У систему крові входять: у систему крові входятьДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.У систему крові входять:

 • У систему крові входять:

 • 1) кров

 • 2) органи кровотворення,

 • 3) органи кроворуйнування

 • 4) регуляторний апарат.

В організмі дорослої людини в нормі кількість крові, відносно загальної маси тіла, складає 6-8 %. У новонароджених - 15 %.

 • В організмі дорослої людини в нормі кількість крові, відносно загальної маси тіла, складає 6-8 %. У новонароджених - 15 %.

 • Частина крові знаходиться в депо:

 • у печінці – до 20 %,

 • у шкіро-підшкірних судинних сплетіннях – до 10 %,

 • у селезінці – до 1,5-2 % кількості крові. Депонована кров порівняно із кров'ю в судинах циркулює в 10-20 разів повільніше, містить більше форменних елементів.90 % плазми крові складає вода, до 8 % – білка, 1,1 % – інші органічні речовини. Близько 0,9% електролітів, це – катіони – Na+, K+, Ca2+, Mg2+; аніони – Cl–, HPO2–, HCO3, SO2–. Всього майже 30 мінеральних солей. Натрій плазми-135-150 ммоль/л, калій-3,8-5,2 ммоль/л, кальцій загальний – 2,35-2,75 ммоль/л, хлор – 98-105 ммоль/л.

 • 90 % плазми крові складає вода, до 8 % – білка, 1,1 % – інші органічні речовини. Близько 0,9% електролітів, це – катіони – Na+, K+, Ca2+, Mg2+; аніони – Cl–, HPO2–, HCO3, SO2–. Всього майже 30 мінеральних солей. Натрій плазми-135-150 ммоль/л, калій-3,8-5,2 ммоль/л, кальцій загальний – 2,35-2,75 ммоль/л, хлор – 98-105 ммоль/л.Білки плазми у дорослих у нормі складають 65-85 г/л. Поділяються на: альбуміни, глобуліни і фібриноген. Альбуміни у дорослих становлять 35-50 г/л. Глобуліни складаються з фракцій:

 • Білки плазми у дорослих у нормі складають 65-85 г/л. Поділяються на: альбуміни, глобуліни і фібриноген. Альбуміни у дорослих становлять 35-50 г/л. Глобуліни складаються з фракцій:

 • α1 глобулінів – 1-4 г/л

 • α2 глобулінів – 4-8 г/л

 • β глобулінів – 6-12 г/л

 • γ глобулінів – 8-16 г/л

 • Фібриноген у дітей та дорослих дорівнює 2-4 г/л. Плазма позбавлена цього білка називається сироваткою.Альбуміни: на 80 % визначає онкотичний тиск, переносять білірубін, уробілін, жирні кислоти, антибіотики, сульфаніламіди, утворюються в печінці, 17 г на добу.

 • Альбуміни: на 80 % визначає онкотичний тиск, переносять білірубін, уробілін, жирні кислоти, антибіотики, сульфаніламіди, утворюються в печінці, 17 г на добу.

 • Глобуліни. У складі фракції α1-глобулінів знаходяться білки зв'язані з вуглеводами. До фракції α2-глобулінів відноситься білок церулоплазмін, тироксизв'язуючий білок, вітамін В12-зв'язуючий глобулін, ангіотензин. До β-глобулінів відносяться перенощики ліпідів, полісахаридів, заліза.

 • Антитіла є в основному γ-глобулінами. Глобуліни синтезуються в печінці, кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вузлах. За добу синтезується 5 г глобуліну.

 • Фібриноген. (2-4 г/л) приймає участь в утворенні згустку крові. Утворюється виключно в печінці.Підтримування постійної кислотно-лужної рівноваги крові забезпечується буферними системами:

 • Підтримування постійної кислотно-лужної рівноваги крові забезпечується буферними системами:

 • 1. Бікарбонатний буфер.

 • Н2СО3 + ОН– ⇄ НСО3– + Н2О,

 • НСО3– + Н+ ⇄ Н2СО3  

 • 2. Фосфатний буфер.

 • Н2РО4– + ОН– ⇄ НРО42– + Н2О,

 • НРО42– + Н+ ⇄ Н2О4–3. Білковий буфер.

 • 3. Білковий буфер.

 • RСООН + ОН– ⇄ RООС– + Н2О,

 • RСОО– + Н+ ⇄ RООН 

 • 4. Гемоглобіновий буфер. По суті є два гемоглобінових буфери – один на основі відновленого гемоглобіну: ННb/Нb–, а другий на основі оксигемоглобіну: НHbО2/HbO2. Перший переважає у венозній крові, а другий – в артеріальній.

 • НHb + ОН– ⇄ Нb– + Н2О;

 • НHbО2 + ОН– ⇄ НbО2– + Н2О,

 • Нb– + Н+ ⇄ ННb;

 • НbО2– + Н+ ⇄ ННbО21. рН (від англ. power Hydrogen – сила водню), який дорівнює 7,35-7,45.

 • 1. рН (від англ. power Hydrogen – сила водню), який дорівнює 7,35-7,45.

 • 2. Напруження СО2 – рСО2, яке в нормі дорівнює 5,3-6,1 кПа (40-46 мм рт.ст.).

 • 3. Стандартний бікарбонат, міжнародне позначення SB (standart bikarbonate) – розрахунковий показник. За стандартних умов складає 20-27 ммоль/л.

 • 4. Істинний, дійсний бікарбонат, міжнародне позначення АВ (actual bikarbonate), дорівнює 190-25 ммоль/л.

 • 5. Надлишок (дефіцит) основ, міжнародне позначення ВЕ (D) (base ecxess (deficit) рівняється ±2,3 ммоль/л.

 • 6. Сума основ всіх буферних систем крові, міжнародне позначення ВВ (batter bases) дорівнює 40-60 ммоль/л.1.Транспортна. Еритроцити переносять: О2, СО2, NO, адсорбовані білки, медикаменти, фізіологічно-активні речовини.

 • 1.Транспортна. Еритроцити переносять: О2, СО2, NO, адсорбовані білки, медикаменти, фізіологічно-активні речовини.

 • 2. Забезпечення кислотно-лужної рівноваги.

 • 3.  Підтримання іонного складу плазми.

 • 4. Гемостатична.

Гемоглобін складається з білка глобіну, який має 4 ланцюжки, і чотирьох молекул гема. 96 % від маси молекули гемоглобіну займає глобін, 4 % – гем.

 • Гемоглобін складається з білка глобіну, який має 4 ланцюжки, і чотирьох молекул гема. 96 % від маси молекули гемоглобіну займає глобін, 4 % – гем.

 • Гем є активною групою гемоглобіну. Основну роль у діяльності гемоглобіну відіграє залізо. У молекулі гемоглобіну знаходиться 4 атоми заліза1. Захисна:

 • 1. Захисна:

 • а) здатні до амебоїдних рухів, можуть виходити через стінку кровоносної судини у тканини (діапедез);

 • володіють позитивним хемотаксисом по відношенню до бактеріальних токсинів, продуктів розпаду бактерій, грибків, клітин організму і комплексів антиген-антитіло; здатні оточувати чужерідні тіла, захоплювати їх у цитоплазму і перетравлювати (фагоцитоз).

 • б) синтез антитіл, речовин ферментної природи.

 • 2. Транспортна (транспортують ферменти: протеази, пептидази, фізіологічно-активні речовини: гістамін, гепарин, серотонін.

 • 3. Метаболічна (синтезують білки, глікоген, фосфоліпіди).

 • 4. Регенераторна (виділяють трофони, що приймають участь у регенераторних процесах).У судинному руслі циркулює біля 20 % лейкоцитів організму. Більшість з них знаходиться поза межами судинного русла: у міжклітинному просторі, у кістковому мозку.

 • У судинному руслі циркулює біля 20 % лейкоцитів організму. Більшість з них знаходиться поза межами судинного русла: у міжклітинному просторі, у кістковому мозку.

 • У крові здорової людини є 4•109/л-9•109/л лейкоцитів або 4 Г/л-9 Г/л.

 • Якщо кількість лейкоцитів менша 4 Г/л, то говорять про лейкопенію. Лейкопенія зустрічається тільки при патології.

 • Якщо кількість лейкоцитів перевищує 9 Г/л, то це лейкоцитоз. Розрізняють лейкоцитози: фізіологічні і патологічні.

 • Кількість лейкоцитів коливається протягом доби – максимум спостерігається у вечірній час.а) харчовий – після прийому їжі, особливо білкової;

 • а) харчовий – після прийому їжі, особливо білкової;

 • б) міогенні – після важкої фізичної роботи;

 • в) стресовий – після психоемоційного навантаження;

 • г) у вагітних;

 • д) овуляційний;

 • е) у новонароджених. Кількість лейкоцитів у них складає 16,7-30 Г/л. У кінці першого місяця життя кількість лейкоцитів зменшується і складає 12-15 Г/л. У кінці першого року життя – 7,0-12,5 Г/л. У віці 10-14 років кількість лейкоцитів майже досягає величин дорослих і складає 4,5-10 Г/л.

 • Причини патологічних лейкоцитозів

 • запалення, інфекційні процесиЛейкоцитопоез

 • Лейкоцитопоез

 • Лейкоцити поділяються на дві групи:

 • гранулоцити (зернисті) і

 • агранулоцити (незернисті).

 • До гранулоцитів відносять

 • - нейтрофіли,

 • - еозинофіли,

 • - базофіли,

 • До агранулоцитів відносять

 • – лімфоцити

 • - моноцити.

 • Відповідно лейкоцитопоез (лейкопоез) включає гранулоцитопоез (гранулопоез)

 • лімфоцитопоез (лімфопоез)

 • моноцитопоез (монопоез).Регуляція лейкопоезу.

 • Регуляція лейкопоезу.

 • Мало досліджена роль нервової системи, хоча є значна іннервація кровотворних тканин. Нервові напруження, емоційні стани викликають збільшення кількості лейкоцитів. Подразнення симпатичних нервів збільшує кількість нейтрофілів в крові. Подразнення блукаючого нерва веде до зменшення кількості лейкоцитів. Гормональні фактори мають вплив на лейкопоез. Введення адреналіну, глюкокортикоїдів веде до зміни кількості лейкоцитів в крові.

 • Встановлено, що продукти розпаду тканин, лейкоцитів, мікробів і їх токсинів впливають на утворення лейкоцитів.

 • Всі впливи опосередковують свою дію на кістковий мозок через лейкопоетини, які утворюються в макрофагах кісткового мозку.Знаходяться в кровоносному руслі максимум до 20 годин, швидко мігрують у тканини, слизові оболонки, де живуть біля 3-х діб. Протягом доби продукується 100•109 гранулоцитів.

 • Знаходяться в кровоносному руслі максимум до 20 годин, швидко мігрують у тканини, слизові оболонки, де живуть біля 3-х діб. Протягом доби продукується 100•109 гранулоцитів.

 • Нейтрофіли фагоцитують бактерії, грибки, продукти розпаду тканин і розщеплюють їх своїми ферментами перекисом водню.

 • Крім реакції на інфекцію, нейтрофіли також секретують транскобаламін.

 • За нейтрофілами можна визначити стать людини: при наявності жіночого генотипу нейтрофіли "барабанні палички".Період перебування еозинофілів в крові дуже короткий. Особливо багато цих клітин в слизових шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів і сечовидільних органів. Кількість еозинофілів має властивість коливатися протягом доби: в день еозинофілів приблизно на 20 % менше, а в ночі на 30 % більше порівняно з середньодобовою кількістю. Ці коливання зв'язані з рівнем секреції глюкокортикоїдів корою надниркових залоз. Підвищення вмісту кортикоїдів приводить до зниження еозинофілів і навпаки. Це функціональна проба Торна.

 • Період перебування еозинофілів в крові дуже короткий. Особливо багато цих клітин в слизових шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів і сечовидільних органів. Кількість еозинофілів має властивість коливатися протягом доби: в день еозинофілів приблизно на 20 % менше, а в ночі на 30 % більше порівняно з середньодобовою кількістю. Ці коливання зв'язані з рівнем секреції глюкокортикоїдів корою надниркових залоз. Підвищення вмісту кортикоїдів приводить до зниження еозинофілів і навпаки. Це функціональна проба Торна.

 • Функції: 1) антиалергічна; 2) фагоцитарна.

 • Еозинофіли містять гістаміназу, яка нейтралізує гістамін, що є у великій кількості при алергії.Час перебування цих клітин у кров'яному руслі близько 12 годин. Вони мають здатність до фагоцитозу. Гранули в цитоплазмі базофілів інтенсивно забарвлюються базофільними барвниками і містять гепарин і гістамін, які активно впливають на судини.

 • Час перебування цих клітин у кров'яному руслі близько 12 годин. Вони мають здатність до фагоцитозу. Гранули в цитоплазмі базофілів інтенсивно забарвлюються базофільними барвниками і містять гепарин і гістамін, які активно впливають на судини.Частина лімфоїдних клітин не диференціюється в органах імунної системи. Ці клітини утворюють групу нульових лімфоцитів. При необхідності вони можуть перетворюватися в Т- або В-лімфроцити.

 • Частина лімфоїдних клітин не диференціюється в органах імунної системи. Ці клітини утворюють групу нульових лімфоцитів. При необхідності вони можуть перетворюватися в Т- або В-лімфроцити.

 • Кількість Т-лімфоцитів складає 0,6-1,8 Г/л; В-лімфоцитів – 0,3-0,5 Г/л і нульові – 0,1-0,3 Г/л.

 • 10-20 % лімфоцитів живуть від декількох годин до 7 днів, а до 80-90 % – до 100-200 днів.

 • До короткоживучих відносяться В-лімфоцити. До довгоживучих – Т-лімфоцити.Функції Т-лімфоцитів:

 • Функції Т-лімфоцитів:

 • 1. Імунологічна пам'ять.

 • 2. Противірусний імунітет, завдяки виробленню інтерферону.

 • 3. Протитканинний імунітет, завдяки утворенню ліфмотоксинів (знищення пухлинних клітин, трансплантатів).

 • 4. Регулюють фагоцитарну активність зокрема нейтрофілів.

 • Функції В-лімфоцитів:

 • 1. Імунологічна пам'ять.

 • 2. Специфічний (гуморальний) імунітет. Ця функція можлива завдяки перетворенню В-лімфоцитів у плазмоцити.Утворюються в кістковому мозку. У крові перебувають близько 72 годин. З крові моноцити входять в оточуючі тканини. Тут вони ростуть, вміст у них лізосомів та мітохондрій збільшується. Досягнувши зрілості, моноцити перетворюються в нерухомі клітини або тканинні макрофаги. Ці клітини є у сполучній тканині і називаються гістіоцитами; у печінці - Купферовськими клітинами; у легенях - альвеолярними макрофагами; у селезінці, кістковому мозку, лімфатичних вузлах, глії, плеврі - макрофагами.

 • Утворюються в кістковому мозку. У крові перебувають близько 72 годин. З крові моноцити входять в оточуючі тканини. Тут вони ростуть, вміст у них лізосомів та мітохондрій збільшується. Досягнувши зрілості, моноцити перетворюються в нерухомі клітини або тканинні макрофаги. Ці клітини є у сполучній тканині і називаються гістіоцитами; у печінці - Купферовськими клітинами; у легенях - альвеолярними макрофагами; у селезінці, кістковому мозку, лімфатичних вузлах, глії, плеврі - макрофагами.Досягнувши зрілості, моноцити перетворюються в нерухомі клітини або тканинні макрофаги. Ці клітини є у сполучній тканині і називаються гістіоцитами; у печінці - Купферовськими клітинами; у легенях - альвеолярними макрофагами; у селезінці, кістковому мозку, лімфатичних вузлах, глії, плеврі - макрофагами.

 • Досягнувши зрілості, моноцити перетворюються в нерухомі клітини або тканинні макрофаги. Ці клітини є у сполучній тканині і називаються гістіоцитами; у печінці - Купферовськими клітинами; у легенях - альвеолярними макрофагами; у селезінці, кістковому мозку, лімфатичних вузлах, глії, плеврі - макрофагами.Сукупність тканинних макрофагів, об'єднаних спільним походженням, будовою і функцією називається системою мононуклеарних фагоцитів.

 • Сукупність тканинних макрофагів, об'єднаних спільним походженням, будовою і функцією називається системою мононуклеарних фагоцитів.

 • Специфічними функціональними особливостями макрофагів є фагоцитоз мікроорганізмів, пухлинних клітин, збір і спрямування антигенного матеріалу до лімфоцитів, утворення фактору росту тканин, піноцитоз.

Гемостаз – фізіологічна система, яка попереджує крововтрату та підтримує кров у рідкому стані.

 • Гемостаз – фізіологічна система, яка попереджує крововтрату та підтримує кров у рідкому стані.

 • Функціонально-структурними компонентами системи гемостазу є:

 • 1. стінка кровоносних судин;

 • 2. літини крові (в основному – тромбоцити);

 • 3.  ферментні і неферментні системи плазми.Гемостатична функція – тромбоцити виділяють речовини, які приймають участь у функціонуванні системи гемостазу.

 • Гемостатична функція – тромбоцити виділяють речовини, які приймають участь у функціонуванні системи гемостазу.

 • Ангіотрофічна функція – тромбоцити приймають участь в підтримуванні нормальної структури і функції ендотелію судинної стінки.

 • Регенераторна функція – забезпечується фактором росту, що стимулює ріст ендотеліальних та гладком’язових клітин стінки кровоносних судин.

 • Транспортна функція – перенесення в гранулах фізіологічно активних речовин (АДФ, ферментів, серотоніну).

 • Фагоцитарна функція – здатність до фагоцитозу чужорідних тіл, вірусів та імунних комплексів.

1. Проби на резистентність (ламкість) капілярів. Найчастіше використовується проба Кончаловського-Румпеля-Лееде. Оцінка проводиться за кількістю точкових крововиливів, що виникли на верхній частині внутрішньої поверхні передпліччя в крузі діаметром 5 см після 5-хвилинного стискування плеча манжеткою при тиску 90-100 мм.рт.ст. Підрахунок проводять через 5 хв. після зняття манжетки.

 • 1. Проби на резистентність (ламкість) капілярів. Найчастіше використовується проба Кончаловського-Румпеля-Лееде. Оцінка проводиться за кількістю точкових крововиливів, що виникли на верхній частині внутрішньої поверхні передпліччя в крузі діаметром 5 см після 5-хвилинного стискування плеча манжеткою при тиску 90-100 мм.рт.ст. Підрахунок проводять через 5 хв. після зняття манжетки.

 • 2. Проби на тривалість капілярної кровотечі. Проба Дюке.

 • 3. Підрахунок кількості тромбоцитів.

 • 4. Дослідження агрегаційної здатності тромбоцитів.Активування протромбінази (утворення тромбінази, а точніше тромбіназного комплексу) – фаза 1. Механізм активування протромбінази довго залишався невідомим. У даний час вважається, що є 2 різних механізми активування протромбінази. Один з них позначається як „зовнішній механізм”, оскільки запускається поступанням з тканин у плазму тканинного тромбопластину, що являє собою частинки клітинних мембран, які утворилися при пошкодженні стінок судин. Тканинний тромбопластин (фактор ІІІ) взаємодіє з VII фактором і активує його. Фактор ІІІ, активний VII і іони Са 2+ утворюють комплекс: VII а + ІІІ + Са 2+. Цей комплекс активує фактор Х.

 • Активування протромбінази (утворення тромбінази, а точніше тромбіназного комплексу) – фаза 1. Механізм активування протромбінази довго залишався невідомим. У даний час вважається, що є 2 різних механізми активування протромбінази. Один з них позначається як „зовнішній механізм”, оскільки запускається поступанням з тканин у плазму тканинного тромбопластину, що являє собою частинки клітинних мембран, які утворилися при пошкодженні стінок судин. Тканинний тромбопластин (фактор ІІІ) взаємодіє з VII фактором і активує його. Фактор ІІІ, активний VII і іони Са 2+ утворюють комплекс: VII а + ІІІ + Са 2+. Цей комплекс активує фактор Х.„Внутрішній механізм”. Тромбоцитарний тромбопластин (фактор ІІІ) активує фактор ХІІ. За ним послідовно активуються ХІ і ІХ фактори. На основі ІХ а фактора утворюється комплекс: ІХ а + VІІІ + Са 2+, який активує фактор Х.

 • „Внутрішній механізм”. Тромбоцитарний тромбопластин (фактор ІІІ) активує фактор ХІІ. За ним послідовно активуються ХІ і ІХ фактори. На основі ІХ а фактора утворюється комплекс: ІХ а + VІІІ + Са 2+, який активує фактор Х.

 • Активований фактор Х володіє слабкою тромбіназною активністю, але вона підсилюється в 1000 разів фактором V, у присутності іонів кальцію. Тому говорять про тромбіназний комплекс. Поява тромбіназного комплексу знаменує початок ІІ фази зсідання крові – утворення тромбіну. Порівняно з першою фазою цей процес протікає практично миттєво – декілька секунд. Утворюється тромбін з протромбіну (фактор ІІ). На І і ІІ фазу впливає вміст вітаміну К, оскільки VII, ІХ, Х фактори є К-залежними.

ІІІ фаза зсідання крові – утворення фібрину. Під дією тромбіну, який має ферментні властивості, утворюється фібрин.

 • ІІІ фаза зсідання крові – утворення фібрину. Під дією тромбіну, який має ферментні властивості, утворюється фібрин.

 • Перший етап – розщеплення фібриногену до мономерів А і В.

 • Другий етап. Мономери фібрину шикуються паралельно один одному під дією електростатичних сил і утворюють фібрин–полімери. На цьому етапі утворений фібрин-полімер є розчинним – фібрин „S”.

1. час зсідання крові (за Лі-Уайтом) - 5-10 хв;

 • 1. час зсідання крові (за Лі-Уайтом) - 5-10 хв;

 • 2. час рекальцифікації плазми - 60-120 с;

 • 3. тромботест - ІV- VІ ст;

 • 4. протромбіновий (тромбопластиновий) час -12-15 с;

 • 5. протромбіновий (тромбопластиновий) індекс - 80-105 %;

 • 6. концентрація фібриногену - 2-4 г/л;

 • 7. толерантність плазми до гепарину - 6-11 хв;

 • 8. гепариновий час - 50-60 с.

 • 9. продукти фібринолізу - 15-20 %.

утворює найактивніший інгібітор агрегації тромбоцитів – простациклін.

 • утворює найактивніший інгібітор агрегації тромбоцитів – простациклін.

 • видаляє з кровотоку активовані фактори коагуляційного гемостазу;

 • створює шар антикоагулянтів на межі з кров’ю, синтезуючи гепариноподібні речовини;

 • продукує тканинний активатор фібринолізу.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка