У світі, що постійно змінюється, жодне знання не може бути остаточним. Найважливішим остаточним умінням є вміння навчатися, як учитисяДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.У світі, що постійно змінюється, жодне знання не може бути остаточним. Найважливішим остаточним умінням є вміння навчатися, як учитися.

 • У світі, що постійно змінюється, жодне знання не може бути остаточним. Найважливішим остаточним умінням є вміння навчатися, як учитися.Певних умінь, які можна застосувати за будь-яких обставин.

 • Певних умінь, які можна застосувати за будь-яких обставин.

 • Вміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів.

 • Не вузьких знань, а загального підходу до мислення і вирішення питань.

 • Комунікабельність – працювати у злагоді з іншими і спільно досягати мети.Дати знання :

 • Дати знання :

 • певний обсяг загальних фактів, інформації.

 • Навчити :

 • певних умінь та навичок, аналізувати, спільно

 • працювати, розв'язувати проблеми, порівнювати, знаходити, оцінювати, досліджувати, зосереджуватися, використовувати результати.

 • Виховати відповідні риси :

 • толерантність до поглядів інших, пошану до досягнень минулого, повагу один до одного, критичність мислення.Дергачова Марія Павлівна

 • Дергачова Марія Павлівна

 • Вчитель історії і суспільствознавства.

 • Спеціаліст “ Вищої кваліфікаційної категорії ”, старший вчитель.

 • Голова методичного об'єднання вчителів історії та географії.

 • Член експертної групи істориків

 • м. Кіровограда.

 • Член журі міських та обласних предметних олімпіад з історії та правознавства.

 • Методична проблема : “ Роль громадянської освіти у формуванні особистості свідомого компетентного громадянина ”Цвілюк Лілія Миколаївна

 • Цвілюк Лілія Миколаївна

 • Вчитель географії.

 • Спеціаліст “ Вищої кваліфікаційної категорії ”, старший вчитель.

 • Заступник директора з навчально-виховної роботи.

 • Член Ради обласного кабінету географії.

 • Член міського та обласного журі предметних олімпіад з географії.

 • Учасник апробації електронного посібника з географії .

 • Методична проблема : “ Формування компетентності саморозвитку на уроках географії ”Седель Юлія Павлівна

 • Седель Юлія Павлівна

 • Вчитель географії.

 • Спеціаліст “ Вищої кваліфікаційної категорії ”, старший вчитель.

 • Голова Незалежної профспілки вчителів закладу.

 • Член міського та обласного журі предметних олімпіад з географії.

 • Методична проблема : “ Формування творчих компетентностей учнів через інтерактивні форми роботи на уроках географії ”Цапок Олена Григорівна

 • Цапок Олена Григорівна

 • Вчитель історії.

 • Спеціаліст “ Першої кваліфікаційної категорії ”.

 • Методична проблема : “ Використання інноваційних технологій на уроках історії ”Бондаровська Юлія Анатоліївна

 • Бондаровська Юлія Анатоліївна

 • Вчитель історії і географії.

 • Спеціаліст “ Другої кваліфікаційної категорії ”.

 • Соціальний педагог.

 • Методична проблема : “ Використання історичних джерел на уроках історії ”“ Формування ключових навчальних компетенцій учнів через вивчення історії, географії та курсу “ Ми – громадяни України ”.

 • “ Формування ключових навчальних компетенцій учнів через вивчення історії, географії та курсу “ Ми – громадяни України ”.Просторова компетентність

 • Просторова компетентність

 • Локалізація історико-географічних об'єктів на карті.

 • Хронологічна компетентність

 • Встановлення хронологічної послідовності подій.

 • Встановлення дат, періодів, хронологічних меж за подіями,

 • явищами, процесами, засвідченими уривками з документів, або

 • візуальними історичними джерелами.

 • Інформаційна компетентність

 • Вибір інформації та аналіз змісту документа : встановлення

 • особи, історичного діяча, події або явища, про яку йдеться в

 • джерелі.Логічна компетентність

 • Логічна компетентність

 • Співвіднесення одиничних фактів (подій), імен з історичними

 • явищами й процесами та візуальними джерелами.

 • Відбір фактів за певною ознакою. Розпізнавання фактів, подій

 • явищ, процесів за писемними джерелами.

 • Встановлення причинно-наслідкових зв'язків між подіями,

 • явищами, процесами на основі істинності та помилковості

 • суджень.

 • Систематизація, групування фактів, які пов'язані з

 • характеристикою (діяльністю) історичної особи.Аксіологічна та мовна компетентність

 • Аксіологічна та мовна компетентність

 • Роз'яснення суті описаних у джерелі подій, явищ, постатей в

 • історичному контексті, виокремлення фактів й емоційно-

 • ціннісних суджень автора, висловлення власного судження про

 • документ та його автора : встановлення значення подій, явищ,

 • постатей описаних у джерелі, визначення їх цінності.Метод навчання – це засіб пізнання, або спосіб відтворення у мисленні предмета, який вивчається.

 • Метод навчання – це засіб пізнання, або спосіб відтворення у мисленні предмета, який вивчається.Прийоми навчання – це елементи методу, його складові частини, разові дії, окремі кроки у реалізації метода.

 • Прийоми навчання – це елементи методу, його складові частини, разові дії, окремі кроки у реалізації метода.Класифікація інтерактивних технологій

 • Класифікація інтерактивних технологійВікові та психологічні зміни в дослідницькій діяльності учнів

 • Вікові та психологічні зміни в дослідницькій діяльності учнів

 • 5-6 класи

 • Вид діяльності – дослідницький

 • Характер діяльності – навчальний, реконструктивно

 • відтворюючий.

 • Мотивація – емоційна: зацікавленість, пробудження інтересу.

 • Уміння та навички: роботи з текстом; відтворення історичних

 • подій і явищ, їх зіставлення, формування початкових уявлень

 • про історичні джерела, їх дослідження та зіставлення (5 кл.),

 • встановлення послідовності й синхронності подій , виділення

 • головного, систематизації (6 кл.).

 • Кінцевий результат: створення родинних літописів, підготовка

 • дослідницьких повідомлень, міні – творів, заснованих на набутих

 • знаннях з історії.7 – 9 класи

 • 7 – 9 класи

 • Вид діяльності – пошуково-дослідницька, проблемно-пошукова.

 • Характер діяльності – реконструктивно-відтворюючий, навчально- пізнавальний.

 • Мотивація – особистісна: “ відкриття унікального “Я’’, прагнення виявити сутність події (явища).

 • Уміння та навички : опису події чи явища у зв’язках і залежностях, виділення головних рис, збирання та опрацювання інформації з різних джерел; логічного осмислення, синхронізації, зіставлення самостійної інтерпретації змісту історичних джерел, формування власної думки.

 • Кінцевий результат: збір матеріалів на основі власного пошуку та “ усної історії ’’, організація пошуково-дослідницьких експедицій, узагальнення інформації, отриманої з різних джерел; складання аналітичних повідомлень та рефератів.10 – 11 класи

 • 10 – 11 класи

 • Вид діяльності – проектна , науково – дослідницька.

 • Характер діяльності – творчий, практичний.

 • Мотивація - соціальна: усвідомлення обов’язку перед суспільством, прагнення до самовизначення та самовдосконалення, бажання проникнути в суть явищ, прагнення сформуватися як особистість.

 • Уміння та навички: продуктивного спілкування й самостійного здобуття інформації, розв’язання проблемних питань, спрямування отриманих результатів на практичне розв’язання проблеми, оцінювання історичних подій.

 • Кінцевий результат: формування самостійних висновків і умовиводів, власної точки зору на проблему, її аргументація, створення есе, творів – роздумів, творчих робіт, підготовка й проведення наукових конференцій, семінарів, написання та захист учнівського дослідження.Кожна людина – це унікальна комбінація

 • Кожна людина – це унікальна комбінація

 • інтелектуальних здібностей.

 • Завдання вчителя – не працювати за учня,не

 • примушувати учня до роботи, а показати йому,

 • як треба працювати.

 • В. Ландовська.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка