатів діагностики.

 • Забезпечити повторне діагностування даних учнів з метою виявлення показників.

 • Провести повторний психолого-педагогічний консиліум за результатами роботи учнів у й результатами діагностичних робіт. • Звернути особливу увагу на учнів з низьким рівнем знань, допомогти повірити у свої сили, навчити використовувати свої можливості.

 • Обходити гострі кути, будувати співробітництво на основі доброзичливості й довіри.

 • Давати велику кількість нової інформації, додаткове навантаження, вести діалог з учнями.

 • Провести індивідуальні бесіди з учнями, котрі показали низький рівень до навчання, а також їхніми батьками з питань режиму дня, харчування, відпочинку.

 • Приділяти значну увагу учням. Провести індивідуальні бесіди з ними для виявлення причин незадовільних взаємин у колективі, в родині, з друзями.

 • Учителям взяти під чіткий контроль роботу з учнями високого рівня навченості для недопущення зниження якості навчання.І. Методи роботи:

 • І. Методи роботи:

 • - перехід від простого до складного;

 • стимулювання ситуацій успіху.

 • ІІ. Етапи роботи:

 • 1. Виявити рівень сформованості навичок і можливостей учнів.

 • 2. Створити в класі моральний клімат, що допоможе розкрити позитивні риси характеру учнів з низьким рівнем навчальних досягнень.

 • 3. Розробити індивідуальну програму навчання для таких учнів, використовуючи у навчанні:

 • - картки-інструкції та роботу зі зразка;

 • - індивідуальний тренінг, індивідуальний підбір переліку робіт;

 • - консультації сильних учнів;

 • - систематичний контроль виконання домашніх завдань;

 • - оцінювання знань учнів з урахуванням можливостей учнів;

 • - використання похвали для подолання невпевненості учнів у собі і страху перед поганою оцінкою. • І. Методи роботи:

 • - перехід від простого до складного;

 • -стимулювання творчості учнів; індивідуалізація навчання.

 • ІІ. Етапи роботи.

 • Виявити рівень сформованості вмінь і навичок учнів.

 • Удосконалювати їхнє вміння , інтерес і бажання.

 • Вчителям використовувати їх у ролі помічників-асистентів для роботи з іншими учнями.

 • Давати самостійну роботу у формі індивідуальних диференційованих завдань, вправ, що розширюють і поглиблюють знання.

 • Використовувати завдання підвищеної складності.

 • Спрямувати роботу на розвиток творчих здібностей учнівСтворити інформаційне поле, оформити паспорт випускник класів початкової школи.

 • Створити інформаційне поле, оформити паспорт випускник класів початкової школи.

 • Провести засідання інструктивно-методичної наради з педагогами основної школи для ознайомлення їх з навчальним планом, навчальними програмами, навчальними посібниками для початкової школи.

 • Відвідувати урок ,позакласні заходи у випускних класах початкової школи.

 • Провести загальне засідання методичних об’єднань з питання наступності в змісті, методах викладання, контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів початкової та середньої ланки.

 • Спільно організувати й провести з педагогами школи підсумкову атестацію випускників початкових класів, проаналізувати їх результати.

 • Провести батьківські збори «Рівень готовності учнів до переходу в середню ланку».

 • Навчити учнів користуватися шкільними інформаційними стандартами і вміти орієнтуватись в них.

 • Працювати над вихованням усвідомленої дисципліни, виховувати увагу, розвивати допитливість і творчість учнів.Створити атмосферу співробітництва з дітьми.

 • Створити атмосферу співробітництва з дітьми.

 • Надавати дітям психологічну допомогу під час виконання домашніх завдань.

 • Посилити контроль за успішністю і поведінкою дітей.

 • Тримати тісний зв'язок з учителями-предметниками і класними керівниками.

 • Допомагати класному керівнику в позакласних заходах.

 • Спілкуватися з дітьми у вихідні дні з метою встановлення контакту між батьками

Педагогічний

 • Педагогічний

 • стаж - 12 років.

 • Життєве кредо:

 • «Треба любити те,

 • що робиш. І йти

 • вперед крок за

 • кроком»

 • І.ПавловЧи любиш Ти читати книги?

 • Чи любиш Ти читати книги?

 • Які саме книги Ти любиш читати?

 • За чиїми рекомендаціями вибираєш книги?

 • Чи читаєш Ти газети і журнали?

 • Чи маєш домашню бібліотеку?

 • Де береш книги для читання?

1. Про що любиш читати?

 • 1. Про що любиш читати?

 • 2. Хто допомагає вибирати книги для читання?

 • 3. Скільки книг прочитуєш протягом місяця?

 • 4. Чи використовуєш додаткову літературу при підготовці до уроку?

 • 5. Назви цікаві книги, прочитані у цьому році.

 • 6. Розкажи про одну з прочитаних ( не програмних) книг в цьому році ( тему, сюжет).

 • 7. Назви журнали і газети, які ти читаєш систематично.

 • 8. Які статті з останніх номерів тобі запам’яталися найбільше?

 • 9. Скільки книг у домашній бібліотеці?

 • 10. В яких бібліотеках, окрім шкільної, береш книги?

 • 11. Твій улюблений письменник.

 • 12. Твій улюблений літературний герой.

Які книги ти любиш читати:

 • Які книги ти любиш читати:

 • а) за змістом;

 • б) за жанром художньої літератури;

 • в) за змістовою ознакою жанрових різновидів?

 • 2. Чи робиш будь-які записи під час чи після читання?

 • 3. За чиїми рекомендаціями ти найчастіше вибираєш книги?

 • 4. Скільки книг прочитуєш протягом місяця?

 • 5 .Чи використовуєш додаткову літературу при підготовці до уроків?

 • 6. Назви цікаві книги, прочитані в цьому році?

 • 7. Розкажи про одну з прочитаних ( не програмних) книг в цьому році (тему, сюжет).

 • 8. Назви журнали і газети, які читаєш систематично.

 • 9. Які статті з останніх номерів тобі запам’яталися найбільше?

 • 10 Назви політичні події, які відбулися протягом останнього місяця в Україні та світі.

 • 11. Чи маєш ти домашню бібліотеку? Чи велика вона? Які книги в ній переважають ?

 • 12. В яких бібліотеках, окрім шкільної, береш книги?

 • 13. Твій улюблений письменник.

 • 14. Твій улюблений літературний герой.

 • 15. Назви сучасних письменників.

Інтегровані уроки (спільна робота з учителями-предметниками

 • Інтегровані уроки (спільна робота з учителями-предметниками

 • Години спілкування.Виховні години

 • Індивідуальні та групові консультації

 • Бібліотечно-бібліографічні уроки

 • Бібліографічні та інформаційні огляди, виставки • Дата запису в бібліотеку

 • Кількість відвідувань на рік

 • Кількість прочитаної літератури:

 • • природничі науки, техніка

 • • художня література

 • • в тому числі:

 • • за інтересами

 • • за програмою

 • • гуманітарні , суспільні науки

 • Співставлення даних з рівнем навчальних досягнень, улюбленими предметами, захопленнями школяра

 • Заходи щодо залучення читачів до бібліотеки„Робота з книгою та іншими джерелами знань із формування і розвитку читацьких інтересів школярів”

 • „Робота з книгою та іншими джерелами знань із формування і розвитку читацьких інтересів школярів”сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу;

 • сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу;

 • виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання; формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, її довідковим апаратом; розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси школярів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;

 • забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів;

 • сприяти різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педагогів, забезпеченню літературою їх соціальних і культурних потреб;

 • підносити на якісно новий рівень бібліотечну справу.Читайте Вашій дитині поштові листівки, газети інструкції на коробках з-під дитячого харчування. Це дуже важливо для дитини.

 • Читайте Вашій дитині поштові листівки, газети інструкції на коробках з-під дитячого харчування. Це дуже важливо для дитини.

 • Доки дитина росте, показуйте їй малюнки та збірки оповідань. Кольори і форми вразять її, а слухання веде до вивчення.

 • Регулярно відвідуйте бібліотеку. Дозволяйте вибирати дітям книгу самостійно.

 • 4. Читання перед сном повинно стати регулярною сімейною тра- дицією. Якщо для читання будуть вибрані правильні книги, то навіть старшим дітям буде цікавим читання вголос.

 • 5. Пам’ятайте про поезію! Короткий вірш—це найкращий спосіб привернути увагу на деякий час.

 • 6. Заохочуйте дітей до читання вголос в той час, коли ви готуєте, прасуєте, шиєте, займаєтесь пранням білизни.

 • 7. Використовуйте телебачення, щоб привернути увагу до читання. Більше читайте про людей, країни і різні речі, котрі цікавлять Вашу родину.

 • 8. Тримайте вдома безліч матеріалу для читання. Зберігайте дитячу літературу на нижніх полицях, щоб діти могли її легко дістати.

 • 9. Нехай Ваша дитина побачить Вас за читанням. Розмовляйте стосовно того, про що читаєте.

 • 10. Даруйте дітям книги. Цим Ви дасте зрозуміти, що книги -- особливі.

 • Ніколи не пізно заохотити дитину до читання, оскільки діти слухають історії , воно вивчають нові звукосполучення, збільшують свій запас слів, удосконалюють мислення. На період з моменту народження до чотирирічного віку припадає майже 50 відсотків розумового розвитку Вашої дитини. Чи не найкращий це період, щоб дати поштовх розвитку мислення?Обмін книгами повинен стати частиною вашого родинного життя, регулярно відводьте час для читання вголос разом. Чим більше Ви читаєте вдома, тим більше ймовірність того, що Ваша дитина буде вчитися в школі. Скористайтесь перевагами бібліотечних програм. Переконайтесь , що у кожного члена вашої родини є абонементний формуляр бібліотеки, і вони користуються бібліотечними послугами. Це просто. Це цікаво. ! це найбільш важлива справа, яку Ви можете коли-небудь зробити для Вашої дитини.

 • Обмін книгами повинен стати частиною вашого родинного життя, регулярно відводьте час для читання вголос разом. Чим більше Ви читаєте вдома, тим більше ймовірність того, що Ваша дитина буде вчитися в школі. Скористайтесь перевагами бібліотечних програм. Переконайтесь , що у кожного члена вашої родини є абонементний формуляр бібліотеки, і вони користуються бібліотечними послугами. Це просто. Це цікаво. ! це найбільш важлива справа, яку Ви можете коли-небудь зробити для Вашої дитини.

 • Читайте разом!1. Внутрішньо налаштуйся читати книгу з інтересом, уважно, вдумливо, запам’ятай зміст книги точно і надовго.

 • 1. Внутрішньо налаштуйся читати книгу з інтересом, уважно, вдумливо, запам’ятай зміст книги точно і надовго.

 • 2. Зміст прочитаного повинен осмислюватися, не можна допускати механічного читання.

 • 3. Для свідомого сприйняття познайомся з анотацією, прочитай епілог, вивчи заголовок.

 • 4. Найяскравіше запам’ятай, порівняй з уже відомими фактами, явищами.

 • 5 Вчись читати бігло, охоплюючи поглядами цілі фрази, речення.

 • 6. Прочитавши книгу, обговори її з товаришами, дай їм оцінку.Перед читанням познайомся з загальною будовою книги.

 • Перед читанням познайомся з загальною будовою книги.

 • Подивись титульну сторінку: на ній ти знайдеш назву книги, прізвище автора та художника, де, коли і ким видана книга.

 • Познайомся із заголовками книги.

 • Якщо в книзі є передмова, прочитай її.Читай мене уважно, не поспішай.

 • Читай мене уважно, не поспішай.

 • Зустрівши незнайомі слова—знайди їх у словнику або спитай у старших.

 • Не встиг дочитати книгу до кінця—вклади закладку на тому місці, де зупинився.

 • Запам’ятай прізвище автора і художника, який намалював ілюстрації до книги.

 • Прочитав мене—подумай. Чи читав Ти інші книги цього письменника? Що Ти знаєш про нього? Чи зустрічалися Тобі раніше малюнки цього художника?

 • 6. Чи сподобалися Тобі мої герої?Робота з читачами щодо формування і задоволення їхніх читацьких потреб

 • Робота з читачами щодо формування і задоволення їхніх читацьких потреб

 • Індивідуальна робота з читачами

 • Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогами

 • Масова робота з популяризації літератури • - організовувати екскурсії до бібліотеки з метою ознайомлення з „Правилами користування бібліотекою та книгою”;

 • - вивчати динаміку читання школярів, привертати учнів до планового читання за рекомендаційними списками ( з 2-3 класів) та планами читання (7-го класу);

 • - проводити заходи по залученню читачів до бібліотеки;

 • - проводити роботу з учнями , які не встигають з певних предметів, обдарованих, тих, хто потребує підвищення культури читання, важковиховуваних.

 • - захист читацького інтересу проводити з 5-го класу;

 • - захист читацького формуляру—з 7-го класу.- проводити рекомендаційні бесіди з учнями під час видачі літератури;

 • - проводити рекомендаційні бесіди з учнями під час видачі літератури;

 • - проводити бесіди про прочитану книгу;

 • - проводити консультації з учнями про вибір літератури біля книжкових полиць;- систематично забезпечувати вчителів новинками літератури, що надійшли в бібліотеку :

 • - систематично забезпечувати вчителів новинками літератури, що надійшли в бібліотеку :

 • а)випуск інформаційних списків, інформаційних бюлетенів, експрес-інформацій;

 • б)інформація про надходження нових підручників, програмової літератури, літератури з позакласного читання, методичної та нової педагогічної літератури;

 • в)організація проведення „Дня інформації” для вчителів;

 • г)інформація про новинки літератури, що надійшли в бібліотеку Інституту вдосконалення вчителів, методичний кабінет районного відділу освіти;

 • - співпрацювати з педагогічним колективом щодо збереження фонду підручників:

 • а) перспективне замовлення підручників;

 • б)організовувати видачу та прийом підручників класним керівникам 1-11 класів;

 • в)проводити бесіди з учнями, батьками про збереження підручників;

 • г) спільно з адміністрацією школи, самоврядуванням здійснювати перевірку підручників протягом навчального року; здійснення операції: „Живи, книго!”.

 • д)проводити масові та індивідуальні заходи стосовно виховання бережливого ставлення до підручників, шкільної книги.

 • - проводити разом з учителями заходи щодо популяризації книги та читання;

 • - організовувати книжкові виставки, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.- при плануванні роботи враховувати релігійні та державні свята;

 • - при плануванні роботи враховувати релігійні та державні свята;

 • - проводити ранки, літературні вечори, свята на тематику , що стосується України, її соціально-культурного надбання;

 • - під час весняних канікул провести Тиждень дитячої та юнацької книги. • Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки

 • Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань

 • Краєзнавча робота

 • Ведення довідково-бібліографічного апарату

 • Довідково-бібліографічне обслуговування. • Під час проведення моніторингових досліджень виявлено зв’язок з утрудненням учнів у виконанні певних завдань і їх питомою вагою у навчальному процесі через недостатню кількість годин.

 • Досвід моніторингових досліджень показав також і певну непідготовленість учнів до його здійснення.

 • У змісті навчання необхідно передбачити застосування таких типів завдань аналогічних моніторинговим, практикувати підсумкове вивчення навчальних результатів з використанням тестових завдань різних типів.

 • Створити з фахівців різних профілів групу щодо вдосконалення змісту і методики моніторингового дослідження результативності навчання.

 • Вчителям ознайомитися в періодичних виданнях із досвідом проведення моніторингових досліджень в школах України.1.Внести доповнення в перспективний , річний план та плани роботи вчителів щодо посиленого вивчення навички читання в усіх класах та планування порівняльних досліджень протягом наступних кількох років.

  • 1.Внести доповнення в перспективний , річний план та плани роботи вчителів щодо посиленого вивчення навички читання в усіх класах та планування порівняльних досліджень протягом наступних кількох років.
  • 2.Звернутися за допомогою до шкільного психолога та доручити йому вести системні нотовані спостереження за дітьми, у яких низький рівень знань, надавати їм кваліфіковані консультації в плані психологічної підтримки та створення мотивації до навчання.
  • 3.Вчителям детально проаналізувати результати. Запланувати заходи, які стимулювали б залучення до колективних рішень учнів з низькою успішністю. Провести педагогічний лекторій для батьків по даній проблемі.
 • 4.Бібліотекарю постійно здійснювати забезпечення

 • методичної проблеми, над вирішенням якої працює

 • педагогічний колектив1. Всім вчителям працювати на підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Усю навчально-виховну роботу будувати з урахуванням основних положень і принципів дидактики та психології, пізнавальних можливостей і індивідуальних особливостей учнів, досягнень сучасної науки, передового педагогічного досвіду.

 • 1. Всім вчителям працювати на підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Усю навчально-виховну роботу будувати з урахуванням основних положень і принципів дидактики та психології, пізнавальних можливостей і індивідуальних особливостей учнів, досягнень сучасної науки, передового педагогічного досвіду.

 • 2 У процесі викладання предметів всім вчителям використовувати особистісно орієнтовані підходи, що забезпечують умови розвитку, реалізації природного потенціалу учнів, впроваджувати інтерактивні технології.

 • 3. При визначенні навчальних досягнень учнів дотримуватись критеріїв навчальних досягнень у комплексі принципів: гуманізації, демократизації, диференціації, взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку учнів.

 • 4.Забезпечити ефективність індивідуальної роботи з учнями, спрямовуючи її на подолання недоліків та прогалин у знаннях.

 • 5.Всім вчителям здійснювати профорієнтаційну роботу з учнями, враховуючи їх інтереси, індивідуальні здібності.

 • 6. Відзначити результативну працю вчителів, які продемонстрували високий ступінь науковості, впровадження нових технологій при викладанні предмета та на засіданні педради довести до відома педколективу досвід роботи вчителів.

 • 7. Вчителям систематично вимірювати якість знань кожного учня, виявляти його навчальні досягнення і визначати на основі цієї діагностики індивідуальні потреби в навчанні. • Проаналізувати результати моніторингу та визначити завдання для методичного об’єднання щодо усунення виявлених недоліків у навичках читання учнів 1-4 класів. Заходи включити в план роботи методичного об’єднання на другий семестр.

 • Надати методичну допомогу вчителеві 4-го класу, в якому найбільше учнів, що читають на початковому і середньому рівнях.

 • Провести одне із методоб’єднань за темою «Позакласне читання молодших школярів» у ході якого:

 • - бібліотекарю зробити огляд матеріалів на допомогу проведенню уроків позакласного читання;

 • - вчителям обговорити форми проведення таких уроків, які вважають прийнятими і ефективними.

 • - розробити загальношкільні та класні виховні заходи, які б стимулювали школярів до навчальної діяльності. Провести загальношкільне свято «Тиждень дитячої книги» та захист читацьких формулярів у межах читацьких груп(2-4 кл.. 5-8 кл., 9-11 кл.).Переможців нагородити книгами.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка