У сучасному світі, що швидко розвивається, великої актуальності набуває питання гармонійного розвитку особистостіДата конвертації05.01.2017
Розмір445 b.У сучасному світі, що швидко розвивається, великої актуальності набуває питання гармонійного розвитку особистості

 • У сучасному світі, що швидко розвивається, великої актуальності набуває питання гармонійного розвитку особистості

 • Важливою є опора процесу виховання на провідні принципи гуманістичної педагогіки:

 • природовідповідності;

 • свободомислення;

 • любові та поваги до дитини;

 • взаємної відкритості педагога і дитини;

 • права вихованця на помилку;

 • саморозвитку особистості.Створена Емілем Жак-Далькрозом педагогічна система стала реакцією на однобокий технічний інтелектуалізм музичного навчання того часу.

 • Створена Емілем Жак-Далькрозом педагогічна система стала реакцією на однобокий технічний інтелектуалізм музичного навчання того часу.

 • У цілому система музично-ритмічного виховання Еміля Жак- Далькроза передбачає:

 • ритмічну гімнастику;

 • сольфеджіо;

 • музично-пластичні імпровізації.Швейцарський педагог вважав ритм провідним виховним чинником, часовим й акцентним елементом усіх засобів вираз­ності музичної мови. Саме синтез ритму з усіма іншими засобами виразності музичної мови, зі структурою і формою твору надає системі Еміля Жак-Далькроза цілісності і широти комплексного впливу на особистість.

 • Швейцарський педагог вважав ритм провідним виховним чинником, часовим й акцентним елементом усіх засобів вираз­ності музичної мови. Саме синтез ритму з усіма іншими засобами виразності музичної мови, зі структурою і формою твору надає системі Еміля Жак-Далькроза цілісності і широти комплексного впливу на особистість.

 • Часте використання однієї й тієї самої музики унеможливлює спонтанні, індивідуальні про­яви рухової активності, а відтак сприяє утворенню штампів рухових форм емоційного відгуку на знайому музику. Тому в основі його пе­дагогічної системи — саме імпровізація як метод осягнення музики та музичного виховання.Система Карла Орфа базувалася на педагогічних концепціях Йоганна Песталоцці з його прагненням розвинути творче начало і самостійність мислення дітей, Йоганна Гердера, який вбачав у взаємозв'язку музики, слова і жесту новий шлях до художньої творчості, а також Белли Бартока, який наголошував на значенні фольклору, народних ладів і ритмів у дитячому музичному вихованні.

 • Система Карла Орфа базувалася на педагогічних концепціях Йоганна Песталоцці з його прагненням розвинути творче начало і самостійність мислення дітей, Йоганна Гердера, який вбачав у взаємозв'язку музики, слова і жесту новий шлях до художньої творчості, а також Белли Бартока, який наголошував на значенні фольклору, народних ладів і ритмів у дитячому музичному вихованні.Карл Орф вважав, що завдання музичного вихо­вання не повинно обмежуватися лише розвитком слуху, відчуття ритму, навичок слухання музики, навчанням співу і грі на інструментах. Насамперед музичне виховання має сти­мулювати розвиток:

 • Карл Орф вважав, що завдання музичного вихо­вання не повинно обмежуватися лише розвитком слуху, відчуття ритму, навичок слухання музики, навчанням співу і грі на інструментах. Насамперед музичне виховання має сти­мулювати розвиток:

 • творчої фантазії;

 • уміння імпровізувати і творити у процесі індивідуального та колективного музикування.Однією з головних ідей музично-педагогічної системи Карла Орфа є власна дитяча творчість, яка створює атмосферу радості, формує особистість, стимулює розвиток творчих здібностей дітей. З нею нерозривно пов'язана й інша ідея — закладання міцного фун­даменту музикальності, тобто розвитку музично-ритмічного від­чуття і музичного слуху, що дають змогу дітям переживати і розу­міти музику, вільно творити.

 • Однією з головних ідей музично-педагогічної системи Карла Орфа є власна дитяча творчість, яка створює атмосферу радості, формує особистість, стимулює розвиток творчих здібностей дітей. З нею нерозривно пов'язана й інша ідея — закладання міцного фун­даменту музикальності, тобто розвитку музично-ритмічного від­чуття і музичного слуху, що дають змогу дітям переживати і розу­міти музику, вільно творити.Золтан Кодай вважав, що не існує немузикальних дітей, а немузикальні дорослі — це ті, чия музикаль­ність у дитинстві не була помічена й розвинена.

 • Золтан Кодай вважав, що не існує немузикальних дітей, а немузикальні дорослі — це ті, чия музикаль­ність у дитинстві не була помічена й розвинена.

 • Для музично-виховної концепції Золтана Кодая ха­рактерні:

 • опора на національну інтонаційно-ладову і метро- ритмічну основи;

 • розвиток співацько-хорових традицій європей­ської музичної педагогіки;

 • прагнення розширити музичну грамотність дітей;

 • орієнтація на масове музичне виховання.Одним важливим завданням Золтан Кодай вва­жав навчання дітей музичної грамоти, розвиток уміння співу по но­тах і запису мелодії нотами зі слуху. Щоб полегшити і прискорити цей процес, на всіх етапах навчання він рекомендував використову­вати метод відносної (ладової) сольмізації, який передбачав:

 • Одним важливим завданням Золтан Кодай вва­жав навчання дітей музичної грамоти, розвиток уміння співу по но­тах і запису мелодії нотами зі слуху. Щоб полегшити і прискорити цей процес, на всіх етапах навчання він рекомендував використову­вати метод відносної (ладової) сольмізації, який передбачав:

 • буквені назви звуків;

 • умовні ритмічні малюнки;

 • ручні знаки, що позначають кожен звук.Педагогічна система Марії Монтессорі базувалася на ідеях вільного виховання, тобто дитиноцентризму, в якому неприпусти­мим є будь-який авторитарний тиск на дитину, а домінує повага до її особистості.

 • Педагогічна система Марії Монтессорі базувалася на ідеях вільного виховання, тобто дитиноцентризму, в якому неприпусти­мим є будь-який авторитарний тиск на дитину, а домінує повага до її особистості.

 • Марія Монтессорі не була музикантом, проте вона чітко розуміла важливість музики для гармонійного виховання дитини. Тому велике значення надавала розвитку музичного слуху як пере­думові формування мовлення дитини.З базових сенсорних матеріалів у методиці Марії Мон­тессорі є дзвіночки. А окрім дзвіноч­ків, діти за її методом мають грати на металофоні.

 • З базових сенсорних матеріалів у методиці Марії Мон­тессорі є дзвіночки. А окрім дзвіноч­ків, діти за її методом мають грати на металофоні.

 • Для розвитку вміння розпізнавати відтінки шуму — сприй­мання і диференціації різних шумів, а також розвитку дрібної мото­рики, слухової пам'яті, використовувала шумо­ві коробочки, наповнені сипучими речовинами: від піску до гальки та камінців різних розмірів.Створив унікальну сис­тему раннього музичного виховання, яка отримала визнання у багатьох країнах світу.

 • Створив унікальну сис­тему раннього музичного виховання, яка отримала визнання у багатьох країнах світу.

 • Головною метою му­зичного виховання вважав не виховання професійних музикантів, а максимальний і різнобічний розвиток усіх потенційних можливостей, дарованих ди­тині природою.

 • Був переконаний, потенціал кожної дитини необмежений.

 • Музичний талант розвивається на основі слу­хання та виконання музики.Методика музичного виховання спрямована на формування таланту, на поступовий і одночасно ін­тенсивний розвиток музикальності, тобто комплексу спеціальний музичних здібностей. Серед них, зокрема:

 • Методика музичного виховання спрямована на формування таланту, на поступовий і одночасно ін­тенсивний розвиток музикальності, тобто комплексу спеціальний музичних здібностей. Серед них, зокрема:

 • емоційна чутливість до музики;

 • музичний слух;

 • відчуття ритму;

 • музична пам'ять;

 • уява.Отже, сучасний педагог під час музичного виховання дітей має не просто використовувати вже складені прийоми і методи, вдалий світо­вий досвід, а й намагатися свідомо і грамотно синтезувати кращі ідеї та створювати свою власну методику. Адже найліпший педагог — той, що уміє творити!

 • Отже, сучасний педагог під час музичного виховання дітей має не просто використовувати вже складені прийоми і методи, вдалий світо­вий досвід, а й намагатися свідомо і грамотно синтезувати кращі ідеї та створювати свою власну методику. Адже найліпший педагог — той, що уміє творити! • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка