Україна потребує керівників-лідерів, спроможних вивести її з кризи і забезпечити ефективне функціонування сфери державного управлінняДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.Україна потребує керівників-лідерів, спроможних вивести її з кризи і забезпечити ефективне функціонування сфери державного управління.

 • Україна потребує керівників-лідерів, спроможних вивести її з кризи і забезпечити ефективне функціонування сфери державного управління.

 • «Немає якогось єдиного чинника, що забезпечує ефективність організації. Але якщо необхідно обрати визначальний чинник, то це безумовно лідерство»

 • «Менеджери роблять речі правильно, лідери роблять правильні речі» (Уоренн Бенніс, американський психолог, провідний фахівець з питань лідерства)Лідер

 • Лідер

 • це людина, яка ефективно

 • здійснює керівництво групою,

 • це особистість, яка,

 • поставивши перед собою ціль,

 • знаходить засоби і створює

 • колектив, який здатний її досягти.

 • Керівникце особа, наділена повноваженнями приймати управлінські рішення і здійснювати організацію їх виконання.

 • “Якщо колектив добровільно визнає винятковість свого керівника, неухильно буде слідувати за ним, вірити його компетентності, освіченості, людяності, високій моральності, тоді можна вважати, що досягнуте таке бажане злиття ролі керівника й лідера” (В.І. Кноррінг)Лідером в органах державної влади та місцевого самоврядування може бути людина, яка втілює три основоположні якості:

 • Лідером в органах державної влади та місцевого самоврядування може бути людина, яка втілює три основоположні якості:

 • неординарний, вроджений потенціал, який проявляється як талант засновника і координатора;

 • глибокі знання і професіоналізм ;

 • безумовну перевагу в отриманні результатів в певному виді діяльності.Лідерство

 • Лідерство

 • здатність людини управляти людьми із врахуванням їх нахилів і бажань; компонент діяльності менеджера, пов’язаний з цілеспрямованим впливом на поведінку окремих осіб або цілої робочої групи.

 • Керівництво полягає у праві особи давати офіційні доручення підлеглим і вимагати їх виконання.

 • Це право випливає з повноважень керівника, які визначають його компетенцію у межах формальної організації.

 • Діапазон керівництва залежить від статусу керівника.Партнерство і повага

 • Партнерство і повага

 • Вивчення та впровадження передового досвіду і найкращих практик

 • Пристрасність і переконаність

 • Новаторство та далекоглядність

 • «Лідерство - це не титули, посади і не місця в організаційних схемах. Це - вплив на інших» (Джон Максфелл, міжнародний експерт з питань лідерства).

 • Розвиток лідерства на державній службі стосується керівників усіх рівнів, що займають посади на державній службі.Феномен лідерства ґрунтується на авторитеті керівника.

 • Феномен лідерства ґрунтується на авторитеті керівника.

 • Розрізняють формальний, особистий і повний авторитет.

 • Формальний авторитет керівника випливає з його прав як посадової особи розпоряджатися підлеглими, цілеспрямовувати, мотивувати, контролювати їх працю та поведінку.

Типи лідерства:

 • Типи лідерства:

 • авторитарне та демократичне (критерій – стиль лідерства);

 • формальне і неформальне (критерій – статус лідера);

 • загальнонаціональне, регіональне та місцеве (критерій – масштаб діяльності);

 • партійне, державне (критерій – форма політичної участі).Розрізняють також типи лідерів:

 • Розрізняють також типи лідерів:

  • інструментальний, що ґрунтується на ділових відносинах;
  • експресивний, що переважає в міжособистісних відносинах, згладжуючи конфлікти, напругу, підвищуючи ефективність роботи.


Лідер-начальник. Для даного типу властива наявність уміння досягати вищих рівнів влади ( голова обл-,райдержадміністрації, голова обласної, районної ради, міський, селищний, сільський голова, директор департаменту, начальник управління, відділу та ін.).

 • Лідер-начальник. Для даного типу властива наявність уміння досягати вищих рівнів влади ( голова обл-,райдержадміністрації, голова обласної, районної ради, міський, селищний, сільський голова, директор департаменту, начальник управління, відділу та ін.).

 • Лідер-ідеолог. Для цих людей головним є реалізація окремої ідеї. Вона може бути сформульована ними як власна, так і відповідно до потреб та сподівань громадян.

 • Лідер соціального напрямку. В основі лідерства цього типу також покладено високий рівень комунікаційних здібностей та емпатії. На відміну від ідеологів вони знають не тільки чого вони хочуть досягти, але і як це зробити.

 • Лідер-аналітик. Даний тип наділений аналітичним мисленням, вміє виявляти недоліки і знаходити засоби їх усунення, враховує досвід інших, виконає будь-яку справу, зазвичай сповнений ідей, у здійсненні яких цілеспрямований і наполегливий. Часом він нехтує думкою колективу, важко співпрацює з керівництвом.Службова кар’єра керівника-лідера починається зі вступу на публічну службу. Відповідно до ст. 38 Конституції України громадяни України мають право рівного доступу до державної служби. Це право знайшло відображення і деталізацію у ст. 4 Закону України «Про державну службу» та ст. 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 • Службова кар’єра керівника-лідера починається зі вступу на публічну службу. Відповідно до ст. 38 Конституції України громадяни України мають право рівного доступу до державної служби. Це право знайшло відображення і деталізацію у ст. 4 Закону України «Про державну службу» та ст. 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 • Порядок вступу на керівні посади у сфері публічної служби залежить від: особливостей статусу органу публічної влади; категорій керівних державних посад і посад в органах місцевого самоврядування, та шляхів заміщення цих посад.

 • Керівні посади у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування можуть заміщуватися шляхом призначення, виборів або за конкурсом.Ефективна комунікація

 • Ефективна комунікація

 • Управління людськими ресурсами

 • Орієнтація на результат

 • Аналітичне мисленняВідкритість до нових ідей

 • Відкритість до нових ідей

 • Доброчесність

 • Інноваційність

 • Соціальні навички (включаючи комунікаційні навички)

 • Ведення переговорів та розвиток мереж

 • Орієнтація на результат

 • Організаційні навички

 • Володіння знаннями (що включають знання на рівні ЄС та на рівні країн-членів)Проблеми розвитку лідерства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування України

 • Проблеми розвитку лідерства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування України

 • пов’язані з відсутністю:

 • чіткого розподілу політичних і адміністративних посад;

 • відкритого конкурсного відбору державних службовців найвищої ланки;

 • управління кар’єрним ростом;

 • ротації;

 • безперервного професійного навчання;

 • єдиних критеріїв оцінювання та стимулювання.Стратегією державної кадрової політики на 2012-2020 роки передбачено, що основними цілями реалізації державної кадрової політики є підготовка та професійний розвиток вищих керівних кадрів державної служби, здатних забезпечити ефективність державної політики у сфері державного управління та лідерство у проведенні адміністративної та економічної реформ.

 • Стратегією державної кадрової політики на 2012-2020 роки передбачено, що основними цілями реалізації державної кадрової політики є підготовка та професійний розвиток вищих керівних кадрів державної служби, здатних забезпечити ефективність державної політики у сфері державного управління та лідерство у проведенні адміністративної та економічної реформ.1)  підвищення престижу публічної служби;

 • 1)  підвищення престижу публічної служби;

 • 2) активне здійснення адміністративної реформи, модернізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

 • 3) створення системи високопрофесійного, наукового, аналітичного й практичного супроводу управлінських рішень та інноваційних технологій роботи з керівними кадрами;4) професіоналізація публічної служби на основі створення загальноосвітнього комплексу, центром якого є загальнодержавна система підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації вищих керівних кадрів усіх рівнів, зокрема за Програмою розвитку лідерства на державній службі;

 • 4) професіоналізація публічної служби на основі створення загальноосвітнього комплексу, центром якого є загальнодержавна система підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації вищих керівних кадрів усіх рівнів, зокрема за Програмою розвитку лідерства на державній службі;

 • 5) створення системи оптимальних фінансово-економічних і матеріально-технічних основ кадрової політики, матеріальних, моральних, соціально-психологічних і творчих стимулів кар’єрного зростання вищих керівних кадрів у сфері публічної служби; • 6) запровадження системи державного та громадського контролю за діяльністю керівних кадрів у сфері публічної служби;

 • 7) посилення зв’язків органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства. • система управлінського консультування з державними структурами і громадськими організаціями під час відбору кандидатур в органи влади на вищі керівні посади;

 • відкриті конкурси на заміщення керівної вакантної посади і контракти;

 • щорічне оцінювання керівних кадрів (метод 360 градусів);

 • контроль (службовий і громадський) за діяльністю всіх керівників у сфері публічної служби. • тестування;

 • анкетування;

 • ротація;

 • випробувальний термін;

 • стажування;

 • навчання в системі резерву;

 • призначення на більш високу керівну посаду;

 • підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації;

 • самоосвіта і самотренінг на робочому місці;

 • моральне і матеріальне заохочення.- є життєво важливим завданням, покликаним забезпечити добір таких керівних кадрів, які найкраще зможуть вирішувати покладені на них завдання, а тому має бути пріоритетним напрямом діяльності органів публічної влади.

 • - є життєво важливим завданням, покликаним забезпечити добір таких керівних кадрів, які найкраще зможуть вирішувати покладені на них завдання, а тому має бути пріоритетним напрямом діяльності органів публічної влади.

 • - Публічна служба є зацікавленою, аби на ній працювали справжні лідери, віддані своїй справі – служінню громадськості, спроможні відповідати на виклики часу та працювати у складних динамічних умовах.Дякуємо за увагу!

 • Дякуємо за увагу!Каталог: news -> doc -> 2015
doc -> Питання: Питання: scopus – коротке знайомство
doc -> Практики управління знаннями при наданні публічних послуг
2015 -> Розвиток лідерства необхідно розглядати в контексті визнання і підтримки державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як конкурентоспроможного, привабливого місця праці, здатного привернути та утримати найкращі кадри
doc -> Запровадження інноваційних технологій оцінки сталості розвитку територій як шлях формування аналітичного підґрунтя розробки стратегій і програм
doc -> В. П. Рибачук Центp дослiджень науково-технiчного потенцiалу та iстоpiї науки iм. Г. М. Добpова
2015 -> Варто запозичити досвід англосаксонських країн


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка